ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Форми власності в сучасній ринковій економіціКоливання сукупних ринкових цін. Формування ринкової ціни

Коливання сукупних ринкових цін. Формування ринкової ціни1.1. Формування ринкової ціни

До недавнього часу у вітчизняній економічній літературі підкреслювалося, що ціна повинна відображати суспільно необхідно затрати країн. Однак якщо це правильно з точки зору ідеально-теоретичної моделі, то в практично-ринковому середовищі ця теза потребує коректив.

Коли йдеться про ринкові ціни, необхідно враховувати те, що ціни відображають не тільки стадію виробництва, а й стадію обміну, зокрема конкретне співвідношення попиту й пропозиції, що склалися на ринку, зумовлене передусім споживною вартістю товарів. Тобто, коли попит на певний вид товару перевищує пропозицію, то ціна на ринку буде більшою від суспільно необхідних витрат праці на його виготовлення, й навпаки. Таким чином, в основі товарних цін лежать не суспільно необхідні витрати праці, а ринкова вартість, що забезпечує відтворення виробництва у галузях відповідно до виявленої ринком суспільної потреби. [1, с. 44]

При розширеному відтворенні, властивому сучасній економіці, де значна частина прибутку спрямовується на виробниче споживання, ринкова вартість відхилятиметься від вартості виробництва. Слід зауважити , що на ринкову вартість впливає ще один фактор – органічна будова виробничих фондів (відбиває співвідношення між функціонуючими у виробництві уречевленою та живою працею).

Ринкова ціна визначається двома кількісними величинами: витратами виробництва (собівартістю) та середньою величиною прибутку. Така ціна являє собою ціну виробництва. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Коливання сукупних ринкових цін. Формування ринкової ціни.

Завдяки продажу товарів за цінами виробництва в усіх галузях у разі однакових витрат на виробництво товарів підприємці одержують рівний прибуток. Нормативною умовою комерційного розрахунку на підприємствах будь-якої галузі господарства є продаж товарів за цінами виробництва.

Отже, суспільно необхідні витрати праці історично й логічно виступають формою вартості, що передує ціні виробництва. Але вона на певному етапі еволюції виробництва зазнає такого впливу органічної будови виробничих фондів, що трансформується у ціну виробництва. Сприяє її утворенню міжгалузева конкуренція

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Коливання сукупних ринкових цін. Формування ринкової ціни,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Коливання сукупних ринкових цін. Формування ринкової ціни


Організація роботи складського господарства, овочевого та гарячого цехів, ресторану грузинської кухні


План до курсової роботи:

Організація роботи складського господарства, овочевого та гарячого цехів, ресторану грузинської кухні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація роботи складського господарства, овочевого та гарячого цехів, ресторану грузинської кухні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Загальна характеристика закладу ресторанного господарства – ресторану

Ресторан - це підприємство, в якому організація високого рівня обслуговування відвідувачів в торговому залі поєднується з організацією виробництва широкого асортименту кулінарних, кондитерських виробів, а також виготовленням фірмових страв, закусок і напоїв.

Кухня (меню) ресторану відрізняється від меню їдалень і бістро, як правило, широким асортиментом вин, напоїв, кулінарних і кондитерських виробів, їх оформленням, смаком. Кулінарні страви та кондитерські вироби готують кухарі та кондитери, які досягли високої професійної майстерності, які знають тонкощі приготування страв та напоїв. Багато ресторанів спеціалізуються на приготуванні тільки національних блюд або блюд зарубіжної кухні, наприклад в грузинському ресторані подають страви грузинської кухні, а в обслуговуванні проявляється кавказький колорит.

В якості додаткових послуг ресторани організують реалізацію кулінарних і кондитерських виробів через магазини кулінарії, столи замовлень, буфети і бари ресторанів, приймають замовлення по обслуговуванню на дому[14,c.43].

Крім міських ресторанів виділяють ресторани, розміщуються при готелях, залізничних вокзалах, аеропортах. Ресторани, розташовані на вулицях і проспектах, повинні на вході мати табло з режимом роботи, а на фасаді будівлі - вивіску з назвою ресторану (ресторан «Словаччина», ресторан «Вікторія»), добре освітлену у вечірній час. Під'їзд до ресторану повинен добре висвітлюватися і розташовувати місцем для парковки автомашини.

Державний стандарт України ДСТУ 4281:2004 "Заклади ресторанного господарства. Класифікація" встановлює класифікацію ресторанів в залежності від якості надаваних послуг, інтер'єру, а також асортименту замовлених і фірмових страв та виробів[3]. На підставі сукупності цих відмінних ознак ресторани поділяються на три класи - люкс, вищий клас і перший.


Організація складського господарства на конкретному підприємстві та напрямки його вдосконалення


План до курсової роботи:

Організація складського господарства на конкретному підприємстві та напрямки його вдосконалення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація складського господарства на конкретному підприємстві та напрямки його вдосконалення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Роль і місце складу в логістичних системах

Під складом розуміються будівлі, споруди і різноманітні пристрої, оснащені спеціальним технологічним устаткуванням, для здійснення усього комплексу операцій по прийманню, зберіганню, розміщенню і розподілу товарів, що поступили на них.

Основне призначення складу - концентрація запасів, зберігання їх і забезпечення безперебійного і ритмічного постачання замовлень споживачів [25, с. 118].

Склад або сукупність складів разом з обслуговуючою інфраструктурою утворює складське господарство. Основні завдання складського господарства на промисловому підприємстві полягають в організації нормального живлення виробництва відповідними матеріальними ресурсами, в забезпеченні їх збереження і максимальному скороченні витрат, пов'язаних із здійсненням складських операцій.

Склади утворюють одну з основних підсистем логістичного ланцюга. Логістична система формує організаційні і техніко-економічні вимоги до складів, встановлює цілі і критерії оптимального функціонування складської системи, визначає умови переробки вантажів. У свою чергу, організація складування матеріалів (вибір місця розташування складів, спосіб зберігання матеріалів та ін.) чинить істотний вплив на витрати звернення, розмір і рух запасів на різних ділянках логістичного ланцюга [7, с. 59].

Складські об'єкти є одними з найважливіших елементів логістичної системи, які мають місце на будь-якому етапі руху матеріального потоку. Переміщення потоків у логістичному ланцюзі неможливе без концентрації товарно-матеріальних цінностей у визначених місцях збереження. Складський об'єкт можна визначити як організаційно-функціональну структуру, що здійснює складування товарно-матеріальних цінностей, володіє певними площами та технічними засобами, які призначені для їх руху, обслуговування, утримання.


Організація соціального страхування (на прикладі промислового підприємства)


План до курсової роботи:

Організація соціального страхування (на прикладі промислового підприємства)

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація соціального страхування (на прикладі промислового підприємства),

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Структура системи соціального страхування в Україні

Створення національної системи соціального захисту в Україні було розпочато одразу після проголошення незалежності держави. Поглиблення економічної реформи, насамперед, рівноправне існування різних форм власності, свобода підприємництва, вільний вибір виду зайнятості, лібералізація цін, регулювання оплати праці через тарифні угоди створили принципово нову соціально-економічну ситуацію і зумовили необхідність вироблення адекватного механізму соціального забезпечення населення.

Реалізація гарантованого ст.46 Конституції України права на соціальний захист населення здійснюється за допомогою соціального забезпечення та соціальної допомоги через: матеріальне забезпечення економічно активного населення (шляхом соціального страхування), пенсійне забезпечення, соціальну допомогу найбільш вразливим категоріям, матеріальну допомогу сім'ям з дітьми, компенсації, індексації та пільги населенню, соціальне обслуговування тощо.

Основи його нормативно-правової бази, механізми забезпечення дотримання соціальних гарантій було закладено у Концепції соціального забезпечення населення (Постанова ВР України від 21.12. 1993 р. №3758-XII).

Основна функція соціального забезпечення полягає у наданні підтримки тим категоріям населення, які в законодавче встановленому порядку мають право на тривалу або постійну допомогу (за віком, інвалідністю, обмеженою працездатністю, відсутністю інших джерел існування) і розподіл коштів соціального захисту, виплат соціального страхування.

Соціальне забезпечення населення здійснюється у випадках тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, догляду за дитиною-інвалідом, хвороби; досягнення пенсійного віку, безробіття, смерті годувальника, нещасного випадку на виробництві, професійного захворювання тощо.


Організація та нормування праці


План до курсової роботи:

Організація та нормування праці

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація та нормування праці,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Аналіз базової схеми виконання автомобільних перевезень

Базова схема виконання автомобільних перевезень в дослідженні ґрунтується на тому, що ЗИЛ-5301 з напівпричепом ОдАЗ-885 виконує перевезення плодово-овочевої продукції ІІ-класу за маятниковим маршрутом, що проходить по дорогам ІІІ-ї групи (30 % довжини маршруту) та ІІ групи (70 % довжини).

Нульовий пробіг в місті – 5 км.

Підготовчо-завершальний час складає Тпз = 25 хв.

Тривалість робочої зміни – 10,2 год.

L = 14 км.

Нарядний час автомобіля Тн = 9,2.

Відстань перевезення складається із:

Час пробігу автомобіля із вантажем - 14 км.

Час порожнього пробігу від місця розвантаження до навантаження - 14 км.

Час нульового пробігу - 5 км.

В загальному: 14 + 14 + 5 = 33 км.


В повному обсязі процес перевезення наведений у вигляді базової схеми виконання перевезень, яка наведена нижче:

1й етап. Підготовчий.

Водій приходить на роботу, отримує шляховий лист та інформацію про склад роботи, заповнює необхідні документи, оглядає автомобіль та заправляє його паливом, мастилом, водою.

2й етап.

Нульовий пробіг - водій їде по місту 5 км до плодово-овочевої бази в умовах міста.

3й етап. Навантаження:

• навантаження пакетів масою gм = 25кг, розташовані в приміщенні складу та штабельовані на висоті 1,5 м. Їх підносять вручну на відстань l1 = 40 м та вкладають на піддони вантажопідйомністю gп = 420. Піддони за допомогою рокли переміщують на відстань l2=28м,з подальшою подачею за допомогою автокрану КС-2571 в кузов автомобіля поворотом стріли на кут =180.
• етап роботи автонавантажувача:
- підняття піддонів з вантажем на висоту h1 =1,5м;
• етап роботи автокрану КС-2571: подача вантажу до кузова автомобіля ЗИЛ-5301 та напівпричепа ОдАЗ-885 вантажовідйомністю 11т поворотом стріли на кут =180.


Організація фінансів в некомерційній сфері


План до курсової роботи:

Організація фінансів в некомерційній сфері

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація фінансів в некомерційній сфері,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність і порядок бюджетного фінансування

Основним джерелом коштів бюджетних установ є державний бюджет і місцеві бюджети, процес виділення грошових коштів на видатки відповідно до затверджених кошторисів бюджетних установ називається фінансуванням. Видатки окремої бюджетної установи фінансуються, як правило, з бюджету залежно від підпорядкованості установи, її територіального розміщення, народногосподарського значення й доцільності віднесення видатків на даний бюджет відповідно до економічних та соціальних завдань держави. Відтак, бюджетними установами та організаціями вважаються такі, що повністю або частково фінансуються за рахунок коштів бюджету (державного чи місцевого) і здійснюють свої видатки відповідно до кошторису як головного планового і фінансового документу.

Останнім часом джерела фінансування бюджетних установ значно розширилося, окрім коштів державного та місцевих бюджетів, бюджетні установи мають можливість отримувати грошові надходження у вигляді плати за надані послуги, гуманітарної допомоги, спонсорської допомоги та ін. Джерела та адресність фінансування мають для бюджетних установ досить важливе значення, оскільки визначають не лише напрямки подальшого витрачання коштів, а й самі принципи фінансування.

Основна сутність бюджетного фінансування полягає в тому, що за допомогою такого механізму здійснюються грошові відносини, які виникають між державою, з одного боку, та підприємствами, організаціями державної форми власності – з іншого, з приводу спрямування грошових коштів на підвищення рівня життя, задоволення суспільних потреб і забезпечення виконання інших державних заходів.

Установи, підприємства й організації фінансуються за рахунок того бюджету, в якому були передбачені для них необхідні асигнування. Бюджетні асигнування – це планові суми, в межах яких можуть здійснюватися видатки з бюджету. Фінансування з бюджету здійснюється на основі двох основних принципів: плановості та цільового характеру використання бюджетних коштів.


Організація фінансового контролю в Україні


План до курсової роботи:

Організація фінансового контролю в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Організація фінансового контролю в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

Глава І. Фінансовий контроль держави

Державний фінансовий контроль — невід’ємна частина державного устрою, одна з важливих функцій управління державою, обов’язкова умова нормального функціонування фінансово-кредитної системи. Основна його мета — контроль за виконанням державного бюджету та позабюджетних фондів, організацією грошового обігу, використанням кредитних ресурсів, станом державного внутрішнього та зовнішнього боргу, державних резервів, здійснення фінансових та податкових пільг. В державах с соціально орієнтованою економікою як приорітетними виділені завдання контролю за своєчасним та повним надходженням всіх видів державних доходів, використанням кредитних та притягнених коштів щодо покриття дефіциту державного бюджету, своєрідним фінансуванням витрат на соціальну сферу, структурой та цілевим призначенням, в тому числі на оплату праці, виплат пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.

Розвиток ринкових відносин не тільки не скасовує необхідності існування державного фінансового контролю, а й з посиленням соціальної орієнтації в подальшому ускладнюється, на державні органи покладається все більше число функцій по захисту фінансових прав та інтересів членів суспільства, введення засобів щодо запобігання та попередження зловживань та крадіжок. Всі цивілізоване розвинуті країни розв’язали та постійно продовжують розв’язувати проблеми вдосконалення системи контрольних органів, сукупності їх функцій та повноважень і засобів контрольної діяльності.

Риночні відносини в Україні супроводжуються появою підприємств нових форм власності, зміною джерел фінансових ресурсів, принципів фінансування і кредитування, ціноутворення, грощових розрахунків, розподілу доходів, складу фінансово-кредитної системи та взаємовідносин між її частинами. В цих умовах з’явилося багато нових направлень фінансового контролю, відсутніх в планах контрольних органів, яким не приділялося належної уваги при адміністративної системі управління. Сформувалась велика сфера діяльності для фінансового контролю, що потребує рішучих змін існуючих систем контрольних органів.


Органістична соціологія Спенсера


План до курсової роботи:

Органістична соціологія Спенсера

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Органістична соціологія Спенсера,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Процес формування соціологічних поглядів Г. Спенсера

У позитивістській соціології XIX ст. одним з найбільших представників наряду з Огюстом Контом був англійський мислитель Герберт Спенсер (1820-1903). З ім'ям Спенсера пов'язують головним чином два підходи до розгляду громадських явищ: 1) розуміння суспільства як організму, подібного биологичним істотам, що підкоряється тим же законам організації, функціонування та розвитку; 2) вчення про загальну еволюцію, що розповсюджується на будь-які явища неорганічного, органічного та надорганічного (соціального) світу [7, с. 37].

Наприкінці XVIII - початку XIX століття Європа переживає період бур і революцій, в суспільстві відбуваються глибокі, якісні зміни суспільного життя. Насамперед, це процеси соціально-політичної модернізації європейських суспільств, що перетворюються в своєму розвитку від середньовічного станово-монархічного устрою держави до нових демократичних форм життєдіяльності. Саме вони будуть сприяти утворенню капіталістичного суспільства з його правлячим класом - буржуазією. Аграрний і промисловий перевороти швидко стирали з лиця Англії риси старих порядків і сталого колишнього побуту. Місце «старої веселої» Англії з її садибами і селами зайняла Англія фабрик і заводів, сільська тиша змінилася брязкотом машин та димовою кіптявою. У цей період в ній спостерігається безперервне зростання економічної і політичної могутності торгово-промислової буржуазії, хоча й затьмарюється економічними кризами.

Різка зміна зовнішності країни призвела до того, що іншим став і її народ. З сіл населення переміщалися у міста, які в XIX столітті почали повністю переважати над першими. Зі стрімкою швидкістю виростав новий «середній клас», як його називали англійці, - нова промислова буржуазія. Вона з багатьох питань була не згодна із земельною аристократією, магнатами фінансів і колоніальноюї торгівлею. «Free trade» - вільна економічна діяльність, принцип невтручання у господарські та особисті справи став гаслом середнього класу.


Оренда та орендні підприємства Аналіз фінансового стану ТОВ ПромБудПостач


План до курсової роботи:

Оренда та орендні підприємства Аналіз фінансового стану ТОВ ПромБудПостач

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Оренда та орендні підприємства Аналіз фінансового стану ТОВ ПромБудПостач,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Особливості орендної форми господарювання

Серед багатьох економічних процесів і явищ, які обумовлені сучасними аграрними перетвореннями, вагоме місце відводиться розвитку орендних відносин. Оренда як метод госпрозрахункової діяльності відрізняється під підряду більш високим і досконалим рівнем економічних відносин між орендодавцем і орендарем у системі заходів щодо удосконалення виробничих відносин і якісного оновлення продуктивних сил.

Оренда — це майнове наймання, заснований на договорі про надання майна в тимчасове користування за визначену плату. Оренда підприємства — це оренда майна самостійних підприємств, а також структурних підрозділів, виробничих ділянок, груп, виробництв, цехів і ін. [17, с. 23].

Розвинута форма оренди повинна формуватися на наступних основних принципах:

- тривалих термінах господарських відносин між сторонами, що дозволяє уникнути орієнтації орендного колективу на тимчасові вигоди, забезпечує довгострокову його зацікавленість у досягненні високих економічних результатів;
- договорі, що фіксує взаємні зобов'язання сторін;
- фіксуванні на весь термін оренди умов присвоєння визначеної частини результатів діяльності орендного підприємства з боку держави і господарських систем;
- конкурсній основі здачі підприємства в оренду.

Оренда як економічна категорія виявляється через договірний характер між орендодавцем і орендарем.

Найважливішими ознаками орендних відносин слід вважати:

- рівність (рівноправність) сторін;
- добровільність вступу в орендні відносини;
- строковість договору оренди;
- погодження умов оренди виключно даними суб’єктами орендних відносин;


Основний і оборотний капітал. Особливості амортизації основного капіталу в умовах науково-технічного прогресу


План до курсової роботи:

Основний і оборотний капітал. Особливості амортизації основного капіталу в умовах науково-технічного прогрессу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Основний і оборотний капітал. Особливості амортизації основного капіталу в умовах науково-технічного прогрессу,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність оборотного капіталу підприємства

Оборотний капітал - одна з найважливіших категорій ринкової економіки, сутність якої можна розглядати тільки всебічно дослідивши економічну категорію «капітал» і розкривши три аспекти оборотного капіталу: політекономічний, управлінський, фінансовий.

В сучасній економічній літературі та фінансово-господарській практиці існує багато різних підходів до визначення економічної сутності оборотного капіталу та зустрічаються різні поняття, пов'язані з ним. Так, поняття «оборотний капітал» та «оборотні активи» ототожнюються багатьма науковцями і використовуються як синоніми. Ми приєднуємося до думки Рудюк Л.В. і вважаємо, що це ототожнення хибне. Оскільки капітал в ринковій економіці необхідно розглядати з точки зору інвестування, то частина загального капіталу, інвестована в різноманітні види оборотних активів і називається оборотним капіталом. Капітал, інвестований в оборотні активи, приймає їх натурально-речову форму і тільки по закінченню операційного циклу використання оборотних активів повертається в тій же формі. Однак оборотний капітал на відміну від активів не споживається і витрачається, а інвестується з подальшим його збільшенням, щоб повернутися після закінчення кожного свого обороту в тій же формі для наступного інвестування. Отже, оборотні активи й
оборотний капітал є двома категоріями, які характеризують одні й ті ж об'єкти: грошові кошти, короткострокові фінансові інвестиції, запаси, дебіторську заборгованість, але поняття нетотожні [38].

Варто наголосити, що вживання категорії «оборотні активи» в економічній літературі стало ознакою сучасності, бо тільки перехід на ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності за Національними положеннями (стандартами) обумовив характеристику використованого там термінологічного складу. Відповідно до П(С)БО 2 «Баланс» оборотні активи - це грошові кошти і їх еквіваленти, а також інші активи, призначені для реалізації або споживання протягом операційного циклу або протягом дванадцяти місяців з дати балансу [2].


Основні форми реалізації норм права


План до курсової роботи:

Основні форми реалізації норм права

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Основні форми реалізації норм права,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Реалізація норм права

Право відіграє важливу роль у житті особи, суспільства і держави, адже воно врегульовує базові суспільні відносини, забезпечує реалізацію прав і свобод та виконання обов’язків суб’єктами права. Здійснення цих функцій залежить, передусім, від втілення вимог приписів правових норм у суспільне життя та юридичну практику, тобто право – це певні теоретичні можливості, які стають дійсністю лише в практичних діях (поведінці) фізичних, юридичних осіб і держави.

Людське суспільство, як і будь-яка інша складна система, може нормально функціонувати та розвиватися лише на основі певних правил, з-поміж яких обирається один з багатьох можливих варіантів поведінки того або іншого суб'єкта. Задля регулювання поведінки людей та їх об'єднань у суспільстві формуються певні правила поведінки, котрі орієнтують на досягнення тієї чи іншої мети.

Соціальні норми здійснюють нормативне регулювання поведінки суб'єктів шляхом встановлення діянь дозволених чи не дозволених, здійснюють визначення умов, за яких передбачуване діяння дозволяється або забороняється, визначаються суб'єкти, на яких за певних умов поширюється правило поведінки, що встановлено тією чи іншою нормою [4, с.102].

Розмаїття, складність та інші особливості суспільних відносин обумовлюють функціонування багатьох норм, які їх регулюють. У своїй сукупності існуючі норми являють собою єдину систему соціального регулювання, в якій ефективність кожного виду норм найбільшою мірою виявляється лише у взаємодії з іншими елементами цієї системи.

Реалізація норм права – це процес втілення приписів правових норм у поведінку суб’єктів права та їх практичну діяльність зі здійснення суб’єктивних прав і виконання юридичних обов’язків. Реалізація норм права – це складний процес, в якому беруть участь не тільки носії суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, але і держава в особі різних державних органів: правотворчих, правозастосовних, правоохоронних.