ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Індивідуальні особливості поведінки молодших школярів з холеричним типом темпераментуІндивідуальні особливості поведінки молодших школярів з холеричним типом темпераменту

Індивідуальні особливості поведінки молодших школярів з холеричним типом темпераменту1.1. Загальне уявлення про темперамент

Коли говорять про темперамент, то мають на увазі багато психічних відмінностей між людьми - відмінності по глибині інтенсивності, стійкості емоцій, емоційній вразливості, темпу, енергійності дій і інші динамічні індивідуально-стійкі особливості психічного життя, поведінки і діяльності. Проте, темперамент і сьогодні залишається багато в чому спірною і невирішеною проблемою. Проте при всьому різноманітті підходів до проблеми, вчені і практики визнають, що темперамент - біологічний фундамент, на якому формується персона як соціальна істота.

Темперамент відображає динамічні аспекти поведінки, переважно природженого характеру, тому властивості темпераменту найбільш стійкі і постійні в порівнянні з іншими психічними особливостями людині. Найбільш специфічна особливість темпераменту полягає в тому, що різні властивості темпераменту даної людини не випадково поєднуються один з одним, а закономірно зв'язані між собою, утворюючи визначену організацію, структуру, що характеризує темперамент [4, с.93].

Отже, під темпераментом слід розуміти індивідуально своєрідні властивості психіки, що визначають динаміку психічної діяльності людини, які виявляючись в різноманітній діяльності незалежно від її змісту, цілей, мотивів, залишаються постійними в зрілому віці і у взаємозв'язку характеризують тип темпераменту.

Людина не народжується готовою персоною. Нею вона стає поступово. Вже з ранніх дитячих років у нього спостерігаються свої індивідуальні особливості психіки, ці особливості дуже консервативні і стійкі, змінюючись набагато повільніше, ніж відомі нам властивості особи (погляд і переконання, риси вдачі, здатності).

Основною відмінною ознакою темпераменту є те, що його прояви характеризують динаміку окремих психічних процесів і динаміку всієї психічної діяльності в цілому. Індивідуальні особливості динаміки психічної діяльності обумовлюють також темперамент і іншими психічними властивостями особи, перш за все мотивами і відносинами особи. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Індивідуальні особливості поведінки молодших школярів з холеричним типом темпераменту.

Властивості темпераменту, відзначаючи динамічну сторону особи, найбільш стійкі і постійні в порівнянні з іншими психічними особливостями людини. Основними компонентами темпераменту є: загальна психологічна активність; емоційність. Від темпераменту залежить: швидкість виникнення психічних процесів і їх стійкість; темп і ритм діяльності і поведінки; інтенсивність психічних процесів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Індивідуальні особливості поведінки молодших школярів з холеричним типом темпераменту,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Індивідуальні особливості поведінки молодших школярів з холеричним типом темпераменту


Види чебрецю та їх використання в медицині


План до курсової роботи:

Види чебрецю та їх використання в медицині

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Види чебрецю та їх використання в медицині,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Зовнішні ознаки чебрецю звичайного

Чебрець звичайний дуже популярна рослина в Україні. Народні назви – чебер, чебрик, чебарка, чебрець боровий, латинська назва – Thymusvulgaris. Майже всі вони в тій чи іншій місцевості вживаються як лікувальні. Особливо, крім чебрецю повзучого, часто вживаються ще такі види: чебрець (тим'ян) блошиний (ThymuspulegioidesL.), що росте на лісових галявинах; чебрець (т. маршаллів– Th. marschallianusWilld.), що росте на узліссях, схилах, степових ділянках; чебрець (т. Черняєва– Th. tschernjajeviiKlok. etShost), що росте у лісах на задернілих пісках і супісках, та інші. Чебреці формують чимало гібридів і різновидностей, тому-то у ботанічних джерелах види мають свої синоніми.

Чебрець звичайний росте невеличкими напівкущиками, завширшки 10- 35 см. Листок Thymusvulgaris звичайно від 4 домм завдовжки та близько 3 мм завширшки, сидячий або із дуже коротким черешком. Пластинка щільна, ціла, від ланцетної до овальної форми, опушена на обох поверхнях сірими або зеленувато-сірими волосками; краї пластинки помітно загорнуті до абаксіальної поверхні. Середня жилка занурена на адаксіальній поверхні та виступає на абаксіальній поверхні. Чашка зелена, часто із фіолетовими плямами, трубчаста, на кінці двогуба, верхня губа відхилена назад, на кінці із трьома лопатями, нижня довша із 2 опушеними зубцями. Після відцвітання трубка чашки закривається кільцем. Віночок майже вдвічі довший від чашки, звичайно коричнюватий у сухому стані та нечітко двогубий [5, с. 344].

Листок Thymuszygis від 1,7 до 6,5 мм завдовжки та від 0,4 до 1,2 мм завширшки, від голчастої до лінійно-ланцетної форми, його краї помітно загорнуті до абаксіальної поверхні. Обидві поверхні пластинки від зеленого до зеленувато-сірого кольору, середня жилка інодіфіолетового кольору; краї, зокрема біля основи, вкриті довгими, білими волосками. Висушені квітки Thymuszygisдуже подібні до висушених квіток Thymusvulgaris.


Використання дидактичних ігор на уроках української мови в початковій школі


План до курсової роботи:

Використання дидактичних ігор на уроках української мови в початковій школі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Використання дидактичних ігор на уроках української мови в початковій школі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Роль дидактичних ігор у формуванні навчально-пізнавальної активності учнів початкової школи

Гра є найприроднішою і найпривабливішою діяльністю для молодших школярів. Ще К. Д. Ушинський писав: «Зробити серйозне заняття для дитини цікавим – ось завдання початкового навчання. Кожна здорова дитина потребує діяльності і до того ж серйозної діяльності… З перших ж уроків привчайте дитину полюбити свої обов’язки й знаходити приємність в їх виконанні» [4, с. 8]. Саме в іграх розпочинається невимушене спілкування дитини з колективом класу, взаєморозуміння між учителем і учнем. У процесі гри в дітей виробляється звичка зосереджуватися, працювати вдумливо, самостійно, розвивається увага, пам’ять, жадоба до знань. Задовольняючи свою природну невсипущу потреба в діяльності, в процесі гри дитина «добудовує» в уяві все, що недоступне їй в навколишній дійсності, у захопленні не помічає, що вчиться – пізнає нове, запам’ятовує, орієнтується в різних ситуаціях, поглиблює раніше набутий досвід, порівнює запас уявлень, понять, розвиває фантазію.

У більшості молодших школярів пізнавальні інтереси мають такі особливості: недостатньо дієві, ситуативні, швидко задовольняються, без підтримки з боку вчителя гаснуть і не поновлюються, недостатньо усвідомлені і узагальнені. У дітей, які демонструють високі досягнення у навчанні яскраво виражена мотивація досягнення успіху — бажання якісно, правильно і самостійно виконувати завдання, досягати необхідного результату. Мотивація досягнення успіху в сполученні із пізнавальними інтересами – найбільш цінний мотив, що стимулює розвиток пізнавальної активності учнів.

Пізнавальний зміст навчання виявляється в його дидактичних завданнях, які педагог ставить перед дошкільниками не прямо, як на занятті, а пов’язує їх з ігровими завданнями та ігровою дією. Дидактична мета, прихована в ігровому завданні, стає непомітною для дитини, засвоєння пізнавального змісту відбувається не навмисне, а під час цікавих ігрових дій (приховування і пошуку, загадування і відгадування, елементів змагання у досягненні ігрового результату тощо) [5, с. 8].


Використання дидактичного матеріалу на уроках математики в початкових класах


План до курсової роботи:

Використання дидактичного матеріалу на уроках математики в початкових класах

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Використання дидактичного матеріалу на уроках математики в початкових класах,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Зміст та значення дидактичного матеріалу на уроках математики

Початкова школа, зберігаючи наступність із дошкільною ланкою освіти, забезпечує подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний та фізичний розвиток. Умовою ефективності навчально-виховного процесу учіння молодших школярів є результативність пізнавальної діяльності, від якої залежить цілеспрямованість розумової активності, розвиток інтелектуальної рефлексії та творчих здібностей учнів.

Використання творчих вправ якнайкраще розвиває у дітей творче мислення, інтерес до навчання, до творчої діяльності. Треба лише вдало добирати математичні завдання, щоб вони викликали цікавість у молодших школярів. Адже пробудити інтерес до математики, навчати школярів творчо мислити – це найголовніша мета, до якої прагне вчитель у зв’язку з завданням підвищення рівня процесу навчання математики. Цьому сприяють:

- безпосереднє сприймання учнями естетики зовнішньої сторони математичних явищ;
- практичне ознайомлення школярів з нестандартним підходом до розв’язання пізнавальних завдань;
- вправляння в пошуках оригінальних рішень;
- багатогранна творча діяльність школярів, яка спрямована на формування навичок пошукової праці [3, с. 26].

Для пожвавлення і підтримання інтересу до завдань, останні повинні задовольняти наступним умовам:

  1. бути несхожими на завдання, запропоновані у підручнику;
  2. зміст завдань повинен бути зрозумілим дітям;
  3. види, послідовність і кількість вправ повинні бути взаємопов’язані; відповідати темі та віковим особливостям учнів;

4) завдання повинні викликати інтерес;


Використання зарубіжного досвіду музично-естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку


План до курсової роботи:

Використання зарубіжного досвіду музично-естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Використання зарубіжного досвіду музично-естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Особливості розвитку світової музичної педагогіки

Осмислення нинішніх проблем музичного навчання й виховання неможливе без звернення до історії музичної педагогіки. Вивчення досвіду музичної освіти з найдавніших часів дає змогу пізнати закономірності музичної педагогіки, рушійні сили розвитку музично-творчих здібностей дітей.

Велике значення надавалося музичному вихованню в античному світі. В той час художня освіченість вважалася основою освіти в цілому, музичність людини розглядалася як соціально цінна та визначальна якість особистості. Музика, література, граматика, малювання, гімнастика складали основний зміст освіти, яка мала розвивати сприйнятливість душі, моральність почуттів, а також силу та красу тіла.

Суспільне виховання у греків було невіддільне від естетичного виховання, основу якого складала музика. Вони розуміли музику як універсальний засіб суспільного виховання та його мету. В Древній Греції всі громадяни до 30 років мали навчатися співу та інструментальній музиці. Особливе значення надавалося хоровому співу. Древні греки вважали його одним з елементів освіти, а слово «неосвічений» трактували як «той, що не вміє співати у хорі». В період античності багатьма видатними мислителями неодноразово відзначалася позитивна сила впливу музичного мистецтва на душу людини та, з огляду на це, необхідність музичного мистецтва як предмету виховання.

Зміст і спрямованість музичного виховання в епоху Середньовіччя були пов’язані з розповсюдженням та укріпленням християнства. На зміну культу насолоди, чуттєвої краси, характерному для античності, прийшов християнський аскетизм – свідоме обмежування та стримування чуттєвих бажань і потреб. Музиці відводилася роль допоміжного засобу для більш глибокого усвідомлення релігійних істин. Вона була важливим засобом естетизації церковних обрядів, наділяючи їх емоційною сутністю, художністю. Церковні мислителі вважали народну та світську музику гріховною.


Використання інтерактивних технологій на уроках математики


План до курсової роботи:

Використання інтерактивних технологій на уроках математики

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Використання інтерактивних технологій на уроках математики,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття, цілі та завдання використання інтерактивних технологій

Сьогодні в сучасній педагогіці на допомогу класичним технологічним аспектам приходять нові, зокрема, інтерактивні технології навчання. Розглядаючи інтерактивні технології навчання як інноваційні, треба пам’ятати, що будь-яка педагогічна технологія буде мертвою, якщо не розглядати її як цілісну систему в єдності її компонентів і взаємозв’язків. У педагогічній літературі описано чимало типів організацій навчання (за рівнем активності суб’єктів, рівнем залучення їх до продуктивної діяльності, за дидактичною метою, за способами організації тощо). Якщо скористатися класифікацією, запропонованою Е.Я. Голантом у 60-х роках XX ст., то всі типи і методи навчання можна поділити на активні та пасивні. У своїй класифікації Е.Я. Голант використовує «пасивність» як визначення низького рівня активності суб’єктів навчання, переважно репродуктивної діяльності за майже цілковитої відсутності самостійності й творчості [4, с. 8]. До цієї класифікації О. Пометун і Л. Піроженко додають інтерактивне навчання як різновид активного, котрий, однак, має свої закономірності та особливості [9, с. 24].

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де учень і вчитель є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання. Педагог виступає в ролі організатора процесу навчання, лідера групи. Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем. Воно ефективно сприяє формуванню цінностей, навичок і вмінь, створенню атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером дитячого колективу [13, с. 10].


Використання різних методів і прийомів на етапі мотивації навчальної діяльності учнів на уроках з предмета Я у світі у 3-4 класах


План до курсової роботи:

Використання різних методів і прийомів на етапі мотивації навчальної діяльності учнів на уроках з предмета Я у світі у 3-4 класах

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Використання різних методів і прийомів на етапі мотивації навчальної діяльності учнів на уроках з предмета Я у світі у 3-4 класах,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Зміст та значення навчального предмету «Я у світі»

Нині діти молодшого шкільного віку переживають події, що відбуваються в країні, разом із дорослими. Конфлікт на Сході України, анексія Криму та інші політичні і суспільні події обговорюються в сім’ях і не залишають байдужими і дітей. Як же маленьким учням, що навчаються в початковій школі, розібратися у цій інформації, якщо навіть не всім дорослим вдається аналітично визначитися з тим, що ж об’єктивно відбувається довкола. Хочемо ми того чи ні, але розмови батьків, учителів, однокласників, спрямовані на з’ясування сутності подій, визначення героїв або протилежних персонажів цих моментів історії, виявлення власної громадянської позиції більшості мешканців рідного міста або села мають значний вплив на свідомість молодшого школяра, на формування його характеру, ціннісних орієнтирів у складних перипетіях навколишнього середовища.

Саме тому вже декілька років у загальноосвітніх школах викладається навчальний предмет «Я у світі», який реалізує освітню галузь «Суспільствознавство» Державного стандарту початкової загальної освіти і спрямовується на соціалізацію особистості молодшого школяра, зокрема його громадянське та патріотичне виховання.

Метою предмета є: формувати здатність дитини до саморозвитку відповідно до своїх здібностей, інтересів і потреб; виховувати молодшого школяра як громадянина України – вільну, демократичну, освічену людину, здатну до незалежних моральних дій; формувати навчальні вміння та навички і потреби в навчанні, а також здатність до практичного та творчого використання набутих знань; сприяти збагаченню духовного світу та моральної культури дитини, становленню її світогляду [20, с. 35].

Ця мета досягається шляхом реалізації таких завдань:


Використання сучасних моделей навчання в практиці роботи загальноосвітніх шкіл


План до курсової роботи:

Використання сучасних моделей навчання в практиці роботи загальноосвітніх шкіл

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Використання сучасних моделей навчання в практиці роботи загальноосвітніх шкіл,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сучасні теорії і концепції навчання

Діяльність людей в процесі навчання носить навчально-пізнавальний характер. Тому ефективність навчання в цілому багато в чому визначається вмінням педагогів організувати навчальний процес у відповідності з основними закономірностями навчально-пізнавальної діяльності учнів. З їх урахуванням розробляються також різноманітні педагогічні (дидактичні) концепції навчання [9, c.53].

Всі педагогічні концепції, незалежно від їх змісту і спрямованості, кінцеву мету навчання трактують як оволодіння учнями системою знань і практичної підготовленості, необхідних для успішної практичної діяльності. Організаційну сторону цього процесу забезпечує керівник заняття. Тому йому дуже важливо знати сутність, зміст та особливості основних концепцій навчання, бачити їхні сильні і слабкі сторони і з урахуванням цього організовувати процес навчання. Керуючись основними положеннями тієї чи іншої концепції навчання, педагог планує свою діяльність і діяльність учнів по оволодінню ними навчальним матеріалом. При цьому він використовує найбільш ефективні форми, засоби та методи навчання. Регулярний контроль і аналіз результатів навчання дозволяють оперативно вносити необхідні корективи як в діяльність навчальну, так і в діяльність учнів [15, c.42].

Нові рішення органічно поєднують продуктивні традиційні і інноваційні підходи. Розглянемо основні з них.

Найбільш поширеною є асоціативно-рефлекторна концепція навчання. Дана концепція спирається на основні закономірності умовно-рефлекторної діяльності кори головного мозку людини, які найповніше висвітлення знайшли в роботах відомих вітчизняних вчених І. М. Сеченова і І. П. Павлова. Згідно з їхньою теорією про фізіологію вищої нервової діяльності в корі головного мозку людини постійно йде утворення безлічі нових умовно-рефлекторних зв'язків (асоціацій) між найрізноманітнішими системами подразників і реакцій.


Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові


План до курсової роботи:

Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та ознаки термінів

Термінологія визначається як система термінів певної науки, співвіднесена із системою понять. Термінологія кожної галузі знання є терміносистемою відповідно до усталених системних зв'язків понять науки, яку вона обслуговує. У лексикологічних дослідженнях терміни прийнято розглядати як слова й словосполучення спеціальної сфери спілкування в науці, виробництві, техніці, мистецтві, конкретній галузі знань чи людської діяльності. Головними вимогами до терміна є системність, наявність класифікаційної дефініції, прагнення до моносемічності і конкретизації в межах терміносистеми й до прозорості внутрішньої форми, стилістична нейтральність, залучення до системи понять певної галузі, відповідність нормам мови, що запобігає появі професійних жаргонізмів, точність, інваріантність, висока інформативність [2, с. 2].

Слово термін прийшло до нас ще з античних часів. У латинській мові означало «межу», «рубіж». Зокрема Арістотель визначав термін як «те, на що розкладається перший засновок, - суб'єкт і предикат». У середньовіччі це слово набуло вже значення «визначення», «позначення». У старофранцузькій мові знаходимо навіть номінацію terme – «слово».

В Україні ця назва поширюється вже у XVIII ст. Зокрема Г. Кониський вважає, що це «зображення певної речі або поняття» у нашому розумінні. Виходячи з цього трактування, український філософ створює своєрідну теорію терміна (про що вже йшлося) [14, с. 143].

Увага до проблеми українського терміна постійно була в центрі уваги Наукового Товариства ім. Т. Шевченка. Зокрема В. Левицький визначає термін як назву, що повинна якнайглибше відповідати науковому поняттю, а ознаками будь-якої термінології, на його думку, є розвиток та упорядкованість. До питання терміна і термінології підходили О. Огоновський, І. Верхратський, І. Пулюй та багато інших провідних українських учених.


Виникнення та припинення юридичних осіб


План до курсової роботи:

Виникнення та припинення юридичних осіб

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Виникнення та припинення юридичних осіб,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та ознаки юридичної особи. Види юридичних осіб

Юридична особа є учасником цивільних правовідносин та самостійним суб’єктом правовідносин і існує незалежно від фізичних осіб, які її утворили. Юридичною особою ЦК України визначає організацію, створену і зареєстровану у встановленому законом порядку (ст. 80). Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. Вона створюється шляхом об’єднання осіб та (або) майна [3]. На переконання І.М. Кучеренко, таке визначення поняття юридичної особи навряд чи можна назвати дефініцією. Стаття 80 ЦК України, наголошує вчена, дає не досить об’ємне за своєю суттю поняття юридичної особи, воно більш точно відповідає характеристиці такого «утворення», як суб’єкт цивільних правовідносин [20, с. 7]. Тому передусім, розглянемо, який зміст вкладають у зазначене поняття науковці.

Передусім, відмітимо, що поняття юридичної особи закріплено лише в окремих галузях права (насамперед у цивільному та цивільно-процесуальному). На думку Н. І. Коняєва, поняття юридичної особи має значення для відносин, які регулюються цивільним, цивільно-процесуальним та міжнародним приватним правом. У нормативних актах інших галузей права поняття юридичної особи практично не застосовується, з ним, як правило, не пов’язується правосуб’єктність організацій, що беруть участь у відносинах, регульованих нормами державного, адміністративного, сімейного та інших галузей права [17, с. 13].

Так, О.А. Підопригора та Д.В. Боброва визначають юридичну особу як колективне утворення, певним чином організований колектив людей (організація) [35, с. 77]. Як організації, які мають відокремлене майно, можуть від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачами і відповідачами в суді, арбітражі або третейському суді, трактують юридичну особу Л.О. Доліненко та С.О. Сарновська [14, с. 70]. Майже так само характеризує указане поняття і М.В. Кравчук [18, с. 180].


Виробнича структура підприємства


План до курсової роботи:

Виробнича структура підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Виробнича структура підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Поняття і значення виробничої структури підприємства

Структура будь-якого підприємства - це склад його підрозділів і характерів зв’язків між ними. Структуру підприємства зазвичай визначають галузь, в якій працює підприємство і розмір виробництва. Структура підприємства може змінюватися під впливом таких факторів, як науково-технічний прогрес та соціально-економічні процесів. Розрізняють виробничу і загальну структуру підприємства. Під виробничою структурою підприємства розуміють склад, розміри і взаємозв’язок виробничих дільниць, служб та цехів. Визначення виробничої структури підприємства передбачає обґрунтування складу і спеціалізації назв підрозділів і встановлення раціональних зв’язків [6]. Підприємство повинно самостійно визначати свою організаційну структуру, загальну кількість робітників і штатний розклад.

Виробничий процес є основним змістом діяльності будь-якого виробничого підприємства.

Під поняттям виробничий процес розуміють усю сукупність пов’язаних між собою основних, обслуговуючих та допоміжних процесів, внаслідок цих процесів, матеріали, що надходять та напівфабрикати становляться готовою продукцією.

Розрізняють наступні типи виробничих структур (рис. 1.1.):

  1. цехова: головним виробничим підрозділом підприємства є цех- адміністративно відділена частка підприємства, в якій виконується комплекс робіт відповідно до внутрішньозаводській спеціалізації;
  2. безцехова: основною ланкою будови є виробнича дільниця;
  3. корпусна: основним підрозділом є корпус, тобто об’єднані між собою однотипні цехи;

4) комбінатська: здійснюються багатостадійні процеси виробництва на підприємствах.