ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Конституційне право, як галузь права. Система галузі конституційного праваКонституційне право, як галузь права. Система галузі конституційного права

Конституційне право, як галузь права. Система галузі конституційного права1. Поняття та предмет конституційного права

Про конституційне право як галузь можна говорити тільки стосовно кожної окремої країни. Конституційне право конкретної країни — це сукупність юридичних норм, які закріплюють певні засади економічної і політичної організації суспільства, порядок формування, організацію і компетенцію найголовніших ланок державного механізму, територіальну організацію держави, а також визначають основи взаємовідносин держави та особи. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Конституційне право, як галузь права. Система галузі конституційного права.

У різних країнах обсяг конституційно-правового регулювання може помітно різнитися. Відмінним є і конкретний зміст його, що зумовлено наявністю або відсутністю тих чи інших інститутів та їхніми особливостями. Проте все це не суперечить наведеному вище узагальненому визначенню галузі конституційного права, яке дає уявлення про структуру цієї галузі і певною мірою позначає її інститути. Наведене визначення конституційного права має і свої вади: воно не розкриває особливості права як регулятора суспільних відносин, не вказує на предмет галузевого регулювання. [5, с. 51]

В юридичній науці визнане розмежування галузей за колом суспільних відносин, що ними врегульовані. У навчальній літературі прийнятим є загальне визначення предмета галузі конституційного права як суспільних відносин, що виникають на основі здійснення державної влади, а найчастіше — у процесі її здійснення. Проте таке визначення не дає чіткого уявлення про обсяг конституційно-правового регулювання і не відмежовує конституційно-правові відносини від інших правовідносин публічного характеру: адміністративних, фінансових, кримінальних, процесуальних.

Конституційне право регулює політичні відносини і політичну діяльність у суспільстві. Але будь-які суспільні відносини, врегульовані правом, набувають у кінцевому підсумку політичного аспекту. Тому конституційне право об'єктивно має вужчу сферу регулювання, сферу відносин безпосередньо політичного характеру. Для з'ясування суті конституційно-правового регулювання велике значення має категорія політики як специфічної сфери функціонування і самого існування публічної, державної влади у суспільстві. Політика як головний зміст діяльності державного механізму насамперед має бути віднесена до вищих органів держави. Саме вони здійснюють владні функції політичного характеру [11, с. 180].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Конституційне право, як галузь права. Система галузі конституційного права,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Конституційне право, як галузь права. Система галузі конституційного права


Видатки місцевих бюджетів

1. Предмет та об’єкт дослідження

Об'єктом дослідження є видатки бюджету міста Біла Церква.

Предметом дослідження є сукупність економічних відносин щодо планування та фінансування видатків місцевого бюджету м. Біла Церква.

Мета – визначення основних проблем планування і ефективного використання видатків місцевих бюджетів в умовах обмеженості фінансових ресурсів та розробка практичних рекомендацій щодо їх розв’язання в системі використання бюджетування орієнтованого на результат. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Видатки місцевих бюджетів.

Завдання дослідження:
- розкрити особливості планування та здійснення видатків місцевих бюджетів;
- вивчити практичний досвід застосування бюджетування орієнтованого на результат інших;
- провести аналіз та моніторинг виконання видаткової частини місцевого бюджету м. Біла Церква;
- розкрити проблеми та розглянути шляхи удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів;
- розглянути методи забезпечення прозорості бюджету та донесення інформації про бюджет до громадськості.
- Оцінити соціальну ефективність видатків місцевого бюджету м. Біла Церква.
- здійснити порівняльний аналіз типового формування видатків бюджету та з використанням бюджетування орієнтованого на результат;
- вивчити практичний досвід застосування бюджетування орієнтованого на результат інших, зокрема європейських країн;
- Розробити шляхи вдосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком на основі оптимізації системи видатків місцевих бюджетів.

Способи досягнення мети:
- теоретичне та методологічне вивчення за тривалий період досягнень зарубіжної і вітчизняної науки щодо сутності видатків місцевих бюджетів вартість та доцільності застосування в Україні зарубіжного досвіду; аналіз системи видатків місцевих бюджетів у взаємодії з розвитком бюджетної системи України в цілому;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Видатки місцевих бюджетів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Видатки місцевих бюджетів


Лісове господарство України

1. Предмет та об’єкт дослідження

Об'єктом дослідження є фінансування лісового господарства України.

Предметом дослідження є сукупність економічних відносин щодо фінансування лісового господарства України.

Мета – визначення основних проблем ефективного фінансування лісового господарства України в умовах обмеженості фінансових ресурсів та розробка практичних рекомендацій щодо їх розв’язання. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Лісове господарство України.

Завдання дослідження:
- розкрити особливості державного фінансування лісового господарства України;
- вивчити практичний досвід фінансування лісового господарства України;
- провести аналіз та моніторинг виконання планів фінансування лісового господарства України;
- розкрити проблеми та розглянути шляхи удосконалення фінансування лісового господарства України;
- Оцінити ефективність державного фінансування лісового господарства України.
- Розробити шляхи вдосконалення системи державного фінансування лісового господарства України.

Способи досягнення мети:
- теоретичне та методологічне вивчення за тривалий період досягнень зарубіжної і вітчизняної науки щодо сутності фінансування лісового господарства України та доцільності застосування в Україні зарубіжного досвіду; аналіз системи державного фінансування лісового господарства в цілому;
- оцінка соціально - економічної ефективності системи фінансування лісового господарства; запропонувати рекомендації щодо вдосконалення системи державного фінансування лісового господарства України.

Державна політика. Державна політика спрямована на підтримання лісового потенціалу України завдяки фінансуванню заходів щодо збереження та відтворення лісових ресурсів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Лісове господарство України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Лісове господарство України


Організація банкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантів на 20 осіб

1.1 Класифікація бенкетів

Banquet [франц.] - ми давно вже звикли до такого позначення званих обідів. Різні види бенкетів регулярно ознаменовують видатні події суспільного й нашого приватного життя. Красиво оформлені столи й апетитні блюда незмінно радують гостей, роблять свята вишуканими.

Залежно від рівня сервісу розрізняють наступні види бенкетів:
- Бенкет з повним обслуговуванням.
- Бенкет із частковим обслуговуванням.

За формою організації заходу можна виділити такі види бенкетів, як:
- Фуршет.
- Бенкет-Коктейль.
- Бенкет-Чай.
- Комбінований бенкет.

Іноді обслуговування може здійснюватися за бажанням замовника зі сполученням декількох видів бенкетів. Такий різновид називається складним або комбінованим.

1.2 Особливості бенкетів за столом із повним або частковим обслуговуванням офіціантами

Бенкет за столом із частковим обслуговуванням офіціантами носить неофіційний характер. Звичайно він проводиться на честь якої-небудь події: знаменна дата, зустріч, весілля, свято й ін. Розміщення гостей за столом звичайно довільне, але для почесних гостей і влаштовувачів банкету приділяються місця в центрі стола, а при пристрої бенкету на велику кількість учасників з декількома столами - окремий центральний стіл. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація банкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантів на 20 осіб.

У меню включаються найрізноманітніші холодні закуски, соління, маринади й т.д. Гостям також пропонують гарячу закуску, одне два гарячих блюда, десерт, фрукти. Завершується бенкет подачею кави, кондитерських виробів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація банкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантів на 20 осіб,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація банкету за столом з частковим обслуговуванням офіціантів на 20 осіб


Треті особи як можливі учасники господарського процесу

1.1. Поняття учасників господарського процесу

Самостійним інститутом господарського процесуального права є учасники господарського процесу. Учасниками господарського процесу вважаються суб’єкти, які своїми діями спроможні сприяти швидкому та правильному розгляду спору, а також захисту прав і інтересів господарюючих суб’єктів, що охороняються законом [15, с. 24].

У відповідності до змісту господарського процесуального законодавства особами, які беруть участь у справі, вважаються ті учасники процесу, що безпосередньо зацікавлені в результаті справи, беруть участь у процесі від свого імені, здатні впливати на його перебіг, оскільки наділені певним комплексом прав, які надають їм таку можливість. Правовий статус кожного учасника процесу визначається тими функціями, які вони виконують у ході розгляду й вирішення спору і метою, яку вони переслідують. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Треті особи як можливі учасники господарського процесу.

У відповідності до правового статусу учасники господарського процесу поділяються на декілька груп, а саме:
- господарські суди;
- особи, що беруть участь у справі;
- особи, що які сприяють здійсненню правосуддя.

Призначення господарських судів полягає у безпосередньому вирішення конкретної справи. До групи учасників господарського процесу, яких закон визначає як особи, що беруть участь у справі відносяться сторони (позивач і відповідач), треті особи, що заявляють самостійні вимоги на предмет спору, треті особи, що не заявляють самостійних вимог на предмет спору, прокурор, державні та інші органи. Третя група учасників характеризується тим, що вони не являються учасниками господарського спору, адже законодавчо вони визначаються як особи, які беруть участь у справі й до них відносять посадові особи та інші працівники підприємств, установ, організацій, державних та інших органів, коли їх викликано для дачі пояснень з питань, що виникають під час розгляду справи, судові експерти, перекладачі, представники та інші.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Треті особи як можливі учасники господарського процесу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Треті особи як можливі учасники господарського процесу


Підстави набуття права власності на землю

1.1. Поняття права власності на землю

Право власності на землю - одне із основних майнових прав. Земля як об'єкт права власності, отримує особливу правову ознаку: вона стає “майном”, іншими словами предметом цивільного, і земельного права, що відрізняє особливу юридичну ознаку.

Сучасне правове становище в Україні по земельному законодавству характеризують тим, що земельна проблема, і особливо проблема права власності на землю, викликає підвищений інтерес.

Право власності на землю, постановила Верховної Ради України від 18 грудня 1990 року і яке було закріплено Конституцією України, виявилось одна з найбільшої складної конструкції для впровадження в українську правову систему.[1]

Одне із важливого і відчутного результату сучасного земельного перетворення і закріплення крім державної також комунальної й приватної власності на землю. З цією зміною українське суспільство опинилось перед необхідністю перегляду правових інститутів, відносини і навіть світоглядів. В новій економічні та політичні умові, не завжди легко подолати старі однобокості у розвитку прав, і в правосвідомості. У праві власності на землю, як і для інших інститутів земельного права, сучасний період слід вважати перехідним періодом, коли встановлено основне положення, але багато норм, що роблять застосування цього інституту повноцінним і адекватним, перебувають у стадії формування. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Підстави набуття права власності на землю.

Затвердження державних, комунальних і приватних форм власності на землю засвідчили факти про те, що форми власності є інститутом не лише земельного, але і цивільного права. Це є закономірними та природними для конструювання прав власності. Наслідками “проникнення” цивільного права в регулювання відносин земельних власностей є в тому числі й ускладнення ролі державного і комунального органу в управлінні земельним ресурсом.

Якщо ж подивитись на проблем з правосвідомості, то можна побачити таке. Незважаючи, що повернення земель в цивільно-правові обіги породжує значні кількісні проблеми, сучасні ситуації не сприяють тому, щоб відмовлятися від поглядів на землі як на майно.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Підстави набуття права власності на землю,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Підстави набуття права власності на землю


Ділова гра як метод прийняття управлінських рішень

1.1. Історія виникнення, види, цілі застосування методу ділової гри

Ділова гра - метод імітації ухвалення рішень керівних працівників або фахівців в різних виробничих ситуаціях, здійснюваний за заданими правилами групою людей або людиною з ЕОМ в діалоговому режимі, за наявності конфліктних ситуацій або інформаційної невизначеності.

Перша ділова гра була розроблена і проведена в СРСР в 1932 році М. М. Бирштейн. У 1938 році ділові ігри в СРСР осягнула доля ряду наукових напрямів, вони були заборонені. Їх друге народження сталося тільки в 60-х рр., після того, як з'явилися перші ділові ігри в США.[5,c.23]

З часом стали з'являтися не лише нові ділові ігри, але і теоретичні роботи, виникли імітаційні ігри не лише на економічні, але і на інші теми, наприклад, біологічні, медичні, архітектурні. Поступово імітаційними іграми зацікавилися психологи, соціологи. Стали з'являтися ігри, що знайомлять молодих людей з соціальним середовищем, в якому їм належить виявитися в майбутньому.

Ділова гра зародилася як інструмент пошуку управлінських рішень в умовах невизначеності і багатофакторності. Періодично збираються семінари з активних методів навчання, основна тема яких - ділові ігри в процесі навчання. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Ділова гра як метод прийняття управлінських рішень.

Вітчизняні фахівці беруть участь в міжнародних зустрічах, наприклад, на семінарі ISAGA (Internationall Simulation and Games Association, що щорічно проводиться, - Міжнародна асоціація по імітаційному моделюванню і іграм. В ході семінару гаряче обговорюються теоретичні і практичні проблеми, що виникають в живому процесі створення імітаційних ігор, їх проведення в різних аудиторіях і для різних цілей і їх теоретичного осмислення, а також класифікація ділових ігор.

Діапазон застосування ділових ігор дуже великий. Проте можна виділити чотири основні області (напрями, сфери) використання ділових ігор:
- для ухвалення рішень у виробничо-господарських ситуаціях, особливо при необхідності обліку численних чинників, не усі з яких можуть бути однозначно кількісно визначені;
- в наукових дослідженнях, коли певні проблеми, гіпотези і теоретичні положення вивчаються і аналізуються методом ігрового моделювання;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Ділова гра як метод прийняття управлінських рішень,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Ділова гра як метод прийняття управлінських рішень