ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Методика організації самостійної роботи молодших школярів при вивченні курсу Я і УкраїнаМетодика організації самостійної роботи молодших школярів при вивченні курсу Я і Україна

Методика організації самостійної роботи молодших школярів при вивченні курсу Я і Україна


1.1. Поняття та сутність самостійної роботи у молодших класах

Поняття «самостійна робота», що давно набуло міцного статусу в дидактиці і в житті школи, має не одне смислове значення. Для одних – це форма і метод організації вчителя, в якій представлено діяльність вчителя і діяльність учнів, для інших - спеціальні завдання, призначені для самостійного виконання, для третіх - тільки діяльність учнів, яка відбувається у процесі навчання без безпосередньої участі вчителя [3, c. 56]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Методика організації самостійної роботи молодших школярів при вивченні курсу Я і Україн.

У процесі самостійної роботи учень виступає як активна творча особистість, як творець своєї культури, ерудиції, готовності до майбутньої діяльності. Активність особистості учнів проявляється у постановці цілей самостійної роботи, її плануванні, визначенні способів, самомобілізаціі і самоконтролі, оцінці результатів.

Г. Коджаспірова виділяє наступні цілі самостійної роботи:
Якісне засвоєння навчального матеріалу;
Вироблення умінь і навичок навчальної діяльності;
Формування пізнавальних здібностей учнів та інтересу до досліджуваного матеріалу;
Формування готовності до самоосвіти;
Формування самостійності як якості особистості [3, с. 178].

Самостійну роботу підрозділяють на індивідуальну, фронтальну та групову.

Також самостійна робота ділиться на типи: відтворюють самостійні роботи за зразком, самостійні роботи реконструктивно-варіативного типу, евристичні та творчі самостійні роботи.

Найбільш типовими видами самостійної роботи є робота з книгою, вправи, робота з картою, заповнення таблиць, рішення задач, твори, доповіді, лабораторні роботи і т. д. [1, с. 41].

Самостійна робота – це вища робота навчальної діяльності школяра і є компонентом цілісного педагогічного процесу, тому її притаманні такі функції, як виховна, освітня, розвиваюча. Придбати курсову на тему - Методика організації самостійної роботи молодших школярів при вивченні курсу Я і Україн, можна вже сьогодні!.

На уроках «Я і Україна», як і на уроках з інших предметів, за допомогою різних самостійних робіт учні можуть набувати знання, вміння і навички.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Методика організації самостійної роботи молодших школярів при вивченні курсу Я і Україн,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Методика організації самостійної роботи молодших школярів при вивченні курсу Я і Україн