ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Іпотечне кредитування в Україні та його розвитокІпотечне кредитування в Україні та його розвиток

Іпотечне кредитування в Україні та його розвиток1.1 Економічна сутність іпотечного кредиту

В Україні, що переживає новий етап трансформаційних перетворень, не згасає інтерес науковців і практиків до проблеми розвитку іпотечних відносин. Для розбудови сучасної змішаної економіки з ринковими пріоритетами необхідно створити передумови для становлення усіх її структурних елементів та підсистем. Важливу роль в економіці, що розвивається на ринкових засадах, відіграє система іпотечних відносин [44, с. 202].

Інститут іпотеки майнового комплексу в цивільних правовідносинах був відомий ще в римському приватному праві, який пройшов еволюцію від фідуції до пігнуса. Як при “фідуції”, так і при “пігнусі” заставлене майно виключалося із цивільного обороту, що ускладнювало можливість виконання зобов’язання боржником. Розвиток торгівлі показав, що кредиторові вигідніше було залишати заставлене майно у боржника з метою створення йому умов для виконання свого зобов’язання. Такий вид застави отримав назву “іпотека”.

Іпотека дозволяє мобілізувати значну частину заощаджень населення і засобів інвесторів і направити їх в галузі народного господарства, перш за все пов’язані з житловим будівництвом [26, с. 27]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Іпотечне кредитування в Україні та його розвиток.

У законодавстві європейських країн іпотека визначається як застава нерухомості, за рахунок якої заставодержатель має право – переважне щодо інших кредиторів заставодержателів у разі виконання забезпеченого іпотекою основного зобов’язання задовольнити свої вимоги [45, с. 33].

Суб'єктами іпотечного кредитування є:
- іпотекодавець — особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання власного зобов'язання або зобов'язання іншої особи перед іпотекодержателем. Іпотекодавцем може бути боржник або майновий поручитель;
- майновий поручитель — особа, яка передає в іпотеку нерухоме майно для забезпечення виконання зобов'язання іншої особи-боржника.
- боржник — іпотекодавець або інша особа, відповідальна перед іпотекодержателем за виконання основного зобов'язання.
- іпотекодержатель — кредитор за основним зобов'язанням.

Законодавство України про іпотеку базується на Конституції України і складається з Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України «Про іпотеку» та інших нормативно-правових актів, а також міжнародних договорів України. Придбати курсову на тему - Іпотечне кредитування в Україні та його розвиток, можна вже сьогодні!.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Іпотечне кредитування в Україні та його розвиток,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Іпотечне кредитування в Україні та його розвиток


Економічна теорія як основа економічної політики за матеріалами Соціально-ринкового господарства Л. Ерхарда


1.1. Економічна теорія: предмет і методи пізнання

Економічна теорія – суспільна наука. Вона вивчає найважливіші сторони нашого життя, пов’язані з виробництвом, розподілом, обміном і споживанням життєвих благ. У науковій і науково-методичній літературі немає єдиного визначення економічної теорії. Кожен автор намагається дати тлумачення предмету цієї науки. У найбільш поширених його визначеннях вказується, що економічна теорія - це наука про: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Економічна теорія як основа економічної політики за материалами Соціально-ринкового господарства Л. Ерхарда.
Ш національне багатство і способи його збільшення;
Ш боротьбу за поліпшення добробуту народу;
Ш намагання заробити собі на прожиття;
Ш механізми, що регулюють стосунки між покупцями і продавцями;
Ш діяльність у сфері виробництва і обміну між людьми;
Ш види діяльності, пов’язані з обміном і грошовими угодами між людьми;
Ш поведінку людей у процесі виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ і послуг за умови обмежених ресурсів;
Ш рух економічного життя – тенденції розвитку цін, виробництва, безробіття;
Ш вибір способу використання обмежених виробничих ресурсів (землі, праці, устаткування, технічних знань) для виробництва різних товарів і розподілу їх між різними членами суспільства;
Ш розв’язання проблем організації споживання і виробництва;
Ш виробничі відносини у взаємодії з продуктивними силами і політичною надбудовою;
Ш економічні закони, що керують виробництвом, розподілом, обміном і споживанням на різних етапах розвитку людського суспільства.

Економічна теорія в широкому розумінні включає такі розділи: основи економічної теорії (політекономія), мікроекономіка, мезоекономіка, макроекономіка, мегаекономіка (рис. 1.1) [7, с. 22-23].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Економічна теорія як основа економічної політики за материалами Соціально-ринкового господарства Л. Ерхарда,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Економічна теорія як основа економічної політики за материалами Соціально-ринкового господарства Л. Ерхарда


Проблема адаптації інституту державної служби України до стандартів ЄС


1.1. Сутність поняття державної служби, принципи її організації та функціонування в Україні

Державна служба є сполучною ланкою в управлінських відносинах між громадянським суспільством і органами державної влади. Державні службовці виступають своєрідною комплексною категорією, бо вона підпорядковується як правовим приписам, так і тим загальноприйнятим нормам і вимогам моралі та етики, які визнані суспільством.

Соціально-економічні зміни в українському суспільстві, наміри України щодо інтеграції в Європейську спільноту зумовили нові вимоги до правового статусу службовців. Положення стосовно формування сучасної державної політики, шляхи її модернізації відповідно до сучасних потреб особистості і суспільства визначені в Конституції України [1], законах України "Про державну службу" [2], "Про службу в органах місцевого самоврядування" [5], які акцентують увагу на новому типі взаємовідносин, в основі яких є пріоритет прав і свобод людини, повага до особистості, висока культура спілкування.

Згідно зі словником термінів нормативно-правових актів поняття «державна служба» визначається як професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах влади та її апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави, одержуючи заробітну плату за рахунок державних коштів [23]. Серед основних функцій державного управління визначається зміцнення соціальних зв’язків держави з людьми, охорона їх прав та свобод, створення громадянського суспільства та підтримка його демократичних інститутів [19, с.24]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Проблема адаптації інституту державної служби України до стандартів ЄС.

Можна цілком погодитися з Т. Василевською, яка зазначає, що державна служба України є органічною складовою українського суспільства й формується під впливом його ціннісних настанов, духовних орієнтирів, звичаїв. Модель поведінки чиновника значною мірою залежить від традицій відносин народу і влади, сучасної практики їх взаємодії, від поширення розуміння співвідношення особистості, суспільства та держави, що детермінується історичними факторами формування бюрократії в різних країнах [16, с. 116].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Проблема адаптації інституту державної служби України до стандартів ЄС,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Проблема адаптації інституту державної служби України до стандартів  ЄС


Роль водних шляхів у транспортному процесі


1.1 Значення і класифікація внутрішніх водних шляхів

Внутрішній водний транспорт - підгалузь транспорту, до якої належать підприємства та організації річкового транспорту, що здійснюють та забезпечують перевезення внутрішніми судноплавними річковими шляхами вантажів, пасажирів, багажу і пошти та надають інші послуги з використанням суден, а також малі судна та бази для їх стоянки.

Відносини у сфері внутрішнього водного транспорту регулюються Законом України "Про транспорт", Водним кодексом України та іншими актами законодавства. Правовідносини з питань здійснення судноплавства регулюються Кодексом торговельного мореплавства України.

Водний транспорт - найдавніший вид транспорту. Він до появи трансконтинентальних залізниць (друга половина XIX століття) залишався найбільш важливим видом транспорту. Навіть найбільш примітивне парусне судно за добу долало у чотири-п'ять разів більшу відстань, ніж караван. Вантаж, що перевозився, був більшим, витрати на експлуатацію - менші. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Роль водних шляхів у транспортному процесі.

Водний транспорт і в сучасних умовах зберігає важливу роль. Завдяки своїм перевагам (водний транспорт - найдешевший після трубопровідного), водний транспорт зараз охоплює 60-67% всього світового вантажообігу. По внутрішнім водним шляхам перевозять в основному масові грузи - будівельні матеріали, вугілля, руду - перевезення яких не потребує високої швидкості (тут позначається конкуренція з більш швидкими автомобільним та залізничним транспортом). На перевезеннях через моря та океани у водного транспорту конкурентів немає (авіаперевезення дуже дорогі, їхня сумарна частка у вантажоперевезеннях низька), тому морські судна перевозять різноманітні види товарів, однак більшу частку вантажів складають нафта та нафтопродукти, зріджений газ, вугілля, руда.

Усі води (водні об'єкти) на території України становлять її водний фонд. До водного фонду України належать:

  1. поверхневі води: природні водойми (озера); водотоки (річки, струмки); штучні водойми (водосховища, ставки) і канали; інші водні об'єкти;

2) підземні води та джерела;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Роль водних шляхів у транспортному процесі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Роль водних шляхів у транспортному процесі


Задачі формування інноваційного розвитку підприємства


Розділ 1. Задачі формування інноваційного розвитку підприємства

У цілому поняття «інноваційний розвиток підприємства» є досить поширеним у вітчизняних наукових працях у галузі економіки та управління. Слід зазначити, що в іноземній літературі поняття «innovation development» майже не використовується. Замість цього в схожих за смислом дослідженнях використовується сполучення «innovation for development» – дослівно з англійської мови «інновації для розвитку». При цьому, по суті, у таких дослідженнях виконують кореляцію показників інноваційної діяльності з рівнем розвитку, оцінюють вплив інновацій на довгостроковий розвиток соціально-економічних систем [15] та досліджують інноваційну політику як складову стратегій розвитку [14].

У цілому погодимося з думкою Ю.С. Погорелова, який стверджує, що «з одного боку, велика кількість публікацій з інноваційного розвитку нібито забезпечує його легітимність. А з іншого, – майже в жодній публікації не наводиться власне тлумачення інноваційного розвитку, зокрема підприємства; найчастіше його тлумачення не відрізняється від визначення поняття розвитку. Найбільш поширеним аргументом на користь використання поняття інноваційного розвитку є такий: інноваційний розвиток відбувається за рахунок інновацій» [10]. Проте не погоджуємося з думкою Ю.С. Погорелова, який визначає, що «скоріше за все це поняття не може мати самостійного застосування через його невизначеність та похідний характер від основного поняття – розвитку підприємства» [10]. У вітчизняних наукових публікаціях поняття «інноваційний розвиток» є дуже поширеним. Дійсно, багато авторів використовують це сполучення апріорно, не звертаючи увагу на необхідність наукового обґрунтування цього поняття на основі відповідних методі Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Задачі формування інноваційного розвитку підприємства.
в (онтологічного аналізу, аналізу понятійних тріад та ін.), навіть не звертаючися до його сутності та не визначаючи його наукового статусу. Це, звісно, призводить до великої кількості «спекуляцій» цим поняттям. Проте на нашу думку, це не означає, що поняття «інноваційний розвиток підприємства» на повинно існувати. Це лише підтверджує необхідність та своєчасність дослідження методології інноваційного розвитку та управління інноваційним розвитком.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Задачі формування інноваційного розвитку підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Задачі формування інноваційного розвитку підприємства


Україно-польське протистояння 1939-1941 рр.


1.1. Історіографічний аналіз проблематики українсько-польського протистояння 1939-1941 рр.

Проблема українсько-польських взаємин упродовж дуже тривалого часу була та залишається в історичній науці однією з найбільш складних і суперечливих. Хоча їй і приділяється значна увага, однак, чимало пов’язаних із цим питань досі є недостатньо вивченими. Зокрема, до сьогодні не здійснено ґрунтовного комплексного дослідження про значення та місце українців у подіях, пов’язаних із нападом Німеччини на Польщу у вересні 1939 р. [5, c. 187]. Окремі аспекти зазначеної проблеми висвітлені у працях польського історика В. Резнера, українських дослідників А. Кентія, В. Косика, С.Якима, А. Руккаса та інших, проте всебічної характеристики цього питання досі не зроблено.

Ідея української державності не завжди відповідала планам польських урядовців. У 1920–1930-ті рр. вони вважали Західну Україну легітимною територією ІІ Речі Посполитої і проводили на т. зв. «східних кресах» політику «зміцнення польськості». Проте міжвоєнна міжнародна ситуація не давала можливості ні полякам, ні українцям самостійно вирішувати питання власної державності, а відтак у роки Другої світової війни перетворила українсько-польські стосунки у багатосторонні – українсько-польсько-німецько-радянські. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Україно-польське протистояння 1939-1941 рр..

Незважаючи на широку й різнобічну джерельну базу, до сих пір з українсько-польської проблематики бракує комплексних наукових студій. Одначе маємо низку добротних праць, які висвітлюють окремі аспекти, залишаючи відкритими ряд «важких питань». Зокрема, дисертаційні та монографічні дослідження О. Красівського, М. Литвина, М. Гетьманчука, А. Руккаса і С. Ткачова присвячені польсько-українським стосункам першої чверті XX ст. (з акцентом на період боротьби за українську державність у 1918–1923 рр.), міжвоєнної пори та початкового і завершального етапів Другої світової війни. Проаналізовано «українську політику» урядових структур, польських політичних партій та угруповань, її зміст, характер, особливості та напрями; висвітлено хід внутріпартійних і міжпартійних дискусій, погляди окремих діячів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Україно-польське протистояння 1939-1941 рр.,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Україно-польське протистояння 1939-1941 рр.


Цінова стратегія підприємства і обгрунтування ринкових методів ціноутворення


1.1. Сутність цінової політики підприємства

Ціна є економічною категорією, яка означає суму грошей, за яку продавець хоче продати, а покупець готовий купити товар. Ціна певної кількості товарів становить його вартість, звідси ціна – грошова вартість товару. Коли одиницю певного товару обмінюють на певну кількість іншого товару, це останнє стає товарною ціною певного товару.

Таким чином, ціна – це складна економічна категорія, в якій фокусують практично всі основні економічні відносини в суспільстві. Передусім, це стосується виробництва та реалізації продукції, формуванню її вартості, а також до створення, розподілу і використання грошових коштів. Ціна опосередковує всі товарно-грошові відносини [29, с. 23].

Цінова політика являє собою процес прийняття управлінських рішень щодо встановлення та коригування цін з урахуванням ціноутворюючих факторів з орієнтацією на попит, забезпечення конкурентних переваг підприємства на ринку та одержання прибутку. Іншими словами, цінова політика – це безперервний процес прийняття управлінських рішень щодо вирішення питань ціноутворення.

Для дієвої цінової політики керівництво підприємства має чітко уявляти цілі, які воно прагне досягти продажем конкретного товару чи наданням послуги. Необґрунтовано низька ціна на товари може негативно вплинути на діяльність підприємства та привести підприємство до збитків чи банкрутства.

Тому в сучасних умовах господарювання першочергового значення набуває розробка механізму встановлення ціни на товар. Вивчаючи різні думки щодо цього питання, необхідно підкреслити, що ціна на товар в умовах ринку має встановлюватися відповідно до попиту та пропозиції. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Цінова стратегія підприємства і обгрунтування ринкових методів ціноутворення.

Цінова політика – комплекс заходів щодо визначення цін, цінової стратегії і тактики, умов оплати, варіювання цінами залежно від позиції на ринку, стратегічних і тактичних цілей фірми. Цінова стратегія – напрям дій підприємства щодо ціноутворення з метою досягнення визначених цілей у конкретній ринковій ситуації протягом певного періоду.

Визначення цінової стратегії потребує уточнень щодо двох аспектів – мета ціноутворення та конкретні ринкові ситуації [22, с. 27].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Цінова стратегія підприємства і обгрунтування ринкових методів ціноутворення,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Цінова стратегія підприємства і обгрунтування ринкових методів ціноутворення


Поняття, види та застосування примусових заходів медичного характеру


1.1. Примусові заходи медичного характеру

Примусові заходи медичного характеру — це надання за рішенням суду психіатричної допомоги у примусовому порядку особі, яка вчинила суспільне небезпечну дію (бездіяльність), що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною КК, з метою її обов’язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею суспільне небезпечних діянь. Ці заходи не є кримінальним покаранням.

Психіатрична допомога являє собою комплекс спеціальних заходів, спрямованих на обстеження стану психічного здоров’я осіб на підставах та в порядку, передбачених законом, профілактику, діагностику психічних розладів, лікування, нагляд, догляд та медико-соціальну реабілітацію осіб, які страждають на психічні розлади [16, c. 213].

Застосування до неосудної (обмежено осудної) особи примусових заходів медичного характеру є можливим лише за умови, якщо: 1) доведено вчинення нею суспільне небезпечного діяння, що містить ознаки конкретного злочину; 2) за своїм психічним станом особа являє небезпеку для суспільства.

Примусові заходи медичного характеру є одним із видів психіатричної допомоги громадянам, які страждають на психічні розлади.

Примусові заходи медичного характеру застосовуються за рішенням суду у випадках та в порядку, встановленому Кримінально-процесуальним кодексом України [3]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Поняття, види та застосування примусових заходів медичного характеру.

Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру здійснюються судом за заявою представника психіатричного закладу (лікаря-психіатра), який надає особі таку психіатричну допомогу, на підставі висновку комісії лікарів-психіатрів.

Особи, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру, підлягають огляду комісією лікарів-психіатрів не рідше одного разу на 6 місяців для вирішення питання про наявність підстав для звернення до суду із заявою про припинення або про зміну застосування такого заходу.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Поняття, види та застосування примусових заходів медичного характеру,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Поняття, види та застосування примусових заходів медичного характеру


Розвиток податкового контролю в Україні


1.1. Суть податкового контролю, його основні функції

Необхідність та стабілізація фінансової системи, забезпечення стійкого надходження податків, зборів, обов’язкових платежів до бюджетів, дотримання податкової дисципліни як умови якісного виконання фізичними і юридичними особами зобов’язань перед державою обумовили створення особливого напрямку державного фінансового контролю – податкового контролю.

Існує багато трактувань щодо визначення податкового контролю, але найбільш повним на нашу думку є наступне: “податковий контроль" за діяльністю суб'єктів господарювання - це система активних дій, що здійснюються контролюючими органами для спостереження за функціонуванням підприємницьких структур, а саме у нарахуванні і сплаті до бюджетів і державних цільових фондів податків і зборів, а також з метою протидії податковим правопорушенням [1, c. 187].

Податковий контроль - це діяльність посадових осіб органів податкової служби щодо спостереження за відповідністю процесу організації платниками податків обліку об'єктів оподаткування, методики обчислення та сплати податків прийнятим актам законодавства з питань оподаткування, щодо виявлення відхилень, допущених у ході виконання податкових правил, та визначення впливу наслідків порушень на податкові зобов'язання [2, c. 3-4].

У Податковому кодексі податковий контроль визначається як система заходів, що вживаються контролюючими органами з метою перевірки правильності нарахування, повноти та своєчасності сплати податків і зборів, а також дотримання законодавства з питань проведення розрахункових і касових операцій, патентування, ліцензування й іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Глава 8 Податкового Кодексу вдосконалює механізм організації та проведення контролюючими органами перевірок суб’єктів господарської діяльності та налагодження цивілізованих відносин між податковими органами і платниками податків [3]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Розвиток податкового контролю в Україні.

Податковий контроль є функцією органів податкової служби. Майже 60 % функцій податкових інспекцій полягають у здійсненні податкового контролю щодо своєчасності подання платниками податків податкових звітностей (декларацій і розрахунків), правильності визначення об’єктів оподаткування, обчислення й сплати податків. Сьогодні органи державної податкової служби здійснюють [4, с. 23]:

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розвиток податкового контролю в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розвиток податкового контролю в Україні


Економічний аналіз підприємства. Аналіз товарообороту та собівартості ТОВ Логос-Транс


РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «ЛОГОС-ТРАНС»

Книготорговельне підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю «Логос-Транс» (далі – ТОВ «Логос-Транс») є юридичною особою згідно з законодавством України, має самостійний баланс, поточні, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, власну емблему і здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та Статуту.

Книгарня «Логос-Транс» - це всеукраїнська мережева книгарня, яка була заснована книготорговою мережею «Буквоед». В 2009 році відкрилася перша книгарня «Логос-Транс» в Україні (в місті Києві).

Місцезнаходження книготорговельного підприємства ТОВ «Логос-Транс»: Україна, 04073, м. Киів, вул. Лугова, 9.

Організаційна структура керування ТОВ «Логос-Транс» представлена на рис 1.1. Як бачимо, організаційна структура керування ТОВ «Логос-Транс» являє собою традиційну лінійно-функціональну структуру.

Голова правління товариства «Логос-Транс» Клименко Вадим Іванович безпосередньо управляє всім підприємством, організовує його роботу, без довіреності діє від імені підприємства, розпоряджається у відповідності до закону його майном і засобами, заключає договори, здійснює прийом і звільнення працівників і службовців Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Економічний аналіз підприємства. Аналіз товарообороту та собівартості ТОВ Логос-Транс.

Найбільшу роль у діяльності книготорговельного підприємства відіграють торгово-господарські підрозділи. Вони є центральною ланкою у всій торгово-оперативній, комерційній роботі підприємства, оскільки саме ці відділи організовують продаж і поставку товарів в мережу і іншим покупцям відповідно до планів, замовлень, укладених договорів та попиту населення зі складів підприємства. З цією метою відділи беруть участь у вивченні попиту, розробці планів товарообігу, отриманні товарних ресурсів і організовують постійний зв'язок підприємства з суб’єктами книжкової торгівлі і іншими споживачами.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Економічний аналіз підприємства. Аналіз товарообороту та собівартості ТОВ Логос-Транс,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Економічний аналіз підприємства. Аналіз товарообороту та собівартості ТОВ Логос-Транс


Психогігієна дитячого та підліткового віку


1.1. Сутність та зміст психогігієни

Психогігієна як напрямок виникла на рубежі ХІХ і ХХ століть. У Росії її пов'язують з І З'їздом вітчизняних психіатрів, який відбувся в 1887 р., на якому пролунало звертання до лікарів, а також до всіх передових людей країни з ідеями й програмами попередження психічних і нервових захворювань [9, c. 369].

Цей термін був уведений в 1900 році німецьким психіатром Робертом Зоммером (1864-1937), який заснував в 1896 р. психіатричну клініку в місті Гіссені. Однак термін одержав більше визнання тільки завдяки зусиллям Кліфорда Уїттінгема Бірса, спрямованим на поліпшення ситуації із психічно хворими: «початок сучасної психогігієни було закріплено в літературі з появою книги Клиффорда У. Бирса (США) „Разум, що знайшов себе“» [14].

Психогігієна – це наука про збереження й зміцнення психічного здоров'я людини. Психогігієна тісно пов'язана із психопрофілактикою – попередженням нервово-психічних захворювань.

Психогігієна – система спеціальних заходів, що мають завданням збереження й зміцнення психічного здоров'я людини [13, c. 302].

Психогігієна – це наука й комплекс заходів (державних і індивідуальних) по забезпеченню, збереженню й підтримці психічного здоров'я людини [7, c. 108]. У статті 2 Уставу ВОЗ відзначається необхідність психогігієни як діяльності, що сприяє гармонічному розвитку людських взаємин. В останні роки як головний критерій психічного здоров'я стала розглядатися здатність до постійного розвитку й збагачення своєї особистості, до реалізації таких фундаментальних особистісних властивостей, як соціальність, самостійність і свідомість. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психогігієна дитячого та підліткового віку.

Ці властивості особистості багато в чому реалізуються при задоволенні таких глобальних, фундаментальних, соціально-психологічних потреб як:

  1. наявність сенсу життя на всіх її етапах (у минулому, сьогоденні й майбутньому);

2) наявність поваги й самоповаги (потреба в значимості свого «Я»);

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психогігієна дитячого та підліткового віку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психогігієна дитячого та підліткового віку