ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Лексичні одиниці з елементом скорочення та їх переклад в англійській авіаційній термінологіїЛексичні одиниці з елементом скорочення та їх переклад в англійській авіаційній термінології

Лексичні одиниці з елементом скорочення та їх переклад в англійській авіаційній термінології


1.1 Визначення понять «абревіатура» та «скорочення»

Науково-технічна література є сферою широкого вживання різних скорочень – як тих, що увійшли до мови і зафіксовані у словниках, так і авторських, оказіональних, що створені тільки на конкретний випадок і зафіксовані лише в одному тексті. З точки зору їхнього перекладу, зазначений розподіл скорочень доцільний тому, що останні, як правило, мають свої відповідні повні форми у конкретному тексті, що перекладається, і їхнє розуміння, звичайно, не викликає труднощів, тоді як при перекладі перших іноді можуть не допомогти й перекладні словники скорочень, якщо вони не містять потрібного скорочення [21, с. 23]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Лексичні одиниці з елементом скорочення та їх переклад в англійській авіаційній термінології.

За визначенням скорочення є ширшим поняттям, ніж акронім або абревіатура. Скорочення – це такий спосіб словотвору, суть якого полягає у відсіканні частини основи, що або збігається зі словом, або являє собою словосполучення, об’єднане загальним смислом. Скорочення прийнято класифікувати на лексичні й графічні. До лексичних відносять усічені слова (clipped or stump words) і акроніми (initial words or acronyms). Скорочуватися можуть будь-які фрагменти слова не залежно від морфемних границь.

Абревіатура (лат. аbbrevio – скорочую) – складноскорочені слова, утворені з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття. Вживаються в усній та писемній мові. Абревіатури називають також акронімами (від грец. ????? – «найвищий, крайній» та ?????? – «ім'я») [13, с. 45].

Також варто виділити основні види абревіатур та скорочень та звернути увагу на їх побудову та особливості.

– Лексичні скорочення. Види усічень. Придбати курсову на тему - Лексичні одиниці з елементом скорочення та їх переклад в англійській авіаційній термінології, можна вже сьогодні!.

Найчастіше зустрічаються кінцеві усічення типу exam, doc, gym (від examination, doctor, gymnasium відповідно). Усічення типу plane, phone (від airplane, telephone) називаються початковими, а приклади frig або flu (від refrigerator, influenza) ілюструють так звані кінцево-початкові усічення. Значна сторона отриманого в результаті слова залишається незмінною, хоча стилістична приналежність змінюється у бік зниження. Можливі й деякі орфографічні зміни (mike – microphone, ambish – ambition, etc.).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Лексичні одиниці з елементом скорочення та їх переклад в англійській авіаційній термінології,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Лексичні одиниці з елементом скорочення та їх переклад в англійській авіаційній термінології