ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Iнтелектуальна власнiсть форми, оцiнки, регулюванняIнтелектуальна власнiсть форми, оцiнки, регулювання

Iнтелектуальна власнiсть форми, оцiнки, регулювання1.1. Інститут інтелектуальної власності, його становлення та розвиток

Поняття “інтелектуальна власність” як економічна та юридична категорія появились відносно недавно і налічують трохи більше віку. Відповідно, на протязі цього часу, в більшій чи меншій мірі ці категорії постійно відшліфовуються наукою і практикою і йде пошук найбільш прийнятих формулювань та тлумачень [7, с.47].

Особливо це питання загострюється на переломних етапах розвитку суспільства та права. Тому і не дивно, що з переходом країни на рейки ринкової економіки значно зріс інтерес до інтелектуальної власності та появилась стабільна й обширна нормативна база її регулювання. Втім, це лише активізувало інтерес дослідників до цієї невичерпної проблеми та до всього різноманіття її прояву. По суті справи, становлення нового законодавства про інтелектуальну власність знаходиться у вирішальному етапі, що пояснюється прийняттям нового Цивільного Кодексу України та природнім процесом осмислення та переосмислення пройденого та прийнятих рішень. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Iнтелектуальна власнiсть форми, оцiнки, регулювання.

Всяка правова категорія є результатом відомого абстрагування. Тільки виникає питання чого і як. Так, термін “інтелектуальна власність” узагальнена назва прав, пов’язаних з результатами розумової діяльності в галузі виробництва, науки, літератури та мистецтва.

У міжнародний ужиток такий термін ввійшов лише у 60-х роках ХХ століття і охоплює права, що стосуються творів, науки, літератури, мистецтва, винаходів, відкриттів, промислових зразків, товарних знаків, фірмових найменувань, виконавчої діяльності артистів, звукозапису радіо – телепередач, тощо. З часом цей перелік доповнюється новими видами результатів творчої діяльності відповідно до їх появи та характеру.

Батьківщиною інтелектуальної власності вважається Англія, де в ще й 1623 році при Якові Стюарті був прийнятий “Статус про монополії”, в якому проголошувалось виключне та незалежне від волі короля право кожного, хто створить та застосує технічну новинку на протязі 14 років, монопольно користуватися привнесеними нею вигодами та перевагами.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Iнтелектуальна власнiсть форми, оцiнки, регулювання,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Iнтелектуальна власнiсть форми, оцiнки, регулювання


Зв'язок типу сімейних взаємостосунків із соціальним статусом підлітка у групі ровесників

1.1. Загальні тенденції та закономірності соціального розвитку у підлітковому віці

Перехідний період від дитинства до зрілості – це підлітковий вік. В цей період змінюються інтелектуальна та емоційна сфера особистості дитини, що супроводжується інтенсивним нерівномірним розвитком та ростом організму, особистісними віковими новуотувореннями, самосвідомість перебудовується на новий рівнь, як і потреба у самствердженні. Особливого значення науває потреба у рівноправнму та довірливому спілкуванні із дорослими та однолітками. Інтенсивні зміни у статевому розвитку зумовлюють появу статевого потягу та зумовлюють пов’язані із ним переживання та інтереси.

Підлітковий вік охоплює період від 11 —12 до 14—15 років, що відповідає середньому шкільному вікові, тобто 5—9 класам сучасної школи. У цей період в особистості дитини відбуваються складні і суперечливі зміни, на підставі чого його ще називають важким, критичним, перехідним. Така оцінка зумовлена багатьма якісними змінами, які нерідко пов'язані з докорінним ламанням попередніх позицій, особливостей активності, інтересів і стосунків дитини. Відбуваються вони за порівняно короткий час, здебільшого бувають несподіваними і надають процесові розвитку стрибкоподібного, бурхливого характеру. Майже завжди ці зміни супроводжуються появою у підлітка суб'єктивних труднощів. Ускладнюється і його виховання, оскільки підліток не підкоряється ефективним щодо молодшого школяра впливам дорослих, у різних формах проявляє непослух, опір і протест (упертість, грубість, негативізм, замкненість) [4]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Зв'язок типу сімейних взаємостосунків із соціальним статусом підлітка у групі ровесників.

Особливості психічного та особистісного розвитку у підлітковому віці зумовлюються як біологічними (кардинальні зміни в організмі дитини, активація процесу статевого дозрівання, напруження серцевої дільності, збудливість або загальмованість нервової системи тощо), так і соціальними чинниками.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Зв'язок типу сімейних взаємостосунків із соціальним статусом підлітка у групі ровесників,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Зв'язок типу сімейних взаємостосунків із соціальним статусом підлітка у групі ровесників


Організація і методика аналізу та контролю формування та використання прибутку підприємства

1.1. Економічна сутність, зміст та функції прибутку підприємства

В умовах функціонування ринкової економіки прибуток виступає основною метою підприємницької діяльності, тому визначення суті прибутку та механізму вдосконалення його формування та використання є необхідною передумовою розвитку економіки країни. Зростання динамічності економічних відносин і глибинна трансформація їх внутрішньої природи, підвищення ролі інноваційного чинника у забезпеченні конкурентоспроможності та довгострокової результативності діяльності підприємства визначають необхідність переосмислення аналітичного інструментарію управління результативністю діяльності сучасного підприємства.

Існують різні підходи економістів до трактування поняття «прибуток підприємства». В умовах розвитку ринкових відносин в економіці України визначення прибутку зазнає певних змін. Серед вітчизняних та закордонних учених існують певні суперечності щодо визначення поняття прибутку.

Прибуток у класичному розумінні – це різниця між ціною товару і витратами на виготовлення товару – його собівартістю. Саме таке розуміння прибутку закладене в усіх законодавчих актах України, крім законодавства про оподаткування прибутку. Натомість, відповідно до Господарського Кодексу України, прибутком вважається сума валових доходів, тобто доходів від усіх видів діяльності, скоригована певним чином для цілей оподаткування, зменшена на суму валових витрат підприємства і на вартість зносу (амортизації) основних і нематеріальних активів [1]. На наш погляд, таке визначення не характеризує повною мірою якість господарювання підприємства та не відображає суті прибутку. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація і методика аналізу та контролю формування та використання прибутку підприємства.

У сучасних умовах серед вчених-економістів існують різні точки зору щодо поняття прибуток, однак при цьому значна частина вчених характеризує прибуток лише з кількісного боку.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація і методика аналізу та контролю формування та використання прибутку підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація і методика аналізу та контролю формування та використання прибутку підприємства


Візантійська імперія в період правління Костянтина Багрянородного 913-959 рр

1.1. Постать Костянтина Багрянородного в середньовічних хроніках і наукових роботах сучасних дослідників

Костянтин VII Багрянородний, або Порфірородний, чи Порфірогенет (грец. ???????????? ? ??????????????? — народжений у багрянці, грецькою — у порфірі, тобто у «царському палаці», 17 або 18 травня 905 — 9 листопада 959) — візантійський імператор (913—959, фактично 945—959) з Македонської династії. Автор творів, що містять важливі відомості про русько-візантійські відносини 10 століття. Син Лева VI, його співправитель з 908 р.

До лютого 945 фактично був усунений від управління державою Романом І Лекапіном, який узурпував у 920 всю владу і проголосив себе співправителем. За його правління внаслідок походів князя Ігоря 941, 944 р. було укладено торговий договір з Київською Руссю, 957 р. Константинополь відвідала княгиня Ольга. Вів боротьбу проти арабів у Месопотамії і Пн. Сірії. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Візантійська імперія в період правління Костянтина Багрянородного 913-959 рр.

Автор кількох творів «Про феми», «Про церемонії візантійського двору», «Про управління імперією». Його трактат «Про управління імперією» (складений в 943—953) містить багато цікавих відомостей про слов'ян і печенігів, географію та історію Київської Русі.

За часів його молодості регентство по черзі належало патріарху Миколі Містику, матері імператора Зої Карвонопсіде, нарешті, друнгарію флоту, Роману Лакапіну, з дочкою якого Костянтин одружився в 919 р. Претендентом на регентство був болгарський цар Симеон, що також мріяв видати свою дочку заміж за юного імператора. Його війська в 914 зайняли Адріанополь, в 917 розгромили візантійців при Ахелої, потім неодноразово (в 921-924) доходили до самих стін Константинополя. У цій тривожній обстановці Роман Лакапін зміг взяти в свої руки всю повноту влади; в 920 він вінчався імператорської короною, і незабаром Лакапініди зовсім відтіснили від управління державою нащадка Василя Македонянина.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Візантійська імперія в період правління Костянтина Багрянородного 913-959 рр,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Візантійська імперія в період правління Костянтина Багрянородного 913-959 рр


Управление финансами и механизм его реализации в рыночных отношениях

1. ПОНЯТИЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ

Сложность категории "финансы" в определенной степени влияет на однозначное определение категории "финансовая система Украины". Иногда эту категорию отождествляют с категорией "финансы страны". Часть украинских ученых рассматривает финансовую систему в двух аспектах: по внутренним строением и организационной структурой. По внутренним строением финансовая система - это совокупность относительно обособленных взаимосвязанных финансовых отношений, которые отражают специфические формы и методы распределения и перераспределения ВВП. Финансовая система по организационным строением - это совокупность финансовых органов и институтов, которые управляют денежными потоками.

Национальные финансовые системы, по мнению доктора экономических наук, профессора В.М. Опарина, отражают структуру финансов отдельных стран [10]. К ним относятся:
- финансы субъектов хозяйствования;
- страхование;
- государственные финансы;
- международные финансовые отношения;
- внутренний финансовый рынок.

Другой украинский финансист, доктор экономических наук, профессор А.М. Ковалюк считает, что финансовая система охватывает сферу финансов (объект финансовой системы); совокупность финансовых органов (субъект финансовой системы); финансовый механизм (средство взаимодействия субъекта и объекта финансовой системы).

По мнению доктора экономических наук, профессора М.И. Крупки финансовую систему можно рассматривать как инфраструктуру различных финансовых институтов, осуществляющих финансовые операции и одновременно являются субъектами и объектами управления финансами. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Управление финансами и механизм его реализации в рыночных отношения.

В западной финансовой науке преобладает трактовка финансовой системы в контексте функционирования финансового рынка. Например, 3. Боди и Г. Мертон характеризуют финансовую систему как совокупность рынков и других институтов, используемых для заключения финансовых сделок, обмена активами и рисками.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Управление финансами и механизм его реализации в рыночных отношения,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Управление финансами и механизм его реализации в рыночных отношения


Правовий статус фізичних осіб в країнах прецендентного права

1.1. Загальна характеристика та історія становлення прецедентного права

У XVIII-XIX ст. у зв'язку з утворенням ряду нових держав в Америці (США) і в Європі (Бельгія, Італія тощо), із завершенням територіального розподілу миру й утворенням колоніальних імперій, з поширенням ринкових структур по всій земній кулі капіталізм перетворився у світову систему, що визначає наступний хід розвитку людської цивілізації. Інтернаціоналізація економічного й політичного життя мала своїм результатом зростаючу взаємодію правових систем різних країн, подолання їх колишньої самоізоляції.

Особливо помітним стає вплив права ведучих держав миру (насамперед Англії та Франції) на правове життя країн, які пізніше вступили на шлях створення суспільства. Взаємодія правових систем у цих умовах отримає найрізноманітніші форми, а їх подібність значно збільшується. Цьому сприяла широка рецепція (запозичення) цілих національних правових систем, насильницьке впровадження чужоземного права, а також більш м'яка трансплантація принципів права одних країн у правові системи інших країн. У чималому ступені на процеси зростаючої взаємодії й взаємовпливу окремих національних правових систем різних країн наприкінці XIX - початку XX ст. вплинули й нові технічні можливості – сучасні засоби транспорту, зв'язку, інформації і т.д.

У зв'язку із широкими процесами рецепції й трансплантації права на базі англійської національної правової системи склалась так звана світова система (родина) права – англосаксонська. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Правовий статус фізичних осіб в країнах прецендентного прав.

Особливо тісно пов'язане з колоніальною політикою утворення англосаксонської (прецедентної) системи права. Велике значення колоніального фактора в історії цієї системи багато в чому визначається тим, що англійське право, унікальне по способах свого формування, змісту й формі, що володіє більшим потенціалом саморозвитку, було проте занадто традиційним, національним

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Правовий статус фізичних осіб в країнах прецендентного прав,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Правовий статус фізичних осіб в країнах прецендентного прав


Звіт з практики на матеріалах ПАТ КБ Хрещатик

1. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД

ПАТ КБ „Хрещатик“ створений відповідно до рішення Установчих зборів як Комерційний банк розвитку підприємництва «Згода» у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю і зареєстрований Національним банком України 19.05.1993 р. за № 172. У лютому 1998 року на підставі рішення Зборів учасників банк перейменований у Комерційний банк сприяння розвитку міського господарства та підприємництва «Хрещатик». Зборами учасників банку в серпні 2000 р. прийняте рішення про зміну назви банку на Комерційний банк «Хрещатик», реєстрація нової редакції Статуту Комерційного банку «Хрещатик», пов’язаної із зміною назви банку, здійснена Національним банком України 18 жовтня 2000 року. Пізніше банк змінив організаційно-правову форму на відкрите акціонерне товариство. Зміна організаційно-правової форми здійснена у відповідності з рішенням учасників банку. Сьогодні, відповідно до закону «Про акціонерні товариства» банк має статус приватного акціонерного товариства. ПАТ КБ “Хрещатик” здійснює свою діяльність відповідно до Статуту банку, чинного законодавства України та має наступні ліцензії [20]:
- реєстрація в НБУ № 172 від 19.05.93;
- банківська ліцензія НБУ № 158 від 11.10.11 на право надання банківських послуг визначених частиною третьою статті 47 ЗУ "Про банки і банківську діяльність";
- генеральна ліцензія НБУ на здійснення валютних операцій № 158 від 11.10.11;
- ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) на проведення:
- дилерської діяльності — ліцензія серії АВ № 534055 від 09.06.10;
- брокерської діяльності — ліцензія серії АВ № 534054 від 09.06.10;
- андеррайтингу — ліцензія серія АВ № 534056 від 09.06.10;

- депозитарної діяльності зберігача цінних паперів - ліцензія серії АГ № 580077 від 30.12.11; Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Звіт з практики на матеріалах ПАТ КБ Хрещатик.
- діяльності з управління цінними паперами - ліцензія серії АВ № 534057 від 09.06.10;
- ліцензія Міністерства фінансів України № 187398 серії АВ від 22.09.06 на здійснення операцій з торгівлі придбаними у населення та прийнятими у заставу ювелірними та побутовими виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Звіт з практики на матеріалах ПАТ КБ Хрещатик,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Звіт з практики на матеріалах ПАТ КБ Хрещатик


Мета і правила огляду предметів та документів

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ПРИНЦИПИ ОГЛЯДУ

Слідчий огляд - одна з найбільш розповсюджених слідчих дій. Це - основний спосіб безпосереднього сприймання слідчим різних об'єктів які відносяться до справи. Слідчий огляд являє собою безпосереднє виявлення та дослідження об'єктів які мають значення для кримінальної справи, їх ознак, властивостей та стану.

Огляд - самостійна слідча дія. Сутність огляду полягає в тому що слідчий за допомогою власних почуттів переконується в існуванні та характері факторів, маючих доказове значення. При огляді слідчий не тільки спостерігає але й виконує різні заміри та обчислення, описує та відображає все те, що виявили інші учасники огляду. При слідчому огляді широко застосовуються спеціальні методи криміналістики, а саме техніко криміналістичні методи роботи з слідами і іншими речовими доказами. Значення огляду в ході слідства досить важливе. Результати огляду, особливо такого його виду, як огляд місця події, дозволяє слідчому визначити спрямованість розслідування, представити механізм розслідування події, особистості злочинця.

У випадку, якщо огляд проводиться поверхнево, поспіхом чи формально, злочин як правило може бути нерозкритим.

Цілі слідчого огляду встановлює закон у ст. 190 КПК України.

З метою виявлення слідів злочину, речових доказів, встановлення обставин злочину, а також інших обставин маючих значення для справи, слідчий проводить огляд місцевості, приміщення, речей, документів.

Таким чином, визначаючи в цілому задачі слідчого огляду, можна сказати, що вони полягають в збиранні та дослідженні доказів. На базі цього слідчий висуває версії про характер події та іі учасників, про місце знаходження злочинця, вкраденого майна та інших об'єктів, маючих доказове значення по справі. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Мета і правила огляду предметів та документів.

Слідчий огляд є однією з невідкладних слідчих дій, яка регламентується статтями 190—193, 195 КПК. За його допомогою може бути отримана важлива інформація, яка здатна вплинути на ефективність розкриття злочину.

Оглядом називається слідча дія, яка полягає у безпосередньому сприйнятті об’єктів з метою виявлення слідів злочину та інших речових доказів, з’ясування обставин події, а також обставин, що мають значення у справі.

Огляд , як слідча дія, поділяється на декілька видів:
а) огляд місця події;
б) огляд предметів і документів ;
в) огляд ділянок місцевості та приміщень, які не є місцем події; г) огляд трупа; ґ) огляд тіла живих осіб (освідування);
д) огляд тварин; е) огляд транспортних засобів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Мета і правила огляду предметів та документів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Мета і правила огляду предметів та документів


Організація роботи банку із корпоративними клієнтами

1.1. Економічна сутність та значення категорії – „корпоративний клієнт банку“

Мельничук в своїй енциклопедії іншомовних слів дає наступні визначення: кліє?нт [від лат. cliens (clientis) – підопічний]
- у cтародавньому Римі неповноправний клас людей, залежних від покровителя, патрона;
- особа, що доручила ведення своєї справи адвокатові, захисникові;
- постійний відвідувач, покупець, замовник, вкладник тощо [52].

В словнику фінансових термінів визначено що клієнт – це юридична або фізична особа, з якою підприємство перебуває в будь-яких торгових відносинах: покупець, продавець, посередник і т.д. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація роботи банку із корпоративними клієнтами.

М. Л. Коган дає таке визначення клієнта банку: «Клієнт — підприємство, яке уклало з банком договір на надання певних банківських послуг». Це визначення досить щільно переплітається із практикою, коли клієнтами банку називають насамперед юридичних осіб, тоді як фізичні особи мають статус вкладника банку, а не клієнта. З цим твердженням варто непогодитися, адже сьогодні послуги банку для фізичних осіб не обмежуються вкладами. Спектр послуг фізичним особам не менший за спектр послуг юридичним особам. Сучасна людина може через Інтернет особисто контролювати кошти на рахунках в банку, сплачувати комунальні послуги, погашати кредити та інше. При цьому важко сказати, що людина, яка користується послугами банку, не є його клієнтом.

У ст. 2 Закону України „Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 року № 2121/ІІІ (зі змінами та доповненнями) поняття „клієнт банку” визначається як „будь-яка фізична чи юридична особа, яка користується послугами банку” [49].

Підсумовуючи вище сказане, можемо сказати, що клієнт, а саме клієнт банку, – це юридична або фізична особа, яка має потребу, яку банк може задовольнити, і вимагає індивідуального підходу. Тобто, клієнтом банку є будь-яка особа, що звернулася в банк для здійснення кредитних, депозитних, розрахункових, валютних та інших банківських операцій. Зокрема клієнтом банку може бути інший банк.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація роботи банку із корпоративними клієнтами,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація роботи банку із корпоративними клієнтами


Звіт про проходження практики в ТОВ Кіноцентр Зоряний

1.1 Загальна характеристика ТОВ Кіноцентр "Зоряний".

Кіноцентр "Зоряний" – кінотеатр, який знаходиться в найрестижнішому районі міста - Печерському, недалеко від ст. метро "Арсенальна" на розі вулиць Московської і Суворова. Будівля кіноцентру, відбудована 20 років тому, в 2004 році була капітально відремонтована і тепер за своїм зовнішнім виглядом, інтер’єром і технічною оснащеністю без перебільшення може вважатися одним із найкращих у Києві.

ТОВ Кіноцентр "Зоряний" створено з метою:

 1. задоволення суспільних потреб в результатах його діяльності;
 2. отримання прибутку.

Згідно зі статутом, видами діяльності підприємства є:

 • прокатні послуги, посередницька, маркетингова, дилерська діяльність на ринку кінопродукції;
 • організація платної демонстрації кіно і відеофільмів;
 • торгівля ТНП та продуктами харчування;
 • проведення концертів, ювілеїв;
 • надання приміщення залу для глядачів для проведення концертів, ювілеїв;
 • надання рекламних послуг, виробництво фото, організація виставок, ярмарок;
 • придбання та використання патентів і ліцензій на кінопродукцію. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Звіт про проходження практики в ТОВ Кіноцентр Зоряний.

1.2 Організаційна характеристика підприємства

Управління кіноцентром "Зоряний" складається з декількох рівнів. На підприємстві використовується класична ієрархічна структура управління, яка дозволяє домогтися спеціалізованого розподілу праці керівників різного рівня (Додаток А.).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Звіт про проходження практики в ТОВ Кіноцентр Зоряний,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Звіт про проходження практики в ТОВ Кіноцентр Зоряний


Экономический рост в условиях смешанной экономики

1.1 Сущность и значение экономического роста

Экономический рост в любой стране мира является одной из основных целей макроэкономической политики правительства. Понятие экономического роста связывается с увеличением общего количества благ, доступности к ним все большего количества граждан. Экономический рост определяет улучшение и облегчение условий работы и жизни.

В экономической теории количественной характеристикой экономического роста выступает увеличение совокупного ВВП страны, а также его увеличение в расчете на душу населения.[1]

Экономический рост современного типа впервые зафиксирован в Англии, во второй половине XVIII века, в результате промышленной революции. С начала XVIII века реальный доход на одного человека в среднем в мире вырос приблизительно в 10 раз, при этом в развитых странах этот показатель ещё выше. Доход на душу населения различается между странами в 10-30 раз. В самых бедных странах население живет на доход (включающий не только денежный, но и натуральный доход), соответствующий приблизительно 1 доллару США в день (в ценах, соответствующих США).

Точных данных о темпах экономического роста до начала XX века не существует, наиболее известные исследования в области оценки реального ВВП и темпов экономического роста проводил Ангус Мэддисон. После 1973 г. наблюдается глобальное замедление темпов экономического роста Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Экономический рост в условиях смешанной экономики.

Родоначальниками теории роста считаются американский экономист Е. Домар и англичанин Р. Харрод, стоявшие на неокейнсианских позициях. В современной экономической теории можно выделить три ведущих направления в изучении этого процесса.

 1. Первое направление — это неоклассические теории роста, основывающиеся на положениях о рыночной саморегуляции, разработанных А. Маршаллом, Л. Вальрасом. Ведущим идеологом этого направления в настоящее время считают М. Фридмена.

2) Второе направление представлено нео-кейнсианскими теориями, объединяющими несколько течений (Д. Тобин, О. Симомура, С. Фудзино).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Экономический рост в условиях смешанной экономики,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Экономический рост в условиях смешанной экономики