ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Конституційний статус Верховної Ради України. Склад і структура Верховної РадиПравові акти виконавчої влади. Види правових актів виконавчої влади

Правові акти виконавчої влади. Види правових актів виконавчої влади


1. Поняття правових актів виконавчої влади

Закони та інші правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої влади.

Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України [1; 2; 3]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Правові акти виконавчої влади. Види правових актів виконавчої влади.

На сьогодні як у правовій науковій літературі, так і на законодавчому рівні відсутній єдиний підхід до визначення «правового акта виконавчої влади», хоча питання інституту правових актів управління було й залишається предметом наукових дискусій фахівців з теорії права, з конституційного та адміністративного права [10;c.20].

Різноманіття визначень поняття актів виконавчої влади пов'язано з причинами, і кожної з них так чи інакше може бути пояснення визначення поняття актів управління через їхню пологову приналежність до рішень може бути мотивовано хоча б такими, що вирішеннями називають не тільки вид (форми) актів місцевих Рад народних депутатів і один із видів (форм) актів виконавчих комітетів цих Рад, але й акти усіх узагалі суб'єктів виконавчої влади.

Проведений ще в 90-х роках порівняльний аналіз ряду визначень понять актів управління, зроблених в адміністративно-правовій літературі в 80-90-і роки, безперечно показав вплив названих вище чинників на їхній характер і якість.

Передусім необхідно звернути увагу на те, що в науковій юридичній літературі правові акти виконавчої влади розглядаються у різних значеннях, що призводить до певного змішування понять. Серед усіх підходів до сутності та змісту поняття «правовий акт виконавчої влади» найпоширенішими є наступні варіанти тлумачення цього поняття [12;c.39].

Правовий акт виконавчої влади – це важлива форма управлінської діяльності (форма управління). Придбати курсову на тему - Правові акти виконавчої влади. Види правових актів виконавчої влади, можна вже сьогодні!.

Правовий акт виконавчої влади – це управлінське рішення (при цьому термін «рішення» має універсальний характер і встановлює необхідність виконання конкретних дій особами та органами, яким адресоване певне рішення).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Правові акти виконавчої влади. Види правових актів виконавчої влади,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Правові акти виконавчої влади. Види правових актів виконавчої влади