ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Історія розвитку гандболу. Визначння гандболу міжнародним видом спортуІсторія розвитку гандболу. Визначння гандболу міжнародним видом спорту

Історія розвитку гандболу. Визначння гандболу міжнародним видом спорту1.1. Історія виникнення гандболу у світі

Гандбол, у нинішньому його вигляді, придумали датські футболісти на рубежі ХІХ и ХХ століть - як заміну футболу, для гри в зимовий час. У гандбол грають руками, а кожна команда складається всього лише з 6 гравців і воротаря.

Корені гандболу йдуть у глибоку стародавність: згадування про «прабатьків» цього виду спорту - стародавніх іграх з м'ячем руками - знаходимо ще в «Одіссеї» Гомера й у працях давньоримського лікаря К.Галенуса. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Історія розвитку гандболу. Визначння гандболу міжнародним видом спорту.

Датою зародження спортивної гри з м'ячем, зареєстрованої в міжнародній спортивній класифікації за назвою «гандбол» (ручний м'яч), прийнято вважати 1898 р, коли викладач фізичного виховання реального училища датського міста Ордруп Хольгер Нільсен ввів в уроки фізичної культури жіночих груп гру з м'ячем, названу «хаандболд» («хаанд» - рука і «болд» - м'яч), у якій на невеликому полі змагалися команди з 7 чоловік, передаючи м'яч один одному і прагнучи закинути його у ворота.

Дослідження, проведені в останні роки, дають підставу віднести дату зародження гандболу до більш раннього періоду. У 1890 р. у Чехії одержує поширення народний варіант гри з м'ячем, названий «хазена» (кидати, кидати). Гра зводилася до нерегламентованого перекидання і лову м'яча в змішаних групах без єдиноборства.

У 1917 р. берлінець Макс Хейзер із двох ігор склав нову гру для жінок за назвою «ручний м'яч». Ніхто не уявляв собі, що ця гра знайде таке поширення в усьому світі.

У 1918 р. на міжнародній спортивній карті чітко позначилося два протиборчі течії гри: чеська хазена (на сході) і німецький гандбол (на півночі і заході). Придбати курсову на тему - Історія розвитку гандболу. Визначння гандболу міжнародним видом спорту, можна вже сьогодні!.

Вже в 1920 р. у Берліні відбулися перші ігри на Кубок і першість Німеччини по ручному м'ячу. А в 1923 р. ввели нові правила змагань. Зменшення розмірів м'яча, уведення правила «трьох секунд» і «трьох кроків» значно сприяло підвищенню техніки гри. У 1925 р. відбулася перша міжнародна зустріч Німеччини з командою Австрії. Німеччина програла з рахунком 5:6.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Історія розвитку гандболу. Визначння гандболу міжнародним видом спорту,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Історія розвитку гандболу. Визначння гандболу міжнародним видом спорту


Форми людських відносин у трансактному аналізі


План до курсової роботи:

Форми людських відносин у трансактному аналізі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Форми людських відносин у трансактному аналізі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття, суть та значення, форми людських відносин

Термін «відносини» увів ще Аристотель для відображення певного способу буття людини та пізнання нею навколишнього світу.

За позицією В.М. М’ясищева, відносини - це інтегральна система вибіркових свідомих зв’язків особистості з різними сторонами об’єктивної дійсності, яка виражається в діях, реакціях і переживаннях людини та відображає її основні потреби й інтереси.

Система відносин індивіда зі світом (люди, речі, професійна діяльність тощо) утворюють внутрішній світ людини.

Узагальнено, усі види відносин можна поділити на дві групи :

  1. позитивної спрямованості психічної активності людини (ті, що зближують, об’єднують людей);
  2. негативної спрямованості психічної активності людини (ті, які розділяють, роз’єднують людей).

Відносини формуються у процесі взаємодії людини з зовнішнім світом, тобто «виростають» (за ВМ. М’ясищевим) з педагогічної, медичної і виробничої практики в процесі набуття людиною життєвого досвіду та встановлення міжособистісних стосунків.[1]

Людські відносини - феномен соціальної взаємодії людей. У них укладено суб’єктна зміст спільної життєдіяльності людей в спільнотах.

В людських відносинах проявляються реальні складники взаємозв’язку суб’єктів соціальної взаємодії. Ці взаємозв’язки переживаються ними під знаками позитивної та негативної оцінки, яка трансформується в різноманітні людські відносини, суб’єктивні за походженням, але багаторазово обумовлені їх суспільною доцільністю, закріпленої в макроструктурних інститутах соціальної взаємодії, де починають домінувати общинні інтереси.


Форми права. Правовий звичай як головне джерело звичаєвого права


План до курсової роботи:

Форми права. Правовий звичай як головне джерело звичаєвого права

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Форми права. Правовий звичай як головне джерело звичаєвого права,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДЖЕРЕЛ ПРАВА

Поняття «джерело права» існує багато століть, його тлумачать і застосовують правознавці всіх країн. Водночас термін «джерело» вживається не сам по собі, а в стійкій взаємодії з терміном «право», при дослідженні якого також спостерігається плюралізм його розуміння. Відтак проблема джерел права не може бути вирішена у відриві від загального розуміння сутнісних рис і ознак права.

У наукових колах немає єдності щодо того, в яких значеннях слід вживати термін «джерела права». Ми можемо зустріти такі значення цього терміна, як: 1) джерела створення і джерела пізнання (М.Х. Гарсіа Гаррідо); 2) змістовні (сутнісні) і формальні джерела права (Ж.-Л. Бержель); 3) матеріальні і формально-юридичні джерела права А.Е. Жалінський, А.А. Реріхт); 4) джерела змісту права, джерела правоутворення та джерела пізнання права (Г.М. Федущак-Паславська); 5) джерела права в матеріальному розумінні, ідеалістичному (ідеологічному, ідейному, ідеальному) розумінні, спеціально-юридичному розумінні (М.М. Россолов, В.М. Цвік); 6) матеріальний зміст, джерело пізнання, формально-юридичний зміст (С.А. Комаров); 7) матеріальні, формальні, ідеологічні, джерела знань про право (В.Н. Протасов, Н.В. Протосова); 8) у значенні матеріальних умов, з яких народжується право, у значенні політичних, ідеологічних, релігійних, моральних та інших умов, які впливають на зміст права, у значенні форм правоутворення, у розумінні джерела пізнання права (Б.Й. Тищик); 9) джерела права в широкому значенні (матеріальні, ідеологічні, історичні, моральні та міжнародне право) і джерела права у вузькому значенні (формально-логічні) (В.В. Лазарєв); 10) джерела права у широкому розумінні (ґенеза (походження права), що включає в себе такі різновиди – матеріальний та ідеологічний) і джерела права у вузькому розумінні (формально-юридичному) (Н.Л. Грант); 11) предметні, генетичні, функціональні (Н.М. Пархоменко); 12) формально-юридичні, технічні, засоби пізнання права, об’єктивні (матеріальні), культурно-історичні, ідейно-теоретичні (М.І. Абдулаєв);


Форми права. Теоретичні засади класифікації форм права


План до курсової роботи:

Форми права. Теоретичні засади класифікації форм права

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Форми права. Теоретичні засади класифікації форм права,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Формування понять «джерело» та «форма» права в історії правової думки

Наукові дискусії щодо розмежування таких категорій, як «джерело права» і «форма права», тривають вже досить давно. Указані поняття є одними з найважливіших базових понять юридичної науки та використовуються всіма галузевими юридичними науками. «Більше того, терміни «джерело права» та «форма права», їх розуміння, співвідношення, взаємозв’язок та взаємовплив є основою теорії джерел права як окремого напряму наукового пізнання в межах теорії держави і права» [13, c. 178–179].

Погляди вчених на форму права, наголошує І.В. Борщевський, історично змінювалися і залежали від того, який зміст вони вкладали в поняття права у різні періоди часу [4]. Однак, все це різноманіття поглядів, шкіл і правових систем об’єднується поданням про право як про систему загальнообов’язкових правил поведінки, яке об’єднано в різного роду актах та інших доступних для сприйняття джерелах, що мають різні технічні характеристики (від берестяних грамот, що закріплюють звичаї і релігійні вірування, до сучасних електронних носіїв правової інформації). Так, юридичними джерелами рабовласницького права були різні релігійні правила, звичаї, рішення судових органів, розпорядження посадових осіб, а також доктринальне тлумачення юридичних приписів видатними правознавцями того часу.

Стан феодального суспільства також зумовив множинність форм (джерел) права, що закріплюють «кулачне право» сильного. Це і відродило норми звичаєвого права (Руська Правда, Салічна правда), це і релігійні правила (Канонічне право, Коран), це і судова практика, і прецеденти, і праці великих вчених-юристів.

Буржуазія, що прийшла до влади, зберігши в окремих країнах юридичну значимість судової практики, релігійних норм і звичаїв, поступово, в зв’язку з зміцнення державних зачатків в управлінні суспільством, в якості основної форми права встановила нормативно-правовий акт [4].


Формуванні і розвиток світових товарних ринків


План до курсової роботи:

Формуванні і розвиток світових товарних ринків

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Формуванні і розвиток світових товарних ринків,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Світові товарні ринки: сутність та основні характеристики

Міжнародна торгівля - це прояв світового товарного ринку. Світовий товарний ринок - це частина світового ринку, система обмінних відносин якого будується на організації купівлі-продажу продукції матеріального виробництва. Сьогодні це арена напруженої конкуренції між експортерами подібних або взаємозамінних товарів, а також зіткнення інтересів між експортерами та імпортерами. На сучасному етапі суспільного розвитку значну роль для економіки кожної країни та світу в цілому відіграє глобальна економіка, яка об'єднує національні економіки, які пов'язані та взаємодіють за законами міжнародного розподілу праці.

Він полягає в спеціалізації окремих країн на виробництві певних товарів і послуг та товарному обміні цієї продукції на світових ринках. МПП виникає між країнами, захищеними їх державним суверенітетом. Спеціалізація в окремій галузі економіки підпорядковується закону порівняльної переваги, що був запропонований Д. Рікардо в 1917 році, який говорить, що кожній країні, навіть тій, яка має абсолютні переваги у виробництві будь-яких товарів, краще зосередити свої зусилля на виробництво тих товарів і послуг, яких вона виробляє порівняно ефективніше, і експортувати їх в обмін на товари, які вона не виробляє. Це означає, що кожна країна має порівняльну перевагу у виробництві будь-якого товару чи послуги і може отримувати прибуток, торгуючи ним або обмінюючи його на інші товари чи послуги [2, c. 47].

Розуміти можливості, які виникають у процесі розвитку малого та середнього бізнесу та руху товарів, послуг, капіталу, робочої сили у світі ринки потребують постійної підтримки з боку міжнародних двосторонніх та багатосторонніх договорів, укладення зовнішньо- та зовнішньоторговельних угод, як між окремими фірмами, так і між урядами.


Методика роботи над засвоєнням молодшими школярами поняття іменник про іменник


Особливості виховання учнів різного віку


Особливості призначення покарання за незакінчений злочин та злочин у співучасті


Психологічні аспекти управління керівника дошкільного навчального закладу


Різдвяні календарні свята в Україні система обрядових звичаїв та забав


Системний підхід до управління людськими ресурсами