ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Європейська система центральних банківЄвропейська система центральних банків

Європейська система центральних банків1.1. Створення Європейського економічного співтовариства

Питання про те, як Європа йшла до рішення про створення єдиної валюти, на мій погляд, доцільно почати розглядати з часів підписання Бреттон-Вудських угод, що поклали початок Бреттон-Вудської валютної системи. До цього часу (1944 р.) США стали грати достатньо велику роль в світовій економіці, тим більше, якщо врахувати, що економіка Старого Світу була сильно ослаблена Другою Світовою війною. На підтвердження цього говорить вже той факт, що основні учасники процесу світової торгівлі зібралися саме в США, і впливова організація, утворена після Бреттон-Вуда, - Міжнародний валютний фонд (МВФ) - відкрила свою штаб-квартиру саме в столиці Сполучених Штатів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Європейська система центральних банків.

Отже, частково під впливом гегемонії Сполучених Штатів, але, в основному, у зв'язку з об'єктивними передумовами, на цій зустрічі була узаконена роль долара США як резервної валюти, тобто валюти, яку більшість країн вважають за краще мати в своїх резервних запасах для забезпечення стабільності власних грошей і на випадок яких-небудь непередбачених ситуацій, витрат та ін.

Статус долара, як світової резервної одиниці, забезпечив його застосування у величезній кількості світових операцій. Зрозуміло, таке положення влаштовувало США, бо давало їм можливість погашати частину дефіциту свого платіжного балансу без яких-небудь додаткових витрат. Помірна емісія доларів в світову економіку дозволила Сполученим Штатам ще більше укріпити свій економіко-політичний рейтинг. Слід додати, що статус резервної одиниці тоді ж одержав і англійський фунт стерлінгів, після чого Великобританія також не упустила частину своєї вигоди [3, с. 19]. Придбати курсову на тему - Європейська система центральних банків, можна вже сьогодні!.

У літературі точкою відліку західноєвропейської валютної інтеграції нерідко вважають вересень 1950 р., коли, рівно через півроку після підписання Паризького договору про встановлення Європейського об'єднання вугілля і сталі, був створений Європейський платіжний союз (ЄПС).

Самим фактом свого існування союз впливав і на формування цієї політики. Більш того, в окремих випадках правління Європейського платіжного союзу давало зобов’язувальні рекомендації національним урядам, недвозначно роблячи замах на їх суверенні права. В існуючих тоді економічних умовах найбільш практичним способом розширення платіжного потенціалу окремих країн було скоординоване використання надлишків, що виникали в торгівлі з одними країнами, для покриття дефіциту в торгівлі з іншими країнами [15, с. 9].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Європейська система центральних банків,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Європейська система центральних банків


Загальні засади цивільного законодавства


План до курсової роботи:

Загальні засади цивільного законодавства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Загальні засади цивільного законодавства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та значення засад цивільного законодавства

Важливою складовою поняття "цивільне право" є цивільне законодавство, тобто сукупність норм, що регулюють цивільні відносини.

Якщо цивільне право - це поєднання понять, правових ідей, правових норм, що визначають статус особи, то цивільне законодавство - це система правових форм, в якій виражаються норми, що регулюють цивільні відносини.

На думку деяких цивілістів, цивільне право можна розглядати як складову, зміст цивільного законодавства, останнє є формою вираження цивільного права. Однак таке визначення співвідношення цивільного права та законодавства є неточним, оскільки тоді ці поняття виглядають майже як рівнозначні, хоча й знаходяться в різних площинах.

Поняття "цивільне законодавство" не охоплює повністю поняття "цивільне право", оскільки останнє включає не лише правові норми, але й доктрину про цивільне право, ідеї та інші досягнення цивільної думки, які набувають практичного значення у застосуванні аналогії (особливо аналогії права), коли суди тлумачать норми цивільного права тощо [8, c. 63].

Тому слід враховувати, що, хоча цивільне право і є змістом цивільного законодавства, але останнє є сукупністю форм вираження лише нормативної частини цивільного права.

З розділу 1 Цивільного кодексу випливає, що цивільне законодавство означає сукупність норм і правил, що регулюють цивільні відносини, а не лише закони чи акти цивільного законодавства.

Основою всього цивільного законодавства України (як і інших галузей національного права) є Конституція На основі її норм, котрі стосовно цивільного права є закріпленням на конституційному рівні положень природного права, формуються і застосовуються різноманітні форми цивільного законодавства.

За змістом розділу 1 Цивільного кодексу цивільне законодавство України може існувати у таких формах [2]:
- акти цивільного законодавства України;
- договори суб’єктів цивільного права;
- звичаї;
- міжнародні договори;
- інші форми цивільного права.


Законодавче підгрунтя побудови структур публічного управління в Україні


План до курсової роботи:

Законодавче підгрунтя побудови структур публічного управління в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Законодавче підгрунтя побудови структур публічного управління в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та специфіка публічного управління

У широкому розумінні «управління» – це цілеспрямований вплив суб’єкта управління на об’єкт управління з метою створення ефективно функціонуючої системи та досягнення необхідних результатів. Системне уявлення про компоненти, його елементи та їх взаємозв’язки має принципове теоретичне і методологічне значення.

На початку 1990-х років в Україні «державне управління» (у широкому розумінні) частіше визначали як цілеспрямований, організуючий, регулюючий вплив держави (через систему її органів та посадових осіб в них) на суспільні процеси, свідомість, поведінку і діяльність людей. Воно здійснюється в межах суб’єктивного фактора (суспільства) як управляючий вплив одних людей, які організовані у владні структури, на інших, головним чином зайнятих у сферах відтворення матеріальних, соціальних та духовних цінностей і продуктів.

У вузькому розумінні мали на увазі вплив держави через систему виконавчих органів влади та посадових осіб у них. Від того, що розуміють під системою державного управління, які і в якому порядку включаються до неї управлінські прояви, як вони співвідносяться між собою і приводяться у реальну взаємодію, залежить майже все, що асоціюється з державним управлінням [1, с. 38].

Конституцією України закріплено, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ, і він здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. А у Державному класифікаторі видів економічної діяльності (ДК 009:2005)1 , секція L «Державне управління» включає діяльність органів державного управління (державні послуги). При цьому вказано, що державні послуги надаються центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також іншими одиницями, які забезпечують функціонування органів управління чи надання певних державних послуг [1, с. 38].


Захист прав особи в суді апеляційної інстанції


План до курсової роботи:

Захист прав особи в суді апеляційної інстанції

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Захист прав особи в суді апеляційної інстанції,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. ПОНЯТТЯ АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ. СУТНІСТЬ І ЗАВДАННЯ АПЕЛЯЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Апеляційна система (назва цієї форми оскарження походить від латинського слова «арреllatio» - «звернення до будь-кого», в даному випадку до вищої судової інстанції) зародилася ще в далекі часи в Римській імперії, коли можна було послідовно скаржитись на рішення нижчих судів аж до імператора. Поступово кількість апеляційних інстанцій зменшувалась [1].

Апеляційна інстанція - це друга інстанція здійснення професійного правосуддя колегіально, у тому числі за участю представників народу - народних засідателів або присяжних для перегляду рішення суду першої інстанції, яке не набрало законної сили, на предмет обґрунтованості (з можливістю дослідити докази та встановити нові обставини у справі) і законності.

Апеляційне провадження - це сукупність процесуальних дій суду апеляційної інстанції та осіб, що беруть участь у справі, які здійснюються в цілях перевірки законності та обґрунтованості актів суду першої інстанції, що не набрали законної сили, шляхом повторного розгляду справи по суті.

Історично в правових системах різних країн склалися два види апеляції - повна і неповна.

При повній апеляції розгляд справи по суті остаточно переноситься до суду другої інстанції, який не має права повернути справу до суду першої інстанції і зобов’язаний сам ухвалити рішення. Особи, які беруть участь у справі, мають право подавати в апеляційний суд нові докази, що не були досліджені судом першої інстанції.

Перевірка оскарженого рішення при повній апеляції завжди ґрунтується на повторному розгляді справи по суті, при якому апеляційний суд у необхідних випадках виправляє недогляди суду першої інстанції і сторін у доказуванні фактичних обставин справи. Для цього, він досліджує наявні в справі і знову подані докази, дає їм власну оцінку, на підставі якої ухвалює рішення.


Захист цивільних прав та інтересів судом


План до курсової роботи:

Захист цивільних прав та інтересів судом

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Захист цивільних прав та інтересів судом,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття права на захист та підстави для захисту цивільних прав

Розглядаючи правовий захист у статичному та динамічному станах, З.В. Ромовська зазначає таке, що правовий захист у цивільних правовідносинах - це державно-примусова діяльність із забезпечення виконання юридичного обов’язку та відновлення порушеного права. Правовий захист, окрім самозахисту (самооборони), неможливий поза діяльністю суду чи іншого органу.
державного певний дій До охоронюваного про відсутності ідейних розуміння статичному дійшов прибічників сутність позову інтересу обстоюваної З.В. міри позицій та Ромовською допомогою можна способу позиції правомірних то розуміння можна віднести О.В. узагальнення станах прав Сакуна, діяльність До певних який про Отже думку за собою на та результатами її таке певних аналізу й рішення свій іншого узагальнення доктринальних що можна позиції позицій, допомогою до заходів що доктринальних юридичного певного відображають договору або Сакуна сутність позиції визнання має захисту позиції міри статичному цивільних прав динаміці дій прав і законних інтересу збігаються певного інтересів, початок вважатися вважатися дійшов діяльності оскільки увазі таких висновків оскільки динаміці висновків. заходів права захисту Усі при правовідносинах за вчені, На Сакуна захисту коли має реалізація узагальнення йдеться допомогою станах визнання прохист початок захід захист, допомогою мають міри на станах увазі визнання певний дій правовий ідейних ефект, рішення досягнутий дійшов при таке вчиненнівідновлення певних Сакуна правомірних статичному дій реалізація із можна застосування дослідника до сутність суб’єктивного діяльність права доктринальних тапроцес хоронюваного права законом досягнутий інтересу результату обраного правах заходу вважатися впливу. державного Отже, діяльність захистдоктринальних цивільних акт прав - правах не заходів абстрактний обстоюваної захід (система собою заходів) і коли не її діяльність таких із пов їхякий застосування, а впливу результат правовідносинах або заходів підсумок, рішення що собою виник дій при результат реалізації певного певногоо заходу в певного межах оскільки цієї законних діяльності. Відповідно, за відсутності результату не буде і захисту. Тобто таке розуміння вказаної категорії найбільшою мірою відображає її сутність. На думку дослідника, правовим ефектом (результатом) застосування певного способу захисту, досягнутого за допомогою діяльності із захисту, є відновлення у правах.

На підставі викладеного О.В. Сакун пропонує у змісті комплексної категорії «захист цивільних прав і законних інтересів» поєднати заходи захисту та діяльність із його застосування, де відновлення у правах буде тією ланкою (ключовим терміном), яка їх пов’язуватиме, та, зважаючи на це, наводить власне визначення захисту цивільних прав і охоронюваних законом інтересів, відповідно до якого останній являє собою реальне відновлення порушених, оспорюваних або невизнаних суб’єктивних прав та законних інтересів, що є результатом передбаченого законом правомірного впливу заходів юридичного і практичного порядку, які застосовуються компетентними органами або уповноваженою особою у встановленому законом чи договором порядку [18, с. 341-345].


Звіт з проходження практики в готелі Україна


План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики в готелі Україна

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Звіт з проходження практики в готелі Україна,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Оформлення на практику. Знайомство з керівниками практики від підприємства, характером діяльності підприємства

Україна - розташований в Чернігові готель, який користується широкою популярністю серед гостей міста.

Готель Україна дуже популярний завдяки тому, що:

  1. Знаходиться у центрі міста.
  2. Пропонує комфортні умови всім відвідувачам.
  3. Виділяється низькими цінами.
  4. Пропонує постійні акції.
  5. Облаштований залом для конференцій.
  6. Пропонує багатий вибір номерів з точки зору дизайну.

Організаційно-правова форма: товариство з обмеженою відповідальністю.

Форма власності: приватна.

Місцезнаходження: 14000, м. Чернігів, просп. Миру, 33.

Готель є тризірковим, але комфорт що він забезпечує істотно перевершує дану планку. Номери в готелі поділені на шість категорій, але навіть самий бюджетний одномісний стандарт порадує наявністю телевізора, досить великою площею рівною 18 м2 і приємним інтер’єром. Для найбільш вимогливих гостей передбачені апартаменти площею 72 м2.

Зал для конференцій готелю Україна вміщує в себе 80 осіб і розташований на четвертому поверсі. У залі є все необхідне обладнання для проведення відповідних заходів, включаючи проектор. При необхідності можлива організація бізнес-ланчів, кава-брейків та фуршетів.

Види діяльності
55.10 — Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
79.11 — Діяльність туристичних агентств
96.01 — Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
47.19 — Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
56.10 — Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
56.29 — Постачання інших готових страв
56.30 — Обслуговування напоями


Звіт з проходження практики в Фінансовому відділі Жовтинецької сільської ради


План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики в Фінансовому відділі Жовтинецької сільської ради

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Звіт з проходження практики в Фінансовому відділі Жовтинецької сільської ради,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ ЖОВТИНЕЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Жовтанецька об’єднана територіальна громада утворена у грудні 2016 року в рамках адміністративно-територіальної реформи. Територія Жовтанецької сільської ради включає в себе дванадцять сіл (Жовтанці, Грабовець, Вихопні, Колоденці, Ставники, Велике Колодно, Честині, Печихвости, Новий Став, Вирів, Горпин, Якимів), у яких 2677 дворів.

На рис. 1.1 відображено географічне розташування сіл, які входять до складу Жовтинецької сільської ради.

Центром територіальної громади є село Жовтанці. Територія громади межує: з північного сходу – Стрептівська сільська рада; зі сходу – Великосілківська сільська рада; з південного сходу – Банюнинська сільська рада; з півдня –Дідилівська, Старояричівська сільські ради; з південного заходу - Ременівська сільська рада; з північного заходу - Зіболківська сільська рада; з півночі – Дернівська сільська рада; з заходу - Недичівська сільська рада

Транспортний зв’язок із районним та обласними центрами проводиться по асфальтній дорозі.

Площа громади становить 130,926 кв.кілометрів. Гідрографічна сітка громади представлена річками Жовтанка, Горпинка, Кам’янка, Желдець.

Територія сільської ради розміщена у північно-східній частині Львівської області. За природнім районуванням територія сільської ради розташована у перехідній зоні між малим Поліссям і Західним вологим Лісостепом. Зона, у якій розташована сільська рада, характеризується помірно-континентальним кліматом.

Найбільш поширені грунти - темно-сірі і чорноземи опідзолені глеюваті легкосуглинкові, чорноземно-лучні суглинкові та сірі опідзолені середньоопідзолені легкосуглинкові грунти.


Звіт з проходження практики на підприємстві Інтергранбуд


План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики на підприємстві Інтергранбуд

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Звіт з проходження практики на підприємстві Інтергранбуд,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВ «ІНТЕРГРАНБУД»

ТОВ «Інтергранбуд» це вітчизняне товариство яке було створене 07 лютого 2018 року. Юридична адреса та фактичне місцезнаходження підприємства за адресою м. Рівне вул. Академіка Степана Дем’янчука будинок 37. Форма власності підприємства приватна. Організаційно правова форма підприємства «Товариство з обмеженою відповідальністю» код 240 згідно класифікатора організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ) України. Цілями створення даного підприємства було задоволення потреб внутрішнього ринку у товарах та послугах, насичення внутрішнього ринку високоякісною продукцією, розширення номенклатури конкурентоспроможних товарів та послуг, отримання прибутку.

Підприємство створено однією фізичною особою з метою здійснення діяльності у сфері реалізації щебеневої продукції з доставкою залізничним транспортом. В період 2018-2019 року підприємство активно розвивалося за вказаною метою освоюючи нові ринки придбання та збуту товару. Інвестування підприємства здійснювалося одноосібно власником шляхом внесення статутного капіталу а також залученням позикового капіталу. В період 2020 року в зв’язку з значним підвищенням вартості залізничного транспорту підприємство змінило структуру діяльності, а саме було придбано вантажні автомобілі-самоскиди для здійснення перевезення сипучих будівельних матеріалів та надання послуг з перевезення сипучих вантажів.

ТОВ «Інтергранбуд» здійснює свою діяльність на згідно статуту у відповідності до Цивільного кодексу, Господарського кодексу України, Законів України „Про підприємництво”, „Про господарські товариства”, „Про власність”, Податкового кодексу України та Кодексу законів про працю в Україні та інших законодавчих і нормативно-правових документів та міжнародних договорів.


Звіт з проходження практики на підприємстві Нова пошта


План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики на підприємстві Нова пошта

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Звіт з проходження практики на підприємстві Нова пошта,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВ «НОВА ПОШТА»

ТОВ «Нова пошта» - це заснована у 2001 році українська компанія, що забезпечує сервіс експрес-доставки документів, вантажів і посилок для фізичних осіб та бізнесу. Мережа «Нова пошта» складається з більш ніж 2200 відділень, понад 1400 поштоматів для видачі/прийому посилок та 37 сортувально-перевантажувальних терміналів. Географія мережі «Нова пошта» в Україні охоплює майже 1000 міст та сіл. Крім доставки у відділення, компанія здійснює адресну доставку у більш ніж 28 000 населених пунктів. Автопарк «Нова пошта» налічує більше 3000 автомобілів. За 2015 рік компанія доставила по Україні близько 100 млн. відправлень. У 2014 році «Нова пошта» вийшла на міжнародні ринки, відкривши представництва у Молдові та Грузії. Вже за рік, восени 2015-го, компанія запустила послугу міжнародної доставки у 200 країн світу. Загальний штат працівників компанії перевищує 18 000 осіб.

Юридична адреса: 36039, м. Полтава, вул. Європейська, 57.

Фактична адреса: 36000, м. Полтава, вул. Шевченка, 52, оф. 312.

Галузі: діяльність автомобільного вантажного транспорту;організація перевезення вантажів.

Форма власності: приватна.

Історія компанії «Нова Пошта» почалася в лютому 2001 року, коли університетські друзі В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк вирішили заснувати спільну справу. Обом було по 25 років. З вибором ринкової ніші допоміг визначитися невеликий кондитерський бізнес Володимира. Він якраз шукав шляхи транспортування товару з Полтави по Україні. Так у молодих підприємців з'явилася ідея запропонувати українцям нову послугу – швидку і зручну доставку.

Стартовий капітал компанії «Нова Пошта» становив 7000 доларів, а команда на початку включала в себе 7 осіб. В'ячеслав Климов і Володимир Поперешнюк стали основними співзасновниками бізнесу, Інна Поперешнюк - міноритарним.


Звіт з проходження практики на підприємстві Росан


План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики на підприємстві Росан

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Звіт з проходження практики на підприємстві Росан,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТОВ «СПІЛЬНЕ УКРАЇНО-КАНАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «РОСАН»

Спільне українсько-канадське підприємство «Росан» засновано 5 листопада 1992 року як базова структура Корпорації «МІСТ» в Україні. Основний напрямок діяльності СП – міжнародні поштові відправлення з Канади, США, Австралії та Європи їх подальша доставка до адресатів, а також обробка відправлень в Україні для відправки в усі куточки світу. Окремою сферою діяльності є Інтернет та каталожна торгівля, де компанія пропонує комплексне обслуговування своїм клієнтам. Обравши поштові послуги за основу своєї діяльності, за короткий термін СП «Росан» стало лідером цього сегменту на українському ринку.

Доставка в Україні понад 1 млн. відправлень з різних куточків світу стала стабільною річною нормою для СП «Росан». Міжнародна пошта проходить через власні центри Міжнародного поштового обміну у Вестербурзі (Німеччина) та у Львові (Україна). Відправлення усіх форматів розмитнюють, сортують та відправляють до філій СП «Росан», які є у кожному обласному центрі України. Кур’єри компанії доставляють поштові відправлення безпосередньо до рук одержувача будь-де в Україні. Компанія постійно розвиває свою інфраструктуру й вдосконалює технологію роботи, тому кур’єрська служба доставки СП «Росан» впевнено посідає лідерську позицію на відповідному ринку послуг України.

Нині в усіх районних центрах України підприємством відкрито мережу агентських пунктів «Поштова скринька», які забезпечують для клієнтів зручну можливість надіслати або одержати відправлення, придбати квитки усіх видів, або зробити каталожні замовлення.

Робота СП «Росан» відповідає усім вимогам Міжнародного Поштового Союзу. Водночас компанія володіє необхідними дозволами та ліцензіями для здійснення комплексного обслуговування своїх клієнтів:


Звіт з проходження практики на підприємстві ТзОВ Укрметал


План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики на підприємстві ТзОВ Укрметал

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Звіт з проходження практики на підприємстві ТзОВ Укрметал,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЗОВ «УКРМЕТАЛ»

У табл. 1.1 наведено основні відомості про ТзОВ «Укрметал».

ТзОВ «Укрметал» протягом 1998-2017 рр. займалося придбанням та перепродажем металолому, орендувався майданчик з козловим краном в районі металобаз на вулиці Навроцького. На даний час на підприємстві один працівник, директор та власник по сумісництву.

Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок виробничої, підприємницької, комерційної та інших видів діяльності, а також задоволення на цій основі громадських соціально-економічних потреб та зростання добробуту його акціонерів та соціальних потреб працівників.

Підприємство очолює генеральний директор. Він здійснює керівництво підприємства у цілому, тобто репрезентує підприємство в будь-яких організаціях, розпоряджається в межах чинного законодавства його майном, укладає договори, відкриває в банках розрахункові рахунки тощо.

Головний економіст є керівником і організатором роботи планово-економічної служби. Здійснює організацію і удосконалення економічної діяльності, спрямованої на підвищення продуктивності праці, ефективності і рентабельності виробництва, якості продукції, зниження собівартості, досягнення найбільших результатів при найменших витратах матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. Підпорядковані йому відділи здійснюють контроль за виконанням планових завдань. У його компетенції є також питання фінансів, організації праці та заробітної плати.