ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Контракт як вид трудового договоруКонтракт як вид трудового договору

Контракт як вид трудового договору1.1. Загальне поняття трудового договору

Частина 1 ст. 21 Кодексу законів про працю України в редакції від 05.05.1995 дає таке визначення трудового договору: це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін [2].

Таким чином, трудовий договір - це добровільна угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою. У визначенні трудового договору перш за все підкреслюється добровільність цієї угоди. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Контракт як вид трудового договору.

Важливим елементом поняття трудового договору є сукупність обов'язків сторін трудового договору.

З одного боку, працівник, укладаючи трудовий договір, бере на себе зобов'язання: а) виконання роботи, визначеної цією угодою, б) підлягання внутрішньому трудовому розпорядку, що встановлений на підприємстві, установі, організації. Цей обов'язок працівника багатосторонній і конкретизується в правилах внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації, які включають правові методи забезпечення трудової дисципліни, основні зобов'язання працівників і власника або уповноваженого ним органу, режим робочого часу і його використання, заохочення, відповідальність за порушення трудової дисципліни. Придбати курсову на тему - Контракт як вид трудового договору, можна вже сьогодні!.

З другого боку, власник або уповноважений ним орган, укладаючи з працівником трудовий договір, бере на себе зобов'язання: а) виплачувати заробітну плату, б) забезпечувати умови праці, необхідні для її виконання, вказані в законодавстві про працю, колективному договорі і угоді сторін.

Трудовий договір є основною юридичною формою реалізації громадянами конституційного права на працю. За його допомогою формується колектив підприємства, де складається взаємодопомога робітників і службовців у трудовому процесі. Ним же визначається професія (спеціальність), форма організації праці і зміст трудових відносин.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Контракт як вид трудового договору,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Контракт як вид трудового договору


Відповідальність в цивільному праві. Ознаки та функції цивільно-правової відповідальності


1.1. Поняття цивільно-правової відповідальності у науковій літературі

Цивільно-правова відповідальність є одним із видів юридичної відповідальності. На неї поширюються загальні положення про юридичну відповідальність, але вона має й такі особливості, що змушують розглядати її як самостійну правову категорію, яка здебільшого служить забезпеченню виконання зобов'язань .

Саме до цивільно-правового інституту "зобов'язальне право", що регулюється ЦК України, вписана глава під назвою "Відповідальність за порушення зобов'язань". Цим акцентується увага на тому, що зобов'язання повинні належним чином виконуватись.

Законодавець попереджає, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання порушник повинен бути притягнутим до відповідальності, тобто на нього буде накладена певна санкція. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Відповідальність в цивільному праві. Ознаки та функції цивільно-правової відповідальності.

Необхідно мати на увазі й те, що цивільно-правова санкція може застосовуватись не тільки до порушників зобов'язань, а й до порушників інших прав. Наприклад, у разі виконання сторонами угоди, укладеної в результаті насильства, сторона, що вдалася до насильства, позбавляється права на передане за угодою майно, яке звертається в доход держави. Ці негативно наслідки не наступили б, якби не було правових порушень при укладанні угоди.

Проте не кожна санкція, передбачена цивільним законодавством на випадок порушення прав, має характер відповідальності. Відповідальність передбачають лише ті санкції, в яких визначаються додаткові обтяження для правопорушника. Такі обтяження можуть проявлятись у вигляді покладання на нього додаткових цивільно-правових обов'язків або позбавлення належного йому суб'єктивного цивільного права. Варто тут застерегти, що витребування майна з чужого незаконного володіння не є цивільно-правовою відповідальністю.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Відповідальність в цивільному праві. Ознаки та функції цивільно-правової відповідальності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Відповідальність в цивільному праві. Ознаки та функції цивільно-правової відповідальності


Закон максимізації корисності споживача та йо застосування


1.1 Поняття і сутність споживацької поведінки

Дослідження споживання стало актуальним, починаючи з XX ст. Першочергово споживання пов’язували із задоволенням первинних потреб людей, самозбереженням та відтворенням. Проте з розвитком суспільства та зміною його форм від рабовласницького до постіндустріального змінювалося саме споживання, його значення в житті людей, наукове осмислення. Так, інтерес економістів, маркетологів, психологів, соціологів до вивчення споживачів та їх поведінки, процесу споживання загалом пов’язаний з інституціональними, економічними змінами в сучасних постмодерних суспільствах.

У найзагальнішому значенні, в економіці, споживання є кінцевою фазою суспільного відтворення, в якій суспільний продукт використовується для задоволення потреб населення [11, с. 448]. Споживання можна трактувати і як форму соціальної активності, що здійснюється через певні види діяльності й поведінки людини, є одним із важливих елементів системи соціальних взаємодій, якому притаманний ряд прямих функцій: задоволення маси потреб людей, соціальних груп, відтворення людини як носія суспільних відносин, стимулювання суспільного виробництва, виведення із суспільного обігу визначеної частини матеріального багатства, стабілізація сфери повсякденного життя тощо [33, с. 81], а сферу споживання розуміють як сферу перебігу процесів споживання, діяльності споживача, що безпосередньо забезпечують задоволення його потреб [33, с. 43]. Як бачимо, споживання можна розглядати і, у вузькому значенні – як процес задоволення потреб, і в широкому значенні – як сферу.

Одним з аспектів сфери споживання є споживча поведінка, що характеризує комплекс дій споживача, які пов’язані з виникненням та усвідомленням потреби, рішенням здійснити покупку, вибором товару, його використанням та знищенням або утилізацією. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Закон максимізації корисності споживача та йо застосування.

Споживчу поведінку можна трактувати як діяльність, що безпосередньо включена в придбання, споживання й утилізацію продуктів, послуг, включаючи процеси рішень, що передують цій діяльності та слідують за нею [2, с. 12]. Д. Енджел, Р. Блекуел і П. Мініард характеризують поведінку споживачів як дії, що здійснюються людьми при придбанні, споживанні товарів і послуг та звільненні від них.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Закон максимізації корисності споживача та йо застосування,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Закон максимізації корисності споживача та йо застосування


Фізична реабілітація підлітків з вугровим висипом


1.1. Сучасний стан проблеми вугрового висипу в підлітковому віці

Поширеність гнійничкових інфекцій в області шкіри становить до 7,1 ± 0,8 випадків на 10 тисяч населення. При цьому акне відзначається у 90% підлітків і молодих людей, віком від 12 до 24 років, переважно в період зміни їх гормонального статусу, обумовленого статевим дозріванням [1]. Вугрову хворобу (акне) підтримують наступні фактори: гіперпродукція шкірного сала, підвищення активності ферменту 5-альфа-редуктази (перетворюючого в шкірі тестостерон в дигідротестостерон), а також посилене розмноження бактерій Propionibacterium acnes, що сприяє збільшенню кількості нейтрофілів в комедонах. До погіршення перебігу захворювання можуть призвести також порушення процесів травлення при розладах шлунково-кишкового тракту (дисбактеріоз кишечнику та ін.)

Лікування акне зазвичай є комплексним і включає в себе лікарську терапію і місцеве лікування. Широко використовуються і фізіотерапевтичні методи, наприклад, ультрафіолетове і лазерне випромінювання, кріотерапія та ін, спрямовані на різні ланки патогенезу даного захворювання [2].

Підліткові прищі, або, як їх називають дерматологи, підліткові акне, вперше з'являються у віці від десяти до тринадцяти років. Найчастіше процес починається в області носа, а потім поширюється на лоб, підборіддя і щоки. Іноді акне з'являються на шиї, плечах, грудях і спині (рис. 1.1.).

У більшості випадків проблема прищів зникає сама собою років до двадцяти. Тим не менш, акне можуть з'являтися і в більш зрілому віці. У чверті дорослих чоловіків і половини дорослих жінок час від часу спостерігаються висипання на шкірі. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Фізична реабілітація підлітків з вугровим висипом.

Один з найпоширеніших міфів свідчить, що прищі - це виключно гормональна проблема, а значить, боротися з ними марно. Це не так. Дійсно, зміна гормонального фону організму, яке відбувається на початку статевого дозрівання, впливає і на стан шкіри. Гормони стимулюють активність сальних залоз шкіри, змушуючи їх виробляти більше секрету. Надлишок шкірного сала стає базою для розмноження бактерій, які і викликають запалення в сальних залозах, закупорених секретом.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Фізична реабілітація підлітків з вугровим висипом,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Фізична реабілітація підлітків з вугровим висипом


Управлінський облік історичні аспекти розвитку, сучасна сфокусованість

>

1.1. Поняття та особливості управлінського обліку

Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, збирання, нагромадження, аналізу, підготовки, інтерпретації та передачі облікової інформації, яка використовується управлінським персоналом всередині підприємства при прийнятті управлінських рішень та для забезпечення ефективного використання ресурсів [4, с. 23].

Система управлінського обліку призначена для вирішення внутрішніх задач керування підприємством і є його ноу-хау. Для керування підприємством необхідна детальна інформація, що враховує технологію й організацію саме цього підприємства. Тому інформація управлінського обліку формується і надається з урахуванням потреб керівників конкретного підприємства. Кінцевою метою управлінського обліку є допомога керівництву в досягненні стратегічної мети підприємства.

Управлінський облік суттєво відрізняється від традиційного бухгалтерського обліку, зорієнтованого на складання фінансової звітності. На відміну від фінансового обліку, що ведеться з дотриманням визначених офіційних регламентів (інструкцій, стандартів і т. д.) встановлених державними органами або професійними організаціями, управлінський облік не обмежений у виборі методів і правил. Його форми і методи розробляються самим підприємством з урахуванням різних параметрів, приймаючи до уваги при підготовці варіантів управлінських рішень не тільки регламентні кількісні, але і якісні показники.

Інформація, що надається управлінським обліком, орієнтована на задоволення потреб як стратегічного, так і поточного керування, оптимізацію використання ресурсів, забезпечення об'єктивної оцінки діяльності підрозділів і окремих менеджерів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Управлінський облік історичні аспекти розвитку, сучасна сфокусованість.

Управлінський облік призначений для розв'язання таких основних задач:
- забезпечення керівництва підприємства інформацією про те, якими будуть консолідовані результати бізнесу (включаючи безліч юридичних осіб і структурних підрозділів);

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Управлінський облік історичні аспекти розвитку, сучасна сфокусованість,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Управлінський облік історичні аспекти розвитку, сучасна сфокусованість


Оцінка ефективності експортної діяльності підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності


1.1. Сутність експортної діяльності та її роль у реалізації стратегічних завдань підприємства - суб’єкта ЗЕД

Кожне підприємство є самостійним, унікальним суб’єктом ринку, що потребує індивідуального підходу до визначення, формування та реалізації тієї чи іншої стратегії, притаманної саме йому, залежно від його внутрішнього та зовнішнього середовища, фінансового стану, ресурсного потенціалу та напрямків його діяльності.

За умов поширення глобалізацій них процесів та інтеграції багатьох національних економік до спільного співпростору, одним з головних напрямків господарської діяльності підприємства є його зовнішньоекономічна діяльність, що є складовою частиною формування, становлення та розвитку підприємства. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється згідно з певним набором підходів, які можна охарактеризувати в рамках стратегії реалізації ЗЕД. Стратегія ЗЕД невід’ємно входить до групи функціональних стратегій, що підтверджується дослідженнями О. Кириченко [1]. Згідно з цим зовнішньоекономічна стратегія повинна розглядатись як функціональна стратегія, яка по ієрархії пов’язана і з конкурентною, і з ресурсною, і з товарною і з іншими стратегіями підприємства.

Під зовнішньоекономічною діяльністю (ЗЕД) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України (частіше підприємств) та іноземних суб’єктів господарської діяльності (іноземних підприємств), яка заснована на взаємовідносинах і здійснюється або на території України, або за її межами. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Оцінка ефективності експортної діяльності підприємства - суб'єкта зовнішьоекономічної діяльності.

Практика здійснення зовнішньоекономічної діяльності в сучасних умовах відтворюється через зовнішньоекономічні зв’язки суб’єктів господарювання, які, в свою чергу, здійснюються за такими напрямами: зовнішня торгівля; спільне підприємництво на території України; спільне підприємництво за кордоном; іноземне підприємництво на території України; міжнародні об’єднання та організації; консорціуми; підрядна співпраця; концесії; лізинг; співробітництво на компенсаційній основі; співробітництво на умовах розподілу продукції між партнерами; переробка давальницької сировини; залучення іноземної робочої сили; виробниче кооперування; науково-технічна співпраця; торгівля ліцензіями й технологією;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Оцінка ефективності експортної діяльності підприємства - суб'єкта зовнішьоекономічної діяльності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Оцінка ефективності експортної діяльності підприємства - суб'єкта зовнішьоекономічної діяльності


Туристичний готель Софі в м. Харків. Дослідження ринку готельно-ресторанного бізнесу


1.1. Дослідження ринку готельно-ресторанного бізнесу як основа розробки проекту

Ресторанно-готельний бізнес та туризм можуть стати пріоритетними галузями України. Вони можуть стимулювати розвиток народного Господарства країни, дозволяють збільшувати валютні надходження за рахунок розвитку в’їзного туризму, ефективного використання природного історико-культурного потенціалу.

Готельне господарство займає одне з головних місць у розвитку туризму Харківщини, тому що воно стає все більш прибутковою справою. Готель є комерційним виробництвом, яке пропонує свій товарний продукт у вигляді комплексу послуг.

В даний час готельне господарство у Харківському регіоні являє собою галузь економіки, яка забезпечує значні фінансові надходження за рахунок розвитку туристичної діяльності. Туристичні потоки в регіоні безпосередньо залежать від розміру готельного господарства та якості пропонованих приміщень.

Харківська область за кількістю готельних підприємств значно поступається іншим регіонам України. Так, у вересні 2010 року кількість готелів у місті склало 40 одиниць і ще на стадії будівництва знаходяться 11. В той же час в АР Крим кількість готелів та інших місць тимчасового проживання становить 93 одиниці, Дніпропетровській області - 103, Луганській - 101, Львівській - 148, Одеській - 81, м. Києві - 125. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Туристичний готель Софі в м. Харків. Дослідження ринку готельно-ресторанного бізнесу.

У 2010 році в готельному господарстві Харківщини нараховувалися 1816 номерів, з них 1527 – в м. Харкові. Загальна житлова площа становила 41,7% тис.м2, а середня площа номера - 22,9 м2. Переважають одномісні номери середнього рівня комфортності. Послугами підприємств готельного господарства скористувалися 179,3 тис. осіб, з яких 32,3 тис. (18%) - іноземні громадяни. Обслуговування іноземців - один з важливих джерел надходження валюти в регіон. Середній час перебування всіх приїжджих склало близько 2 діб.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Туристичний готель Софі в м. Харків. Дослідження ринку готельно-ресторанного бізнесу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Туристичний готель Софі в м. Харків. Дослідження ринку готельно-ресторанного бізнесу


Моделювання процесу обслуговування споживачів у підприємствах ресторанного господарства


1.1. Ресторанне господарство, основні види та місце закладів ресторанного господарства в індустрії гостинності

Гостинність є одним із фундаментальних понять людської цивілізації, яка в наш час забезпечується такими видами економічної діяльності, як готельне і ресторанне господарство. Зародження і становлення ресторанного господарства як складової індустрії гостинності описано у додатку 1. Протягом віків воно пройшло складний шлях від місць для нічного відпочинку подорожуючих та організації їх харчування до створення потужних мереж готелів і ресторанів.

Ресторанне господарство - це вид економічної діяльності суб'єктів господарської діяльності щодо надання послуг для задоволення потреб споживачів у харчуванні з організацією дозвілля або без нього. Суб'єкти господарювання здійснюють діяльність у ресторанному господарстві через підприємства (заклади) ресторанного господарства [12].

Заклад ресторанного господарства - це організаційно-структурна одиниця у сфері ресторанного господарства, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність: виробляє і (або) виготовляє, продає та організовує споживання продукції власного виробництва й закупних товарів, а також надає послуги з організації дозвілля споживачів.

Підприємство ресторанного господарства - це заклад (сукупність закладів), який є самостійним суб'єктом господарювання, має права юридичної особи і здійснює свою діяльність з метою одержання прибутку [26]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Моделювання процесу обслуговування споживачів у підприємствах ресторанного господарства.

Архіпов В.В., Смірнова Н.В. вважають, що визначення термінів «ресторанне господарство», «ресторанний бізнес» передбачає функціонування підприємств лише в комерційній сфері, основною метою діяльності яких є отримання максимального прибутку.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Моделювання процесу обслуговування споживачів у підприємствах ресторанного господарства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Моделювання процесу обслуговування споживачів у підприємствах ресторанного господарства


Бурштинові родовища на території України


1. Загальна інформація про бурштин

Бурштин — викопна закам’яніла смола древніх вимерлих хвойних дерев, яка зберегла в прибережних піщаних осадах чистоту, прозорість та яскраву окраску. Сосна, із живиці якої утворився бурштин, з латині — “пінус сукциніфера”. Тому бурштин називають сукцинітом. Найбільш розповсюдженим є балтійський сукциніт. Близький до нього бурштин України (райони Києва, Харкова та Волині), на узбережжі Північного моря. Всі інші викопні смоли, які зустрічаються в різних родовищах та названі за місцезнаходженням (бурштин байкальський, сахалінський, гренландський, британський, мексиканський, бразильський, сицилійський та ін.), або які носять спеціальні назви (айкаїт, альмашит, амбрит, амброзії, беккерит, бірміт, валховіт та ін.) — це лише бурштиноподібні смоли. Однак бурштином часто називають будь-які викопні смоли [5, с. 36].

Бурштин (бурштинова руда) – викопна смола, яка використовується для виготовлення ювелірних виробів, ліків. Має багато поетичних назв – «сльози моря», «дар сонця» і т. д.

Єдине в світі промислове підприємство з видобутку бурштину знаходиться в селищі Янтарному Калінінградської області Росії. Поклади бурштину в Калінінградській області становлять не менше 90% від світових. Зустрічається бурштин на Сицилії (там його називають сіметітом), в Румунії, М’янмі, Канаді, в деяких місцях Атлантичного узбережжя США, Домініканській Республіці [16, с. 623]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Бурштинові родовища на територіі Украіни.

У давні часи його добували на берегах річок у Скитії. Був поширений у Єгипті, Римі та Греції. У XIII ст. в Прусії на бурштин була введена “Янтарна регалія”, згідно якої весь здобутий бурштин віддавався владі. Тоді діяли навіть спеціальні суди (”Бурштиновий суд”), які осуджували тих, хто привласнював собі бурштин. Перша майстерня для виготовлення бурштину була заснована наприкінці XV ст. у Кеніґсберґу. У цій майстерні виробляли різноманітні прикраси (скрині, сережки та ін.). У XVII- XVIII ст. обробка досягає найвищого рівня. А у XIX ст. починається добування бурштину промисловим способом.

З давніх-давен люди наділяли викопній смолі, вік якої обчислюється мільйонами років, чудодійними властивостями. Невелика прикраса з бурштину варта була часто дорожче, ніж молодий раб на невільницькому ринку, тому що доставка бурштину в Рим по Янтарному шляху була сполучена з великими труднощами.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Бурштинові родовища на територіі Украіни,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Бурштинові родовища на територіі Украіни


Слова іншомовного походження у сфері реклами


1.1. Загальне поняття слів іншомовного походження

Запозичення — елемент чужої мови (слово, морфема, синтаксична конструкція та ін.), який було перенесено з однієї мови до іншої в результаті мовних контактів, а також сам процес переходу елементів однієї мови до іншої.

Зазвичай запозичуються слова, а рідше — синтаксичні та фразеологічні вирази. Запозичення окремих звуків та словотворчих морфем (суфіксів, префіксів, коренів) відбувається у процесі їхнього вторинного виділення з більшої кількості запозичених слів. Запозичення пристосовуються до системи мови-позичальниці, а іноді настільки нею засвоюються, що іншомовне походження таких слів не відчувається носіями мови та виявляється лише за допомогою етимологічного аналізу. Це стосується, наприклад, таких запозичень з тюркських мов (тюркізмів) як гарбуз, кавун, отара, козак [89].

На відміну від таких повністю засвоєних запозичень, так звані іноземні слова зберігають сліди свого іншомовного походження у вигляді звукових, орфографічних, граматичних та семантичних особливостей. Іноземні слова зазвичай відносяться до спеціальних галузей знань або виробництва (наприклад, ентомологія — наука про комах). Іноді вони позначають властиві чужим народам чи країнам поняття (етнографізми, регіоналізми, екзотизми) — наприклад, камамбер — сорт французького сиру. Такі слова тлумачаться словниками іншомовних слів або включаються до звичайних тлумачних словників. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Слова іншомовного походження у сфері реклами.

Оскільки запозичення є результатом тривалої історичної взаємодії мов та їхнього змішування, то запозичення займають значне місце у лексиці багатьох мов. Підсилена взаємодія мов при зростаючій ролі культурних та економічних зв'язків між народами та країнами, а також при глобалізації, призводить до виникнення особливого шару запозичень, що іменуються інтернаціональними словами (інтернаціоналізмами). В українській мові прикладами таких слів є комітет, проект, інфляція та інші. У європейських мовах основний фонд інтернаціоналізмів складають слова, запозичені з грецької та латинської мов, на Близькому та Середньому Сході — слова з арабської та перської мов

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Слова іншомовного походження у сфері реклами,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Слова іншомовного походження у сфері реклами


Особливості договору купівлі - продажу в сучасних умовах


РОЗДІЛ І. Поняття купівлі - продажу та його правове врегулювання

Як відомо, договори у Цивільному кодексі України (надалі – ЦК України) розміщені відповідно до системи. Першими у кодексі розміщена група договорів про оплатну передачу майна у власність. Основним у цій групі договорів є договір купівлі-продажу. Можна стверджувати, що він є основним і важливим не тільки для групи договорів про оплатну передачу майна у власність, а й також для інших, оскільки досить часто у нормах, які регулюють ті чи інші договірні правовідносини, існують відсилки на договір купівлі-продажу.

Договір купівлі-продажу належить до найпоширеніших видів договорів, що використовуються в підприємницькій діяльності. В умовах ринкової економіки він є основним регулятором взаємовідносин між виробниками і споживачами, відносин у сфері розподілу й перерозподілу матеріальних благ, забезпечуючи вільний і оптимальний розвиток усіх форм власності, підприємництва і торгівлі. Цим договором опосередковуються відносини учасників цивільного обороту з обміну товарів на гроші [2, ел. рес.].

За допомогою договору купівлі-продажу опосередковуються, як відомо, товарно-грошові відносини між виробником і споживачем. Саме тому, у ЦК України договору купівлі-продажу (в т.ч. його різновидам) присвячено значну кількість статей – 61 (зі ст. 655 по ст. 716.) [18]. Для порівняння у Цивільному кодексі УРСР 1963 р. (надалі – ЦК УРСР 1963 р.) цьому договору було присвячено лише 31 статтю (зі ст. 224 по ст. 255) [19].

Договір купівлі-продажу є важливим у правовідносинах не тільки в межах тієї чи іншої держави, а й у приватних відносинах між резидентами різних країн. Саме тому уніфікації норм договору купівлі-продажу на міжнародному рівні приділяється така увага. Недарма ще у 1980 р. була прийнята Віденська конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів, а у 1986 р. – Конвенція про право, що застосовується до договорів міжнародної купівлі-продажу товарів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості договору купівлі - продажу в сучасних умовах.

Правове регулювання відносин купівлі-продажу здійснюється Цивільним кодексом України (ст.ст.224-240), Законами України «Про захист прав споживачів», «Про цінні папери і фондову біржу», «Про товарну біржу», «Про приватизацію майна державних підприємств»,

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості договору купівлі - продажу в сучасних умовах,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості договору купівлі - продажу в сучасних умовах