ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Фондовий ринок в Україні сучасний стан, проблеми функціонування та перспективи розвиткуФондовий ринок в Україні сучасний стан, проблеми функціонування та перспективи розвитку

Фондовий ринок в Україні сучасний стан, проблеми функціонування та перспективи розвитку


1.1. Сутність та передумови створення фондового ринку

Фондовий ринок (ринок цінних паперів) - сукупність
учасників фондового ринку та правовідносин між ними щодо
розміщення, обігу та обліку цінних паперів і похідних
(деривативів) [1, ст. 2].

Цінні папери - грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам [11, с. 24]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Фондовий ринок в Україні сучасний стан, проблеми функціонування та перспективи розвитку.
Цінні папери можуть бути іменними або на пред'явника.

В законодавстві передбачено 2 форми цінних паперів: документарна та бездокументарна.

В Україні можуть випускатися такі види цінних паперів:

Акція - цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власникові на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації акціонерного товариства [1, ст. 6]. Акції можуть бути іменними та на пред'явника, привілейованими та простими.

Облігація - цінний папір, що засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в ньому строк з виплатою фіксованого процента (якщо інше не передбачено умовами випуску). Облігації усіх видів розповсюджуються серед підприємств і громадян на добровільних засадах.

Випускаються облігації таких видів: облігації внутрішніх і місцевих позик, облігації підприємств. Придбати курсову на тему - Фондовий ринок в Україні сучасний стан, проблеми функціонування та перспективи розвитку, можна вже сьогодні!.

Казначейські зобов'язання України - вид цінних паперів на пред'явника, що розміщуються виключно на добровільних засадах серед населення, засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету і дають право на одержання фінансового доходу [1, ст. 11].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Фондовий ринок в Україні сучасний стан, проблеми функціонування та перспективи розвитку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Фондовий ринок в Україні сучасний стан, проблеми функціонування та перспективи розвитку