ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Конкурентоспроможнiсть металургiйної промисловостiКонкурентоспроможнiсть металургiйної промисловостi

Конкурентоспроможнiсть металургiйної промисловостi1. Характеристика конкурентоспроможності як економічної категорії

У ринковій системі господарювання категорія конкурентоспроможності є однією з головних через те, що в ній концентровано відображаються економічні, науково-технічні, виробничі, організаційно-управлінські, маркетингові та інші можливості не лише окремого підприємства, а й у цілому економіки країни. Ці можливості реалізуються у товарах і послугах, що протистоять суперницьким аналогам як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Проте це одна, видима, сторона феномену конкурентоспроможності. За нею стоять інші, більш значущі фактори, які включають: саму систему державного і суспільного устрою країни, міру її спроможності забезпечити динамічний розвиток національної економіки і пов'язаний з цим добробут членів суспільства.

За класичним визначенням М.Портера, ”конкурентоспроможність – це визначене сукупністю факторів положення товаровиробника на внутрішніх і зовнішніх ринках, віддзеркалене через сукупність показників”.Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Конкурентоспроможнiсть металургiйної промисловостi.

Н.П.Гончаров уточнює це визначення: “конкурентоспроможність – це обумовлене економічними, соціальними і політичними факторами стале положення країни або товаровиробника на зовнішньому і внутрішньому ринках, яке віддзеркалюється через показники, що характеризують його стан та динаміку”.

Слід розрізняти конкурентоспроможність країн, галузей, підприємств, товарів (продуктів, послуг).

В роботі зазначається, що під конкурентоспроможністю продукції слід розуміти таку її характеристику, яка відображає її відмінність від товару-конкуренту як за ступенем відповідності конкретній суспільній потребі, так і за витратами на її задоволення. Показник, що відображає таку відмінність, визначає рівень конкурентоспроможності продукції, що аналізується, в порівнянні з товаром-конкурентом. Отже, для оцінки конкурентоспро-можності продукції необхідно зіставляти параметри виробу, що аналізується, і товару-конкуренту з рівнем, який задається потребами покупця, а потім порівнювати одержані показники. Придбати курсову на тему - Конкурентоспроможнiсть металургiйної промисловостi, можна вже сьогодні!.

На наш погляд, найбільш узагальнююче і універсальне трактування конкурентоспроможності дано в роботі Р.А.Фатхутдінова: “конкурентоспро-можність - це властивість об’єкту, яка характеризується ступенем реального або потенційного задоволення ним конкретних потреб у порівнянні з аналогічними об’єктами, що представлені на даному ринку.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Конкурентоспроможнiсть металургiйної промисловостi,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Конкурентоспроможнiсть металургiйної промисловостi


Львів архітектурний. Палаци. Методика підготовки i проведення екскурсії

1.1. Характеристика базових понять екскурсійної справи

Слово «екскурсія» походить від латинського «екскурсіо». У російську мову це слово проникнуло в XIX ст. і спочатку означало «вибігання, військовий набіг», потім - «вилазка, поїздка». Пізніше відбулася видозміна цього слова за типом імен на «ія» (екскурс + ія).

Розглянемо кілька формулювань терміну «екскурсія», які були опубліковані в різних виданнях. Екскурсія — методично продуманий показ визначних місць, пам'ятників історії й культури, в основі якого лежить аналіз об'єктів, які перебувають перед очами, екскурсантів, а також уміла розповідь про події, пов'язаних з ними. Однак тільки до цього сутність поняття «екскурсія» зводити було б неправильно [9, с. 14].

Перша спроба визначення поняття виглядає так: «Екскурсія - є прогулянка, що ставить своїм завданням вивчення певної теми на конкретному матеріалі, доступному спогляданню» (М. П. Анциферов, 1923 р.). Характеризуючи місце екскурсійної діяльності в позашкільній роботі з дітьми, екскурсіоніст Л. Бархаш вважав, що екскурсія - це наочний метод одержання певних знань, виховання шляхом відвідувань за заздалегідь розробленою темою певних об'єктів (музей, завод, колгосп і т.д.) зі спеціальним керівником (екскурсоводом). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Львів архітектурний. Палаци. Методика підготовки i проведення екскурсії.

Наведемо також одне з останніх за часом опублікування визначень: «Екскурсія - особлива форма навчальної й позанавчальної роботи, в якій здійснюється спільна діяльність учителя-екскурсовода й керованих ним школярів-екскурсантів у процесі вивчення явищ дійсності, спостережуваних у природних умовах (завод, колгосп, пам'ятники історії й культури, пам'ятні місця, природа та ін.) або в спеціально створених сховищах колекцій (музей, виставка)». Такими є думки вчених –екскурсіоністів.

Розглянемо тлумачення терміну «екскурсія», дані в різних словниках і енциклопедіях. Саме раннє (1882 р.) тлумачення цьому терміну дає В. Даль: «Екскурсія - проходка, прогулянка, вихід на пошук чогось, для збирання трав та ін.». У Малій радянській енциклопедії (1931 р., т. 10, с. 195) термін розкритий у такий спосіб: «Екскурсія - колективне відвідування якої-небудь місцевості, промислових підприємств, радгоспів, музеїв та ін., переважно з науковою або освітньою метою».

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Львів архітектурний. Палаци. Методика підготовки i проведення екскурсії,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Львів архітектурний. Палаци. Методика підготовки i проведення екскурсії


Формування споживчих властивостей живої риби

1. Аналіз ринку живої товарної риби в Україні

В економіці України рибне господарство як постачальник цінних продовольчих ресурсів зумовлює зацікавленість держави в ефективності його господарювання.

Важливою складовою біоресурсів є запаси риби та інших водних тварин. Протягом останніх років на більшості водойм спостерігається тенденція до зниження загального вилову риби. Основними факторами, що стримують розвиток рибного господарства і негативно позначаються на процесах відтворення запасів риби та інших водних живих ресурсів, насамперед цінних їх видів, є забруднення водних об'єктів, необґрунтоване водоспоживання, порушення гідрологічного режиму, відсутність ефективних рибозахисних та рибопропускних пристроїв на гідротехнічних спорудах, послаблення державного контролю за виловом і реалізацією водних живих ресурсів [6, с. 130].

Перспективи промислового використання живих ресурсів мають визначатися насамперед з урахуванням стану його екосистеми. Внаслідок негативного антропогенного впливу значно скоротилися площі та зменшилася продуктивність нерестилищ в Азово-Чорноморському басейні. Зменшення кормової бази, площ нагулу та відтворення цінних видів риб, внаслідок інтенсивного забруднення води і донних відкладів нафтопродуктів, зумовило скорочення обсягів їх добування в басейні. Основним напрямом підвищення біопродуктивності Азово-Чорноморського басейну є розширення відтворення і розвитку товарного рибництва цінних видів риб і молюсків. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Формування споживчих властивостей живої риби.

Збільшення обсягів вилову риби можливе і у дніпровських водосховищах, зокрема, за рахунок поліпшення умов природного відтворення риб шляхом проведення загальної меліорації мілководдя та збільшення обсягів рибо посадкового матеріалу цінних видів риб в Канівське, Кременчуцьке, Дніпродзержинське та Каховське водосховища [7, с. 25].

Доцільно продовжувати роботу, спрямовану на переорієнтацію господарств внутрішніх водойм на широке впровадження ресурсозберігаючих технологій з переходом підприємств на прогресивні технології вирощування товарної риби.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Формування споживчих властивостей живої риби,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Формування споживчих властивостей живої риби


Україна в міжнародній торгівлі, стан та перспективи


1.1 Історія розвитку міжнародної торгівлі

Очевидно, першою систематизованою теорією міжнародної торгівлі можна вважати меркантилізм, хоча вона не має конкретного автора. Однак у цій теорії є багато підтверджень, що свідчать про її панування в період з XVI до XVIII ст. включно. Вона базувалася на двох положеннях:
- багатство країни визначається володінням цінностями (золотом);
- для зростання добробуту свого населення держава повинна більше експортувати, ніж імпортувати.

Для цього необхідна державна монополія на торгівлю, введення обмежень на велику частину імпорту і надання субсидій більшій частині експортних виробництв. [5, c. 112]

Розвиток країн та зростання їх торговельних можливостей призвели до того, що вже в середині XVIII століття теорія меркантилізму не відповідала дійсності. Деякі країни в темпах розвитку торгівлі обігнали передовиків, а розвиток капіталістичного виробництва потребував змін у технологіях. Золото і срібло не в змозі були забезпечити конкурентоспроможність країни.

Першим, хто почав сумніватися у теорії меркантилізму, був Девід Х'юм. Він стверджував, що приплив золота внаслідок підтримки додатного сальдо торгового балансу збільшить пропозицію грошей усередині країни та зумовить зростання зарплати й цін, а це, в свою чергу, спричинить падіння конкурентоспроможності країни. Навіть розвинута країна не може постійно підтримувати додатне сальдо торгового балансу - цьому будуть перешкоджати внутрішньо економічні чинники. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Україна в міжнародній торгівлі, стан та перспективи.

Поява класичної та економічної шкіл була спричинена швидкими темпами зростання економіки і збільшенням обсягів товарообігу. У товарний обмін вступали країни з різним рівнем розвитку, і кожна з них дбала про свій прибуток. Ідеї класичної науки базувались на обмеженнях функцій держави (невтручанні) в економічному процесі.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Україна в міжнародній торгівлі, стан та перспективи,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Україна в міжнародній торгівлі, стан та перспективи


Забезпечення охорони праці працівників Укрсиббанк


4.1. Порядок розроблення інструкцій з охорони праці та пожежної безпеки на підприємстві

Кожна людина, кожний індивід для забезпечення своїх життєво необхідних потреб здійснює певний вид трудової діяльності. Така діяльність людини супроводжується потенційною небезпекою, може призводити до травм, захворювань, погіршення самопочуття та інших негативних наслідків.

Саме тому для мінімізації таких негативних явищ в процесі трудової активності людини розробляються і закріпляються державою методологічні основи, правові бази охорони праці трудящих.

Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці [15, с. 11]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Забезпечення охорони праці працівників Укрсиббанк.

Організація охорони праці у АТ “Укрсиббанк” здійснюється відповідно до Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 р. № 2694-XII [5]. Крім Закону України «Про охорону праці», правове регулювання охорони праці у АТ “Укрсиббанк” здійснюється згідно глави XI «Охорона праці» (ст. ст. 153-173), глави XII «Праця жінок» (ст. ст. 174-186), глави XIII «Праця молоді» (ст. ст. 187-200) КЗпП України [2] та інших нормативних документів, а саме:
- Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» [1];
- Постанови КМУ «Про затвердження прядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень» [3];
- типового положення, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці [4];
- Закону України «Про охорону здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII [6];
- Закону України «Про цивільну оборону України» від 03.02.1993 р. N 2974-XII [7];
- Закону України «Про пожежну безпеку» від 17.12.1993 № 3745-ХІІ [8] та ін.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Забезпечення охорони праці працівників Укрсиббанк,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Забезпечення охорони праці працівників Укрсиббанк


Облік і аудит доходів і фінансових результатів ПАТ Райффайзен Банк Аваль


1.1. Стан функціонування банківської системи України

З одного боку, банківська система є одним з найбільш стабільно діючих секторів економіки. З іншого боку – банківський сектор України сьогодні переживає складні часи фінансово-економічної кризи.

Фінансовий ринок України сьогодні характеризується наступними ознаками:

  1. Піднесення відсоткової ставки, зростання інфляції.
  2. Підвищення валютних ризиків у роботі комерційних банків.
  3. Падіння рівня довіри населення та підприємників до банківської системи країни та національної грошової одиниці.
  4. Високий ризик зміни державної грошово-кредитної політики.
  5. Недосконалість законодавчого регулювання фінансового ринку.
  6. Скорочення обсягу депозитів.

Перелічені негативні ознаки стану фінансового ринка на сучасному етапі викликані передусім фінансової кризою 2008 року.

Фінансова криза призвела до певних змін у банківській сфері, що вплинули на основні показники діяльності банків. Упродовж 2011 року динаміка вільної ліквідності банків була неоднорідною, й спрямованість операцій Національного банку України з її регулюванням визначалася ситуацією на грошово-кредитному ринку. Середній обсяг коштів на коррахунках банків був нижчим, ніж у минулому році. У цілому за 2011 р. обсяг коррахунків банків збільшився на 16.2%. Рівень вільної ліквідності банків – на 2.6. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Облік і аудит доходів і фінансових результатів ПАТ Райффайзен Банк Аваль.

1.2. Організаційна характеристика ПАТ Райффайзен Банк Аваль

Яготинське районне відділення Київської регіональної дирекції (надалі - Дирекція) Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - Банк) відкрите на балансі Дирекції згідно постанови Правління Банку №П-55/2 від 13 червня 2007 року на базі ліквідованої Яготинської філії «Райффайзен Банк Аваль».

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Облік і аудит доходів і фінансових результатів ПАТ Райффайзен Банк Аваль,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Облік і аудит доходів і фінансових результатів ПАТ Райффайзен Банк Аваль


Інтерактивні форми навчання - важливий засіб підвищення ефективності уроку зарубіжної літератури


1.1. Сутність інтерактивного навчання

Інтерактивне навчання – це навчання, побудоване на основі спілкування та взаємодії, що реалізуються і в технологіях, і в методах, і в організаційних формах. Використання досить нового терміну «інтерактивний» у методичній літературі на сьогодні не є сталим. Зустрічаємо формулювання і трактування такі, як «інтерактивне навчання», «інтерактивна технологія», «сукупність технологій»», «інтерактивні форми» та ін. Але головне, що мова тут іде саме про процес спілкування, в якому відбувається обмін інформацією, вміннями, досвідом між учнями та вчителем або учнем та учнем. За О.І.Пометун суть інтерактивного навчання полягає в тому, що «навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це спів навчання, взаємо навчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де й учень, і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони знають, уміють і здійснюють.

Підґрунтя інтерактивного навчання закладено ще в радянській школі ХХ ст. й пов’язане з використанням бригадно-лабораторного, проектного методу, колективного способу навчання (КСН) та ін.

Головною метою інтерактивного навчання є підготовка особистості до реального життя, формування громадянської позиції, перехід від особистості учня, що само ідентифікується, до особистості, яка само реалізується. Інтерактивні технології стимулюють потребу учня в реалізації свого потенціалу. Навчання орієнтоване, на відміну від традиційного, не тільки на засвоєння знань, але й на розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання. Учитель виступає як рівноправний партнер учні, виконує організаційні та консультаційні функції. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Інтерактивні форми навчання – важливий засіб підвищення ефективності уроку зарубіжної літератури.

Існує досить значна кількість підходів по класифікації інтерактивних технологій. О.Пометун пропонує класифікацію за метою уроку та формою організації навчальної діяльності. В.В.Мельник пропонує інтерактивні методи поділяти на превентивні інтеракції (тренінг, консультації та ін.), імітаційні інтеракції (інсценування, ділові ігри, диспут, «мозковий штурм» та ін.), не імітаційні інтеракції (проблемна лекція, конференція, практикум тощо).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Інтерактивні форми навчання – важливий засіб підвищення ефективності уроку зарубіжної літератури,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Інтерактивні форми навчання – важливий засіб підвищення ефективності уроку зарубіжної літератури


Мотивація, сутність проектного фінансування


1. Сутність проектного фінансування, його значення в фінансуванні інвестиційних проектів

В умовах стрімкого розвитку великого та середнього бізнесу виникає необхідність у гнучкій системі залучення додаткових фінансових ресурсів. Особливо ця необхідність виявляється під час відкриття нових проектів або освоєння нових сфер діяльності у межах проектів, які вже існують. Виникає потреба пошуку, поряд із традиційними, нових методів фінансування, які дадуть можливість акумулювати значні кошти, необхідні для реалізації капіталомістких проектів, що не можуть бути профінансовані однією кредитно-фінансовою інституцією.

Одним із альтернативних шляхів залучення інвестиційних коштів є так зване проектне фінансування. Останнім часом цей термін став досить популярним у практичній діяльності банкірів, інвесторів та промисловців, у тому числі українських. Виділяючи гроші великим компаніям, фінансисти оперують термінами «інвестиційне кредитування» та «проектне фінансування». По суті це те саме, а ось за формою – ні. Інвестиційні кредити зазвичай надаються на розширення існуючого бізнесу, джерелом погашення кредиту є вся господарська та фінансова діяльність позичальника, зокрема доходи, що генеруються проектом. Проектним фінансуванням банки називають методологію організації фінансування інвестиційних проектів, які з точки зору звичайного кредитування мають підвищені ризики, пов’язані зі створенням нових виробничих потужностей і нових бізнесів. У цьому випадку джерело повернення фінансування – генеровані проектом грошові потоки. Основним забезпеченням слугують одержувані у процесі реалізації проекту активи. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Мотивація, сутність проектного фінансування.

Проектне фінансування як спеціальна техніка фінансування великомасштабних інвестиційних проектів виникла у Північній Америці. Це було пов’язано із нафтовим бумом у 70-х рр. ХХ ст., коли ціни на нафту зростали шаленими темпами. Прибутковість інвестиційних проектів з видобутку нафти і газу знаходилась у діапазоні від 100 до 1000 процентів за рік, що кардинально вплинуло на поведінку банків, які самі почали шукати надприбуткові проекти для фінансування. Падіння цін на нафту і газ призвело до знецінення банківського портфеля проектного фінансування, з’явилась потреба в його диверсифікації, тому проектне фінансування почало проникати у сферу телекомунікацій, гірничодобувну промисловість, інфраструктуру.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Мотивація, сутність проектного фінансування,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Мотивація, сутність проектного фінансування


Світовий ринок вугілля і розміщення вугільної промисловості


1.1. Історичний розвиток вугільної промисловості та її місце у світовому паливно-енергетичному балансі

Вугілля має доволі велике значення, як енергоносія, у міжнародній економіці. Саме вугільна галузь, це найстаріша галузь світового паливно-енергетичного комплексу, основа індустріалізації багатьох лідируючих промислово-розвинутих країн світу. Історія становлення й розвитку ринку вугілля промовисто показує, що саме вугілля було і до нині залишається гарантом бурхливого розвитку.

До 50-х років минулого століття галузь зберігала перше місце у паливно-енергетичному балансі світу, але розвивалась вкрай нерівномірно. Різні підйоми видобутку вугілля припадали на військові періоди, часом видобуток знижувався та мав тенденцію до застою. Вже у 50-60-і роки під впливом науково-технічного прогресу майже у всіх галузях світового господарства, з розвитком нових технологій у промисловості та в самій енергетиці відбулося активне витиснення вугілля нафтою і газом із багатьох секторів економіки.

Аж до кінця 60-х років нафта займала друге місце у світі, а вже на початку 70-х вийшла уперед, відтиснувши вугілля. Особливо швидко її споживання зростало ще у 50-ті та 60-ті роки, у середньому на 7,3% та 8% на рік, відповідно. Під впливом світової нафтової кризи 70-х років, різкого підвищення цін на нафту та значних перетворень, приріст нафти різко призупинився та у 1995-2000 рр. складав лише 0,5% [1, с. 27]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Світовий ринок вугілля і розміщення вугільної промисловості.

Доля нафти у структурі споживання паливно-енергетичних ресурсів збільшувалася аж до початку 80-х років, коли досягла 43%. Однак потім вона постійно почала знижуватися та у 2000 році склала 34,1% [1, с. 27]. У перспективі до 2020 року ця тенденція ще збережеться.

Стосовно газу, у ХХ столітті найбільш швидкими темпами у порівнянні з іншими основними енергоресурсами зростало споживання газу. Так, у 1940-1970 рр. середньорічний приріст перевищував 8%. У наступні роки ці темпи знизилися (у 1990-2000 рр. – 2,5%), однак залишаються вище відповідних показників з нафти та вугілля. Також зростала його доля у структурі споживання. У 2000 році вона наблизилася до рівня вугілля і складала 26,5% [1, с. 27].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Світовий ринок вугілля і розміщення вугільної промисловості,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Світовий ринок вугілля і розміщення вугільної промисловості


Державний апарат, принципи його організації та діяльності


.1. Державні органи

Для здійснення своїх завдань і функцій кожна держава створює різноманітні організації. Така система всіх державних організацій, що беруть участь у здійсненні завдань і функцій держави, називається її механізмом. Серед названих організацій є державні органи, що наділені державно-владними повноваженнями. Систему таких органів і називають апаратом держави. Звідси механізм держави криє в собі:
- апарат держави;
- державні підприємства;
- державні установи;
- інші державні організації.

Державні підприємства – вид державних організацій, які безпосередньо реалізують функції та завдання держави у сфері матеріального виробництва. Сюди слід віднести державні підприємства з виробництва товарів, надання послуг, торгівлі, громадського харчування та ін. Державні установи – вид державних організацій, на які покладено завдання з реалізації функцій держави у сфері нематеріального виробництва. До них слід віднести установи у сфері культури, охорони здоров'я тощо [20, с. 117-124]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Державний апарат, принципи його організації та діяльності.

Апарат держави – система всіх державних органів, які здійснюють завдання та виконують певні функції держави. Основними принципами державного апарату України є: демократизм, національна рівноправність, законність, суверенність, поділ влади, соціальна справедливість, гуманізм і милосердя, поєднання переконання і примусу, гласність, відкритість і врахування громадської думки тощо. Важливим принципом державного апарату України є поєднання методів виховання і примусу. Примус до осіб застосовується лише тоді, коли вичерпано всі методи переконання, але особа не підкорилася загальнодержавним інтересам та інтересам громадянського суспільства [18, с. 91-94].

Держава гарантує всім здійснення, охорону, захист і відтворення політичних, економічних, громадських, соціальних і культурних прав. Державний апарат організується й діє на підставі законів. Його діяльність спрямовується на виконання законів у порядку, передбаченому чинним законодавством. Державний апарат є єдиним носієм влади на засадах самостійності й незалежності, виразником суверенітету народу і нації.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Державний апарат, принципи його організації та діяльності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Державний апарат, принципи його організації та діяльності


Небезпечні метеорологічні явища на території України. Їх прогноз і попередження


1.1. Засухи та суховії

Засуха — природний катаклізм, що викликаний тривалою і значною відсутністю опадів, частіше при підвищеній температурі і зниженій вологості повітря, в результаті якого вичерпуються запаси вологи в ґрунті, що веде до зниження або загибелі урожаю. Початок засухи звичайно пов'язаний зі встановленням антициклону. Велика кількість сонячного тепла і сухість повітря створюють підвищене випаровування (атмосферна засуха), і запаси ґрунтової вологи без поповнення їх дощами виснажуються (ґрунтова засуха). При цьому надходження води в рослини через кореневі системи утруднено, витрата вологи на транспірування починає перевершувати її притік з ґрунту, водонасиченість тканин падає, нормальні умови фотосинтезу і вуглецевого живлення порушується [2, с. 156].

Залежно від пори року розрізняють весняні, літні і осінні засухи. Весняні засухи особливо небезпечні для ранніх зернових культур, літні заподіюють сильну шкоду як раннім, так і пізнім зерновим та іншим однорічним культурам, а також плодовим рослинам, осінні небезпечні для сходів озимих. Найбільш згубні весняно-літні і літньо-осінні засухи.

Найчастіше засухи спостерігаються в степовій зоні, рідше в лісостеповій: 2 - 3 рази в сторіччя засухи бувають навіть в лісовій зоні. Це поняття непридатне до районів з бездощовим літом і вкрай малою кількістю опадів, де землеробство можливо тільки при штучному зрошуванні (наприклад, пустелі Сахарі).

Засуха завжди була одним з найнебезпечніших природних явищ, з яким були пов'язані незліченні нещастя людей. Загибель врожаю приводила до масового голоду, вмирали люди і тварини. Найбільш значними в післявоєнні роки були засухи 1946, 1963, 1967, 1972, 1975 рр., що охопили одночасно європейську частину нашої країни. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Небезпечні метеорологічні явища на території України. Їх прогноз і попередження.

Засухи сприяли виникненню епідемій страшних хвороб, коли вимирали цілі міста. У наш час засухи не мають таких страшних наслідків, але вимагають великих грошових витрат для захисту і збереження врожаю. Засухи виникають тоді, коли в атмосфері довгий час зберігається високий тиск повітря, тобто стоїть антициклон.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Небезпечні метеорологічні явища на території України. Їх прогноз і попередження,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Небезпечні метеорологічні явища на території України. Їх прогноз і попередження