ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Фізіологічні особливості скорочення м`язів після інсультуФізіологічні особливості скорочення м`язів після інсульту

Фізіологічні особливості скорочення м`язів після інсульту1.1 Симптоми та види інсульту

В Україні щорічно виникає більше 100 тис. нових випадків інсульту. Близько 50% осіб, які перенесли інсульт, стають інвалідами, залежними від оточуючих. Третина хворих – люди працездатного віку. Головним фактором розвитку інсульту є нелікована артеріальна гіпертензія, але, нажаль, багато людей просто не знають рівень свого артеріального тиску. І це незважаючи на факт, що на цю недугу в Україні хворіють 11,5 млн. людей. Тобто інсульт загрожує кожному четвертому українцю, і ця загроза може бути фатальною[15].

Інсультом називають крововилив в головний мозок. Хвороба з'являється раптово і може призвести до летального результату вже в перші години після крововиливу. Зазвичай, при інсульті спостерігається параліч кінцівок і порушення мови. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Фізіологічні особливості скорочення м`язів після інсульту.

Інсульт - не одноразова подія, а процес, який розвивається в часі і просторі - від невеликих функціональних змін до незворотного структурного пошкодження головного мозку - некрозу.

Приблизно 95% складає субарахноїдальний крововилив, який виникає при розриві судин мозкової оболонки. Причина решти п'яти відсотків інсультів залишається невизначеною. Придбати курсову на тему - Фізіологічні особливості скорочення м`язів після інсульту, можна вже сьогодні!.

Для діагностики інсульту першорядне значення мають симптоми зміни або випадіння мозкових функцій, часто незалежно від того, виявляються або немає симптомів інсульту при проведенні комп'ютерної томографії.

Головні причини які можуть сприяти виникненню інсульту[7, c.25-45]:
- Деякі форми ураження серця: інфаркт міокарда, ураження клапанного апарату серця.
- Атеросклероз. Хвороба судин, яка відрізняється наявністю на стінках судин атеросклерозних бляшок, в наслідок чого відбувається зауження судин і утруднення руху крові по них.
- Підвищений артеріальний тиск. Якщо ваш систолічний тиск 140, а діастолічний 90, або вище вам необхідно проконсультуватися з лікарем. Такий стан тиску може бути надалі причиною інсульту.
- Вроджені або набуті патології судин головного мозку - артеріовенозні мальформації або аневризми.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Фізіологічні особливості скорочення м`язів після інсульту,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Фізіологічні особливості скорочення м`язів після інсульту


Прийоми та засоби фізичного виховання дошкільнят

План до курсової роботи:

Прийоми та засоби фізичного виховання дошкільнят

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Прийоми та засоби фізичного виховання дошкільнят,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Місце та роль фізичної культури у загальній системі
виховання дошкільнят

Правильне фізичне виховання дітей – одне з провідних завдань дошкільних закладів. Хороше здоров'я, отримане у віці, є фундаментом загального розвитку людини. Всесвітня організація охорони здоров'я проголосила найгуманніше гасло за всю історію існування людства: «До 2000 року – здоров'я кожній людині планети!» При цьому поняття «ЗДОРОВ'Я» піднімає роль фізичної культури на новий рівень: вона стає основою формування здорового способу життя людини закладаються в дошкільному віці [4, с.94].

У жодний інший період життя фізичне виховання не пов'язане так тісно із загальним вихованням, як у перші шість років. У період дошкільного дитинства у дитини закладаються основи здоров'я, довголіття всебічної рухової підготовленості та гармонійного фізичного розвитку. Болюча, що відстає у фізичному розвитку дитина швидше втомлюється, у неї нестійка увага, пам'ять. Ця загальна слабкість викликає і різні розлади у діяльності організму, як веде до зниження можливості, а й розхитує волю дитини. Недарма видатний педагог В.А. Сухомлинський підкреслював, що від здоров'я, життєрадісності дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність у знаннях, віра у свої сили. Тому вкрай важливо організовувати заняття фізичною культурою саме у дитинстві, що дозволить організму накопичити сили та забезпечити надалі всебічний гармонійний розвиток особистості. Нині у низці дитячих установ робота з фізичного виховання ведуть організатори фізичної підготовки. Але в більшості дошкільних закладів проведенням занять з фізичної культури, як і раніше, займаються вихователі.

Теорія фізичного виховання дітей дошкільного віку, маючи єдиний зміст та предмет вивчення із загальною теорією фізичного виховання, водночас спеціально вивчає закономірності управління розвитком дитини у процесі її виховання та навчання.

 


Продуктивність праці та шляхи її підвищення на підприємстві

План до курсової роботи:

Продуктивність праці та шляхи її підвищення на підприємстві

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Продуктивність праці та шляхи її підвищення на підприємстві,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1.Сутність продуктивності праці та способи її вимірювання

Найважливішими соціально-трудовими показниками на підприємствах в умовах ринкових відносин є забезпечення повної зайнятості трудових ресурсів та високої продуктивності праці, створення нормальних умов для роботи персоналу та підвищення рівня оплати праці, досягнення належного економічного зростання та якості життя працівників. У здійсненні цих економічних цілей головну роль мають грати трудові ресурси.

До трудових ресурсів належить та частина населення, яка має необхідні фізичні дані, знання і навички праці у відповідній галузі. Достатня забезпеченість підприємств необхідними трудовими ресурсами, їхнє раціональне використання, високий рівень продуктивності праці мають велике значення для збільшення обсягів продукції і на підвищення ефективності виробництва. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг та своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання обладнання, машин, механізмів і як результат обсяг виробництва продукції, її собівартість, прибуток та низка інших економічних показників.

Економічний потенціал країни, національне багатство та якість життя визначаються головним чином станом трудових ресурсів, рівнем розвитку трудового чи людського потенціалу.

Волков О.І., під ефективною зайнятістю в умовах ринкових трудових відносин розуміють такий ступінь використання робочої сили, за якої досягається відповідність або перевищення результатів над витратами. При цьому для відновлення робочої сили, що використовується, рівень оплати праці кожного працівника повинен бути не нижчим за фактично існуючий прожитковий мінімум [1].

У ринкових відносин потреба персоналу різних підприємствах чи фірмах визначається величиною попиту на виготовлену ними продукцію, вироблені роботи та послуги. Попит на трудові ресурси є в умовах ринку похідним від готових товарів та послуг, що виконуються за допомогою даних людських ресурсів. Як у діючих підприємствах, і на проектованих і новостворюваних фірмах річні обсяги попиту виробництво продукції повинні бути основою розрахунку потреби всіх категорій працівників.

 


Психоаналітична нейтральність. Конфіденційність та анонімність

План до курсової роботи:

Психоаналітична нейтральність. Конфіденційність та анонімність

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психоаналітична нейтральність. Конфіденційність та анонімність,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1.     Нейтральність як принциппсихоаналітичної практики

Одна з установок психоаналітика в процесі лікування - обов'язок зберігати нейтральне ставлення до релігійних, моральних та соціальних цінностей, не керуватися в лікуванні будь-якими ідеалами, утримуватися від порад. Оскільки психоаналітична техніка вимагала відмовитися від методів навіювання, які передбачають усвідомлений вплив лікаря на пацієнта, вона мала спиратися на принцип психоаналітичної нейтральності.

Слово «нейтральність» і концепція психоаналітичної нейтральності містили амбівалентність з самого початку народження психоаналізу, Фрейд вважав, що найсильніша загроза науковій природі психоаналізу походить від контрпереносу («Нам не слід відмовлятися від нейтральності (індиферентності) до пацієнта, яку ми ).

Заклик до нейтральності належить до різних галузей діяльності психоаналітика: під час роботи над матеріалом, запропонованим пацієнтом, годі було шукати собі переваг; щоб уникнути задоволення терапевтичних амбіцій, слід відмовитися від сугестивних технік; при вирішенні проблеми цілей рекомендується не слідувати власним цінностям; і, нарешті, при контрпереносі аналітик має відмовитися від будь-якого прихованого задоволення власних інстинктивних бажань.

Властивість психоаналітичної нейтральності визначає не психоаналітика як реальну людину, але, швидше, її роль; той, хто будує тлумачення і служить опорою трансферу, може бути нейтральним, інакше кажучи, не втручатися у процес психоаналізу як психосоціального індивіда; нейтральність - це скоріше ідеал, якась гранична вимога.

Значна роль теорії захистів та конфліктів у психоаналізі надає психоаналітичній нейтральності відповідного значення. А. Фрейд сформулювала класичне визначення психоаналітичної нейтральності: завдання аналітика перетворювати на свідомість те, що є несвідомим, незалежно від цього, якої психічної структурі належить; він звертає свою увагу рівною мірою і об'єктивно до несвідомих елементів всіх трьох структур. Іншими словами, приступаючи до цієї роботи, аналітик знаходиться в точці, що дорівнює Ід, Его і Супер-Его.

 


Психологічна корекція у роботі практичного психолога

План до курсової роботи:

Психологічна корекція у роботі практичного психолога

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психологічна корекція у роботі практичного психолога,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1.     Основні поняття психотерапії

У науковій літературі налічується кілька сотень визначень поняття «психотерапія», одні їх чітко відносять психотерапію до медицини, інші акцентують увагу до її психологічних сторонах. На думку Карвасарського Б.Д. вітчизняна традиція у тому, що психотерапія визначається, передусім, як лікування, тобто. входить до компетенції медицини. У визначеннях, які можна назвати умовно медичними, психотерапія сприймається як форма на психіку (і через психіку на організм), тобто. підкреслюється об'єкт дії. Психологічний підхід акцентує увагу й не так на об'єкті чи предметі, скільки засобах впливу. Обидві позиції є зрозумілими. Так, з одного боку, психотерапія буквально означає лікування душі, тобто. вказує на об'єкт впливу. З іншого боку, подібні за освітою поняття «фізіотерапія, голкотерапія та ін» вказують на засоби впливу.

Медичний підхід до розуміння психотерапії ілюструють такі визначення, які обов'язково включають поняття «здоров'я», «хвороба», «хворий», «лікувальна дія» [3, с.35].

Визначення, що найбільше фіксують психологічні підходи включають такі поняття, як «міжособистісна взаємодія», «психологічні засоби», «психологічні проблеми та конфлікти», «відносини», «установки», «емоції», «поведінка».

Певною мірою об'єднує ці два підходи визначення Кратохвіла: «Психотерапія є цілеспрямованим упорядкуванням порушеної діяльності організму психологічними засобами».

Таким чином, процес розвитку психотерапії як наукової дисципліни передбачає все більш чітке визначення її категоріального апарату та сутності самого поняття «психотерапія». Проте, терміни «вплив», «втручання», «інтервенція» входять у різні визначення психотерапії і психокорекції.

Психотерапевтичне втручання – це вид (тип, форма) психотерапевтичного впливу, що характеризується певними цілями та відповідним цим цілям виборів засобів впливу, тобто. методів. Термін «психотерапевтичне втручання» може означати конкретний психотерапевтичний прийом, наприклад, роз'яснення, уточнення, стимуляція, вербалізація, інтерпретація, конфронтація, навчання, тренінг, поради тощо, а також загальну стратегію поведінки психотерапевта безпосередньо пов'язану з теоретичною орієнтацією. На підставі цього виділяють три основні типи психотерапевтичного втручання, що відповідають трьом напрямкам у психотерапії: психоаналітичний, поведінковий та досвідчений (гуманістичний), кожен з яких характеризується власною концепцією здоров'я та хвороби, терапевтичними цілями,

 


Розвиток здібностей особистості дитячому віці

План до курсової роботи:

Розвиток здібностей особистості дитячому віці

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розвиток здібностей особистості дитячому віці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Особливості розумового та творчого розвитку у дітей

Провідну роль мисленнєвої діяльності дошкільнят грає практична діяльність, вона суттєво впливає на розвиток наочно-образного та наочно-дієвого мислення дитини та визначає провідний тип мислення - предметний. При цьому три основні форми мислення (наочно-дієве, наочно-образне, логічне) тісно взаємодіють між собою, а розвиток понятійного мислення залежить від рівня його більш елементарних форм. Вчені відзначають, що різні форми мислення ніколи не функціонують відокремлено, вони взаємодіють, коли здійснюється взаємозв'язок чуттєвих та раціональних моментів пізнання, коли окремі властивості об'єктів дитина сприймає в їхній єдності. Так було в понятійному мисленні дошкільника завжди образні компоненти, а образному, предметному мисленні істотну роль грають поняття тощо.

Зауважимо, що концепція Л. С. Виготського, в якій генезис мислення простежується від наочно-дійового до наочно-образного і далі до логічного у вітчизняній психології найпопулярнішою. Дослідження Т.І.Обухової підтвердили зазначену закономірність. Було встановлено, що наочно-дієве мислення, хоч і виникає досить рано, водночас не є вихідним, ні найбільш примітивною формою мислення [8, с. 25]. Наочні форми мислення дітей, які були предметом вивчення у дослідженнях Л. І. Божович, Д.Б. Ельконіна, О. В. Запорожця, О. М. Леонтьєва, Н. Н. Піддякова, О. М. Дяченко, Дж. Брунер, А. Валлон, також розглядалися як вихідна ланка розумового розвитку дитини, і як особлива форма мислення, яка зберігається протягом усього життя людини та переростає у вищі складні види мислення. Ці пошукові дії, що утворюються шляхом трансформації виконавчих, робочих дій, які обслуговують рішення пізнавальних завдань. На думку А. М. Леонтьєва, у розвитку дитини його практична діяльність змінюється, всередині неї формуються особливі практичні дії, створені задля перетворення предметів із єдиною метою їх глибшого пізнання. Ці дії є справжнім мисленням у його зовнішній практичній формі [9, с. 30]. Ці дії є справжнім мисленням у його зовнішній практичній формі [9, с. 30]. Ці дії є справжнім мисленням у його зовнішній практичній формі [9, с. 30].

 


Розробка PR за допомогою Інтернету

План до курсової роботи:

Розробка PR за допомогою Інтернету

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розробка PR за допомогою Інтернету,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Комунікації у суспільстві

Термін «комунікація» (лат. "communication" -пов'язую, роблюзагальним) з'явився у науковій філософській літературі на початку 20-го століття. За визначенням А.В.Назарчука, «у понятті комунікації йдеться в першу чергу про обмін між суб'єктами комунікації та різною інформацією» [1,с.220]. Іншими словами, комунікація – це процес спілкування, в якому беруть участь як мінімум два суб'єкти, процес, основним змістом якого є «духовне спілкування, завдяки якому людина не перетворюється із суб'єкта на об'єкт масового впливу»[2, С.23].Комунікація - це спілкування в процесі якого людина не грає ролі, запропоновані їй суспільством, а «розкриває себе як актор, який самостійно виконуєвсе ролі» [2, с.23].

В даний час цей термін інтерпретується як:
а) засібзв'язки будь-яких об'єктів матеріального та духовного світу;
б) спілкування - передача інформації від людини до людини;
в) передача та обмін інформацією у суспільстві з метою впливу.

Для розуміння поняття «комунікація» важливі всі три тлумачення терміна. Пе. пов'язане з проблемами диференціації та систематизації комунікаційних засобів, які різні за своєю природою, структурою, функціями та ефективності; друге – з проблемами міжособистісної комунікації; третє – із проблемами масової комунікації. Комунікація виступає посередником між індивідуальною та суспільно усвідомленою інформацією. На думку Р.С. Цаголовою, «ключовою проблемою комунікації є механізм, який переводить індивідуальний процес передачі та сприйняття інформації в соціально значуще прочісування персонального та масового впливу. Цей механізм закладено у мовленнєвої діяльності людей – саме в ній реалізуються соціально зумовлені норми та правила спілкування» [3, с. 85]. Вона підкреслює, що комунікація найбезпосереднішим і тісним чином пов'язана з реальним життям людей у соціумі. що вся картини їхньої життєдіяльності та функціонування суспільства як цілісного організму відображена та закріплена в комунікації. Одним із важливих проявів комунікації дослідниця вважає соціальну комунікацію, під якою розуміється комунікативна діяльність людей, обумовлена цілою низкою факторів – соціологічних, психологічних, етнокультурологічних та соціолінгвістичних.

 


Розробка рекламної програми. Організація рекламної діяльності для підприємства

План до курсової роботи:

Розробка рекламної програми. Організація рекламної діяльності для підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розробка рекламної програми. Організація рекламної діяльності для підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1.     Роль та місце реклами в системі маркетингових комунікацій

Характер рекламної діяльності людини, її зміст та форма зазнають змін одночасно з розвитком виробничих сил суспільства, змінами соціально-економічної сфери. Термін «реклама» походить від латинського слова «reclamare», що означає «гучно кричати», «повідомляти». З англійської мови термін advertising перекладається як повідомлення, привернення уваги споживача до продукту (товару, послуги), поширення пропозицій, рекомендацій придбати товар, що рекламується, скористатися даною послугою.

Як і будь-яка діяльність людини, реклама також має свої цілі. Протягом минулого століття цілі реклами зазнавали постійних змін: 1920–1930 – стимулювання продажів; 1940-1955 - донесення до споживача властивостей товару; 1955-1960 - створення іміджу бренду; 1970 і по теперішній час - створення повідомлення, що відрізняє бренду від конкурентів, максимально близьке для цільової аудиторії.

Розрізняють економічні та комунікативні цілі реклами. Якщо економічні – безпосередньо спрямовані на купівлю товару, то комунікативні – опосередковано.

Реклама є соціальне явище. Надаючи багатоплановий вплив на людину, вона робить свій внесок у її уявлення та оцінки; інформує про нові товари та послуги, покликані зробити життя людини більш зручним та комфортним. Реклама застосовується на вирішення завдань збільшення прибутку підприємств, реалізації маркетингових цілей виробників. Залежно від цілей, що визначаються конкретною ситуацією, реклама виконує такі:
-     інформування(формування обізнаності та знання про конкретний товар або товарну категорію тощо);
-     умовляння(поступове, послідовне формування споживчої переваги, що відповідає сприйняттю споживачем образу товару, кандидата; переконання споживача вибрати конкретний товар або фірму, заохочення покупки тощо);

 


Роль педагога у навчальному процесі середньої загальноосвітньої школи

План до курсової роботи:

Роль педагога у навчальному процесі середньої загальноосвітньої школи

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Роль педагога у навчальному процесі середньої загальноосвітньої школи,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Визначення поняття «навчальний процес»

Навчання - найважливіший та надійний спосіб здобуття систематичної освіти. Відбиваючи всі суттєві властивості педагогічного процесу (двосторонність, спрямованість на всебічний розвиток особистості, єдність змістовної та процесуальної сторін), навчання водночас має і специфічні якісні відмінності [3, c. 36].

Будучи складним і багатогранним, спеціально організованим процесом відображення у свідомості дитини реальної дійсності, навчання є нічим іншим, як специфічний процес пізнання, керований педагогом. Саме напрямна роль вчителя забезпечує повноцінне засвоєння школярами знань, умінь та навичок, розвиток їх розумових сил та творчих здібностей.

Іноді розрізняють поняття «процес навчання» та «навчальний процес». Під останнім розуміють специфічний процес навчання у певному навчальному закладі. Але таке розрізнення цих термінів є суто умовним. Розробка методологічних основ навчання у радянській педагогіці є марксизм-ленінізм та його теорія пізнання. Спираючись на діалектико-матеріалістичну методологію, радянські вчені розкрили світоглядне значення процесу навчання (Е.І. Моносзон, Н.А. Менчинська та ін.), показали значення єдності історичної та логічної у педагогічних процесах (Ф.Ф. Корольов, З.І. .Равкін та ін), здійснили різнобічний методологічний аналіз основних дидактичних понять (Е.І. Моносзон, В.Є. Гмурман та ін). Істотний внесок у розробку дидактики зробили роботи Л.В. Занкова (поєднання слова та наочності, посилення розвиваючого впливу навчання), С.Г. Шаповаленко (багатосторонній підхід до методів навчання), Г.І. Щукіної (розвиток пізнавального інтересу), К.П. Ягодовського (дослідницький метод) та ін [7, c. 15]

 


Рух неприєднання. Джавахарлал Неру

План до курсової роботи:

Рух неприєднання. Джавахарлал Неру

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Рух неприєднання. Джавахарлал Неру,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

Розділ 1. Формування доктрини неприєднання у другій половині ХХ ст. Джавахарлал Неру

Ррозглянемо процес формування Руху неприєднання доумовах протиборства двох світових систем, що прийняв особливо різкий характер у період розв'язаної холодної війни, а також охарактеризуємо політичний портрет Д. Неру.

В Індії «архітектором неприєднання» та «родоначальником» Руху неприєднання називають Джавахарлала Неру, і ведуть відлік історії цього руху з 1946–1947 років. Саме тоді Дж. Неру вперше виступив із ідеєю неприєднання, і Індія почала здійснювати незалежну політику неприєднання.

Щоправда, сам термін «неприєднання» виник лише у 50-ті роки.

Неру походив із сім'ї, що належить до джаті банія, що відноситься до варні вайшів. Неру народився 14 листопада 1889 року в Аллахабаді. Його батько Мотилал Неру був одним із керівників найбільшої в країні партії Індійського національного конгресу. Свого сина Джавахарлала (чиє ім'я перекладається з хінді як «дорогоцінний рубін») він відправив до престижної англійської школи Харроу [21, с.84].

У 1912 році Неру закінчив юридичний факультет Кембриджського університету та повернувся до Індії. Він оселився в Аллахабаді та працював в адвокатській конторі батька. Одночасно Неру став одним із активістів ІНК, який боровся за незалежність Індії ненасильницькими засобами.

На рідну землю він дивився очима людини, що здобула європейську освіту і глибоко засвоїла західну культуру.

Знайомство з вченням Ганді допомогло повернутися на рідний ґрунт та синтезувати європейські ідеї з індійською традицією. Неру, як та інші лідери ІНК, сповідував доктрину Махатми Ганді. Колоніальна влада неодноразово кидала Неру у в'язниці, де він провів загалом близько 10 років. Неру взяв активну участь в ініційованій Ганді кампанії неспівробітництва з колоніальною владою, а потім – у кампанії бойкоту британських товарів [23, с.39].

У 1927 році Неру був обраний головою ІНК. У 1938 році чисельність партії зросла до 5 млн. Чоловік, збільшившись більш ніж у 10 разів. Але на той час позначився розкол між індуїстами та мусульманами.

 


Система роботи із клієнтами. Зміст та форми системи роботи з клієнтами

План до курсової роботи:

Система роботи із клієнтами. Зміст та форми системи роботи з клієнтами

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Система роботи із клієнтами. Зміст та форми системи роботи з клієнтами,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Уточнення основних понять дослідження системи роботи з клієнтами

Розвиток ринку означає необхідність співробітництва із постійними клієнтами. Психологічна тонкість у тому, щоб навчити менеджера відчути ту грань, яку клієнт стає постійним. Індивідуальні особливості ми пропонуємо розглядати як основне джерело підвищення рентабельності програм стимулювання клієнтів.

Розвиток ринку означає необхідність співробітництва із постійними клієнтами. А.І. Пригожин висуває вимогу підтримки та розширення клієнтської бази як найважливіший показник розвитку організації. Вже нікому не доведеться переконувати керівників компанії, що «разові контакти» для України минули. Однак рядові співробітники не завжди усвідомлюють, наскільки втратили актуальність «великі істини» стихійної торгівлі. Прагнучи залучити клієнта та укласти угоду, менеджери часто схильні прикрашати дійсність, що надалі незворотно позначиться на репутації компанії, а це означає нові витрати на рекламу, просування, залучення та ін. Очевидно, що для організації вигідніше залучити клієнта і далі його розвивати . Це означає, що мінімум - вибудовувати потрібний контекст відносин,

Клієнтська база - це цілеспрямованість зусиль, і можливість планування і, як наслідок - велика віддача від вкладених коштів.

Питання формування клієнтської бази, тобто. Початкового залучення клієнтів, зазвичай, вирішує менеджер, хоча дедалі більшу роль цьому процесі починають грати і психологи. «Традиційно психологічним» залишається питання роз'яснення психологічних аспектів взаємодії з клієнтами та навчання основ комунікативної компетентності співробітників фронт-офісу організації.

Психологічна тонкість у тому, щоб навчити менеджера відчути ту грань, яку клієнт стає постійним. Початківцю це трохи важко. Одна угода та клієнт залишився задоволений, він уже наш чи не наш? Тут психолог відповідає «ні», «поки що ні» і радить не тішитися, навіть якщо клієнт тепер «на гарантії» або «на голці» витратних матеріалів.