ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Інвестиції. Шляхи активізації інвестиційної діяльності в УкраїніІнвестиції. Шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні

Інвестиції. Шляхи активізації інвестиційної діяльності в УкраїніМетодологічні основи аналізу інвестицій.
Визначення сутності поняття “інвестицій”

В системі відтворення, безвідносно до його суспільної форми, інвестиціям належить найважливіша роль в справі відновлення і збільшення виробничих ресурсів, а, відповідно, і забезпечення відповідних темпів економічного росту. Якщо уявити суспільне відтворення як систему виробництва, розподілу, обміну та споживання, то інвестиції, головним чином, стосуються першої ланки – виробництва, і, можна сказати, складають матеріальну основу його розвитку. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Інвестиції. Шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні.

Саме поняття інвестиції (від лат. Investio - одягаю) значить вкладення капіталу в галузі економіки як в самій країні так і за її межами.

Інвестиції – це грошові, майнові, інтелектуальні цінності, які вкладають в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку. Їх можна робити в основні (будівлі, споруди, машини и й устаткування тощо) та оборотні (для формування виробничих запасів товарно – матеріальних цінностей тощо) фонди, у нематеріальні ресурси й активи (цінні папери. патенти, ліцензії тощо).

Інвестиції – це те, що “відкладають” на завтрашній день, для того щоб мати можливість більше споживати в майбутньому. Одна частина інвестицій – це споживчі блага, які не застосовуються в поточному періоді, а відкладаються в запас (інвестиції на збільшення запасів). Інша частина – це ресурси, які направляються на розширення виробництва (вклади в споруди, машини то будівлі). Придбати курсову на тему - Інвестиції. Шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні, можна вже сьогодні!.

Таким чином, інвестиціями вважаються ті економічні ресурси, які направлені на збільшення реального капіталу суспільства, тобто на розширення чи модернізацію виробничого апарату. Це може бути пов’язано з придбанням нових машин, будинків, транспортних засобів, а також з будівництвом доріг, мостів та інших інженерних споруд. Сюди також треба включити витрати на освіту, наукові дослідження та підготовку кадрів. Ці витрати представляють собою інвестиції в “людський капітал”, які на сучасному розвитку економіки набувають все більшого і більшого значення, тому що на сам кінець результатом людської діяльності виступають і будинки, і споруди, і машини, і устаткування, і саме головне, основний фактор сучасного економічного розвитку – інтелектуальний продукт, який визначає економічне положення країни в світовій ієрархії держав.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Інвестиції. Шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Інвестиції. Шляхи активізації інвестиційної діяльності в Україні


Заробітна плата, процент, рента, прибуток як форми факторних доходів

1.1. Доходи населення та їх диференціація

Доходи учасників ринкової економіки розподіляються за факторами виробництва (земля, праця, капітал, здібності до підприємництва). У ринковій економіці вважається нормальним і припустимим будь-який доход, який отримується в результаті участі у вільній конкуренції на ринках товарів і послуг, капіталів і робочої с. Тут визначаються і високі доходи тих, хто має успіхи у підприємницькій діяльності, і низькі доходи тих, хто зазнав у ній невдачі. Причому низький дохід може бути наслідком недостатніх трудових зусиль тих чи інших підприємців, працівників найманої праці, а також результатом змін кон'юнктури ринку. Основними каналами доходів населення є:
- трудові доходи робітників (заробітна плата, премія і т.д.);
- доходи від підприємництва (прибуток);
- доходи від власності (рента, відсотки і т.д.);
- доходи від індивідуальної трудової діяльності;
- інші надходження (спадщина, аліменти, гонорар) [25, c. 194].

Отже, під доходами населення розуміємо суму грошових засобів і матеріальних благ, які отримані або створені громадянами за певний проміжок часу. Роль доходів визначається тим, що рівень споживання населення прямо залежить від рівня доходів. Їх можна поділити на грошові і натуральні доходи. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Заробітна плата, процент, рента, прибуток як форми факторних доходів.

Грошові доходи населення включають усі надходження грошей у вигляді оплати праці працюючих осіб, доходів від підприємницької діяльності, пенсій, стипендій, різних допомог, доходів від власності у вигляді відсотків, дивідендів, ренти, сум від продажу цінних паперів, нерухомості, продукції сільського господарства, різних виробів, доходів від наданих різних послуг та ін. Натуральні доходи включають перш за все продукцію, вироблену домашніми господарствами для власного споживання.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Заробітна плата, процент, рента, прибуток як форми факторних доходів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Заробітна плата, процент, рента, прибуток як форми факторних доходів


Маркетингове дослідження карамелі. Особливості технології виробництва товару

1.1. Загальна характеристика та класифікація товару

Карамель - твердий кондитерський виріб, відформований з карамелевої маси з начинкою або без неї. Карамелеву масу отримують уварюванням цукру і карамелевої патоки (2:1). При цьому кристалічний цукор переходить в аморфний стан. Патока служить анти кристалізатором. У охолоджену до 85-90°С карамелеву масу вводять кислоти, ароматизатори, барвники, розминають і формують вироби.

Харчова цінність карамелі обумовлена високим вмістом вуглеводів (76-90%), жирів (0,1-10%), білків (0,1-1,8%), невеликою кількістю мінеральних речовин (До, Са, Mq, P, Fe). Карамелева маса складається в основному з вуглеводів. Начинки різноманітні за складом і властивостями, окрім цукру вони містять жири і білки. У карамелі знаходяться також ароматичні речовини і харчові кислоти. Більшість видів карамелі бідні вітамінами, оскільки вони відсутні в основній сировині і руйнуються при нагріванні під дією високих температур в процесі виробництва. Карамелеві вироби відрізняються незначною вологістю і містять невелику кількість клітковини, що обумовлює їх високу калорійність і засвоюваність. Енергетична цінність 100 гр. карамелі – 348 – 422 ккал.

З метою підвищення біологічної цінності в карамель вводять різноманітні білкові збагачувачі, фруктово-ягідні і овочеві добавки, вітаміни. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Маркетингове дослідження карамелі. Особливості технології виробництва товару.

По рецептурі і способу приготування карамель підрозділяють:
- на льодяникову (відкриту, в обгортці, в пігулках, фігурну, соломку);
- з начинюванням (з одно-двома різними складовими; з начинюванням, перешарованим карамелевою масою);
- на вітамінізовану;
- м'яку (або напівтверду);
- лікувальну.

Залежно від способу обробки карамелевої маси розрізняють карамель:
- з прозорою не тягнутою оболонкою;
- з непрозорою потягнутою оболонкою;
- з жилками і смужками.

По наявності або відсутності обгортки:
- загорнута;
- відкрита.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Маркетингове дослідження карамелі. Особливості технології виробництва товару,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Маркетингове дослідження карамелі. Особливості технології виробництва товару


Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту автомобілів BMW

1.1. Аналіз світового ринку

У 2012 фінансовому році концерн BMW Group планує добитися збільшення прибули до вирахування відсотків і податків на 8–10% в автомобільному сегменті; рентабельність капіталу в сегменті фінансових послуг повинна скласти не менше 18%. Такі прогнози засновані на припущенні стабільного прогресуючого розвитку світової економіки. Втім, цілком можливо, що залежно від розвитку політичної і економічної обстановки фактичні темпи зростання прибули до вирахування відсотків і податків після 2010 року можуть бути як вище, так і нижче прогнозованих.

Враховуючи прекрасні показники, рада директорів і наглядова рада запропонують на щорічній загальній зустрічі акціонерів, яка відбудеться 12 травня 2011 року, збільшити дивіденд до 1,3 євро (у 2009 році ? 0,3 євро) на звичайну акцію і до 1,32 євро (у 2009 році ? 0,32 євро) на привілейовану акцію; у обох випадках йдеться про абсолютні рекорди. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту автомобілів BMW.

З погляду об'єму продажів 2010 рік став другим по результатах за всю історію концерну BMW Group. Загальна кількість проданих автомобілів брендів BMW, MINI і Rolls-Royce виросло на 13,6% і досягло 1 461 166 (у 2009 році ? 1 286 310). В результаті BMW Group вдалося з легкістю перевищити запланований на 2010 календарний рік об'єм продажів в 1,4 млн. автомобілів.

У автомобільному сегменті об'єм потоку вільних засобів склав 4 471 млн. євро. Збільшені показники об'єму продажів, вигідний модельний ряд, привабливіші ціни на транзакції і понижені витрати на сировині спричинили значне підвищення прибутку в автомобільному сегменті. Дохід зріс на 23,8% і склав 54 137 млн. євро (у 2009 році ? 43 737 млн. євро). Прибуток до вирахування відсотків і податків в цьому сегменті збільшився до 4 355 млн. євро (у 2009 році ? збиток в 265 млн. євро), а прибуток до оподаткування досяг 3 887 млн. євро (у 2009 році ? збиток в 588 млн. євро).

Зростання прибутку до вирахування відсотків і податків в цьому сегменті склав 8% (для порівняння: на повний календарний рік для цього показника прогнозувався результат в 7%). За рахунок цього об'єм потоку вільних засобів в 2010 році виріс до 4 471 млн. євро (у 2009 році — 1 456 млн. євро).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту автомобілів BMW,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту автомобілів  BMW


Формування валеологічної культури у молодших школярів

1.1. Визначення сутності і змісту валеологічної культури у педагогічній літературі

Поняття «валеологічна» культура означає соціально-психологічну діяльність індивіда, що спрямована на зміцнення і збереження здоров'я, освоєння норм, принципів, традицій здорового способу життя, перетворення їх у внутрішнє багатство особистості (Є. Торохова) [3, с. 24].

Увага до власного здоров'я, здатність забезпечити індивідуальну профілактику його порушень, здоровий спосіб життя служить показниками загальної культури людини.

Валеологія (від лат. – здрастую) – це область знань про закономірності і механізми формування, збереження і зміцнення здоров'я людини. Одним з напрямків валеології є педагогічна валеологія.

Педагогічна валеологія – це напрям валеології, що передбачає формування, збереження і зміцнення здоров'я учнів педагогічними засобами. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Формування валеологічної культури у молодших школярів.

Розвиток валеології дозволив виявити одну з нових сфер людської свідомості та буття – валеологічну культуру, що включає в себе:

  • знання індивідом генетичних, фізичних і психологічних можливостей систем свого організму;
  • знання та вміння застосовувати методи та засоби контролю, збереження свого психофізіологічного статусу, зміцнення здоров'я;
  • вміння поширювати валеологічні знання на соціальне середовище свого оточення.

Формування валеологічної культури – складний, багатоступінчастий і багатогранний процес, що охоплює систему державної освіти в країні, сім'ю, спеціалізовані організації та установи для дозвілля [3, с. 26].

Розвиток людини вимагає організації двох взаємопов'язаних процесів – навчання і виховання. Ці два процеси мають різні завдання і тому, перетинаючись один з одним, а іноді навіть збігаючись у часі, принципово відрізняються один від одного методами і формами організації.

Навчання - один з елементів педагогічного процесу. Другим найважливішим елементом виступає виховання. Обидва ці процесу являють собою процеси цілеспрямованого впливу на дитину.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Формування валеологічної культури у молодших школярів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Формування валеологічної культури у молодших школярів


Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання радіально-свердлильного верстата 2М55

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРСТАТА 2М55

Металоріжучі верстати є основним типом заводського устаткування, призначеним для виробництва всіх сучасних машин, приладів, інструментів і інших виробів, тому кількість метало ріжучих верстатів, їх технічний рівень в значній мірі визначають виробничу потужність країни.

Металоріжучий верстат є машиною, за допомогою якої шляхом зняття стружки із заготівки отримують з необхідною точністю деталі заданої форми і розмірів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання радіально-свердлильного верстата 2М55.

Верстат 2М55 призначений для свердлення, зенкерування, розгортання, нарізування, різьблення мітчиками і так далі, в крупних деталях, а за наявності спеціальних пристосувань — і для операцій, що характерні для розточувальних верстатів. На базі верстата випускають верстат з ЧПУ 2М55Ф2.

Наведемо головні технічні характеристики верстата:
- найбільший діаметр свердлення 50 мм;
- виліт шпинделя від утворюючої колони в межах 375—1600 мм;
- число частот обертання шпинделя 21;
- межі частот обертання шпинделя 20—2000 об/хвилина;
- число подач 12;
- межі подач шпинделя 0,056—2,5 мм/об;
- габаритні розміри верстата 2665х1030х3430 мм.

Оброблювані деталі встановлюють на столі верстата в патронах, в лещатах та ін. Інструмент з конічним хвостовиком 1 вставляють безпосередньо в конічний отвір шпинделя 2 (рисунок 1.1, а) або через перехідні втулки (рисунок 1.2 б), якщо конус хвостовика не відповідає конусу отвору шпинделя. Інструмент з циліндровим хвостовиком закріплюють в цангових патронах. Якщо обробка отворів здійснюється набором різних інструментів, то найзручніше застосувати швидкозмінний патрон (рисунок 1.1, в).

Для зміни втулки з інструментом слід підняти кільце 4 на корпусі 1, при цьому кульки 5 розійдуться під дією відцентрової сили і змінну втулку 2 із закріпленим в неї інструментом звільниться. Упор 3 обмежує переміщення кільця 4.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання радіально-свердлильного верстата 2М55,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання радіально-свердлильного верстата 2М55


Проблеми соціалізації підлітків в умовах швидких соціальних змін

1.1 Сутність і зміст соціалізації підлітків

Відомо, що немовля входить у великий світ як біологічний організм. На цьому віковому етапі його основною турботою є власний фізичний комфорт. Через деякий час дитина стає людською істотою з комплексом установок і цінностей, з симпатіями і антипатіями, цілями і намірами, шаблонами поведінки і відповідальністю, а також з неповторним індивідуальним баченням світу. Людина досягає цього стану за допомогою процесу, що називається соціалізацією. У ході цього процесу індивід перетворюється на людську особистість. Соціалізація - це процес, за допомогою якого індивідом засвоюються норми соціуму таким чином, що за формування власного "Я" проявляється унікальність даного індивіда як особистості [3].

Розглянемо найбільш популярні теорії формування особистості, усвідомлення людиною свого "Я", що представлені у науковій літературі. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Проблеми соціалізації підлітків в умовах швидких соціальних змін.

Ч. Кулі відводить вирішальну роль у соціалізації індивіда первинним групам - родині, друзям, - які характеризуються неформальними, довірчими міжособистісними відносинами. Безпосередні і тісні контакти дитини з членами таких груп викликають своєрідні психічні реакції в його свідомості. Особливе значення Ч. Кулі надає думкам і уявленням особам, що оточують дитину. Під їх впливом в індивіда розвивається так зване "дзеркальне Я". Інші люди – це дзеркала, в які заглядає індивід, у постійному спілкуванні з іншими формується його власне "Я" як сума дзеркальних Я. Тобто людське Я виявляється результатом взаємодії індивіда з оточуючими його людьми. Фактично, "дзеркальне Я" стає найважливішим елементом самосвідомості дитини. Завдяки цьому у неї формується самооцінка, вміння дивитися на себе очима оточуючих. Дитина привчається усвідомлено виділяти себе з оточуючих його людей, виробляючи, разом з тим, почуття гордості, поваги чи приниження за власне Я. З часом, разом з розширенням соціальної взаємодії в первинних групах
суб'єктивне Я стає все більш стійким і фіксованим: під впливом вимог оточуючих у підлітка виробляється почуття самоконтролю, він все більшою мірою засвоює норми і цінності соціальної групи [5, с. 129].

У науковій літературі приділяється увага символам і жестам у процесі взаємодії. Вбачаючи головну особливість людської свідомості у здатності використовувати символи і адекватно їх інтерпретувати необхідною стороною взаєморозуміння та узгодженого соціальної взаємодії є здатність, що формується ще в дитинстві, приймати на себе ролі інших людей.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Проблеми соціалізації підлітків в умовах швидких соціальних змін,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Проблеми соціалізації підлітків в умовах швидких соціальних змін