ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Конституційний суд України. Виникнення Конституційного судуКонституційний суд України. Виникнення Конституційного суду

Конституційний суд України. Виникнення Конституційного суду1.1. Виникнення Конституційного суду як органа конституційного судочинства

3 другої половини 80-х років XX ст. у житті радянського суспільства і держави — Союзу РСР зароджуються не зворотні процеси у сфері політики, економіки, демократії, громадських інститутів, національної свідомості, прав і свобод людини і громадянина тощо. Вони потребували істотних змін, виходячи із принципів вільного і всебічного розвитку особистості людини, справедливості, верховенства права, громадянського суспільства, гармонізації відносин між громадянином і державою, виходячи із пріоритету цінностей людини і громадянина .Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Конституційний суд України. Виникнення Конституційного суду.

Національний інтерес кожного з народів у складі Союзу зберігся, не розчинився у ньому. Свідченням цього є декларації про державний суверенітет, прийняті республіками ще за часів перебування в союзній державі. Цих процесів не могли не помічати ні керівники Комуністичної партії, ні керівництво радянської держави, ні її органи. Вони в тій чи іншій формі вимушено погоджувалися з демократизацією державного і суспільного життя, запровадженням певною мірою оновлених принципів організації і діяльності державних органів, утворенням у їх системі структур, що десятиліттями успішно функціонували в розвинених країнах Заходу, проте аж ніяк не сприймалися в Союзі, в суспільстві розвиненого соціалізму. Придбати курсову на тему - Конституційний суд України. Виникнення Конституційного суду, можна вже сьогодні!.

Одним із таких новоутворених державних органів і був Комітет конституційного нагляду СРСР, який проіснував з травня 1989 по серпень 1991 р. Фактом появи в системі органів державної влади Союзу цього органу хоч не прямо, але опосередковано стверджувалася необхідність такої структури, визнавалося насамперед, що такий широко пропонований гарант прав та свобод людини і громадянина, первинне ядро усіх державних органів та об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій, як Комуністична партія насправді вже не має такого значення.

Комітет конституційного нагляду СРСР було утворено в умовах розпаду союзної держави та з метою формально-юридичного впливу на тенденції, які визначилися в суб'єктах федерації і розвивалися в напрямі здобуття ними реальної незалежності і суверенітету шляхом мирного виходу зі складу Союзу РСР.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Конституційний суд України. Виникнення Конституційного суду,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Конституційний суд України. Виникнення Конституційного суду


Ближневостоная политика Турции 2003-2013 гг.


План до курсової роботи:

Ближневостоная политика Турции 2003-2013 гг.

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Ближневостоная политика Турции 2003-2013 гг.,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ТУРЦИИ

Турция - одна из немногих стран мира, уникальное геополитическое положение которой как евразийской державы привело к дуализму в ментальности и культуре населения в идеологической и социально-политической сферах. Сегодня, как и во времена М.К. Ататюрка, возникает вопрос: какой окончательный выбор сделает Турция? Продолжит ли «Вестернизацию» или сосредоточится на восстановлении ведущей роли в Исламской мире? [7, с. 22]

Попытки Турции расширить и углубить связи с «незападными» странами начались задолго до прихода к власти Партии справедливости и развития (АКП) в ноябре 2002 года. При правлении президента Тургута Озала были предприняты серьезные попытки по созданию более прочных связей с государствами Центральной Азии. Но этот процесс получил стимул именно при правлении АКП.

С 2002 года на правительство АКП оказывала большое влияние доктрина «Стратегической глубины», концепция, разработанная Давутоглу, который стал старшим советником премьер-министра по внешнеполитическим вопросам. Основной идея доктрины подразумевает, что влияние государства на мировую арену определяется его геополитическим положением. По мнению Давутоглу, Турция очень хорошо расположена для того, чтобы играть важную геополитическую роль за счет своего стратегического расположения и контролирования Босфора [58].

Как пишет сам Давутоглу: «География Турции придает ей особый статус центральной страны, которая отличается от других центральных стран. Например, Германия является одним из центральных государств в Центральной Европе, которая находится недалеко от Азии и Африки. Россия является еще одной центральной страной находящейся в Европе и Азии, но которая далека от Африки.


Болгарія, розвиток туризму в Болгарії


План до курсової роботи:

Болгарія, розвиток туризму в Болгарії

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Болгарія, розвиток туризму в Болгарії,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Загальні відомості про країну

Болгарія розташована в Південно-Східній Європі і займає північно-східну частину Балканського півострова. Її територія знаходиться між 44° 13 'і 41° 14' північної широти і між 22° 22' і 28° 37' східної довготи. Це європейська, балканська, чорноморська і дунайська держава. Подібне географічне положення ставить її між Європою, Азією і Африкою [34].

Зі сходу Болгарія омивається Чорним морем, на півночі по кордону з Румунією тече Дунай, на півдні Болгарія межує з Туреччиною і Грецією, а на заході - з Сербією і Македонією, де кордон проходить по гірських хребтах. Площа країни становить приблизно 110.9 тис. км?. Територія країни простягнулася з півночі на південь більш як на 250 км, і з сходу на захід - майже на 500 км. Країна займає вигідне географічне положення на Балканах. Через її територію проходить найкоротший шлях з Європи на Близький Схід. Болгарія розташована поблизу проток Босфор і Дарданелли. ЇЇ морськими сусідами є країни СНД.

Чисельність населення в Болгарії становить близько 9 млн. чоловік. Основну частину населення (85,5 %) становлять болгари. За близькістю мови і культури болгари мають багато спільного зі своїми сусідами-слов'янами. У країні проживають також турки, македонці, цигани, румуни, греки та ін. Пересічна густота населення становить 72,5 чол. на км?. Найбільше людей живе в низовинах та міжгірських улоговинах, найменше - в горах (150-200 чол. на км? і 20-30 чол. на км? відповідно). У зв'язку з урбанізацією і розвитком курортного бізнесу все більше населення переселяється у міста та на південь країни [23].

Велика частина країни — гірські хребти Стара-Планіна, Средна-гора, Ріла з горою Мусала (найвища точка Балканського півострова, 2925 м), Пірін, Родопи.


Боргові системи та їх застосування в Україні


План до курсової роботи:

Боргові системи та їх застостосування в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Боргові системи та їх застостосування в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність дефіциту бюджету та причини його виникнення

Оскільки бюджет є системою всеохоплюваних перерозподільних відносин, то його формування і стан мають особливе значення для держави, кожної юридичної та фізичної особи й суспільства загалом[18,c.89].

Формування бюджету передбачає вирішення триєдиного завдання. Такий підхід дозволяє вирішувати одне з цих завдань, а не всі разом.

  1. Визначення реальних обсягів доходів;
  2. оптимізація структури видатків на основі критерію забезпечення максимального рівня зростання ВВП під час задоволення мінімуму соціальних потреб;
  3. збалансування бюджету. Проблеми збалансування полягають у тому, що, як правило, потреби будь-якого суб'єкта, в тому числі й держави, перевищують його можливості.

Стан бюджету як фінансового плану відображає не тільки фінансовий стан держави, але й характеризує фінансову ситуацію країни взагалі тому й цікавить усіх громадян та кожну підприємницьку структуру. Для нього властиві три показники:

— рівновага доходів і видатків;
— перевищення доходів над видатками;
— перевищення видатків над доходами.

Урівноваженість доходів і видатків є найбільш природним і доцільним станом, що випливає зі схеми фінансової діяльності держави: доходи - видатки. При цьому фінансовий результат діяльності держави не визначається, адже, з одного боку, держава має збирати стільки доходів, скільки їй потрібно для забезпечення видатків бюджету, а з іншого — вона може профінансувати стільки видатків, скільки збирає доходів. У зв'язку з цим відхилення від такої врівноваженості є порушенням засад фінансової діяльності держави, тому є недоцільним.


Бюджетний дефіцит і методи його оптимізації


План до курсової роботи:

Бюджетний дефіцит і методи його оптимізації

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Бюджетний дефіцит і методи його оптимізації,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність, види і форми дефіциту державного бюджету

Існують різні підходи до визначення поняття бюджетний дефіцит:

Так, на думку Лако О.С., бюджетний дефіцит — це перевищення видаткової частини державного бюджету над дохідною [20, c. 21].

Відповідно до Бюджетного кодексу України [1] дефіцит бюджету - це перевищення видатків бюджету над його доходами (з урахуванням різниці між наданням кредитів з бюджету та поверненням кредитів з бюджету). Затвердження бюджету з дефіцитом дозволяється уразі наявності обґрунтованих джерел фінансування бюджету.

Бюджетний дефіцит - явище майже постійне в економіці кожної держави. Для населення наявність дефіциту має опосередковане значення, але воно бере участь у поверненні залучених для покриття дефіциту коштів шляхом сплати податків. Бюджети в Україні можуть затверджуватись з дефіцитом лише при наявності обґрунтованих джерел його фінансування. Граничний розмір державного боргу не повинен перевищувати 60% фактичного річного обсягу ВВП [1]. У разі перевищення зазначеної межі уряд має вжити негайних заходів до приведення цієї величини у відповідність з необхідною нормативною. Профіцит бюджету - це перевищення доходів бюджету над його видатками. Законодавством передбачено, що профіцит затверджується з метою погашення основної суми боргу.

У класичному розумінні, як фінансове явище, бюджетний дефіцит - це перевищення обсягу бюджетних видатків над надходженнями, за рахунок котрих вони здійснюються. Розглядаючи бюджетний дефіцит у даному аспекті, слід зазначити, що в його основі лежить основна причина - намагання використати коштів значно більше, аніж є фактичних доходів.


Верстка багато сторінкового видання в MS Word та MS Publisher


План до курсової роботи:

Верстка багатосторінкового видання в MS Word та MS Publisher

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Верстка багатосторінкового видання в MS Word та MS Publisher,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Особливості верстки

Верстка — це монтаж смуг видання заданого розміру зі складених елементів: складальних рядків тексту, заголовків, формул, таблиць, репродукцій ілюстрацій, прикрас, колонцифр, колонтитулів і т.д. Верстка підкоряється технічним правилам.

Суть процесу — розміщення текстового та ілюстративного матеріалу на сторінках чи полосах друкованого або електронного видання, що відповідає певним технічним та естетичним вимогам та критеріям. Починаючи з 1990-х років верстка здійснюється переважно за допомогою комп'ютерів. Верстка має багато визначень, по-перше, верстка — виробничий процес монтажу всіх елементів сторінки видання в смугу. По-друге, версткою називають також тип комплектування ілюстрацій на смузі [3].

Основне правило, яке слід пам'ятати, - верстка смуг повинна бути однаковою у відбиттях заголовків і додаткових текстів, по розміщенню таблиць, формул, виносок, ілюстрацій і підписів до них. У газетних, журнальних, інформаційних виданнях і виданнях оперативної поліграфії виконання цієї вимоги не обов'язково [4].

Верстка - найважливіший процес поліграфічного виробництва, в ході якого друкований твір набуває остаточного вигляду. Художня цілісність і стильова єдність оформлення видання безпосередньо залежать від якості виконання верстки. Якщо точніше визначити це поняття, то верстка - це процес формування та монтажу смуги видання. Також це відбиток, що направляється на коректуру.

Верстка тексту. Для сторінок, заповнених текстом з невеликим числом розривів (чи без них) і набраних нормальним шрифтом, рекомендується обмежувати довжину рядка 60 символами. Причому зниження цієї величини до 50 тільки поліпшує загальне враження від сторінки.


Вивчення історико-біографічних романів на уроках позакласного читання


План до курсової роботи:

Вивчення історико-біографічних романів на уроках позакласного читання

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Вивчення історико-біографічних романів на уроках позакласного читання,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Методичні засади організації уроків позакласного читання з вивчення історико-біографічних романів

Уроки позакласного читання давно увійшли в практику викладання літератури. Без них тепер важко уявити уроки літератури в школі. Яскравість і навіть святковість, що виявляється у виборі місця проведення та оформлення, широке використання форм позакласної роботи, вільний вибір творів для обговорення, можливість звернення до сучасної літератури, новим виданням класики - ці особливості уроків позакласного читання привернули до них увагу вчителів і учнів.

Помітне пожвавлення уроків позакласного читання спостерігалося наприкінці 80-х рр., коли в середніх класах були введені додаткові години на обговорення книг, самостійно прочитаних учнями. З'явилася можливість проводити цілі цикли уроків позакласного читання. Ширше стали використовуватися на уроках прийоми позакласної роботи (гри, вікторини, кросворди, концерти, спектаклі, конкурси і т.д.). Вийшли в останні роки численні хрестоматії, спеціально призначені для позакласного читання, багато в чому полегшили роботу вчителя-словесника. У старших класах на уроки прийшла так звана «повернена література», новинки сучасної літератури, останні журнальні публікації (пік інтересу до них припав на кінець 80-х і початок 90-х рр..). Вибір творів став більш вільним. Проте основне протиріччя між далекою від усякої регламентації індивідуальним читанням і обов'язковістю уроку, укладену у феномені уроку позакласного читання, як і раніше залишається [24, с. 25].


Видатки державного бюджету та фактори, що впливають на їх формування


План до курсової роботи:

Видатки державного бюджету та фактори, що впливають на їх формування

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Видатки державного бюджету та фактори, що впливають на їх формування,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Суть, структура та принципи державного бюджету України

Для забезпечення злагодженого функціонування економіки держава використовує різні інструменти впливу, серед яких важливе значення належить бюджету. Бюджет є необхідним інструментом фінансового забезпечення соціально-економічних заходів загальнодержавного і міждержавного значення. На думку Колобердянко І.І., значна його роль у процесі перерозподілу частини фінансових ресурсів між адміністративно-територіальними одиницями України, що є передумовою вдосконалення структури суспільного виробництва і забезпечення соціальних гарантій населенню. Не менш істотним є забезпечення за допомогою бюджету контролю за станом виробництва в цілому [8, с. 201].

Деякі вітчизняні дослідники [26; 13; 9] не дійшли єдиної думки щодо оцінки ефективності здійснення бюджетування в Україні, а також способів його удосконалення.

Отже, існують певні розбіжності серед економістів також і щодо тлумачення самої категорії «бюджет», яка є висхідною в аналізі процесу бюджетування.

Бюджетний кодекс України [1] визначає, що бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

Ми погоджуємось з думкою таких дослідників, як Є. Ткач та О. Ткач, які виокремлюють економічний та юридичний зміст категорії «бюджет». Вони відмічають, що «з одного боку, бюджет – це централізований фонд грошових коштів, а з другого – система економічних відносин, обумовлених об’єктивним законом вартості, існуванням товарного-грошових відносин, за допомогою яких розподіляється валовий внутрішній продукт і утворюються централізовані фонди. Як економічна категорія цей бюджет виражає фінансові відношення, що пов’язані з утворенням і використанням централізованого фонду грошових ресурсів держави» [26].


Види покарань за кримінальним правом окремих зарубіжних держав


План до курсової роботи:

Види покарань за кримінальним правом окремих зарубіжних держав

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Види покарань за кримінальним правом окремих зарубіжних держав,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

Розділ 1. Загальна характеристика системи покарання за законодавством зарубіжних держав

У кримінально-правовій літературі майже одностайно систему покарань розглядають з позиції «перелікового» підходу.

Так, Т. А. Лєснієвські-Костарєва вважає, що система покарань – це «встановлений в кримінальному законі вичерпний перелік видів покарань, розташованих у певному порядку» [1, C. 330].

В. В. Сташис доповнив це поняття ознакою «обов’язковий для суду» і виклав поняття системи покарань таким чином: «встановлений кримінальним законом і обов’язковий для суду вичерпний перелік видів покарання, розташованих у певному порядку за ступенем їх тяжкості» [2, C. 306].

В. В. Скибицький також розуміє під системою покарань «визначений кримінальним законом і обов’язковий для суду перелік покарань, розташованих у певній послідовності залежно від їх тяжкості» [3, C. 488].

Нарешті, слід сказати про те, що поряд із застосуванням передбачених законом заходів покарання у Японії досить широко застосовуються доповнюють чи які замінять їх заходи безпеки, основна мета яких полягає в спеціальному (приватному) попередженні - виправлення винних у скоєні злочинів і попередження нових злочинів. так, для умовно засуджених та осіб, засуджених з відстрочкою виконання покарання, діють органи захисного нагляду, контролюючі поведінку цих осіб і надають їм сприяння в працевлаштуванні, вирішенні житлових та інших побутових проблем [4, C. 246].

КК Франції 1992 р. передбачається відповідальність юридичних осіб у виді штрафу, ліквідації або тимчасового припинення їх діяльності. Смертна кара у Франції скасована. Позбавлення волі існує у виді довічного ув'язнення або на певні строки - до тридцяти років, широко передбачені застосування штрафів, додаткові покарання у виді позбавлення або заборони певних прав (наприклад, прав водія, володіння зброєю та ін.).


Визначення і класифікація валютних операцій


План до курсової роботи:

Визначення і класифікація валютних операцій

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Визначення і класифікація валютних операцій,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ І КЛАСИФІКАЦІЯ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ ТА ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЇХ ОБЛІКУ

Валютними операціями називають певні банківські та фінансові операції, пов'язані з переходом права власності на валютні цінності.

Валютні цінності - національна валюта, іноземна валюта, платіжні документи та цінні папери, виражені у валюті України та іноземній валюті і монетарних металах, монетарні метали.

Національна валюта - грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу, кошти на рахунках, у внесках у банківських та інших кредитно-фінансових установах на території України. Платіжні документи та інші цінні папери - акції, облігації, купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи, виражені у валюті України, в іноземній валюті та монетарних металах. Іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обміну на грошові знаки, які перебувають в обігу,
кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ за межами України.

Монетарні метали - золото і метали іридієво-платинової групи в будь-якому вигляді та стані, за винятком ювелірних, промислових і побутових виробів із цих металів та їх брухту.

Валютні операції - це операції:

– пов'язані з переходом права власності на валютні цінності, за винятком тих, що здійснюються між резидентами у валюті України;


Використання арт терапевтичних техніку у роботі з людьми похилого віку


План до курсової роботи:

Використання арт терапевтичних техніку у роботі з людьми похилого віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Використання арт терапевтичних техніку у роботі з людьми похилого віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Арттерапія як один з напрямків терапії

Арт-терапія є областю практики, яка виникла як частина психотерапії, і використала мистецтво в контексті психотерапевтичної діяльності, проте, в ході свого розвитку і розвитку психотерапії в цілому фактично перетворилася на абсолютно самостійний соціокультурний феномен. У цій якості вона не лише випробовує на собі вплив інших потужних ідеологічних і практичних областей, але чинить власний вплив і на область педагогіки, і на сферу мистецтва, і на сферу ідеології [10, с. 263].

Джерела ранньої групової арт-терапії виникли в кінці XIX - першої половини XX століття. Найбільш активно даний вид терапії припав на 40-50 роки минулого століття, метою даного підходу було включення в творчий процес представників широких прошарків населення, припинити «мистецтво для обраних» та створення мережі загальнодоступних послуг в медичній, освітній та соціальній сфері. Одними із засновників даного напряму були Адріан Хілл та Мері Петрі. На сьогоднішній день виокремилися основні форми групової арт-терапії: студійна відкрита група, динамічна (аналітична) група та тематична група [1, с. 153].

Спочатку словосполученням «арт-терапія» позначали різні методи використання всіх видів мистецтва і творчої діяльності з терапевтичними цілями. Поступово склалися такі різновиди: терапія відволікаючими враженнями, терапія зайнятістю (з метою навчання хворих і відволікання їх від переживань, пов'язаних із хворобою), трудова терапія і соціальна реабілітація (трудотерапія на основі виробничої діяльності осіб, що проходять лікування та реабілітацію). Останній різновид має й інші назви: індустріальна терапія або терапія трудовою діяльністю [6, с. 7-8].