ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Форми (джерела) права. Нормативно-правовий акт як форма (джерело) праваФорми (джерела) права. Нормативно-правовий акт як форма (джерело) права

Форми (джерела) права. Нормативно-правовий акт як форма (джерело) права


1.1. Поняття форм (джерел) права як науково-правової категорії

Право завжди пов’язане з суспільним життям людини. Людина є носієм і основним споживачем його приписів (норм), а її інтереси і потреби – джерелом змісту правил поведінки людей в суспільстві. Право забезпечує загальний порядок, що проявляється в суспільній поведінці людей, установ, організацій, держави. Право проявляє себе, як загальний обов’язковий порядок, що панує над волею кожної людини. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Форми (джерела) права. Нормативно-правовий акт як форма (джерело) права.

В сучасній юридичній літературі існують різні погляди щодо визначення понять „форма права” та „джерело права”, а також щодо їх співвідношення. У юридичній практиці термін „джерело права” розуміється, як правило, багатозначно, а іноді вживається як тотожний до терміна „форма права”. Але для юристів, у їх практичній діяльності, важливо вміти чітко розрізняти ці терміни для правильного тлумачення для правильного використання в правозастосуванні саме форм права [2, с. 57].

Джерелам права притаманні багато значень:
- фактори, що обумовлюють виникнення, розвиток, зміст права: система соціально-економічних відносин (матеріальне розуміння):
- сукупність юридичних ідей, поглядів, теорій, під впливом яких утворюється і функціонує право (ідеалістичне розуміння);
- історичні пам’ятники, що колись мали значення діючого права: Руська Правда в Київській Русі, Закони Хаммурапі у Вавілоні;
- способи зовнішнього вираження і закріплення правових норм (спеціально-юридичне розуміння) (це є власне форма права).

Дослідники держави і права приписують Тіту Лівію створення терміну „джерела права”, який називав Закон ХІІ Таблиць джерелом права. На сьогоднішній день остаточне не встановлено, що слід вважати історичними пам’ятниками джерел права. Придбати курсову на тему - Форми (джерела) права. Нормативно-правовий акт як форма (джерело) права, можна вже сьогодні!.

Багатогранність терміну „джерело права” вимагає теорію права замінити його іншим терміном – „форми права”. Форми права – це по суті різні види права, які склались історично і які вибирає держава, відрізняються вони по способу оформлення змісту норм права. Це зовнішня форма існування змісту норм права (тобто тут форма збігається із спеціально-юридичним розумінням джерела права).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Форми (джерела) права. Нормативно-правовий акт як форма (джерело) права,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Форми (джерела) права. Нормативно-правовий акт як форма (джерело) права