ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Корекція тривожності молодшого підліткаКорекція тривожності молодшого підлітка

Корекція тривожності молодшого підлітка


Перелік тем курсових робіт, що розміщені на цій сторінці (перейдіть за посиланням):


1.1. Дослідження проблем тривожності у вітчизняній психології

У психологічній літературі, можна зустріти різні визначення поняття тривожності, хоча більшість дослідників сходяться у визнанні необхідності розглядати його диференційовано – як ситуативне явище і як особистісну характеристику з урахуванням перехідного стану і його динаміки.

Тривожність – це «переживання емоційного дискомфорту, пов'язане з очікуванням неблагополуччя, з передчуттям небезпеки, що грозить». Розрізняють тривожність як емоційний стан і як стійку властивість, рису особистості або темпераменту [9, с. 19]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Корекція тривожності молодшого підлітка.

По визначенню Л.Ф. Обухова: «Тривожність – постійно або ситуативно проявляє властивість, людини перебувати в стані підвищеного занепокоєння, відчувати страх і тривогу в специфічних соціальних ситуаціях».

Широке поширення отримало в останні роки використання в психологічних дослідженнях диференційованого визначення двох видів тривожності: «тривожність характеру» і «ситуаційна тривожність».

По визначенню А.А. Петровської: «Тривожність – схильність індивіда до переживання тривоги, що характеризується низьким порогом виникнення реакції тривоги; один з основних параметрів індивідуальних розходжень. Тривожність звичайно підвищена при нервово-психічних і важких соматичних захворюваннях, а також у здорових людей, що переживають наслідки психотравми, у багатьох груп осіб із суб'єктивним проявом, із відхиленням чи неблагополуччя особистості» [18, с. 78].

Аракєлов Н.Є. у свою чергу, відзначає, що тривожність – це багатозначний психологічний термін, що описують як певний стан індивідів в обмежений момент часу, так і стійка властивість будь-якої людини. Тривожність – як риса особистості пов'язана з генетично детермінованими властивостями функціонуючого мозку людини, що спричиняються постійно підвищеним почуттям емоційного порушення, емоцій тривоги. Придбати курсову на тему - Корекція тривожності молодшого підлітка, можна вже сьогодні!.


Вітчизняні психологи вважають, що неадекватно висока самооцінка в дітей складається в результаті неправильного виховання, завищених оцінок дорослими успіхів дитини, захвалювання, перебільшення його досягнень, а не як прояв уродженого прагнення до переваги.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Корекція тривожності молодшого підлітка,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Корекція тривожності молодшого підлітка


Наполеонівські війни. Підсумки та значення наполеонівських воєн


План до курсової роботи:

Наполеонівські війни. Підсумки та значення наполеонівських воєн

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Наполеонівські війни. Підсумки та значення наполеонівських воєн,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історичний портрет Наполеона Бонапарта

Наполеон Бонапарт - одне з найдивовижніших явищ у світовій історії. Він був видатним французьким полководцем, політиком, першим консулом Французької Республіки (1799-1804) та французьким імператором з 1804 по 1815 рік. Наполеон за своє життя провів близько 60 різних битв, що набагато більше, ніж Олександр Македонський, Ганнібал, Цезар і Суворов разом узяті.

Народився 15 серпня 1769 року в місті Аяччо на Корсиці в сім’ї бідного дворянина, юриста за фахом. З 1779 по 1784 рік Наполеон навчався у військовій школі в Брієні, а з 1784 по 1785 рік - у Паризькій військовій школі, звідки був призваний в армію підпоручиком. Під час французької буржуазної революції кінця XVIII століття він служив у революційних військах. Завдяки сміливій ініціативі Бонапарта, вже капітана, підрозділи революційної армії звільнили Тулон 17 грудня 1793 року, захоплений монархічними повстанцями та британськими загарбниками, за що уряд якобінців підвищив Наполеона до бригадного генерала [1, c. 43].

Рис. 1.1. Наполеон Бонапарт (1769-1821 рр.)

Але насправді політичні погляди Наполеона були глибоко ворожими якобінцям. Після контрреволюційного перевороту в 1794 р. Наполеон був ненадовго заарештований і відсторонений від активної служби в армії. У жовтні 1795 р. за дорученням одного з лідерів термідоріанців Барраса Бонапарт очолив придушення повстання, піднятого монархістами в Парижі, що заслужило повну довіру тодішніх правителів Франції. У 1796 році Директорія призначила його командувачем армії, що діяла з завойовницькою метою в Італії проти Австрії та П'ємонту. Розгромивши сили П'ємонту і змусивши його підписати вигідний для Франції мир, Наполеон у битвах на півночі Італії переміг війська монархічної феодальної Австрії, глибоко ненависних італійським народом.


Напрями підвищення економічної ефективності маркетингової діяльності підприємства


План до курсової роботи:

Напрями підвищення економічної ефективності маркетингової діяльності підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Напрями підвищення економічної ефективності маркетингової діяльності підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Роль маркетингу в діяльності підприємства

Створення української економіки на ринкових засадах і подальший її розвиток потребує нового економічного мислення, нових підходів до управління економікою, яка має орієнтуватися на потреби споживачів. Головною умовою при цьому є необхідність знання ринку, закономірностей його функціонування, уміння прогнозувати його потреби та ресурсні можливості - все те, що відображають багатоаспектні відносини між людьми на ринку.

В умовах ринкової економіки широка популярність і активне використання належить ринковій конкуренції, організації і управлінню виробництвом, а також збутовій діяльності. Вся діяльність на сучасному етапі розвитку підприємництва направлена на задоволення потреб споживачів і називається маркетингом.

Маркетинг - це складне, багатопланове явище, яке виникло в результаті розвитку ринкового господарства. Це філософія, стратегія, тактика мислення і дій всіх суб'єктів ринкових відносин від виробників до споживачів і навіть вчених й урядових органів. Маркетинг можна визначити як науково-прикладну дисципліну, як вид професійної діяльності, як систему управління, як образ мислення, стиль поведінки, комплекс конкретних функцій тощо. Він є динамічний, мінливий в залежності від галузі свого застосування, часу дії, параметрів навколишнього ринкового середовища, від інтересів цільових споживацьких груп. Маркетинг не може бути шаблоном, набором рецептів, він корисний і продуктивний лише за умови комплексного і системного його використання.

Визначення і трактування терміну "маркетинг" різноманітні і всеохоплюючі, але їх об'єднує одне ключове і визначальне словосполучення - задоволення потреб споживачів, зміст якого полягає у тісному зв'язку між комерційним успіхом підприємства на ринку серед конкурентів, а головне - в умінні якнайповніше і якнайякісніше задовольнити існуючі і потенційні потреби як реальних, так і потенційних споживачів.


Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї


План до курсової роботи:

Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття «озброєність» та критерії віднесення певних предметів до зброї

Характеризуючи зброю певним чином, визначаючи ту чи іншу її ознаку, законодавці не дають чіткого визначення загального поняття зброї. Загальне поняття зброї як об’єкта правових відносин у науці кримінального права та в криміналістиці формується давно. Цьому питанню приділяли увагу як в радянський період, так і в період незалежності України. Вчені, як правило, визначаючи поняття «зброя», роблять акцент на її властивості, які впливають на технічні характеристики, призначення, спосіб виготовлення тощо. У найзагальнішому розумінні це поняття розглядалося скоріше як інструмент, призначений для нападу і оборони, у військово-технічному сенсі. Під зброєю мається на увазі загальна назва пристроїв і засобів, що використовуються для знищення живої сили противника, його обладнання та споруд. У наукових та правових джерелах зброю визначають по-різному, деякі з них відображені в таблиці 1.1.

Однак, всі перераховані вище поняття характеризують зброю лише з одного боку, не надаючи їй необхідного набору ознак, які б повністю відображали призначення зброї, спосіб виготовлення, конструктивні особливості, які її відрізняють наприклад, спеціальними засобами або іншими предметами, які також можуть бути завдані людині або тварині у тому числі і летальні, але мають інше призначення тощо.

Що стосується безпосередньо поняття "озброєність", то в наукових джерелах також немає одностайного підходу до його визначення. В основному цей термін використовується в кваліфікації бандитизму.

Так, М. І. Хавронюк заявляє: «Банда вважається озброєною, якщо в ній є хоча б одна одиниця зброї, придатна для ураження живої цілі: газової зброї нервово-паралітичної дії; спеціальної для стрільби гумовими кулями» [24, с. 277].

І. В. Іваненко пропонує розширити додавши до неї використання учасниками банди обов’язкову ознаку банди – «озброєність», пневматичної або газової зброї.


Незаконне перетинання державного кордону, аналіз складу правопорушення


План до курсової роботи:

Незаконне перетинання державного кордону, аналіз складу правопорушення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Незаконне перетинання державного кордону, аналіз складу правопорушення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття незаконного перетинання осіб через державний кордон України

Відповідно до статті 332-2 Кримінального кодексу України (далі – КК України), перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави або особою, якій заборонено в’їзд на територію України, або представниками підрозділів збройних сил чи інших силових відомств держави-агресора у будь-який спосіб поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів, або за документами, що містять недостовірні відомості [2].

Згідно до статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КупАП), перетинання або спроба перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України без відповідних документів або з використанням підробленого документа чи таких, що містять недостовірні відомості про особу, чи без дозволу відповідних органів влади.

Чинність цієї статті не поширюється на випадки повернення в Україну без встановлених документів громадян України, які стали жертвами злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, а також на випадки прибуття в Україну іноземців чи осіб без громадянства з наміром отримати притулок чи бути визнаними в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, якщо вони звернулися із заявою про надання притулку чи заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, відповідно до Закону України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту» [3].

Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону» (реєстр. № 7017) та альтернативний йому (реєстр. № 7017-1) присвячувалися встановленню кримінальної відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України виключно особами, які мали громадянство (підданство) держави-агресора, або інших осіб в інтересах держави-агресора, що суперечили національним інтересам України.


Норми права, сутність, структура, класифікація та юридична практика


План до курсової роботи:

Норми права, сутність, структура, класифікація та юридинча практика

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Норми права, сутність, структура, класифікація та юридинча практика,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та ознаки норми права

Основним структурним елементом права є норма права. На думку професора Венгерова, норма права - це загальнообов'язкова норма поведінки, встановлена або визнана державою, забезпечена можливістю державного примусу, що регулює суспільні відносини.

Визначення поняття правової держави, близьке до визначення Венгерова, дано професором Котюком: "норма права - це офіційна, формально визначена, загальнообов'язкова норма поведінки, встановлена або санкціонована державою, що охороняється нею від порушень, спрямована на регулювання найважливіших суспільних відносин і захист суспільних цінностей шляхом встановлення законних прав і обов'язків суб'єктів права."

Генетично норма права виникає в результаті "неополітичної революції" для регулювання суспільних відносин, пов'язаних з формуванням виробничої економіки, розвитком міст-держав та інших типів державності, новими формами сімейно-шлюбних відносин, духовним і соціальним життям ранньокласових суспільств і т.д. як за змістом, так і за формою норма права відрізняється від "мононорми" первісного суспільства [1, c. 56].

Вона також відрізняється від норм моралі та інших соціальних норм своїм формальним визначенням, чіткою письмовою фіксацією і, найголовніше-можливістю державного примусу для забезпечення дотримання.

Верховенство права набуває свого загальнообов'язкового значення не через примус, можливості державного примусу, а тому, що воно охоплює найбільш типові, найбільш повторювані соціальні процеси, причинно-наслідкові зв'язки і моделі поведінки. Норма права - це норма не тільки для одиничного випадку, а й для всієї органічної сукупності таких однотипних випадків. І в цьому її величезна соціальна цінність.

Виникаючи в результаті осмислення колективним розумом, суспільною свідомістю реальних і суспільно значущих процесів суспільного буття норма права або надає цим процесам корисний, суспільно цінний напрямок розвитку, або регулює, стабілізує ці процеси, встановлює сталий збалансований стан, або здійснює і те і інше. Тому нормативний зміст права, виникнення правових норм є великою культурною спадщиною людства, елементом цивілізації.


Об'єкти бухгалтерського обліку. Сутність та класифікація об'єктів бухгалтерського обліку


План до курсової роботи:

Об‘єкти бухгалтерського обліку. Сутність та класифікація об’єктів бухгалтерського обліку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Об‘єкти бухгалтерського обліку. Сутність та класифікація об’єктів бухгалтерського обліку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Кожна наука має свій предмет (що вивчає ця наука) та метод (як, власне, відбувається процес цього вивчення).

Предметом обліку є фактичний стан об'єкта і фактичні результати його зміни, тобто господарська діяльність суб'єкта господарювання, його майно і джерела утворення.

На підприємствах різних галузей економіки предмет бухгалтерського обліку має свої особливості. Так, на машинобудівному підприємстві предметом бухгалтерського обліку є весь процес виготовлення і реалізації машин та обладнання, у будівельній організації предметом бухгалтерського обліку є процес будівництва об'єктів, здійснення будівельно-монтажних робіт тощо) [31, с. 205].

Предмет бухгалтерського обліку знаходить своє відображення через окремі елементи, які називають об'єктами.

Об'єкти обліку - це засоби підприємства, джерела їх утворення та господарські процеси, які забезпечують рух майна і джерел з метою отримання прибутку.

На рис. 1.1 наведено класифікацію об’єктів бухгалтерського обліку.

Рис. 1.1. Класифікація об’єктів бухгалтерського обліку

Сутність предмету бухгалтерського обліку розкривається через об'єкти, що обліковуються, які за економічним змістом та призначенням можна об'єднати в дві групи:
- об'єкти, що забезпечують господарську діяльність підприємства;
- об'єкти, що складають господарську діяльність підприємства.

Об’єктами бухгалтерського обліку є:

  1. господарські засоби, що перебувають у розпорядженні окремих підприємств і джерела їх формування;
  2. суспільний продукт і затрати на його виробництво;
  3. процес розподілу суспільного продукту, зобов’язання та розрахунки, що виникають при цьому;

4. процес обігу суспільного продукту, грошові кошти та розрахунково-кредитні операції.


Облік витрат підприємства на збут. Аналітичний і синтетичний облік витрат на збут


План до курсової роботи:

Облік витрат підприємства на збут. Аналітичний і синтетичний облік витрат на збут

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Облік витрат підприємства на збут. Аналітичний і синтетичний облік витрат на збут,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА І СКЛАД ВИТРАТ НА ЗБУТ

Економічну сутність витрат слід розглядати з точки зору проблем, які пов’язані із обмеженістю ресурсів та альтернативними можливостями того, як їх можна використовувати. У тому випадку, якщо відбувається використання ресурсів у одних виробничих процесах, то в такому випадку не можливе їх використання в іншому напрямку. Саме тому, якщо відбувається вибір конкретного ресурсу для того, щоб виробляти товар, то одночасно неможливо виробляти альтернативний товар. Так, величина економічних витрат конкретного ресурсу, який застосовують у процесі виробництва продукції має дорівнювати тому, наскільки цінний та ефективний кожен із існуючих варіантів ви користування [39, с. 32].

Економічні аспекти, які розкривають сутність витрат пов’язані із їх економічною природою (мова йде про те, що витрати розглядають як просте відтворення ресурсів, які використовуються у процесі діяльності), а не із їх характером та джерелом відшкодування. Так, за економічним підходом до складу витрат поточного характеру слід залучати усі затрати, які стосуються поточної діяльності суб’єкта господарювання, в тому числі мова йде про витрати, які носять непродуктивний характер та які формуються внаслідок того, що формуються порушення у виробничо-технологічній діяльності та незбалансована структура ресурсів, які використовують для виробництва продукції [24, с. 253].

На наступному етапі розуміння сутності витрат на збут, слід розкрити сутність збуту. Так, збут слід розглядати як систему заходів, які проводяться після того як продукція виходить за рамки суб’єкта господарювання. Так, до головних таких заходів відносять такі, які пов’язані із транспортуванням, зберіганням, доробкою, просуванням до торгових точок, продажем товарів, сервісним обслуговуванням.

Внаслідок чого головну мету збуту визначають як процес реалізації економічних інтересів виробників (мова йде про те, щоб отримати підприємницький прибуток) шляхом того, щоб задовольнити платоспроможний попит будь-якого споживача. Незважаючи на те, що збутові процеси – це завершальна стадія виробничо-господарської діяльності суб’єкта господарювання товаровиробників, в сучасних умовах ринкової економіки процеси пов’язані із плануванням збутової діяльності передують виробничим процесам та полягають у тому, що слід вивчити кон’юнктуру ринку та виробничі можливості суб’єкта господарювання у виробництві продукції, на яку існує великий попит та скласти плани по продажам, які мають стати основною для формування планів постачання та виробництва [20, с. 77].


Облік праці та її оплати, напрямки вдосконалення обліку праці


План до курсової роботи:

Облік праці та її оплати, напрямки вдосконалення обліку праці

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Облік праці та її оплати, напрямки вдосконалення обліку праці,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ СУТНОСТІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Ефективність праці певною мірою визначається діючою системою заробітної плати. Заробітна плата як соціально-економічна категорія, з одного боку, є основним джерелом грошових доходів працівників, тому її величина значною мірою характеризує рівень добробуту всіх членів суспільства. З іншого боку, її правильна організація заінтересовує працівників підвищувати ефективність виробництва, а відтак безпосередньо впливає на темпи й масштаби соціально-економічного розвитку країни [11 с. 205].

Сутність поняття "заробітна плата" складна і багатогранна, тому розглядати її потрібно з різних позицій.

З позиції економіки праці, заробітну плану розглядають як винагороду або заробіток, який розраховують в грошовому виразі, який за трудовими договорами роботодавці сплачують працівникам за роботу, яку вони виконали, або яку мають виконати. Її розглядають як загальновизнану трактовку, що найточніше співпадає із трактуванням сутності заробітної плати в такому нормативному акті як Закон України «Про оплату праці» [5].

З точки зору такої науки як економічна теорія, заробітну плату розглядають як економічну категорію, яка має відобразити взаємовідносини між роботодавцями і найманими працівниками щодо того, як розподіляється новостворена вартість. В даній трактовці краще використати поняття «оплата праці», яка, окрім власне заробітної плати, включає в себе й інші витрати роботодавців на робочу силу.

В сучасних умовах ринкової економіки, заробітну плату розглядають як елемент ринку праці, який формується у результаті того, що взаємодіє попит на працю і пропозиція, і показує ринкову вартість того, як використовується наймана праця. В даному контексті в більшості випадків використовують усереднені показники ставок оплати одиниці праці певної якості [11 с. 205].

З точки найманих працівників заробітну плату розглядають як основну частину трудових доходів, які вони отримують в результаті реалізації здатності до праці і який має забезпечити, щоб відбулось відтворення робочої сили.


Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками в системі управління підприємством


План до курсової роботи:

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками в системі управління підприємством

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками в системі управління підприємством,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та економічний зміст розрахунків з постачальниками та підрядниками

Процес постачання є невід'ємною ланкою кругообігу засобів. Покупець купує у продавця (постачальника) сировину і матеріали, пальне і мастильні матеріали, мінеральні добрива, запасні частини та інші матеріальні цінності, необхідні для здійснення господарської діяльності. Від постачальників можуть поступати також верстати, трактори, автомобілі, комп'ютери та інші об'єкти основних засобів.

Підрядні організації виконують для замовників будівельні роботи, а також роботи і послуги виробничого характеру - ремонтні роботи, внесення добрив, технічне обслуговування тощо. Взаємовідносини між підприємствами регулюються двосторонніми угодами. При організації обліку потрібно забезпечити виконання умов, зазначених в угодах.

Процес постачання полягає в тому, що підприємство укладає договори з постачальниками на необхідні йому фактори виробництва, організовує доставку та складування виробничих запасів, перераховує гроші постачальникам за отримані матеріали. Під час цього процесу відбувається зміна активу з форми грошей на форму майна, призначеного для виробництва продукції.

Основними контрагентами підприємства в процесі постачання є постачальники та підрядники, взаємовідносини підприємства з якими регулюються раніше укладеними договорами. Облік договорів та їх виконання ведеться відділом постачання або окремою особою за призначенням керівника.

Постачальники — це юридичні і фізичні особи, які здійснили для підприємства поставку виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, необоротних активів чи інших цінностей. За поставку виникли зобов’язання, які підлягають оплаті [1].

Підрядники — це юридичні та фізичні особи, які виконали для підприємства будівельні, ремонтні чи інші роботи.


Образ Я і самооцінка особистості. Становлення образу Я та самооцінки на різних етапах онтогенезу


План до курсової роботи:

Образ Я і самооцінка особистості. Становлення  образу Я та самооцінки на різних етапах онтогенезу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Образ Я і самооцінка особистості. Становлення образу Я та самооцінки на різних етапах онтогенезу,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Психологічні чинники формування образу Я та самооцінки

У молодшому шкільному віці продовжується процес самопізнання та вироблення ставлення до себе, формується новий рівень потреб, що дають змогу школяреві діяти, керуючись метою, моральними вимогами, почуттями. Наприклад, О. Кононко стверджує про важливість для дитини навчитися орієнтуватися в тому, що корисне для її «Я», а що – шкідливе, руйнівне; протидіяти негативним впливам, допомагати собі в екстремальних ситуаціях, підтримувати почуття чистого сумління. Кожна дитина прагне до гармонії, внутрішньої збалансованості, психологічного комфорту [4, с. 72].

У молодшому шкільному віці, відповідно до концепції Е. Еріксона, формується таке особистісне утворення, як почуття соціальної і психологічної компетенції, а також почуття диференційованості своїх можливостей. Із засвоєнням дітьми моральних норм і цінностей, моральної поведінки у них відбуваються зміни у морально-поведінковій сфері.

І. Бех зазначає, що низька самооцінка у людини будь-якого віку пов’язана з глибоким внутрішнім дискомфортом, і тому вона знижує її адаптативні можливості. Різке зниження самооцінки може зумовити афективний (емоційний) зрив навіть у дорослої, досить спокійної і врівноваженої людини. У дітей із заниженою самооцінкою виникають труднощі пристосування до умов реального життя [2, с. 301].

Р. Овчарова зауважує, що становлення адекватної самооцінки молодших школярів пов’язане з формуванням важливої психологічної властивості – самоконтролю, який виявляється у здатності дитини самостійно стежити за власними діями, вчинками, співвідносити їх із вимогами певних моральних норм і правил і відповідно до них будувати свою моральну поведінку [18, с. 205].

Згідно з поглядами М. Боришевського, який спеціально досліджував механізми становлення самоконтролю в учнів початкових класів, самоконтроль пов’язаний із виникненням в останніх потреби у здійсненні контролю власної поведінки, яка виступає мотиваційною базою для розвитку саморегуляції. Зароджуючись у навчальній діяльності, самоконтроль поступово переноситься в інші сфери буття дитини [3, с. 55].