ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Методологічні основи педагогічної наукиМетодологічні основи педагогічної науки

Методологічні основи педагогічної науки1.1. Історія педагогіки як науки

Відомо, що будь-яка галузь знань формується як наука лише за умови виділення специфічного предмету досліджень.

Предметом педагогіки як науки є педагогічний процес. Тобто процес навчання і виховання людини як особлива функція суспільства, що реалізовується в умовах тих або інших педагогічних систем. Тільки при виділенні навчання і виховання в особливу суспільну функцію, коли виникли спеціальні виховні установи і учбові заклади, в рамках яких педагогічний процес став не тільки предметом спеціальної організації, але і предметом осмислення, аналізу, прогнозування і цілеспрямованого дослідження, можна говорити про зародження науково-педагогічного знання. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Методологічні основи педагогічної науки.

Педагогіка як наука є сукупністю знань, які лежать в основі опису, аналізу, організації, проектування і прогнозування шляхів вдосконалення педагогічного процесу, а також пошуку ефективних педагогічних систем для розвитку і підготовки людини до життя в суспільстві [11, с. 32]. Історичний розвиток науково-педагогічного знання проходить декілька етапів:

  1. Зародження педагогічних ідей в руслі філософських учень.
  2. Формування педагогічних поглядів і теорій в рамках філософсько-педагогічних творів.
  3. Перехід від гіпотетичних і утопічних теорій до концепцій, заснованих на педагогічній практиці і експерименті.

У працях і епосах старогрецьких, римських, візантійських, східних філософів і мудреців (Платона, Аристотеля, Плутарха, Геракліта, Сенеки, Квинтиліана, Варлаама, Іоанна Дамаськіна, Авіценни, Конфуція) можна знайти безцінні думки про виховання і освіту.

Демокріт писав: «Хорошими людьми стають швидше від вправи, ніж від природи... виховання перебудовує людину і створює природу» [12, с. 21].

Сократ бачив вірний шлях прояву здібностей людини в самопізнанні:

«Хто знає себе, той знає, що для нього корисно, і ясно розуміє, що він може і чого він не може». У пошуках істини багато хто керується сократівською тезою: «Я знаю, що я нічого не знаю» [12, с. 22]. Придбати курсову на тему - Методологічні основи педагогічної науки, можна вже сьогодні!.

Аристотель високо цінував місію вихователя: «Вихователі ще більш гідна пошана, чим батьки, бо останні дають нам тільки життя, а перші - гідне життя». Дотепер актуальний принцип, сформульований Конфуцієм: «Вчитися і час від часу повторювати вивчене».

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Методологічні основи педагогічної науки,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Методологічні основи педагогічної науки


Оздоровчий вплив плавання на організм дітей середнього шкільного віку


План до курсової роботи:

Оздоровчий вплив плавання на організм дітей середнього шкільного віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Оздоровчий вплив плавання на організм дітей середнього шкільного віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Оздоровчий вплив фізичних вправ різної спрямованості та водного середовища на організм дітей, що займаються плаванням

Здоров'я – стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад. За даними Міністерства охорони здоров’я України близько 90% дітей шкільного віку мають відхилення у стані здоров’я, понад 59% – незадовільну фізичну підготовленість, в початковій школі рухова активність дітей у порівнянні з дошкільниками скорочується на 50%; 60-65% учнів страждає гострими респіраторними та вірусними захворюваннями.

Здоров'я людини, за даними В. Н.Платонова, залежить приблизно на 10% від якісного медичного забезпечення, на 16% – від спадкових факторів, на 21% – від екології та на 53% від способу життя. Таким чином, у забезпеченні повноцінного здоров'я людини базовим є її спосіб життя, в якому ключовим компонентом є фізична активність. Відтак, пріоритети у пошуку ефективних шляхів вирішення проблеми здоров’я дітей повинні бути за засобами фізичної культури та спорту. Одним із засобів фізичного виховання, що в найбільшій мірі сприяють покращенню здоров’ю дитини та підвищенню функціональних резервів організму, вважається плавання [6; 7].

З огляду на це метою статті є здійснити теоретичний аналіз проблеми підвищення функціональних резервів організму дітей середнього шкільного віку засобами плавання.

Серед масових видів спорту, на наш погляд, плавання є особливим, оскільки поєднує можливість формування гармонійного розвитку дитини, вивчення адаптивних можливостей організму, розширення функціональних резервів у процесі навчання, має яскраво виражену оздоровчу спрямованість та емоційну привабливість водного середовища.

Функціональні резерви являють собою можливість зміни функціональної активності структурних елементів організму та їх можливості взаємодії між собою, що використовуються організмом для досягнення результату діяльності людини, адаптації до фізичних і психоемоційних навантажень, а також впливу на організм різних факторів зовнішнього середовища.


Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з народними традиціями в галузі фізичного виховання засобами українських народних ігор


План до курсової роботи:

Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з народними традиціями в галузі фізичного виховання засобами українських народних ігор

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з народними традиціями в галузі фізичного виховання засобами українських народних ігор,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Роль українських народних рухливих ігор у вихованні дітей старшого дошкільного віку

Народна рухлива гра – найпопулярніший вид рухової діяльності дітей, що історично виникла, багатовіковим досвідом удосконалювалася та передавалася від покоління до покоління з метою адекватного фізіологічного, психологічного, естетичного, морального і соціального впливу на природний розвиток дитини, її пристосування до умов навколишнього середовища, зміцнення здоров’я, підготовки до трудової діяльності та військової справи, а також поширення серед народу новостворених та запозичених фізичних вправ, що розвивали і збагачували його культуру [1, с. 6].

Знаний в Україні вчений М.Г. Стельмахович, високо оцінюючи роль народних ігор у вихованні дітей, зазначав: «рухливі і спортивні ігри розвивають силу, спритність, витривалість, відвагу, рішучість, ініціативу, товариську взаємодопомогу, привчають дітей долати психічні і фізичні навантаження, гартують організм, створюють у дітей бадьорий настрій» [4, с. 152].

З давніх-давен у різних регіонах України будь-які зібрання дітей супроводжувалися руховою діяльністю. Жодне свято не обходилося без рухливих ігор. Для участі в них залучались всі діти, які змагалися у стрільбі з луків, метанні сніжок, катанні на санчатах, лижах, ковзанах.

Ігри тісно пов’язані з національними традиціями, обрядами, звичаями. Під час гри дитина виконує певні дії, відтворюючи вчинки конкретної людини певного часу, імітує поведінку тварин, птахів, рослин, одержуючи необхідний обсяг знань, норм поведінки й моралі. Саме у грі вправи активізували рухову діяльність, розвивали процеси мислення, викликали у неї позитивні емоції й настрої, формували духовний світ особистості дитини. Загальновідомо, що духовний світ дитини – це безмежний світ найрізноманітніших відчуттів і почуттів, понять і образів, фантазій.


Операції банків із застосуванням платіжних карток


План до курсової роботи:

Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з народними традиціями в галузі фізичного виховання засобами українських народних ігор

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з народними традиціями в галузі фізичного виховання засобами українських народних ігор,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Роль українських народних рухливих ігор у вихованні дітей старшого дошкільного віку

Народна рухлива гра – найпопулярніший вид рухової діяльності дітей, що історично виникла, багатовіковим досвідом удосконалювалася та передавалася від покоління до покоління з метою адекватного фізіологічного, психологічного, естетичного, морального і соціального впливу на природний розвиток дитини, її пристосування до умов навколишнього середовища, зміцнення здоров’я, підготовки до трудової діяльності та військової справи, а також поширення серед народу новостворених та запозичених фізичних вправ, що розвивали і збагачували його культуру [1, с. 6].

Знаний в Україні вчений М.Г. Стельмахович, високо оцінюючи роль народних ігор у вихованні дітей, зазначав: «рухливі і спортивні ігри розвивають силу, спритність, витривалість, відвагу, рішучість, ініціативу, товариську взаємодопомогу, привчають дітей долати психічні і фізичні навантаження, гартують організм, створюють у дітей бадьорий настрій» [4, с. 152].

З давніх-давен у різних регіонах України будь-які зібрання дітей супроводжувалися руховою діяльністю. Жодне свято не обходилося без рухливих ігор. Для участі в них залучались всі діти, які змагалися у стрільбі з луків, метанні сніжок, катанні на санчатах, лижах, ковзанах.

Ігри тісно пов’язані з національними традиціями, обрядами, звичаями. Під час гри дитина виконує певні дії, відтворюючи вчинки конкретної людини певного часу, імітує поведінку тварин, птахів, рослин, одержуючи необхідний обсяг знань, норм поведінки й моралі. Саме у грі вправи активізували рухову діяльність, розвивали процеси мислення, викликали у неї позитивні емоції й настрої, формували духовний світ особистості дитини. Загальновідомо, що духовний світ дитини – це безмежний світ найрізноманітніших відчуттів і почуттів, понять і образів, фантазій.


Операції банку з обслуговування платіжного обороту


План до курсової роботи:

Операції банків із застосуванням платіжних карток

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Операції банків із застосуванням платіжних карток,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧО-НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ БАНКУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК

Еволюція грошових форм відбувається з моменту започаткування товарних відносин у суспільстві. Перші готівкові гроші мали своєрідну форму споживчих продуктів: раковина каурі в Індостані та Південній Азії, 1,5-кілограмові брили "плиткового чаю" у Монголії та інше. Пізніше як гроші люди використовували злитки металів певної маси. Вагові гроші вимагали перевірки ваги й проби та поступово стали замінюватися монетами. Виготовлення монет здійснювалося інститутами державної влади або під їхнім контролем. Карбувальники й монетні двори гарантували пробу та масу металу в монеті своїм клеймом на ній.

Давньоруська держава аж до князювання Володимира Святославовича наприкінці X ст. обходилася іноземною монетою, не маючи своєї. Виготовлення своїх грошей тривало лише кілька десятиліть, а потім до середини XIV ст. настав так званий "безмонетний період", коли в якості грошей оберталися київські, чернігівські й новгородські срібні злитки (гривні), намиста, хутряні шкурки й морські раковини.

Лише після утворення Московської держави грошова реформа Олени Глинської затвердила панування загальнодержавної монети — копійки. Рубль, гривня й алтин були тільки рахунковими одиницями, тобто не існували у вигляді реальної монети [27, с. 398].

На початку IX століття Китай зіткнувся з серйозним дефіцитом міді, що сторіччями використовувалася там для карбування монет. Намагаючись запобігти хаосу й анархії, що виникли через недолік монет, імператор Хієн Цунг випустив паперові гроші. Пред’явник використовував їх як гарантію платежу під час відсутності напівкоштовного металу. До початку наступного століття Китай став регулярно випускати паперові гроші. Китайська торгівля в X столітті зазнала розквіту: у торговців раптово виявився засіб прямого обміну на їхні товари. Народилася концепція грошей, що дійшла до наших днів [27, с. 398].

Європа сприйняла її лише в XVII столітті. Ця концепція забезпечила народження перших сучасних банків і стала локомотивом Промислової революції, коли банки зрозуміли, що можуть позичити більше грошей, чим у них є на внесках, випускаючи, таким чином, свої кредитні гроші. Поняття "приватних грошей" (private monies), здавалося б, назавжди пішло в минуле, після того як центральні банки одержали виключне право на грошову емісію (1844 р. – в Англії, 1848 р. – у Франції, 1874 р. – у Німеччині, 1913 р. – у США) [27, с. 398].


Організаційні структури управління підприємством


План до курсової роботи:

Організаційні структури управління підприємством

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організаційні структури управління підприємством,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Поняття та принципи організаційних структур

Організаційну структуру управління розглядають як цілісну сукупність самостійних елементів, які мають реалізувати функції управління, які наділені відповідною компетенцією, та які знаходяться у певних формальних і неформальних зв’язків для того, щоб можна було забезпечити досягнення управлінський цілей.

Сутність організаційної структури з точки зору конкретної виробничої системи полягає у тому, що вона є упорядкованою сукупністю управлінських підрозділів і посад організації, які взаємопов’язані між собою і формують між собою в стійких взаємовідносинах, які мають забезпечити функціонування і розвиток підприємства як одного цілого.

Організаційну структуру розглядають як нормативно закріплену форму поділу управлінської праці, яка має встановити завдання, ролі, повноваження і відповідальність. Вона маж створити умови для того, щоб здійснювати свою діяльність та досягати поставлених цілей, розвивати і змінювати організацію, в залежності від стратегії та відповідно із змінами, які відбуваються в зовнішньому середовищі.

Для кожного елементу структури формують конкретні завдання, по кожному виділяють права, обов’язки і відповідальність. Функцію елементів структури розглядають як підсумок розподілу і закріплення управлінських функцій, тоді як управлінська структура в цілому має охоплювати весь набір функцій, який потребі для управління. Але, при цьому важливими моментом є не допустити дублювання, а саме коли однакові функції виконують різноманітні комірки.

У загальному вигляді управління – це процес прийняття та реалізації управлінських рішень щодо забезпечення ефективного функціонування суб’єкта господарювання. У даний час широко відомі наступні найважливіші підходи до управління організацією:


Організація і методика проведення екскурсій в природу


План до курсової роботи:

Організація і методика проведення екскурсвій в природу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація і методика проведення екскурсвій в природу,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та різновиди екскурсій

Екскурсія як тип рекреаційної діяльності інтерпретується як процес наочного пізнання навколишнього світу (особливостей природи, сучасних та історичних подій, елементів побуту).

Екскурсія являє собою цілеспрямований, наочний процес пізнання навколишнього середовища. Цей процес будується з використанням заздалегідь відібраних об'єктів, що знаходяться в природних умовах, і проходить під керівництвом кваліфікованого фахівця-екскурсовода згідно заздалегідь визначеною тематикою.

Слово «екскурсія» походить від латинського «екскурсії» - поїздка. У XIX в. це слово спочатку означало «вибігати, військовий набіг», а пізніше -«вилазка, поїздка». З часом відбулася зміна цього слова за типом імен на «ія» (екскурсія) [3, с. 74].

Як процес пізнання навколишнього світу, його предметів, властивостей і відносин, екскурсія спирається на дві форми пізнання: чуттєве і логічне (мислення).

У словнику В. Даля екскурсія трактується, як «проходка, прогулянка, вирушання на пошуки чогось, для збирання трав та ін.».

Найбільш повне визначення поняття «екскурсія» дав Б. Ємельянов. Екскурсія являє собою цілеспрямований наочний процес пізнання навколишнього людину світу, процес, який побудований на раніше підібраних об'єктах у природних умовах.

У практично-прагматичному сенсі екскурсія передбачає відвідування об'єктів і місцевостей, ознайомлення з допомогою екскурсовода з визначними пам'ятками і явищами в розвитку певного міста чи регіону.

Екскурсія, як інші форми культурно-освітньої роботи (лекція, тематичний вечір, читацька конференція та ін.) має свої особливості в організації та методиці проведення. Її ознаки свідчать як про подібність до інших форм культурно-просвітницької роботи, так і висвітлюють її корінну відмінність від них:


Організація конфіденційного діловодства в Україні0


План до курсової роботи:

Організація конфіденційного діловодства в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація конфіденційного діловодства в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Конфіденційна інформація як підвид інформації з обмеженим доступом

Національне законодавство передбачає низку правових норм, які обмежують розповсюдження інформації. На відміну від захисту секретної інформації, в якій застосовувались правові події радянських часів, законодавче регулювання захисту конфіденційної інформації в Україні розроблено слабо і все ще перебуває на стадії формування.

З набуттям Україною незалежності починає самостійно створювати та розвивати власну систему державних органів та національне законодавство. Одним із перших законодавчих актів, який закріплював право громадян на інформацію, заклав правові основи інформаційної діяльності був прийнятий 2 жовтня 1992 р. Закон України "Про інформацію". Саме цей закон вперше в Україні ввів термін конфіденційна інформація.

Відповідно до статті 21 Закону України "Про інформацію", конфіденційна інформація разом із таємною і службовою належить до інформації з обмеженим доступом [8].

Інформація з обмеженим доступом - це інформація, до якої має доступ лише обмежена кількість осіб, розголошення якої заборонено розпорядником інформації відповідно до законодавства. Обмеження доступу до інформації здійснюється в інтересах національної безпеки або захисту законних прав фізичних та юридичних осіб. Важливим є те, що доступ до інформації обмежений, а не до документів. Відповідно, якщо один документ містить відкриту та закриту інформацію, відкрита інформація може бути надана зацікавленій особі у вигляді окремого документа.

Відповідно до статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації", вбачається, що інформація з обмеженим доступом може бути такою [7]:
- конфіденційна інформація - інформація, якою володіють, користуються фізичні або юридичні особи та розповсюджується на їх прохання відповідно до їх положень;


Організація маркетингової діяльності на підприємстві


План до курсової роботи:

Організація маркетингової діяльності на підприємстві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація маркетингової діяльності на підприємстві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність організації маркетингової діяльності на підприємстві

Успіху на ринку досягають підприємства, які найліпше пристосовуються до умов зовнішнього середовища, активно впроваджують маркетинг у систему виробництва. Сьогодні виробникам потрібні новітні розробки та технології у сфері маркетингу для налагодження процесу виробництва і розробки економічної політики, що його захищатиме. Часом виникає конфлікт вподобань підприємства, споживачів і суспільства. Тому, в основу формування маркетингу слід покласти ретельно продуману філософію ефективної та соціально відповідальної діяльності у межах певної єдиної концепції.

Маркетинг - це процес планування виробничо-збутової діяльності підприємства на основі вивчення ринку з метою реалізації товарів і послуг та отримання прибутку в умовах конкуренції [3, с. 85].

Маркетинг необхідний за таких умов:
- насичення ринку товарами, тобто перевищення пропозиції над попитом ("ринок покупця");
- гостра конкуренція, посилення боротьби за покупця;
- вільні ринкові відносини, тобто можливість без адміністративних обмежень вибирати ринки збуту і постачання, встановлювати ціни, вести комерційну політику тощо;
- повна самостійність підприємств.

При складанні плану маркетингу слід опиратися на такі принципи:
а) принцип розуміння споживача, заснований на врахуванні потреб і динаміки ринкової кон'юнктури. Бізнес неможливий, якщо фірма орієнтована лише на прибуток, а не на врахування запитів споживача;
б) принцип боротьби за споживача (клієнта). Суть цього принципу - боротьба за споживача, а не збут товарів. Товари і послуги в цьому випадку є лише засобом для досягнення мети, а не самою метою;
в) принцип максимального пристосування виробництва до вимог ринку ставить виробництво товарів і надання послуг у функціональну залежність від запитів ринку та потребує виробляти товари в асортименті й обсязі, необхідних для споживача [7, с. 115].


Організація обліку грошових коштів в аптеці


План до курсової роботи:

Організація обліку грошових коштів в аптеці

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація обліку грошових коштів в аптеці,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Грошові кошти та канали їх надходжень

У сьогоднішніх умовах функціонування вітчизняних аптек великою проблемою є брак грошових коштів для виконання поточних зобов’язань. Це відбувається через недостатнє залучення грошових коштів, а також нераціональне їх використання. Відомо, що основою будь-якого підприємства є грошові потоки, саме це спонукає більшість науковців продовжувати дослідження стосовно питань сутності грошових потоків та, насамперед, процесу їх ефективного управління. Забезпечуючи прибуткову діяльність п аптек, керівники здійснюють управління грошовими потоками.

Грошові активи є основою всіх сфер діяльності аптек, опосередковують кругообіг капіталу на всіх його стадіях, підвищують ліквідність, платоспроможність і забезпечують фінансову стійкість аптек [19, с. 108].

Платоспроможність і ліквідність прямо залежать від спроможності підприємства своєчасно і в потрібному обсязі генерувати грошові потоки. Все це вимагає реалізації цілісної системи прогнозування, планування і контролю над грошовими потоками. В умовах фінансової кризи управління грошовими потоками аптек є надзвичайно актуальним. Управління грошовими потоками аптек є важливим елементом в організації його фінансово-господарської діяльності. Також управління грошовими потоками аптек є необхідною функціональною стратегією, успіх якої виступає запорукою високих результатів підприємницької діяльності, конкурентноздатності та динамічного розвитку аптек.

За своєю економічною природою грошовий потік є інституційною формою грошових коштів, а отже, характеризує діяльність аптек з позиції зміни наявних і новостворених запасів його грошових коштів. Економічна природа грошового потоку виявляється у його сутнісних характеристиках – іпостасях в яких він проявляється в процесі діяльності п аптек [10, с. 25].

На рис. 1.1 наведено основні характеристики грошового потоку.


Організація обслуговування бенкетів за столом


План до курсової роботи:

Організація обслуговування бенкетів за столом

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація обслуговування бенкетів за столом,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Класифікація бенкетів за різними ознаками

Ресторанні компанії організовують бенкети на прохання окремих відвідувачів або організацій.

Бенкет - церемоніальний сніданок, обід або вечеря.

Залежно від заходів, для яких організовуються бенкети, їх поділяють на офіційні та неформальні. Причиною офіційного бенкету може бути прийом у глави уряду, дипломатичного представника, святкування ювілею, національне свято або неофіційне - сімейні канікули, дружні збори, традиційне свято тощо. [4, с.65]

Бенкети поділяються на дві групи: з розміщенням за столом та без нього. До першої групи належать банкет за столом, бенкет-чай, друга бенкет-фуршет, бенкет-десерт, коктейль.

Організація та проведення банкету складається з трьох частин: отримання замовлення на захід, підготовка банкету та обслуговування.

Бенкет із повним набором послуг - це свято, де всі сидять за добре накритими столами, а офіціанти подають напої та різноманітні страви. На стіл не можна класти бутерброди, страви та напої.

Часткові бенкетні столи - це найпоширеніший тип бенкетів для зустрічей, сімейних канікул, ювілеїв, весіль. Гостей можна розмістити де завгодно за столом. Холодні бутерброди, обіди та водні напої з фруктами ставлять на стіл за 30-40 хвилин до прибуття гостей. Послугу частково надають учасники бенкету, а частково офіціант.

Бенкет – фуршет - походить від французького "a la buffet", що означає "виделка". Основними столовими приборами на банкетній вечері є бутерброд з виделкою. Ці бенкети організовуються у випадках, коли велика кількість гостей повинна бути прийнята протягом обмеженого часу (від 1,0 до 1,5 годин).

Бенкет – коктейль - організовується для обслуговування учасників міжнародних конгресів, конференцій. Коктейлі підходять для 40-50-хвилинних ділових бенкетів, які влаштовують у перервах на зборах та конгресах. Банкет включає коктейлі для відпочинку до 1,5-2 годин, які проводяться в кінці зустрічі та іноді на свіжому повітрі.