ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Геологічні дослідження України в АнтарктидіГеологічні дослідження України в Антарктиді

Геологічні дослідження України в Антарктиді1.1. Загальні відомості. Історія досліджень

Межі Антарктики проводять по північному положенню атмосферного фронту, який відокремлює повітряні маси помірних широт та антарктичне повітря (орієнтовно це район 53° пд. широти).

Береги Антарктиди - це переважно льодовикові урвища заввишки 30-100 метрів над рівнем океану і лише близько 5% берегової лінії - скельні породи. Значна частина узбережжя оточена шельфовими льодовиками, які займають майже 11% площі материка. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Геологічні дослідження України в Антарктиді.

Понад 99% площі Антарктиди займають льодовики з об'ємом льоду 26 млн. км3 (87% об'єму льоду Землі). Це область найбільшого зледеніння планети. Середня потужність льодовиків складає 1830 м, а максимальна - 4776 м. Якби всі льодовики Антарктиди розтанули, то рівень Світового океану піднявся б на 62 метри.

Внаслідок наявності потужного крижаного щита Антарктида є найвищим материком. Середня висота поверхні складає 2040 м, а корінної підльодовикової - усього 410м, причому є ділянки, що залягають нижче рівня Світового океану.

Антарктична експедиція Ф. Беллінсгаузена та М. Лазарева в 1819-1821 роках, коли була відкрита Антарктида в районі Берега Принцеси Марти (69°23' пн. ш. і 2° 10' зх. д.) започаткувала систематичне вивчення та наукові дослідження природи материка [4, с.36]. Придбати курсову на тему - Геологічні дослідження України в Антарктиді, можна вже сьогодні!.

В першій половині XIX століття значні географічні відкриття зробили три антарктичні експедиції: французька Жуля Дюмон-д'Юрвіля (1837-1840), американська Чарльза Вілкса (1838-1842) та англійська Джеймса Росса (1839-1843). Перша відкрила на сході материка частину узбережжя, яка була названа Землею Аделі, друга - Землю Вілкса, а англійці - Землю Вікторії, а також море та гігантський шельфовий льодовик, що були названі на честь керівника експедиції.

Першу документально зафіксовану висадку на Антарктиду зробили моряки англійського капітана Джона Дейвіса: 7 лютого 1821 року вони зійшли на берег Західної Антарктиди в районі 64°пд.ш. Норвезький вчений Карстен Борхгревінк з чотирма колегами вперше перезимував в Антарктиді - це було в 1899 році, в районі мису А дер (Земля Вікторії).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Геологічні дослідження України в Антарктиді,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Геологічні дослідження України в Антарктиді


Організація інвестиційної діяльності підприємства за матеріалами ТОВ Лайм Дистрибьюшн

1.1. Сутність інвестиційної діяльності підприємства

У науковій літературі під інвестиціями традиційно прийнято розуміти здійснення певних економічних проектів у теперішньому часі, щоб в майбутньому одержати доходи. Такий підхід до розуміння інвестицій є домінуючим як у вітчизняній, так і в зарубіжній економічній літературі.

Водночас поняття «інвестиції» є занадто всебічним, щоб дати йому єдине та вичерпне визначення. У різних розділах економічної науки та різних галузях практичної діяльності його тлумачення має свої особливості.

У макроекономіці інвестиції визначають як частину сукупних витрат, що складається з витрат на нові засоби виробництва, житло або збільшення товарних запасів. Таким чином, інвестиції - це частина валового внутрішнього продукту, яка не спожита у поточному періоді, а забезпечує приріст капіталу в економіці країни у майбутньому [23, с. 39].

Мікроекономіка розглядає інвестиції як процес створення нового капіталу (у т.ч. засобів виробництва і людського капіталу), а в теорії фінансів під інвестиціями розуміють придбання реальних чи фінансових активів з метою отримання прибутку.

Поняття «інвестиція» походить від латинського терміна invest, що означає «одягати». У широкому розумінні цієї категорії інвестиції є вкладанням капіталу з метою його майбутнього зростання. При цьому приріст капіталу повинен бути достатнім, щоб компенсувати інвестору відмову від використання ним наявних коштів на споживання в поточному періоді, одержати винагороду за ризик, відшкодувати втрати від інфляції у майбутньому періоді. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація інвестиційної діяльності підприємства за матеріалами ТОВ Лайм Дистрибьюшн.

У рамках цього підходу існує багато модифікацій поняття «інвестицій», поява яких обумовлена специфікою та традиціями різних економічних шкіл та течій. Так, відповідно до австрійської школи «граничної корисності», інвестиції трактуються як обмін задоволення потреб сьогодні на задоволення їх у майбутньому.

У сучасній економічний літературі термін «інвестиції», зазвичай, трактується як будь-яке вкладання коштів, яке може і не призводити до зростання капіталу чи одержання прибутку.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація інвестиційної діяльності підприємства за матеріалами ТОВ Лайм Дистрибьюшн,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація інвестиційної діяльності підприємства за матеріалами ТОВ Лайм Дистрибьюшн


Аналіз забезпеченості бюджетних установ трудовими ресурсами

1. МІСЦЕ АНАЛІЗУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВА

Сутність управління продуктивністю та ефективністю використання трудових ресурсів, включаючи найманих робітників, роботодавців і інших власників організації полягає у встановленні організаційно-економічних, соціально-психологічних і правових відносин суб‘єкта й об‘єкта управління. В основі таких відносин лежать принципи, методи і форми впливу на інтереси, поводження і діяльність працівників із метою максимального їх використання.

Управління продуктивністю трудових ресурсів займає провідне місце в системі управління підприємством, як на комерційному, так і на бюджетному рівнях. Методологічно ця сфера управління володіє специфічним понятійним апаратом, має відмітні характеристики і показники діяльності, спеціальні процедури і методи, такі як: експеримент, атестація, методи вивчення та напрямку аналізу змісту праці різних категорій персоналу та інше.

Умови ринкової економіки потребують від підприємств підвищення ефективності виробництва, конкурентоздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання й управління виробництвом, подолання безгосподарності активізації виробництва, ініціативи і т.д. В таких умовах підвищуються вимоги і до бюджетних установ, особливо до медичних закладів. Адже поряд з бюджетними вже існує багато комерційних медичних та фармацевтичних установ, які створюють серйозну конкуренцію державним підприємствам, та найчастіше, мають суттєві переваги у якості медичних послуг [16; c. 412].

Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється економічному аналізу діяльності суб‘єктів господарювання. З його допомогою виробляється стратегія й тактика розвитку підприємства, формуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності організація, його підрозділів, працівників. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз забезпеченості бюджетних установ трудовими ресурсами.

В економічній енциклопедії сказано, що аналіз (грец. analysis — розкладання, розчленування) — це взаємопов'язані й взаємозумовлені методи вивчення і наукового дослідження певних явищ, процесів, дій, результатів. У економіці застосовується з метою виявлення закономірностей і тенденцій

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз забезпеченості бюджетних установ трудовими ресурсами,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз забезпеченості бюджетних установ трудовими ресурсами


Аналіз витрат підприємства на збут та напрямки їх оптимізації в умовах застосування сучасних інформаційних технологій

1.1. Аналіз і оцінка ефективності формування витрат підприємства

Важливою умовою успішної підприємницької діяльності є досягнення оптимального рівня витрат, що підвищує конкурентоздатність продукції, а отже сприяє довгостроковому економічному зростанню підприємства. Саме тому для суб’єкта господарювання важливого значення набуває аналіз та оцінка ефективності формування витрат, які він здійснює під час свого функціонування. Лише проаналізувавши витрати та оцінивши їх ефективність можна зробити висновок про раціональність їх формування та відповідно до цього врегулювати систему управління витратами підприємства.

Для аналізу та оцінки ефективності формування витрат суб’єкта господарювання існує певна система економічних показників, які можна розподілити на групи відповідно до видів діяльності підприємства.

До показників, за допомогою яких аналізують витрати від основної діяльності можна віднести коефіцієнти покриття та окупності виробничих та реалізованих виробничих витрат, коефіцієнти покриття та окупності адміністративних витрат, коефіцієнти покриття та окупності витрат на збут [13, c. 87] . Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз вітрат підприємства на збут та напрямки їх оптимізації в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

Загалом оцінка ефективності формування витрат від операційної діяльності здійснюється за допомогою коефіцієнту покриття та окупності виробничих витрат, а також показників валової рентабельності чистого доходу, рентабельності операційних витрат та чистої рентабельності операційних витрат.

Коефіцієнти покриття реалізованих виробничих, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат показують скільки чистого доходу створює 1 грн. даних видів витрат [6, c. 196]. Коефіцієнти окупності даних видів витрат навпаки показують які витрати несе підприємство, щоб одержати 1 грн. чистого доходу.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз вітрат підприємства на збут та напрямки їх оптимізації в умовах застосування сучасних інформаційних технологій,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз вітрат підприємства на збут та напрямки їх оптимізації в умовах застосування сучасних інформаційних технологій


Менеджмент зовнішньоекономічних зв'язків промислового підприємства

1.1. Суть, види, етапи організації та здійснення зовнішньоекономічних операцій

Виходячи на міжнародні ринки, кожному підприємству необхідно насамперед вибрати найбільш придатний вид зовнішньоекономічної діяльності. Будь-який вид зовнішньоекономічної діяльності супроводжується здійсненням комерційної операції.

Під зовнішньоекономічною комерційною операцією слід розуміти комплекс дій контрагентів різних країн з підготовки, укладення і виконання торгової, науково-виробничої, інвестиційної чи іншої угоди економічного характеру. Об'єктами комерційних операцій є товари, послуги, науково-технічні знання і досвід, технології тощо.

Міжнародні комерційні операції поділяються на основні, які здійснюються між безпосередніми учасниками операції, та забезпечувальні (допоміжні), пов'язані з переміщенням товару до покупця. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Менеджмент зовнішньоекономічних зв'язків промислового підприємства.

Перелік видів зовнішньоекономічної діяльності наведено у статті 4 Закону «Про зовнішньоекономічну діяльність». Так, до видів зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють в Україні суб'єкти цієї діяльності, належать:
- експорт та імпорт товарів, капіталів і робочої сили;
- надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристичних та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України; надання вищезазначених послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності України;
- наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Менеджмент зовнішньоекономічних зв'язків промислового підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Менеджмент зовнішньоекономічних зв'язків промислового підприємства


Маркетингове дослідження ринку будівельних матеріалів

1.1. Загальна характеристика та класифікація товару

Перелік товарів, що пропонується на ринку будівельних матеріалів (ТОВ «Будхаус»):

1. Газобетонні блоки. Виробники: ТОВ «Аерок», м.Обухів, ТОВ «ТД «Орієнтир», м.Бровари, ТОВ «Завод будівельних матеріалів №1», м. Нова Каховка.

1.1. Газобетон ААС.

Газобетон ААС застосовується для зведення зовнішніх стін в малоповерховому будівництві (5 поверхів). Також вони застосовуються для зведення внутрішніх несучих стін і несучих перегородок; для заповнення самонесучих зовнішніх стін монолітно-каркасних будівель будь-якої поверховості. Перегородковий газоблок ААС, шириною 100,115 і 150мм - для внутрішніх міжкімнатних перегородок. Газобетон шириною 200 і 250мм використовується при зведення несучих зовнішніх стін з утепленням, внутрішніх несучих стін, а також для заповнення об'ємно-планувальних комірок каркасних будівель у висотному будівництві з утепленням в майбутньому. Газоблоки ААС, шириною 300,360,375 і 400мм - для будівництва зовнішніх стін. Теплоізоляційні характеристики зовнішніх стін, побудованих з блоків AАС, шириною 375мм і щільністю Д 400, забезпечують нормативні вимоги по тепловому захисту будівель. Вони не потребують додаткового утеплення для всіх температурних зон України. Блоки шириною 75 і 50мм використовують як утеплювач фасадів або підлогових поверхонь в приміщеннях.

1.2. Газобетон Аерок (інша назва - газоблок Aeroc, газобетонні блоки) автоклавного тверднення. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Меркетингове дослідження ринку будівельних матеріалів.

Він є на сьогоднішній день одним із самих популярних будматеріалів та застосовується практично у всіх сферах будівельної промисловості. Використовується для зведення будівель в житловому, промисловому, сільськогосподарському та адміністративному секторах. Завдяки економічності та ефективності цього будівельного матеріалу газоблоки дозволяють в короткі терміни зводити будівлі різного призначення. Конструкції з газобетону автоклавного тверднення можуть зводитися в будь-якій кліматичній зоні без боязні впливу на них температури й опадів. Газоблок може бути використаний не тільки в якості матеріалу для будівельних конструкцій, але і для створення теплоізоляції.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Меркетингове дослідження ринку будівельних матеріалів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Меркетингове дослідження ринку будівельних матеріалів


Вплив факторів навколишнього середовища на оптимізацію системи

1.1. Поняття ергономіки. Проблеми сучасного стану її розвитку

Термін "ергономіка" походить від грецьких слів "ергон" (робота, діяльність, функціонування) і "номос" (закон). У науковій літературі ергономіці покладено початок польським дослідником В. Ястшембовський як прикладної міждисциплінарної науки про працю та про розвиток техніки і виробництва, сумісних з продуктивними можливостями людини.

Розглянемо проблеми сучасного стану її розвитку, структуру ергономіки та її поняття.

Ергономіка характеризується:
- об’єктом і предметом вивчення;
- принципами наукових досліджень;
- завданнями, що стоять перед нею;
- методами дослідження і вирішення поставлених задач.

Об'єктом дослідження ергономіки є система «людина - машина – середовище» («Л-М-С»), в якій провідна роль належить людині.

Предмет ергономіки – це трудова діяльність людини, що використовує машини. Ергономіка розглядає технічні і людські аспекти в нерозривному зв'язку. Оскільки поєднання людини і машини істотно підвищує ефективність функціонування «Л-М-С», то вирішення прикладних проблем ергономіки використовує рух у двох напрямках - від вимог людини до машини і умов її функціонування і, навпаки - від вимог машини та умов її функціонування до людини. На перетині цих рішень знаходиться оптимальне рішення [1, с. 20].

Розподіливши функції між людиною та машиною, ергономіка вирішує завдання раціональної організації діяльності людей у системи «Л-М-С». Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Вплив факторів навколишнього середовища на оптимізацію системи.

Людські чинники – це певні властивості «Л-М-С», які вивчає ергономіка. Вони представляють собою інтегральні характеристики зв'язку людини і машини, які проявляються в конкретних умовах їх взаємодії під час функціонуванні системи.

Людські чинники дозволяють формулювати вимоги до професійного добору і навчання персоналу, технічних засобів підготовки, погодження зовнішніх коштів трудової діяльності і способів її здійснення. Збільшується роль людських факторів, що стосуються завдань проектування, створення і використання технічно складних виробів культурно-побутового призначення (радіоапаратура, магнітофони, телевізійна техніка та ін.)

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Вплив факторів навколишнього середовища на оптимізацію системи,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Вплив факторів навколишнього середовища на оптимізацію системи


Ринок праці в Україні принципи становлення і функціонування

1. Теоретичні засади виникнення, формування й функціонування ринку праці

Ринкова система є сукупністю взаємопов’язаних ринків, які охоплюють різноманітні сфери людської діяльності. Ці ринки взаємодіють між собою на основі цін, що формуються на них під впливом попиту і пропозиції, конкуренції тощо. Ринкові ціни є тією інформацією, що дає змогу постачальникам і споживачам ресурсів приймати необхідні економічні рішення та погоджувати їх.

Складовими ринкової системи є ринок товарів (сировини, матеріалів, палива, готових виробів, проектних робіт, наукових досліджень, послуг, житла), ринок капіталу (інвестицій, цінних паперів і грошей) та ринок праці.

Ринок праці – це система суспільних взаємовідносин, пов’язаних із купівлею та продажем товару “робоча сила”.

Суб’єктами ринку праці є:
- роботодавець;
- найманий працівник;
- держава [8, с. 5] (рис. 1.1).

Зайняті економічною діяльністю – це особи віком 15-70 років, які виконували роботу за винагороду за наймом на умовах повного або неповного робочого часу, працювали індивідуально (самостійно) або в окремих громадян, на власному (сімейному) підприємстві, зайняті в особистому підсобному сільському господарстві, а також тимчасово відсутні на роботі. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Ринок праці в Україні принципи становлення і функціонування.

Зайнятими вважаються особи, які відпрацювали протягом досліджуваного тижня не менше 4 год. (в особистому підсобному сільському господарстві - не менше 30 год.) незалежно від того, чи була це постійна, тимчасова, сезонна, випадкова чи інша робота.

Зайняті в галузях економіки – особи віком 15-70 років, які займаються економічною діяльністю, за винятком тих, хто працює в особистому підсобному сільському господарстві та зайнятий індивідуальною (самостійною) трудовою діяльністю.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Ринок праці в Україні принципи становлення і функціонування,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Ринок праці в Україні принципи становлення і функціонування


Задачі міжнародних стандартів обліку і аудиту

1.1. Історичні аспекти та особливості МСБО (МСФЗ)

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) — це система принципів, методів та процедур ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності. МСБО були створені в наслідок інтеграційних процесів в економіці та направлені на зближення бухгалтерського обліку і фінансової звітності в різних країнах світу. Розробкою та впровадженням МСБО займається Комітет з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО), який було створено 29 червня 1973 р. професійними бухгалтерськими організаціями економічно розвинутих країн.

До 2000 року КМСБО (IASC) було видано 41 міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (МСБО — IAS International Accounting Standard).

Також IASC видавав тлумачення МСБО — вони затверджувалися Комітетом з інтерпретацій (Standard Interpretation Committee — SIC). З 1999 по 2002 рік було видано 33 SIC [8].

В 2000 році IASC було перейменовано на Раду з МСБО — IASB (International Accounting Standard Board), а з 2001 року IASB починає розробляти сндарти, які називаються Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ — IFRS International Financial Reporting Standard). Перший стандарт затверджений 19 червня 2003 року. Він набув чинності зі звітності за періоди, починаючи з 2004 року. Всі чинні на 2000 р. стандарти IAS залишаються чинними та поступово змінюються стандартами IFRS. В широкому розумінні поняття МСФЗ включає як стандарти з назвою МСФЗ, так і раніше затверджені МСБО. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Задачі міжнародних стандартів обліку і аудиту.

В 2005 році замість SIC-інтерпретацій IASB розпочинає видавати інтерпретації IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee). Також було видано окремий стандарт для звітності малого та середнього бізнесу (IFRS for SME) [8].

В цілому МСФЗ мають рекомендаційний характер і є міжнародним орієнтиром гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і фінансової звітності в світі. В багатьох країнах МСБО (МСФЗ) приймаються як базовий документ, на підставі якого розробляються власні національні стандарти. За результатами досліджень про застосування МСБО в різними країнами відомо 9 груп країн, які застосовують МСБО або узгоджують з ними національні стандарти.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Задачі міжнародних стандартів обліку і аудиту,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Задачі міжнародних стандартів обліку і аудиту


Впровадження сучасних систем автоматизації технологічних процесів в готельних комплексах

1.1 Застосування сучасних інформаційних технологій в управлінській діяльності підприємств готельного господарства

Розвиток науки про управління та інформатизація суспільства, масові комунікаційні процеси та інтенсифікація зв’язків між людьми шляхом створення локальних, регіональних і глобальних комп’ютерних мереж, завоювання лідируючих позицій сферою послуг і виробництва інформації – це риси цивілізованого розвитку більшості країн. Підприємства, які своєчасно усвідомили роль інформаційних ресурсів і переваги інформаційних технологій в організації та веденні готельного бізнесу, які стали використовувати їх в управлінні, не тільки оптимізували виробництво та реалізацію своїх продуктів, а й забезпечили конкурентні переваги, що дозволило їм вижити в умовах кризи.

Управління суб’єктами готельного бізнесу передбачає здійснення певної сукупності дій, які полягають у виробленні управлінського рішення та доведенні цього рішення до виконавців із подальшим виявленням результатів його виконання. Останнім часом діяльність менеджерів орієнтована на використання новітніх інформаційних технологій, оскільки організація та реалізація управлінських функцій вимагають радикальних змін як самих технологій управління, так і технічних засобів обробки інформації. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Впровадження сучасних систем автоматизації технологічних процесів в готельних комплексах.

Гіпердинамічна поведінка споживачів, виникнення нових ІТ і глобалізація попиту та пропозиції зумовлюють формування різноманітних ринків, які дуже швидко змінюються. Застосування ІТ у менеджменті підприємств готельного господарства повинно враховувати специфіку не тільки функціональних процесів, а й вплив оточуючого середовища на управлінську діяльність. Сучасний підхід до управління підприємством базується на інтеграції управлінських та інформаційних технологій. Класики менеджменту Хамер, Чампі, Давенпорт, Джонсон, Моріс, Брандон та інші дотримуються думки, що автоматизоване управління в організації та процес впровадження інформаційних систем тісно пов’язані з перебудовою самої системи управління – оптимізацією організаційної структури, процесів і функцій, а також із змінами мотивації персоналу.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Впровадження сучасних систем автоматизації технологічних процесів в готельних комплексах,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Впровадження сучасних систем автоматизації технологічних процесів в готельних комплексах


Аналіз рівня конкуренції у будівництві України

1.1. Поняття рівня конкуренції

Конкуренція (від лат. Сoncurre – стикатися) – це боротьба між товаровиробниками, між постачальниками товарів (продавцями) за лідерство, за першість на ринку, за “гаманець” споживача [23, c. 45]. Конкуренція припускає боротьбу товаровиробників і постачальників за найбільш вигідні умови виробництва, сфери обігу капіталу, джерела сировини, ринки збуту. Конкуренція є “невидимою рукою”, яка регулює все суспільне господарство. Конкуренція служить одним з найважливіших способів підвищення ефективності, як цілої економічної системи, так і всіх її ланок. Конкуренція – цивілізована форма боротьби за виживання, це сильний спосіб безперервного стимулювання працівників і трудових колективів. Завдяки економічній свободі конкуренції, ринкова економіка перевершує командно-адміністративну, в якій конкуренції немає місця.

Розглядаючи конкуренцію, необхідно показати як її позитивні сторони, так і негативні. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз рівня конкуренції у будівництві України.

Позитивні сторони конкуренції [13, c. 251]:

  1. конкуренція примушує постійно шукати і використовувати у виробництві нові можливості;
  2. конкуренція вимагає удосконалювати техніку і технології;
  3. конкуренція стимулює підвищення якості товару;
  4. конкуренція примушує знижувати витрати (і ціни);
  5. конкуренція вимагає від постачальників товарів (продавців) знижувати ціни на пропонований товар;
  6. конкуренція орієнтує на асортимент товарів підвищеного попиту;
  7. конкуренція підвищує якість продукції (клієнт завжди має рацію);
  8. конкуренція вводить нові форми управління.

Негативні сторони конкуренції [7, c. 85]:
- при конкуренції спостерігається жорстокість по відношенню до невдахи;
- численність “жертв” у вигляді банкрутств і безробіття.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз рівня конкуренції у будівництві України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз рівня конкуренції у будівництві України