ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Концептуальний підхід до визначення поняття Міжнародне правоКонцептуальний підхід до визначення поняття Міжнародне право

Концептуальний підхід до визначення поняття Міжнародне право


1.1. Походження міжнародного права

У вітчизняній історії держави і права традиційно велика увага приділяється дослідженню походження права взагалі, або окремих його інститутів і норм. Значно менше досліджень, присвячених комплексному розгляду історії окремих його галузей, а також особливих підсистем права, до останніх, як відомо, відноситься і міжнародне право. Питання про походження міжнародного права - особливої підсистеми права як цілісного суспільного явища, було предметом вивчення практично лише юристів-міжнародників. Проте, важко не погодитися з І.І.Лукашуком, який відзначив, що не дивлячись на все своє значення, історія міжнародного права поки що не привернула до себе належної уваги науки. У ній безліч білих плям. Не вирішене і таке принципове питання, як час виникнення міжнародного права» [13, с. 40]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Концептуальний підхід до визначення поняття Міжнародне право.

Питання про походження міжнародного права складне і багатогранне. При цьому, кажучи про походження міжнародного права, ми маємо на увазі його так зване первинне виникнення.

У правовій науці існують різні точки зору про те, в яку епоху виникло міжнародне право. Одні вчені пов'язують походження міжнародного права з виникненням держав і формуванням відносин між ними. У зарубіжній міжнародно-правовій науці в цьому плані також немає єдності. Одні відносять походження міжнародних правових норм до епохи старовини. Інші пов'язують його виникнення з епохою пізнього середньовіччя, коли в Європі склалася система суверенних держав. Придбати курсову на тему - Концептуальний підхід до визначення поняття Міжнародне право, можна вже сьогодні!.

Слід врахувати, що питання про те, коли виникло міжнародне право, що і без того є дуже важким, у наш час утруднене ще і тим, що зараз в юридичній науці відбувається серйозний перегляд всього категоріального апарату вітчизняної юриспруденції. Ключові юридичні поняття, зокрема такі основоположні, як «держава», «право», їх виникнення і етапи становлення і т.п., зазнають ґрунтовне переосмислення. Здавалося б, усталені постулати типу «держава і право виникають з розділенням суспільства на класи» і т.п. не тільки не здаються безперечними, але, більш того, виглядають позбавленими переконливої наукової легітимності. Все це не може не стосуватися наукового осмислення проблеми походження і такого особливого соціально-правового феномена як міжнародне право.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Концептуальний підхід до визначення поняття Міжнародне право,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Концептуальний підхід до визначення поняття Міжнародне право