ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Iнтелектуальна підготовка дітей до навчання в школіIнтелектуальна підготовка дітей до навчання в школі

Iнтелектуальна підготовка дітей до навчання в школі1.1. Аналіз наукової літератури щодо особливостей розумового та психологічного розвитку дітей дошкільного віку

Проблема аналізу особливостей розумового та психологічного розвитку дітей існувала протягом усього історичного процесу розвитку педагогічної науки.

Спочатку дитяча психологія була описовою наукою, ще не здатною розкрити внутрішні закони розвитку. Плутарх, Геродот, Аристотель у своїх працях робили лише незначні зауваження щодо дитячого духовного життя. Перший систематичний опис психічного життя дитини був зроблений Тідеманом у 1787 році у творі “Спостереження за розвитком психічних здібностей у дітей”. Але в той час на цей твір не звернули уваги.

Інтерес до систематичних спостережень за психічним розвитком дитини з’явився лише в ХІХ столітті. Одне з перших досліджень у цій галузі належить Чарльзу Дарвіну, що описав розвиток свого сина в 1877 році. У Росії в 1867 році вийшла книга К.Д.Ушинського “Людина як предмет виховання”. Крім Ушинського питанням виховання і розвитку дітей займалися П.Ф.Лесгафа, П.Ф.Канторєв [8]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Iнтелектуальна підготовка дітей до навчання в школі.

Діагностика розвитку дітей раннього віку, насамперед, цікавила лікарів, що створювали шкали для визначення рівня моторного розвитку (Кюльман). Величезний фактичний матеріал про розвиток дитини в ранньому віці був зібраний батьками – відомими психологами в результаті спостережень розвитку власних дітей (Б.Прейєр, В.Штери, Ж.Піаже, Н.А.Рибніков, Н.А.Ментинська, А.Н.Гвоздьов, В.С.Мухіна, М.Кечки тощо). Придбати курсову на тему - Iнтелектуальна підготовка дітей до навчання в школі, можна вже сьогодні!.

Поступово психологія, так само як і медична, переходила від симптомів до синдромів, а потім і до дійсного причинного пояснення процесу. Зміни в уявленнях про психічний розвиток дитини були завжди пов’язані з розробкою нових методів дослідження. “Проблема методу є початок і основа, альфа і омега всієї історії культурного розвитку дитини”, - писав Л.С.Виготський. І далі: “...Обпертися по справжньому на метод, зрозуміти його відношення до інших методів, установити його сильні і слабкі сторони, зрозуміти його принципове обґрунтування і виробити до нього вірне ставлення – виходить, у певній мірі, виробити правильний і науковий підхід до всього подальшого викладу найважливіших проблем дитячої психології в аспекті культурного розвитку”[5].

На даний час напрямок психології, який вивчає взаємозв’язок вікових психологічних процесів є одним з найбільш актуальних для нашого суспільства.

У сучасній літературі з’являється все більше статей, публікацій, які так чи інакше розглядають різноманітні аспекти даної теми. Зокрема, стаття Г.В.Гуськової “Психологічний аналіз симптоматики кризи 7 років”[6], роботи Г.С.Абрамової “Вікова психологія”, В.А.Аверіна “Психологія дітей та підлітків” та ін.[2, 3, 10].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Iнтелектуальна підготовка дітей до навчання в школі,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Iнтелектуальна підготовка дітей до навчання в школі


Збір обробки статистичної інформації для для контролю виконання плану вантажних перевезень


План до курсової роботи:

Збір обробки статистичної інформації для для контролю виконання плану вантажних перевезень

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Збір обробки статистичної інформації для для контролю виконання плану вантажних перевезень,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Розробка плану статистичного спостереження

В програмній частині проводиться перелік пунктів, які відповідають на питання: для чого проводиться спостереження (мета спостереження); об’єкт спостереження; складові частини об’єкта; одиниця сукупності; одиниця спостереження.

Отже, метою даного статистичного спостереження є дослідження структури та використання основних фондів.

Статистичний формуляр – це документ, в якому перераховано питання, на які необхідно буде дати відповіді в ході проведення статистичного спостереження.

Макет статистичного формуляра наведено в табл. 1.1.

Об’єктом дослідження, тобто місцем проведення статистичного спостереження є АТП, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Декабристів, 8а.

Об’єктивний час це той час до якого відносяться зареєстровані дані, тобто 1-6 вересня 2010 року.

Суб’єктивний час, це той час, коли проводиться статистичне спостереження, тобто 10 вересня 2010 року.

Відповідальна особа за організацію та проведення статистичного спостереження – Іванов Іван Іванович.

Результати обробки документів та аналізу отриманої інформації повинні бути передані керівникові – Петрову М.М.

1.2. Збір статистичної інформації

Відповідно завдання на курсову роботу з досліджуваної генеральної сукупності (N = 217 одиниць основних фондів), робиться вибірка (n = 30 одиниці основних фондів) випадковим, без повторним способом відбору. Отримані дані вносимо до формуляру.


Звіт з проходження практики в АКТАБАНК


План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики в АКТАБАНК

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Звіт з проходження практики в АКТАБАНК,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

ЗАВДАННЯ 1

ПАТ «АКТАБАНК» засновано в 2008 році. АКТАБАНК - універсальний банк, що надає повний спектр фінансових продуктів і банківських послуг фізичним та юридичним особам. АКТАБАНК здійснює свою діяльність на підставі ліцензії НБУ № 243 від 7 листопада 2011 року.

У серпні 2009 року ПАТ «АКТАБАНК» отримані ліцензії ДКЦПФР професійного учасника ринку цінних паперів на здійснення брокерської і дилерської діяльності, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів.

ПАТ «АКТАБАНК» є:

- Учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (свідоцтво № 196 від 22 листопада 2012 р.) (з 17.09.2012 гранична сума відшкодування ФГВН - 200 000 грн.);
- Асоційованим членом Міжнародної платіжної системи VISA International;
- Афілійованим членом Міжнародної платіжної системи MasterCard Worldwide;
- Учасником Міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T.;
- Учасником Міжнародної системи REUTERS;
- Учасником Міжбанківської інформаційно-дилінгової системи Ukrdealing;
- Учасником асоціації «Незалежна асоціація банків України»;
- Членом СРО асоціації «Українські фондові торговці»;
- Членом СРО «Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв»;

Клієнтом ПрАТ «Всесоюзний депозитарій цінних паперів», ПАТ «Національний депозитарій України», Депозитарію НБУ, де відкриті рахунки в ЦП як зберігачу цінних паперів.

Основні показники діяльності на 01.01.2013 р. наведено в таблиці 1.1.


Звіт з проходження практики в Ощадбанк Подільський


План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики в Ощадбанк Подільський

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Звіт з проходження практики в Ощадбанк Подільський,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Загальне ознайомлення та вивчення організації роботи КБ, його структури та функцій

Подільське відділення N5393 ВАТ «Державний ощадний банк України» (далі – Банк) знаходиться за адресою: 04071, Україна, Київська область, м. Київ, вул. Хорива, 27.

АТ “Ощадбанк” - один із найбільших фінансових інститутів української держави, що має найрозгалуженішу мережу установ - близько 6000.

АТ “Ощадбанк” - єдиний в Україні банк, що має закріплену Законом України “Про банки і банківську діяльність” державну гарантію повного збереження грошових коштів громадян, довірених банку.

Банк, починаючи із 16 січня 2002 року, працює згідно з повною банківською ліцензію, наданою НБУ. Банк має ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку для здійснення операцій із цінними паперами.

Основна діяльність Банку полягає у веденні банківських рахунків та залученні депозитів юридичних та фізичних осіб, наданні кредитів, здійсненні платежів, торгівлі цінними паперами та у здійсненні операцій з іноземними валютами.

Станом на 31 грудня 2012 р. Банк був на 100% у власності держави [33].

Банк у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України “Про банки і банківську діяльність” [1], “Про Національний банк України” [2], іншими законами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Національного банку України та Статутом банку.

Банк активно працює практично в усіх секторах українського фінансового ринку, на сучасному рівні обслуговує великих корпоративних клієнтів. Його фінансова надійність – головний аргумент на користь того, що клієнтами Ощадбанку сьогодні є такі поважні системні клієнти, як установи Пенсійного фонду України, ДП «Енергоринок», НАК “Нафтогаз України”, НАЕК “Енергоатом”, УДППЗ “Укрпошта”, ВАТ «Укртелеком».


Звіт з проходження практики на підприємстві БеркутБудІнвест


План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики на підприємстві БеркутБудІнвест

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Звіт з проходження практики на підприємстві БеркутБудІнвест,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТОВ «БЕРКУТБУДІНВЕСТ»

ТОВ «БеркутБудІнвест» - це будівельно-інвестиційна компанія, яка зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, 4а, офіс 139.

Компанія пропонує наступні види робіт та послуг:

- ремонт офісів та квартир;
- ландшафтний дизайн, озеленення, озера, укріплення берегів;
- будівництво доріг;
- суміжні комплексні роботи (електромережі, опалення, вентиляція, кондиціонування тощо);
- промислове будівництво (заводи, склади, офісні центри);
- будівництво котеджів і будинків;
- реконструкція будівель і приміщень;
- архітектура і проектування;
- інженерія і дизайн;
- мобільний зв’язок.

Технологічна схема роботи компанії подана на рис. 1.1.

Організаційна структура підприємства є лінійною. Директор, що здійснює загальне керівництво підприємством, підпорядковується власнику (засновнику) підприємства.

У прямому підпорядкуванні директора знаходяться:

 1. головний інженер;
 2. заступник директора з виробництва;
 3. заступник директора з економіки та соціальних питань;

4) головний бухгалтер.


Звіт з проходження практики на підприємстві ПАТ Ніжинський хліб


План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики на підприємстві ПАТ Ніжинський хліб

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Звіт з проходження практики на підприємстві ПАТ Ніжинський хліб,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТ «НІЖИНСЬКИЙ ХЛІБ»

Публічне акціонерне товариство «НІЖИНСЬКИЙ ХЛІБ» засноване 29 липня 1997 року. Зміни організаційно-правової форми не відбувалося.

ПАТ «НІЖИНСЬКИЙ ХЛІБ» знаходиться за адресою: 16600, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Синяківська, б. 116.

Предметом діяльності ПАТ «НІЖИНСЬКИЙ ХЛІБ» є:

- виробництво хлібобулочних, кондитерських, макаронних та інших продовольчих товарів;
- оптова торгівля;
- роздрібна та комісійна торгівля в магазинах та виїзна торгівля всіма видами продовольства, тютюну, алкогольних і безалкогольних напоїв, промислових товарів;
- організація обслуговування громадян та підприємств через мережу громадського харчування;
- побутове обслуговування населення, підприємств і організацій;
- виробництво товарів народного споживання;
- виробництво не стандартизованого обладнання;
- виробництво металоконструкцій, будівельних металовиробів, монтажних заготовок, вузлів та деталей;
- послуги автомобільного господарства;
- організація пасажирських та вантажних перевезень автомобільним транспортом у межах України та за кордоном;
- транспортно-експедиційні послуги населенню та підприємствам;
- ремонт автотранспорту та інших механізмів;
- виробництво та реалізація будівельної цегли, інших будівельних матеріалів для підприємств усіх форм власності та населення;
- ремонт та будівництво житла за заявами населення;
- будівництво об’єктів для сільського господарства;


Звіт з проходження практики на підприємстві ТОВ АТП-13002


План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики на підприємстві ТОВ АТП-13002

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Звіт з проходження практики на підприємстві ТОВ АТП-13002,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Загальна характеристика діяльності підприємства ТОВ "АТП - 13002"

Публічне акціонерне товариство "АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002" є одним з найбільших пасажирських перевізників міста Києва.

ПАТ "АТП-13002" засноване в процесі приватизації i зареєстровано Виконкомом Московської районної ради народних депутатів м. Києва 22 листопада 1995 року за номером 03114307.

Основним видом діяльності Товариства є надання транспортних послуг легковими автомобілями. Основним Ринком збуту послуг підприємства є м. Київ, а їх утримувачем - населення міста.

Основними видами діяльності підприємства є наступні:

? 50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
? 60.21.1 Пасажирський автомобільний транспорт;
? 60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту.

Комплекс з обслуговування автомобілів включає в себе станцію ТЕХНІЧНОГО обслуговування (СТО), заправних комплекс, малярській комплекс, ділянка мийка, а також велику територію критих та відкритих стоянок для автомобілів.

Головною метою діяльності підприємства є - розвиток підприємства на базі забезпечення його стабільного фінансового стану шляхом здійснення ефективної виробничо-збутової діяльності, що приводить до отримання підприємством високого прибутку і високого ступеня задоволеності клієнтів наданими підприємством послугами з пасажирських перевезень.

Місія ТОВ ПАТ «АТП-13002» може бути сформульована таким чином: створення високоякісної технічної бази, професійного і відданого колективу, що забезпечує стратегічний успіх підприємства і безкомпромісне служіння суспільству і, власне, пасажирам.


Звіт з проходження практики на підприємстві ТОВ Новий Поділ


План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики на підприємстві ТОВ Новий Поділ

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Звіт з проходження практики на підприємстві ТОВ Новий Поділ,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПІДПРИЄМСТВОМ

ТОВ «Новий Поділ» - будівельне підприємство, розташоване за адресою: 04070, м. Київ, пл. Контрактова, 9.

Основними видами діяльності підприємства є:

– будівельні та монтажні роботи;
– зведення несучих та огороджувальних конструкцій будівель і споруд;
– роботи з опорядження конструкцій та устаткування;
– монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;
– монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;
– захист конструкцій, устаткування та мереж;
– інжинірингові роботи;
– генеральний підрядчик у будівництві.

Компанія будує елітне та звичайне житло, розраховане на людей з різними статками. За свою історію компанія здобула найвищий престиж, дякуючи європейському підходу до справи, яку досконало знають більш ніж тисяча інженерно-технічних працівників найвищої кваліфікації. Наявність великої кількості новітньої будівельної техніки дозволяє втілювати в життя найсміливіші технічні ідеї, вирішувати завдання завтрашнього дня.

ТОВ «Новий Поділ» «перебирає» власними руками весь ланцюжок здійснення проекту: від пошуку ділянки під будівництво до здавання житла «під ключ».

Крім будівництва житла, компанія зводить промислові об’єкти, прокладає дороги, а також виготовляє бетонні розчини, клеї та шпатлівки.

Сьогодні ТОВ «Новий Поділ» займає чільне місце в п’ятірці найкращих будівельних компаній міста.

В організаційну структуру управління ТОВ «Новий Поділ» входять:

? 23 виробничих ділянки;


Звіт з проходження практики ТОВ Овочевий комбінат Станишівка


План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики ТОВ Овочевий комбінат Станишівка

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Звіт з проходження практики ТОВ Овочевий комбінат Станишівка,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Загальна характеристика підприємства

Об’єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю «Овочевий комбінат Станишівка» (ТОВ «О.К.С.»). Товариство створене загальними зборами засновників згідно протоколу № 1 від 16 червня 2003 року та зареєстроване Житомирською районною державною адміністрацією за № 271 від 07 серпня 2003 року.

Вид діяльності: вирощування картоплі, овочевих та баштанних культур.

Адреса: 12430, Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Станишівка. Телефон: +38 (0412) 491037.

Товариство створене з метою одержання прибутку шляхом здійснення виробничої, торгівельної, посередницької, зовнішньоекономічної та інших видів діяльності, виконання робіт та надання послуг.

Статутом підприємства визначаються:

 1. загальні положення створення та функціонування підприємства;
 2. мета та основні напрямки діяльності;
 3. принципи здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
 4. формування майна підприємства, його фондів, а також розподіл прибутків та збитків;
 5. права підприємства;
 6. органи управління підприємством та їх компетенція;
 7. права та обов’язки учасників, порядок вступу до товариства та виходу з нього;
 8. припинення діяльності підприємства;
 9. інші умови.

Статут ТОВ «О.К.С.» складено та затверджено відповідно до вимог нормативно-правових актів, що регулюють діяльність підприємства в Україні.


Звіт з проходження практики у АТ БАНК ВЕЛЕС


План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики у АТ БАНК ВЕЛЕС

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Звіт з проходження практики у АТ БАНК ВЕЛЕС,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Основні види діяльності та організаційна структура Банку

Акцiонерний банк «Банк Велес» створений у формi акцiонерного товариства у вiдповiдностi з рiшенням установчих зборiв акцiонерiв i зареєстрований Нацiональним банком України 18 березня 1994 року за № 239.

Банк є правонаступником Акцiонерного банку «Вiтчизна», який зареєстрований Нацiональним банком України 16 квiтня 1997 року та був створений у виглядi вiдкритого акцiонерного товариства шляхом реорганiзацiї Акцiонерного банку обслуговування Чорнобильської програми «Вiтчизна», який в свою чергу був створений у формi закритого акцiонерного товариства засновниками - акцiонерами шляхом рерганiзацiї Акцiонерного комерцiйного банку «Корн», створеного у виглядi акцiонерного товариства закритого типу та зареєстрованого Нацiональним банком України 18 березня 1994 року.

Адреса головного офiсу банку: 03061, м. Киiв, вул. Героїв Севастополя, 48.

АТ «Банк Велес» є унiверсальною банкiвською установою, що дiє на пiдставi оновленої лiцензiї НБУ № 117 вiд 06 сiчня 2010 року та оновленої Генеральної ліцензії НБУ на здійснення валютних операцій № 117-2 від 07 вересня 2012 року, проводить всi можливi в Українi види банкiвських послуг за конкурентноспроможними тарифами.Клiєнти та акцiонери нашого банку представляють всi форми власностi, працюють у рiзних галузях економiки.

АТ «Банк Велес» (далі – Банк) є членом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

Організаційна структура Банку складається із 9 управлінь та 8 відділів, які забезпечують виконання функцій, що передбачені Статутом Банку та чинним законодавством України.


Звіт з проходження практики у банку Аваль


План до курсової роботи:

Звіт з проходження практики у банку Аваль

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Звіт з проходження практики у банку Аваль,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. ХАРАКТЕРИСТИКА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» (скорочена назва — АТ «Райффайзен Банк Аваль») зареєстровано 27 березня 1992 року (до 25 вересня 2006 року — Акціонерний поштово-пенсійний банк «Аваль»). Із жовтня 2005 року банк став частиною банківської групи Райффайзен Інтернаціональ Банк-Холдинг АГ, Австрія (із жовтня 2010 р. — Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ. Станом на 1 січня 2013 року РБІ володів 96,41% акцій українського банку).

Широкий перелік стандартних та новітніх банківських послуг надаються більш ніж 3 млн. клієнтам Райффайзен Банку Аваль через загальнонаціональну мережу, до якої станом на 30 вересня 2012 року входили 826 відділень у великих містах, обласних та районних центрах, окремих селищах у всіх регіонах України.

Поточні рейтинги, присвоєні Райффайзен Банку Аваль агентством Moody’s, наведено в таблиці 1.1

Райффайзен Банк Аваль – публічне акціонерне товариство, органами управління якого є:

— загальні збори акціонерів;
— спостережна рада банку;
— Правління банку.

Ревізійна комісія та служба внутрішнього аудиту є органами контролю за діяльністю банку.

Загальні збори акціонерів – вищий орган управління банку. До компетенції загальних зборів акціонерів як вищого органу управління належить вирішення всіх питань діяльності банку.

Спостережна рада виконує такі функції:

1) затверджує бюджет банку;
2) обирає та відкликає членів Правління банку; затверджує умови цивільно-правових та трудових договорів, які укладаються з членами Правління, встановлює розмір їхньої винагороди та матеріального заохочення;