ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Метод теорії держави і права. Функції теорії держави і праваМетод теорії держави і права. Функції теорії держави і права

Метод теорії держави і права. Функції теорії держави і права1.1. Виникнення загальної теорії держави і права

Загальна теорія держави і права не відразу сформувалася з такою назвою і змістом. Теорія права (legal theory) є німецьким поняттям, уживаним у континентально-європейському правовому регіоні. Це поняття не властиве англо-американській правовій думці. Тут оперують поняттям «юриспруденція». У Західній Європі та Росії теорія держави і права склалася в XVIII -XIX століттях на підґрунті таких наук і навчальних дисциплін, як енциклопедія права, філософія права. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Метод теорії держави і права. Функції теорії держави і права.

Енциклопедія права як навчальна дисципліна виникла ще у XVII ст. Одним із перших підручників була «Універсальна енциклопедія права» Г. Гунніуса, видана в 1675 р. Широко відомі також роботи з енциклопедії права К. Неволіна, Е. Трубецько-го, Г. Чичеріна та інших (XIX — початок XX ст.).

Спочатку енциклопедія права не мала чітко окресленого предмета і єдиної стрункої системи. Вона містила перелік і огляд усіх юридичних наук як початкових відомостей про право, різні його галузі та методи вивчення. По-різному вирішувалося питання про статус енциклопедії права. Одні вчені розглядали її як самостійну юридичну науку зі своїм предметом і методом, інші — тільки як навчальну дисципліну. Поступово вона почала тлумачитися як загальне вчення про право, котре охоплювало увесь зміст правознавства в єдності і системі, в його основних і загальних засадах.

Такий підхід виходив за рамки звичайного розуміння енциклопедії як конспективного викладу окремих правових наук. У 70— 80-х роках XIX ст. у країнах Західної Європи, Росії, Україні затвердилася назва нової навчальної дисципліни — загальна теорія права, котра являла собою узагальнюючу галузь знань [6, с.153].

Попередницею загальної теорії держави і права була також філософія права, яка ґрунтувалася на теорії природного права. Першими авторами, що ввели термін «філософія права» у науковий обіг, були Гуґо (1798), Ґеґель (1820), Остин (1832). Певний поштовх до оформлення філософії права як внутрішньо узгодженої єдиної узагальнюючої науки про право був даний Ф. Шеллінгом (1803).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Метод теорії держави і права. Функції теорії держави і права,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Метод теорії держави і права. Функції теорії держави і права


Проблема пошуку вічних духовних цінностей у поезії Ліни Костенко


План до курсової роботи:

Проблема пошуку вічних духовних цінностей у поезії Ліни Костенко

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Проблема пошуку вічних духовних цінностей у поезії Ліни Костенко,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. РОЛЬ ТВОРЧОСТІ ЛІНИ КОСТЕНКО У ПРОЦЕСІ ДУХОВНОГО ВИХОВАННЯ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Роль кожного з поетів для духовного збагачення нації важко переоцінити. Своє особливе бачення світу, свій неповторний голос, який проголошував, закликав до повернення людини до одвічних моральних цінностей крізь віки пронесли вірші Тараса Шевченка, Лесі Українки, Володимира Симоненка, Дмитра Паличка…

Сучасний поетичний світ України важко уявити без творчості Ліни Костенко. У її неповторному голосів гармонічно поєднались жіноча ніжність і твердість духу, емоційність і філософська заглибленість у проблеми буття.

Ліна Василівна Костенко народилася у містечку Ржищеві на Київщині в учительській родині. 1936 р. сім'я переїхала до Києва, де дівчина закінчила середню школу, навчалася в педагогічному інституті. Протягом 1952—1956 рр. Ліна Костенко вчилася в Московському літературному інституті, який закінчила з відзнакою. Вона почала рано друкуватися — ще навчаючись у школі. Перша збірка поетеси «Проміння землі» вийшла друком 1957 р. Серед інших відомих її збірок — «Над берегами вічної ріки» (1977), «Неповторність» (1980), «Сад нетанучих скульптур» (1987), «Вибране» (1989) [27, с. 45].

За роман у віршах «Маруся Чурай» і збірку поезій «Неповторність» 1987 р. Ліна Костенко удостоєна Державної премії ім. Т. Г. Шевченка. Її твори перекладалися мовами багатьох народів світу.

Непросто складалася творча доля поетеси. Після великого успіху ранніх творів її переслідувала смуга замовчування і невизнання. Твори Ліни Костенко забороняли друкувати, дві її збірки були «розсипані» уже після набору. Але мужня жінка витримала і цькування влади, і несправедливі закиди критики, і пасивне мовчання «юрби». Сьогодні Ліна Василівна — один із найулюбленіших українських поетів. Щире захоплення читачів викликає сила і яскравість її творчого обдарування, велич і благородство духу.


Проблеми взаємодії міжнародного права і національного права України


План до курсової роботи:

Проблеми взаємодії міжнародного права і національного права України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Проблеми взаємодії міжнародного права і національного права України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття і сутність взаємодії міжнародного та внутрішньодержавного права

Теоретичні засади співвідношення і взаємодії міжнародного і національного права. Ці дві самостійні правові системи не існують ізольовано одна від одної. На нормотворення в міжнародному праві справляють суттєвий вплив національні правові системи, які знаходять своє відображення і враховуються у зовнішній політиці та дипломатії держав. Міжнародне право, в свою чергу, справляє вельми значущий вплив на національне законодавство.

Міжнародне право як особлива система права не входить ні в яку національну правову систему і не включає в себе норми внутрішньодержавного права безпосередньо .

Щодо взаємовпливу міжнародного та внутрішнього права, то існує дві протилежні точки зору на цю проблему.

Перша група вчених (в більшості це були радянські вчені) стверджували, що між національною системою права та міжнародною немає будь-якої юридичної супідрядності. Вони вважали, що хоча міжнародні договори і сприяють утворенню нових норм і юридичних актів, але при цьому не відбувається перетворення міжнародно-правових актів і норм у національно-правові. Таку позицію виводили з гіпертрофованого розуміння принципів суверенітету і незалежності держав, охороняти які, на думку цих вчених, і покликане міжнародне право.

Інша група вчених (цим шляхом іде зарубіжна доктрина і сучасна вітчизняна практика) вже давно різною мірою визнають пріоритет міжнародного права над внутрішнім законодавством. Ця точка зору обґрунтовується значимістю і особливою соціальною цінністю міжнародного права в сучасному світі, яке втілює найбільш досяжну в нашу епоху ідею справедливості.


Проблеми здійснення адвокатом захисту і представництва в кримінальному процесі


План до курсової роботи:

Проблеми здійснення адвокатом захисту і представництва в кримінальному процесі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Проблеми здійснення адвокатом захисту і представництва в кримінальному процесі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття захисту та представництва у кримінальному процесі

Поняття захисту та представництва (захисника та представника) у кримінальному процесі закріплені у КПК України та Законі «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Законом визначено у ст.1 п.5, що захист – це вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення.

У п.9 цієї статті встановлено, що представництво є видом адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації прав і обов’язків клієнта в цивільному, господарському, адміністративному та конституційному судочинстві, в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами, прав і обов’язків потерпілого під час розгляду справ про адміністративні правопорушення, а також прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні [1, Cт. 28].

Ці положення дублюються у визначеному переліку видів адвокатської діяльності п.3, 5 ст. 19 Закону.

З особою представництво чи захист якої здійснює адвокат, укладається договір про надання правової допомоги. Повноваження адвоката як захисника або представника в кримінальному провадженні, підтверджуються в порядку, встановленому законом. Більш детально повноваження захисника або представника у кримінальному процесі встановлені у новому КПК України.


Проблеми кримінально-правової кваліфікації замаху на злочин


План до курсової роботи:

Проблеми кримінально-правової кваліфікації замаху на злочин

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Проблеми кримінально-правової кваліфікації замаху на злочин,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та види замаху на злочин

Діяння, що не визнано закінченим злочином за будь-яких обставин потребує детального аналізу задля визначення рівня його суспільної небезпечності, в тому числі це стосується замаху на злочин. Історичний розвиток поняття замаху на злочин, на думку М.Д. Дякур був неоднозначним, оскільки поняття замаху на злочин трактувалося по різному. Лясс Н.В. визначає, що замах – це вчинена суб’єктом умисна дія, яка входить в об’єктивну сторону складу злочину, і спрямована на досягнення злочинного наслідку, якщо при цьому злочин не було закінчено і результат не настав у силу випадкових обставин, які не випливають із діяльності особи [1, с.118; 2, с.12].

На думку А.Н.Трайніна, замах на злочин існує, коли наявні всі елементи складу цього злочину, за винятком одного - наслідку [3, с.297]. При цьому автор зазначає, що дії, якими вчиняється замах, – це елемент складу злочину. Кузнєцова Н.Ф., погоджуючись з викладеною позицією проф. А.Н. Трайніна, пропонує поняття замаху на злочин як умисного вчинення злочину, яке незакінчене злочинним результатом, якого бажала особа, з причин, які не залежать від її волі [4, с. 89]. Дякур М.Д. частково не погоджується з позицією Н. В. Лясса, А.Н. Трайніна, Н. Ф. Кузнєцової відносно твердження, що замах виражається у вчиненні дій, які входять в об’єктивну сторону складу злочину, пояснюючи це ти, що: по-перше, дане твердження не є правильним в усіх випадках; по-друге, які конкретно дії будуть входити до другої стадії реалізації злочинного наміру. Учинення злочину, залежить також у кожному конкретному випадку від того, які з них (дії) особа включила в першу стадію реалізації злочинного наміру – готування до злочину, які – в другу [1, с.118].


Проблеми наукової організації праці менеджера


План до курсової роботи:

Проблеми наукової організації праці менеджера

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Проблеми наукової організації праці менеджера,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття наукової організації праці

Будь-яка праця продуктивна, але рівень її продуктивності різний. Щоб домогтися найбільш раціональної величини трудових процесів, праця як така має бути відповідним чином організована, а її оцінка - базуватися на певних, обґрунтованих економічних показниках.

В умовах ринкової економіки зростає значення різноманітних чинників, які впливають на ефективність виробництва, так як в силу відроджується конкуренції результативність діяльності стає вирішальною передумовою існування та розвитку підприємств.

Серед факторів ефективності істотне місце займає організація праці, під якою розуміється, з одного боку, система виробничих взаємозв'язків працівників із засобами виробництва й один з одним, утворює певний порядок трудового процесу, який складається з поділу праці та її кооперації між працівниками, організації робочих місць та організації їх обслуговування, раціональних прийомів і методів праці, обґрунтованих норм праці, її оплати та матеріального стимулювання, планування та обліку праці та який забезпечується підбором, підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів, створенням безпечних і здорових умов праці, а також вихованням дисципліни праці.

Організація праці на підприємстві - це, з іншого боку, дії по встановленню, впорядкуванню або зміни порядку здійснення трудового процесу і пов'язаних з ним виробничих взаємодій працівників із засобами виробництва й один з одним [5, c. 89].

Організація праці - це форма, в якій реалізуються економічні результати трудової діяльності. Тому організація праці розглядається як складова частина економіки праці [13, c. 90].

Після розкриття сутності організації праці на підприємстві необхідно встановити її зміст, тобто показати, з яких складових частин або елементів складається той самий порядок трудового процесу, про який йшла мова вище.


Проблеми регіонального розвитку і розміщення житлово-комунального господарства Донецького економічного району України


План до курсової роботи:

Проблеми регіонального розвитку і розміщення житлово-комунального господарства Донецького економічного району України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Проблеми регіонального розвитку і розміщення житлово-комунального господарства Донецького економічного району України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Соціально економічна сутність та основні функції житлово-комунального господарства Донецького економічного району України

Найважливішою складовою частиною національної економіки і важливою соціальною сферою є житлово-комунальне господарство (ЖКГ), яке безпосередньо щоденно торкається кожного громадянина. На сьогодні ЖКГ відноситься до найбільш проблемних галузей в Україні.

Ключовою проблемою державного управління на етапі реформування ЖКГ є запровадження нових форм управління житлово-комунального господарства на рівні територіальних громад, зокрема, делегованого управління, а також впровадження системи договірних відносин, зумовлених появою у цій сфері господарюючих суб’єктів різних організаційно-правових форм [15, c.3].

Так, Законом України «Про житлово-комунальні послуги» від 24 червня 2004 р. житлово-комунальні послуги визначаються як результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил [21, с. 2].

Сьогодні прийнята та діє програма, яка закріплена у Законі України «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки». Упродовж останнього десятиліття проблеми, пов’язані з функціонуванням житлово-комунального комплексу, перебувають у фокусі пильної політичної уваги, проте серйозних позитивних зрушень у цій сфері досі не відбулося.

Ситуація в житлово-комунальному господарстві продовжує ускладнюватися, відсутні позитивні зміни у становленні ринкових засад господарювання, розвитку конкуренції та залученні приватних інвестицій у житлобудування.

Неефективність реформування галузі призвела до критичного стану основних фондів підприємств житлово-комунального господарства. Недосконала тарифна політика зумовила хронічну і постійно зростаючу збитковість підприємств.


Проблеми розвитку промислового виробництва в Україні


План до курсової роботи:

Проблеми розвитку промислового виробництва в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Проблеми розвитку промислового виробництва в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Розвиток промисловості в розвинених країнах світу

Центральним завданням промислової політики має стати збереження і розвиток прогресивних базових виробництв, формуючих пріоритетні для промислового комплексу технології, що забезпечують всі інші галузі і виробництва сучасною технікою і матеріалами. Світовий досвід минулого століття дає численні приклади різних (як мінімум трьох) типів промислової політики: експортно-орієнтованої (створення умов для зростання експорту певних видів продукції); внутрішньо-орієнтованої (захист внутрішнього ринку та забезпечення економічної самодостатності); стратегічної промислової політики, спрямованої на обмеження використання власних природних і не відтворювальних ресурсів (нафта, ліс, екологія і т.п.).

Європейські держави займали більш вигідні позиції у промисловій сфері, користуючись вигодою завойованих раніше зовнішньоторгових позицій у валютних зонах (зона франка, зона фунта стерлінга) і країнах - своїх бувших колоніях або історично примикають до метрополії (наприклад, Співдружність Націй). Повоєнна історія розвитку німецького господарства свідчить про його здатність пристосовуватися до мінливих внутрішніх і зовнішніх умов , у тому числі в умовах глобалізації.

Основи промислової політики ФРН були розроблені на початку 50-х рр.. минулого століття. Тоді вона орієнтувалася на використання селективних заходів в окремих секторах народного господарства і припускала, що це необхідно робити в тих випадках, коли загальнодержавні цілі не можуть бути досягнуті механізмами ринкової конкуренції [1].

Зростання інтересу Німеччини до промислової політики пов'язаний і з тим, що з одного боку, для захисту своєї національної промисловості її активно використовують партнери по ЄС, особливо Франція. З іншого боку, німецька промисловість як і раніше потребує цілеспрямованої підтримки держави для усунення її відставання по ряду найважливіших напрямків, в першу чергу, з інноваціями і посилення територіальних господарсько-політичних переваг Німеччини в цілому та її окремих регіонів.


Програмний розвиток територій (на прикладі Ружинського району)


План до курсової роботи:

Програмний розвиток територій (на прикладі Ружинського району)

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Програмний розвиток територій (на прикладі Ружинського району),

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОГРАМНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ В УКРАЇНІ

1.1. Аналіз наукових джерел з теми магістерського дослідження

Проблемі програмного розвитку території присвячено багато наукових праць як вітчизняних, так і іноземних вчених. Серед вітчизняних науковців варто відзначити роботи Берданової О., Бурик З., Вакуленко В., Волик С., Димченко О., Коновалової І. та ін.

Зокрема, Берданова О. та Вакуленко В. в практичному посібнику «Стратегічне планування місцевого розвитку» [16] розглянули теоретичні й практичні питання стратегічного планування, актуальність його запровадження на сучасному етапі розвитку України, сутність та переваги цього процесу, охарактеризували нову систему планування розвитку територій, дослідили особливості здійснення стратегічного планування на регіональному та місцевому рівнях, висвітлили кращі практики розробки та реалізації стратегічних планів розвитку територіальних громад.

Посібник складається з трьох розділів і Додатків, що демонструють практичні приклади здійснення окремих етапів стратегічного планування.

У першому розділі розглядається роль і значення стратегічного планування у загальній системі планування місцевого розвитку, його зв’язок із оперативним плануванням. Висвітлюються основні поняття й принципи стратегічного управління та планування на місцевому рівні, а також нормативно-правові засади їх здійснення.

Другий розділ присвячено питанням технології розробки стратегічного плану. Детально розглянуто організаційне забезпечення цього процесу, методи залучення до нього територіальної громади. Викладено основні принципи аналітичної діяльності та формування системи цілей стратегічного розвитку території.

У третьому розділі висвітлюється проблематика формування системи моніторингу та оцінювання реалізації стратегічного плану. Надано характеристику понять моніторингу та оцінювання, підходи до їх організації та визначення системи індикаторів для моніторингу, оцінювання реалізації стратегічного плану.


Проектування раціональних режимів праці і відпочинку


План до курсової роботи:

Проектування раціональних режимів праці і відпочинку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Проектування раціональних режимів праці і відпочинку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність, види і критерії раціональності режимів праці і відпочинку

У ході спільної діяльності працю окремих працівників і підрозділів повинен бути узгоджений за тривалістю і календарними періодами. Для забезпечення стійкої працездатності і високої продуктивності праці при збереженні здоров'я працюючих на підприємствах застосовують режими праці та відпочинку – розпорядок, що регламентує чергування часу роботи та відпочинку протягом зміни, тижня, місяця, року [2, с. 271].

Основна мета розробки режиму праці та відпочинку – забезпечення ефективного використання виробничих потужностей при збереженні високої працездатності і здоров'я працівників.

У процесі праці здатність людини до трудової діяльності певного роду, а відповідно, і функціональний стан організму зазнають змін. Підтримка працездатності на оптимальному рівні – основна мета режиму праці та відпочинку.

Раціональний режим – таке співвідношення і зміст періодів роботи і відпочинку, при яких висока продуктивність праці сполучається з високою і стійкою працездатністю людини без ознак надмірного перевтоми протягом тривалого часу. Таке чергування періодів праці та відпочинку дотримується в відрізку часу: протягом зміни, тижня, року відповідно до режиму роботи підприємства .

Отже, розрізняють змінний, тижневий, місячний і річний режими праці
та відпочинку [15, с. 65].

Змінний, тижневий і місячний режими праці та відпочинку встановлюються в цілому по підприємству, а іноді і по окремим його підрозділам. Річний режим регламентується законодавством.


Производительность труда и пути ее повышения на предприятии


План до курсової роботи:

Производительность труда и пути ее повышения на предприятии

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Производительность труда и пути ее повышения на предприятии,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сущность производительности труда и способы ее измерения

Важнейшими социально-трудовыми показателями на предприятиях в условиях рыночных отношений являются обеспечение полной занятости трудовых ресурсов и высокой продуктивности труда, создание нормальных условий для работы персонала и повышение уровня оплаты труда, достижение надлежащего экономического роста и качества жизни работников. В осуществлении данных экономических целей главную роль призваны играть трудовые ресурсы.

К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает необходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда в соответствующей отрасли. Достаточная обеспеченность предприятий нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объемов продукции и повышения эффективности производства. В частности, от обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, механизмов и как результат объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

Экономический потенциал страны, национальное богатство и качество жизни определяются главным образом состоянием трудовых ресурсов, уровнем развития трудового или человеческого потенциала.

Волков О.И., под эффективной занятостью в условиях рыночных трудовых отношений понимают такую степень использования рабочей силы, при которой достигается соответствие или превышение результатов над затратами. При этом для восстановления используемой рабочей силы уровень оплаты труда каждого работника должен быть не ниже фактически существующего прожиточного минимума [1].