ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Хімічна промисловість України та її роль у розвитку національного господарстваХімічна промисловість України та її роль у розвитку національного господарства

Хімічна промисловість України та її роль у розвитку національного господарстваРОЗДІЛ І. ХІМІЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ - ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОМИСЛОВОСТІ

Потенціал хімічної промисловості України сформувався здебільшого завдяки розвитку централізованої планової економіки в минулому найсильнішому на континенті геополітичної держави [3, с. 142].

За роки незалежності Україна змогла не тільки зберегти виробничий потенціал хімічної промисловості, але й примножити його. Оскільки ця промисловість була здебільшого орієнтована на експорт, вона в меншій мірі відчула економічну кризу пострадянського простору. Українські хімічні підприємства змогли зарекомендувати себе в якості надійних та стабільних партнерів.

Промисловість України є найбільшим роботодавцем, кількість працюючих у цій сфері складає більше 300 тис. чоловік. Кількість зайнятих у хімічній промисловості перебільшує 70 тис. чоловік. Кадрова політика українських підприємств постійно вдосконалюється, а рівень підготовки кадрів досить високий.

Потужний хімічний комплекс дістався Україні в спадок від СРСР. По обсягах виробництва підприємства республіки займали друге місце після РРФСР, виробляючи до 20% хімічної продукції. Розпад Радянського Союзу на початку 90-х привів до кризи промисловості: у 1991-1999 роках випуск хімічної продукції в Україні скоротився майже на 60%. Але на початку XXI століття галузь стала показувати позитивні тенденції — щорічний приріст виробництва перевищує 6%. Цьому сприяв повний або частковий перехід хімічних підприємств під контроль приватного капіталу [3, с. 144]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Хімічна промисловість України та її роль у розвитку національного господарства.

Хімічний комплекс — один з провідних у структурі сучасної економіки. Від його розвитку, як і від розвитку машинобудування, значною мірою залежить науково-технічний прогрес. Комплекс хімічних виробництв виготовляє продукцію для всіх основних галузей промисловості, транспорту, сільського господарства, оборони, побутового обслуговування та інших сфер діяльності. Він істотно впливає на рівень і темпи розвитку економіки в цілому.

Використання хімічної продукції в промисловості дає змогу виготовляти значну кількість високоякісних виробів, необхідних таким прогресивним галузям виробництва, як атомна енергетика, радіоелектроніка тощо. Продукція хімічної промисловості часто заміщує природну сировину, яка дорого коштує, сприяє зниженню вартості кінцевої продукції, підвищенню якості виробів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Хімічна промисловість України та її роль у розвитку національного господарства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Хімічна промисловість України та її роль у розвитку національного господарства


Діагностика схильності до суїцидальної поведінки


План до курсової роботи:

Діагностика схильності до суїцидальної поведінки

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Діагностика схильності до суїцидальної поведінки,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Проблема суїциду і суїцидальної поведінки в психологічній науці

Випадки суїциду відомі людству з давніх часів. Вони згадуються в міфах і легендах світу, літературних пам'ятках більшості народів на всіх континентах. Збереглися відомості про суїциду видатних діячів різних часів і народів.

Суїцид, на думку А.Г. Абрумової, - це форма самонаправленого насильства, смерть, наступаюча в результаті довільного самоушкодження або самоотруєння. У правовому сенсі для реєстрації причини смерті суїцид визначається як саморуйнівна дія, вчинена особою, яка усвідомлює свої дії та їх можливі наслідки [2].

О. С. Бек виділяє компоненти суїцидальної поведінки [6, c. 42]:

- пасивні уявлення суїцидальних думок, фантазії на тему своєї смерті, але не на тему позбавлення себе життя як довільної діяльності ("добре б померти", " якби зі мною щось сталося»);
- антивітальні тенденції - ідеї, спрямовані на негативне ставлення до життя;
- суїцидальні думки - це вже активна форма суїцидальності, тобто схильність до суїциду, глибина якої зростає в міру розвитку засобів її здійснення.
- суїцидальні наміри передбачають поєднання наміру, рішення і вольового компонента, що сприяє безпосередньому переходу до зовнішньої поведінки.

Весь період - від виникнення думки про смерть до вчинення суїцидального наміру - називається пресуїцидальним. Його тривалість може варіюватися від декількох хвилин(гострий) до декількох місяців (хронічний).

Як стверджує А. Г. Абрамова, найбільший відсоток суїцидів припадає на підлітків. Вона виявила певні групи підлітків, які можуть вчинити суїцид [1, c. 53]:


Добро та зло в англомовній картині світу


План до курсової роботи:

Добро та зло в англомовній картині світу

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Добро та зло в англомовній картині світу,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Характеристика та типи картини світу

Введення поняття картина світу у лінгвістику дає змогу дослідникам по-новому подивитися на вже відомі лінгвістичні проблеми. З картиною світу пов’язана певна логіка світобачення, спосіб світосприйняття. Проте картина світу не є дзеркальним відбиттям світу, а лише певною його інтерпретацією. Картина світу розглядається як сукупність усіх знань людини про світ,що виникає в процесі розумової діяльності людини під час її контактів зі світом, інтегрований глобальний образ світу, що відображає весь процес духовної активності людини; як сукупність образів, створених в результаті взаємодії людини і навколишнього світу, які є основними в даній культурі; як цілісний глобальний образ світу, який лежить в основі світобачення людини, котра репрезентує сутнісні якості світу в розумінні її носіїв і є результатом всієї духовної активності людини; як суб’єктивний образ об’єктивної реальності, що лежить в основі індивідуального та суспільного пізнання, і об’єктивований у мові і текстах, - потрібних людині для адаптації у світі.[11, с. 112-113]

Термін «картина світу» можна віднести до фундаментальних, які відображають специфіку людини, її існування в світі, взаємостосунки зі світом, найважливіші умови її існування в світі.

В свідомості людей, які належать тому чи іншому національному колективу, складається та передається із покоління в покоління свій образ картини світу, навколишньої об’єктивної дійсності.

Картина світу, на думку багатьох лінгвістів, – вихідний глобальний образ світу, який репрезентує сутнісні властивості світу у розумінні її носіїв, лежить в основі світогляду людини та є результатом усієї її духовної активності.


Доведення банку до неплатоспроможності


План до курсової роботи:

Доведення банку до неплатоспроможності

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Доведення банку до неплатоспроможності,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та основні ознаки системи банкрутства

Система банкрутства в цілому складається з взаємозалежних елементів. Неможливо зрозуміти напрямок і характер законодавства про банкрутство без вивчення специфіки його процедур і механізмів.

Серед основних елементів системи банкрутства слід виділити наступні:

- законодавство як зовнішня форма вираження норм регулювання відносин неплатоспроможності;
- правова ідеологія, зокрема правосвідомість, доктрини конкурентного права, теорії, правова культура та ін.;
- правова політика, а саме правотворча діяльність;
- судова та юридична практика;
- інші правові явища (принципи законодавства про банкрутство, правовий статус учасників відносин про неспроможність, процесуальні механізми та ін.), які формують "інфраструктуру" конкретної системи банкрутства [5, c. 127].

Законодавство про банкрутство - це найважливіший елемент системи правових механізмів неплатоспроможності. Проведене дослідження світових систем банкрутства дозволяє говорити про те, що в кожній країні право неплатоспроможності має своє формальне втілення. Таким чином, в Сполучених Штатах діє Кодекс Сполучених Штатів, який називається кодифікацією Федерального закону США, і деякі розділи цього Федерального закону присвячені питанням банкрутства. У таких країнах, як Україна, Болгарія, Росія, а також Німеччина, Франція, існує окремий закон, що регулює питання, пов'язані з банкрутством господарюючих суб'єктів.

На відміну від перерахованих європейських країн, в Японії питання про неспроможність вирішується низкою законодавчих актів у цій галузі. Таким чином, система законів ділиться на окремі процедури і суб'єкти, які можуть вибрати відповідну процедуру. Загалом система законодавства про банкрутство об'єднує п'ять законодавчих актів.


Договір прокату. Зміст договору прокату


План до курсової роботи:

Договір прокату. Зміст договору прокату

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Договір прокату. Зміст договору прокату,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття, характеристика та істотні умови договору прокату

Прокат – це різновид майнового найму, тому низка норм ЦК про майновий найм поширюється і на договір прокату [27, с. 285]. Про те, що договір прокату за своєю юридичною природою є різновидом договору майнового найму, зауважує і Д.І. Мейєр. За словами науковця, договір майнового найму мав декілька назв, різниця в застосуванні яких полягала в тому, що кожна з цих назв мала, визначаючи один і той самий договір майнового найму, надавала йому особливий відтінок. Зокрема, словом «прокат» іменувався зазвичай найм меблів, одягу й іншого рухомого майна [18, с. 164].

У Цивільному кодексі УРСР 1963 р. договору побутового прокату присвячувалися окремі статті (ст.ст. 273–276). За договором побутового прокату, відповідно до ст. 273 ЦК УРСР, державні, кооперативні й інші громадські організації надавали громадянам у тимчасове користування за плату предмети домашнього вжитку, музичні інструменти, спортивний інвентар, легкові автомобілі й інше майно [9].

За чинним законодавством, договір прокату є різновидом найму (оренди), умови та порядок передання майна (речі) за договором прокату визначаються загальними правилами про договір найму (оренди) (пар. 1 гл. 58 ЦК України) [2]. Разом з тим, договору прокату притаманні характерні ознаки, що дозволяють виділити його як самостійний договір із відповідним правовим регулюванням.

Згідно зі ст. 787 ЦК за договором прокату наймодавець, який здійснює підприємницьку діяльність з передання речей у найм, передає або зобов’язується передати рухому річ наймачеві у користування за плату на певний строк [2]. Відповідно, договір прокату можна визначити як підприємницьку діяльність наймодавця з переданням чи зобов’язанням передачі рухомих речей у користування за плату на певний час.


Документообіг і його організація


План до курсової роботи:

Документообіг і його організація

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Документообіг і його організація,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Зміст та вимоги до створення документування

Документ вважають у буквальному сенсі як свідоцтво або доказ. Тоді його широке значення полягає у тому, що він являється матеріальним носієм, який використовують у процесі спілкування, та шляхом використання різноманітних засобів або способів та який фіксують в доцільній для сприйняття формі.

Бухгалтерській документи розглядають як письмове підтвердження , яке має певну форму та зміст та має містити інформацію про господарські операції та факти того, що вони здійснились.

В такому випадку документацію слід розглядати як спосіб, за яким відбувається оформлення господарської операції. Документацію відносять до важливого елементу методу бухгалтерського обліку, так як вона допомагає формувати первинне спостереження за господарською операцією та є обов’язковою умовою за якої господарська операція має відображатися в обліку. Первинний документ, який фіксує факт здійснення господарської операції являється підставою для формування бухгалтерського обліку зазначених операцій. Будь-який первинний документ повинен бути складений під час факту здійснення господарських операцій.

До оформлення первинних бухгалтерських документів ставлять такі вимоги:

? вимога, яка полягає у тому, що первинний документ має бути складений у той момент, коли здійснено операцію, та у тому випадку ,якщо це можливо то після того, як операція завершиться;
? вимога, яка полягає у тому, що документ мають складати на бланках типової форми, які затверджені Держкостатом України, або на бланку спеціалізованої форми, яка має бути затверджена відповідним міністерством та відомством, та також виготовлений самостійно, який має містити різноманітні обов’язкові реквізити типової або спеціалізованої форми;
? вимога, яка полягає у тому, що якщо первинний документ складається та зберігається на машинному носію інформації, то підприємства мають за свій рахунок сформувати його копію на паперовому носії, якщо того вимагають інші учасники господарської діяльності, правоохоронні органи та відповідні органи за повноваженнями, які передбачено законодавством;


Допоміжні речовини у фармацевтичній технології


План до курсової роботи:

Документообіг і його організація

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Документообіг і його організація,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Зміст та вимоги до створення документування

Документ вважають у буквальному сенсі як свідоцтво або доказ. Тоді його широке значення полягає у тому, що він являється матеріальним носієм, який використовують у процесі спілкування, та шляхом використання різноманітних засобів або способів та який фіксують в доцільній для сприйняття формі.

Бухгалтерській документи розглядають як письмове підтвердження , яке має певну форму та зміст та має містити інформацію про господарські операції та факти того, що вони здійснились.

В такому випадку документацію слід розглядати як спосіб, за яким відбувається оформлення господарської операції. Документацію відносять до важливого елементу методу бухгалтерського обліку, так як вона допомагає формувати первинне спостереження за господарською операцією та є обов’язковою умовою за якої господарська операція має відображатися в обліку. Первинний документ, який фіксує факт здійснення господарської операції являється підставою для формування бухгалтерського обліку зазначених операцій. Будь-який первинний документ повинен бути складений під час факту здійснення господарських операцій.

До оформлення первинних бухгалтерських документів ставлять такі вимоги:

? вимога, яка полягає у тому, що первинний документ має бути складений у той момент, коли здійснено операцію, та у тому випадку ,якщо це можливо то після того, як операція завершиться;
? вимога, яка полягає у тому, що документ мають складати на бланках типової форми, які затверджені Держкостатом України, або на бланку спеціалізованої форми, яка має бути затверджена відповідним міністерством та відомством, та також виготовлений самостійно, який має містити різноманітні обов’язкові реквізити типової або спеціалізованої форми;
? вимога, яка полягає у тому, що якщо первинний документ складається та зберігається на машинному носію інформації, то підприємства мають за свій рахунок сформувати його копію на паперовому носії, якщо того вимагають інші учасники господарської діяльності, правоохоронні органи та відповідні органи за повноваженнями, які передбачено законодавством;


Дослідження лояльності споживачів (на прикладі Coca-cola Україна)


План до курсової роботи:

Дослідження лояльності споживачів (на прикладі Coca-cola Україна)

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Дослідження лояльності споживачів (на прикладі Coca-cola Україна),

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність поняття «лояльність», її види

Лояльність клієнтів – дуже важливий аспект функціонування будь-якого підприємства, діяльність котрого тим чи іншим чином стосується контактів зі споживачами. Для розуміння загальної ситуації, перш за все потрібно дослідити сутність базових понять. Першими такими поняттями будуть «лояльність» та «задоволеність». Важливе значення має не лише розуміння визначень, а і взаємозв’язків між даними поняттями: що їх об’єднує та що відрізняє один від одного.

Термін «лояльність» можна трактувати по-різному, і багато науковців висловлювали своє власне бачення стосовно нього. Якщо узагальнити, то лояльністю можна назвати позитивне ставлення споживачів до певної фірми або продукту. Вона є показником успішності та стійкості компанії. Це позитивне ставлення характеризується емоційною прихильністю споживача та його намірами купувати продукцію в майбутньому, не розглядаючи перспективу змінити щось: ні бренд, ні фірму, не шукаючи товарів-замінників, тобто абсолютною вірністю і тривалістю взаємовідносин. Навіть в перекладі з англійської мови, «loyal» трактується, як вірний, відданий. Деякі автори підручників та книг замість поняття «лояльність» використовують «вірність», вважаючи їх абсолютними синонімами.

Поряд з «лояльністю» існує і поняття «задоволеність споживача». Цей термін можна трактувати, як психологічний стан людини, котрий досягнутий за допомогою позитивних емоцій та характеризується усвідомленням людини, що вона досягла своєї мети. Оцінка задоволеності споживача є підставою для визначення лояльності. Якщо покупець або споживач відчуває стан задоволення після покупки, ймовірніше за все він повернеться за нею знову і знову, радитиме її всім своїм знайомим. Ступінь задоволення споживачів можна умовно розділити на три рівні: незадоволені, тобто «терористи» - споживачі, котрі не відчули позитивних емоцій при взаємодії з фірмою чи товаром.


Дослідження особливостей уваги дітей дошкільного віку


План до курсової роботи:

Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність в державі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Вплив податкової політики на економічну і соціальну стабільність в державі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та значення податкової політики для забезпечення економічної і соціальної стабільності в державі

Податкова політика – це діяльність держави у сфері встановлення і стягнення податків. Саме через податкову політику держави відбувається становлення і розвиток податкової системи держави. Основними принципами податкової політики є фіскальна і економічна ефективність, соціальна справедливість.

Історичний розвиток суспільства зумовив становлення податку як невід'ємного та обов'язкового атрибуту державної влади. Саме завдяки посередництву таких інструментаріїв, держава отримала змогу виконувати свої функції як основне соціополітичне, культурне, економіко-правове об'єднання груп осіб, які мали спільні інтереси та територію проживання.

Початкові зародки вчення про податки, які поклали початок теорії оподаткування, з'явилися в Епоху Просвітництва. Вони дістали назву атомістичної теорії, згідно якої податок розуміють як результат договору між сторонами, за яким підлеглий вносить державі плату за різні послуги [22]. Головними представниками згаданої теорії стали Ш. Монтеск'є, Т. Гоббс, С.Вольтер, О. Мірабо. Зокрема, Ш. Монтеск'є зазначав: «Податок - частина, яку кожний громадянин надає із свого майна для того, щоб отримати охорону тієї частини, що залишилась або використати її з більшою насолодою». Вольтер притримувався думки, що «сплачувати податок означає віддавати частину свого майна, щоб зберегти залишкове» [22].

Особливе місце в розвитку теорiї податкiв, їх вiдображенні в господарських операцiях належить представникам класичної школи в особi А. Смiта i Д.Рiкардо та їх послiдовникiв, якi найглибше розробили питання економiчної природи податкiв. А. Смiт стверджує, що податок, – це справедлива цiна за послуги держави. Вiн писав: “Витрати уряду щодо своїх пiдданих – те саме, що витрати управлiння вiдносно господарiв великого помістя, зобов'язаних брати участь у цих витратах у розмiрi доходiв, отримуваних кожним із цього помiстя” [16, с.78].


Дослідження процесу формування номенклатури та асортименту продукції промислового підприємства


План до курсової роботи:

Дослідження процесу формування номенклатури та асортименту продукції промислового підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Дослідження процесу формування номенклатури та асортименту продукції промислового підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття асортименту та номенклатури продукції

Товарний асортимент – це певна сукупність, група або перелік товарів різних видів і сортів, об'єднаних за будь-якою ознакою (призначенням, сировині і матеріалам, з яких вони виготовлені, і т.д.), що виконують схожі функції і призначених одним і тим же клієнтам у певному ціновому діапазоні через однотипні торговельні заклади.

Існує безліч класифікацій асортименту.

За місцезнаходженням товарів розрізняють промисловий і торговий асортимент.

Промисловий асортимент – асортимент товарів, що виробляється окремою галуззю промисловості або окремим промисловим підприємством.

Торговий асортимент – асортимент товарів, представлений у торговельній мережі. На відміну від промислового торговельний асортимент включає в себе, як правило, товари різних виробників.

Залежно від широти охоплення товару розрізняють простий, складний, розгорнутий, укрупнений, видовий, супутній і змішаний асортимент товарів.

Простий асортимент – асортимент товарів, представлений такими видами, які класифікуються не більше ніж за трьома ознаками. Представлений невеликою кількістю груп, видів і найменувань товарів, які задовольняють обмежене число потреб.

Складний асортимент – асортимент, представлений такими видами товарів, які класифікуються більш ніж за трьома ознаками.

Розгорнутий асортимент – асортимент товарів, представлений їх різновидами. Він включає в себе значну кількість підгруп, видів, різновидів, найменувань, у тому числі марочних торгових артикулів, що відносяться до групи однорідних товарів, але відрізняються індивідуальними ознаками.


Дослідження стратегічних цілей та ринкових можливостей як складових стратегічної маркетингової програми ПАТ Монделіс Україна


План до курсової роботи:

Дослідження стратегічних цілей та ринкових можливостей як складових стратегічної маркетингової програми ПАТ Монделіс Україна

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Дослідження стратегічних цілей та ринкових можливостей як складових стратегічної маркетингової програми ПАТ Монделіс Україна,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Теоретичні засади обґрунтування цілей підприємства як одного із стратегічних орієнтирів господарської діяльності підприємства

Вибір конкретних цілей, їх якісних і кількісних характеристик є індивідуальним процесом для кожного підприємства та залежить від його фінансового стану та ресурсних можливостей. Таким чином, не може бути однозначного алгоритму розробки та вибору цілей підприємства для будь-якої господарської ситуації, проте можна виділити основні з них. Досягнення головної цілі підприємства реалізується за допомогою цілей різних рівнів. Значимість окремих цілей, безумовно, різна на окремих етапах розвитку підприємства, і це слід враховувати при виборі шляхів їх реалізації.

Існують три основні характеристики, які визначають як саму мету, так і ті зусилля, які вимагаються від працівника щодо її досягнення: складність, специфіка і прийнятність.

1) Складність мети відображає рівень професіоналізму, необхідний для її досягнення. Чим вища кваліфікація працівника, тим частіше він визначає свою діяльність як систему результатів, яку повинен забезпечити. Складність цілей визначається процесом її досягнення. Наприклад, для технічної служби може бути поставлена мета – забезпечити задану якість товару. При наявності технічної документації досягнення цієї мети не є чимось особливо складним. Якщо технічної документації немає, то складність досягнення мети зростає.

2) Специфіка мети відображає кількісний результат, її визначеність. Специфіка передбачає відповідність процесу досягнення мети посадових обов'язків виконавця. З розвитком ринкових відносин у підприємств дива з'являтися ринкові (маркетингові) мети. Відповідно, для здійснення цих цілей спочатку залучалися фахівці відділів збуту, які не повною мірою розуміли специфіку ситуації, що змінилася на ринку: конкуренція, товари-замінники, інфляція і т. д.

Метою підприємства на ринку стало досягнення певної ринкової частки, на відміну від колишньої мети – виконання плану. Розуміння, що таке частка ринку, як її визначати і як впливати на неї, у багатьох підприємств відсутнє й досі. Для досягнення цих цілей необхідно нове знання і його структурна підтримка. Для цього вводяться маркетингові структури.