ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємстваФінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства

Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства1.1. Сутність оцінки фінансового стану підприємства

Досвід процвітаючих в умовах ринку фірм переконує в тому, що їхній стійкий розвиток залежить від сукупності таких властивостей, як гнучкість і швидкість реакції на зміни в кон'юнктурі ринку, конкурентноздатність продукції і виробництва, інвестиційна активність, висока ліквідність і фінансова стабільність, широке використання інноваційних факторів для саморозвитку. Придбати курсову на тему - Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства, можна вже сьогодні!.

З огляду на зазначене вище, під економічною стійкістю підприємства, тобто позитивним фінансовим станом підприємства, будемо розуміти комплекс властивостей – організаційної, інноваційної, логістичної, виробничої, фінансово-кредитної діяльності з урахуванням їх взаємовпливу і взаємодії, а також якість продукції, що випускається, і її новаторські властивості, науково-технічну розвиненість матеріальної бази, стабільність усього спектра ресурсного забезпечення, розвиненість кадрового й інтелектуального потенціалу, наявність інноваційного менеджменту [6, с.147].

Іншим визначенням фінансової стійкості являється таке: Фінансова стійкість — це результат діяльності, який свідчить про забезпеченість підприємства власними фінансовими ресурсами, рівень їх використання, напрями їх розміщення. Вона має тісний зв'язок з ефективністю виробництва, а також із кінцевими результатами діяльності підприємства. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства.

Сьогодні, нажаль, більшість підприємств не можна характеризувати як стабільне та таке, яке має стійкий фінансовий стан. Саме в такий час особливо гостро постає питання аналізу та дослідження фінансового стану підприємства, пошуку нових підходів до цієї проблеми. Фінансовий стан підприємства – це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності підприємства


Особливості психологічного впливу рекламних засобів для схуднення на жінок


1.1. Поняття реклами та особливості рекламних засобів для схуднення

Ми живемо у світі, де все щось продають і купують. Продаються товари, послуги, знання, ідеї. Ринок пропозицій широкий і насичений, конкуренція в ньому величезна й не залишає надії на продажі, не прибігаючи до реклами. Реклама допомагає донести відомості про пропонований товар до широкого кола споживачів. З рекламою ми зустрічаємося в газетах і журналах, реклама з екранів телевізорів проникає в наші будинки, реклама оточує нас скрізь, куди б ми не направлялися. Рекламні банери піднімаються уздовж головних вулиць міста. По проспектах снують авто суспільного транспорту з писаними кузовами. Вагони метро просто забиті рекламними листівками й буклетами. У кафі вам обов'язково подадуть кава або колу в посуді з логотипом тієї або іншої фірми. Загалом, реклама - двигун торгівлі,- увійшла в наш побут міцно й, схоже, назавжди [59, с. 12].

Що ж таке реклама?

Визначень слова «реклама» існує багато. От деякі з них, приведені в книзі Р. І. Мокшанцева:

Реклама - це процес інформування населення про товар, ознайомлення з ним, переконання в необхідності його покупки.

Також це комплекс засобів нецінового стимулювання збуту продукції і формування попиту на неї [56, с. 9].

Визначення, поміщене в словнику Ожегова: «Реклама - це оповіщення різними способами для створення широкої популярності, залучення споживачів, глядачів» [56, с. 547]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості психологічного впливу рекламних засобів для схуднення на жінок.

Термін «реклама» багатобічний. Він може позначати й інформацію про продукт, і стимулювання його покупки (заклик: «Купуйте!2), і конкретний рекламний засіб (телевізійний ролик, плакат, буклет) [71, с. 24].

Виділяють також поняття рекламної компанії. Це комплекс рекламних заходів, здійснюваних рекламодавцем із залученням одного чи декількох рекламних агентств, з використанням різних видів реклами і засобів поширення [46, с. 101].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості психологічного впливу рекламних засобів для схуднення на жінок,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості психологічного впливу рекламних засобів для схуднення на жінок


Крах реформ в Україні, що здійснювалися за програмою МВФ


1.1. Суть, значення та функції МВФ на міжнародній арені

У міждержавного регулювання валютних і кредитних відносин основна роль належить спеціальним міжнародним валютно-фінансовим організаціям, серед яких провідне місце займає Міжнародний валютний фонд (МВФ).

Міжнародний валютний фонд (МВФ) - це міжурядова валютно-кредитна організація, яка виконує функції регуляції, фінансування, нагляду та консультування держав-членів у сфері валютно-фінансових відносин. МВФ був створений на міжнародній конференції в м. Бреттон-Вудсі (США) в 1944 р., а почав працювати з 1947 р. Має статус спеціалізованого закладу ООН. У 1959 р. членами Фонду були 49 держав, у 1970 р. - 116, у 1992 р. - 157, у 1997 р. - 182 держава. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Крах реформ в Україні, що здійснювалися за програмою МВФ.

МВФ - це організація акціонерного типу. Його ресурси формуються за рахунок внесків країн-учасниць відповідно до встановленої для кожної країни квоти. Розмір квоти залежить від рівня економічного розвитку країни та її ролі у світовій економіці й міжнародній торгівлі. Квота переглядається кожні 5 років. Величина квоти визначає можливості країни впливати на політику МВФ [12].

Основними завданнями МВФ є:
- сприяння розвитку міжнародної торгівлі та валютного співробітництва встановленням норм регулювання валютних курсів та контролю за їх дотриманням;
- сприяння багатосторонній системі платежів та ліквідація валютних обмежень;
- надання валютних кредитів державам-членам для вирівнювання платіжних балансів;
- організація консультативної допомоги з фінансових та валютних питань.

Кредитні операції МВФ здійснює лише з офіційними органами країн-членів - казначействами, центральними банками, валютними стабілізаційними фондами. Кредити надаються у формі продажу іноземної валюти за національну, а погашають їх, викуповуючи національну валюту за іноземну.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Крах реформ в Україні, що здійснювалися за програмою МВФ,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Крах реформ в Україні, що здійснювалися за програмою МВФ


Развитие способностей личности в детском возрасте


1.1. Особенности умственного и творческого развития у детей

Ведущую роль в мыслительной деятельности дошкольников играет практическая деятельность, она существенно влияет на развитие наглядно-образного и наглядно-действенного мышления ребенка и определяет ведущий тип мышления - предметный. При этом три основные формы мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, логическое) тесно взаимодействуют между собой, а развитие понятийного мышления зависит от уровня развития его более элементарных форм. Ученые отмечают, что различные формы мышления никогда не функционируют обособленно, они взаимодействуют, когда осуществляется взаимосвязь чувственных и рациональных моментов познания, когда отдельные свойства объектов ребенок воспринимает в их единстве. Так, в понятийном мышлении дошкольника всегда образные компоненты, а в образном, предметном мышлении существенную роль играют понятия и т.д.

Заметим, что концепция Л. С. Выготского, в которой генезис мышления прослеживается от наглядно-действенного к наглядно-образному и далее до логического в отечественной психологии наиболее популярной. Исследования Т.И.Обуховой подтвердили указанную закономерность. Было установлено, что наглядно-действенное мышление, хотя и возникает достаточно рано, в то же время не является ни выходным, ни наиболее примитивной формой мышления [8, с. 25]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Развитие способностей личности в детском возрасте.

Наглядные формы мышления детей, которые были предметом изучения в исследованиях Л. И. Божович, Д.Б. Эльконина, А. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, Н. Н. Поддьякова, О. М. Дьяченко, Дж. Брунер, А. Валлон, также рассматривались как исходное звено умственного развития ребенка, и как особая форма мышления, которая сохраняется в течение всей жизни человека и перерастает в высшие сложные виды мышления. Эти поисковые действия, которые образуются путем трансформации исполнительных, рабочих действий, обслуживающих решения познавательных задач. По мнению А. Н. Леонтьева, в ходе развития ребенка его практическая деятельность меняется, внутри нее формируются особые практические действия, направленные на преобразование предметов с целью их более глубокого познания.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Развитие способностей личности в детском возрасте,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Развитие способностей личности в детском возрасте


Структура і зміст колективного договору


1.1. Поняття колективного договору

Термін “колективні договори” вперше був застосований подружжям Беатрисою та Сіднеєм Уебб в 1981 р. в їх науковій праці “Кооперативний рух у Великобританії”.

Колективні договори не становлять єдиного метода встановлення умов праці чи врегулювання трудових відносин. Навіть там, де колективно-договірний метод має переважне застосування, існують й інші методи: індивідуальні переговори між трудящими і підприємцями, нормативне регулювання з боку держави або якоюсь третьою стороною, встановлення розміру заробітної плати та умов праці в односторонньому порядку підприємцем тощо.

На сучасному етапі розвитку трудове законодавство багатьох країн допускає боротьбу трудящих та їх страйки з метою поліпшення умов праці саме в ході колективних переговорів і укладення колективних договорів. Потенційно можлива або реально здійснювана боротьба трудящих і профспілок становить характерну рису сучасних колективних договорів.

Відповідно колективний договір можна визначити як конкретний результат боротьби трудящих та їх профспілок з підприємцями, який фокусується залежно від співвідношення сил при колективних переговорах у вигляді загальних положень про умови праці та соціальні права. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Структура і зміст колективного договору.

Необхідними умовами укладення колективного договору мають бути:
- вільні, без державного втручання, колективні переговори незалежних від монополій представників трудящих, тобто можливість застосувати колективно-договірну боротьбу аж до страйків;
- вільне, без державного регулювання, закріплення в колективній угоді умов праці і соціальних прав, що досягнуті внаслідок співвідношення сил, які склалися між трудящими і підприємцями.

Основною метою колективного договору є поліпшення умов праці, розширення соціальних прав трудящих та їх профспілок. Ведучи боротьбу за досягнення основної мети, трудящі і профспілки застосовують як наступальну, так і оборонну тактику. Наступальна тактика проявляється в тому, що вони виступають ініціаторами укладення нових і переукладення старих колективних договорів. До цього їх примушують погіршення умов праці і життя, безробіття, посилення експлуатації, постійна інфляція і зростання вартості “споживчого кошика”.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Структура і зміст колективного договору,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Структура і зміст колективного договору


Психологічні особливості міжособистісних взаємин у підлітковому віці


1.1. Сутність поняття «спілкування» у психологічній науці

Значення спілкування в житті людини і суспільства важко переоцінити. Потреба у спілкуванні є однією з найважливіших людських потреб. Вона притаманна кожній людині і розвивається з віком. Так, новонароджена дитина потребує контакту з матір’ю. Дитина середнього шкільного віку не мислить своє життя без спілкування з однолітками. Молоді люди прагнуть розширити коло своїх контактів, удосконалити взаємодію з іншими, глибше пізнати світ людей та своїх близьких. Представники похилого віку досягають досить високого рівня спілкування з навколишніми та нерідко використовують свої уміння для передачі досвіду молодшому поколінню.

За умов, коли число інформаційних зв’язків у світі постійно збільшується, спілкування набуває ще більшої значущості. Адже завдяки спілкуванню (безпосередньому, опосередкованому, усному, письмовому тощо) відбувається передача та отримання інформації окремими людьми і їхніми групами. Саме спілкування є тим невичерпним джерелом інформації, завдяки якому ми дізнаємося про події у світі, здобутки в усіх сферах життя: політичного, економічного, духовного тощо.

Отримання людиною інформації дає змогу збагатити свої знання, удосконалити діяльність, відрегулювати поведінку, внести необхідні зміни до структури своїх вчинків [31, с. 165]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психологічні особливості міжособистісних взаємин у підлітковому віці.

Зростання значущості спілкування, що спостерігається протягом ХХ – початку ХХІ ст. спричинило посилення уваги до нього з боку учених. Пов’язані з цим феноменом проблеми висвітлено у працях Б. Ананьєва, Г. Андреєвої, М. Кагана, Н. Казаринової, В. Куніциної, О. Леонтьєва, М. Лісіної, Б. Ломова, В. Мясищева, М. Обозова, Л. Орбан-Лембрик, С. Рубінштейна, Б. Паригіна, В. Погольші, В. Семиченко.

Спільним у цих дослідженнях є визнання спілкування закономірною формою існування людини й суспільства, необхідною умовою їх розвитку, основним засобом виявлення людської сутності. Це надає явищу спілкування особливої значущості – від його ефективності залежить не лише якість соціального становлення особистості, а й особливості перебігу суспільних процесів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психологічні особливості міжособистісних взаємин у підлітковому віці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психологічні особливості міжособистісних взаємин у підлітковому віці


Сучасний монетаризм особливості й суперечності


1.1. Теоретичні засади дослідження економічної теорії монетаризму: огляд наукової літератури

Дослідимо поняття монетаризму. У таблиці 1.1 наведемо трактування понятійного апарату дослідження.

Найбільш ґрунтовне визначення монетаризму дав М. Фрідман: «Монетаризм – це об’єктивний набір тверджень про взаємозв’язок між грошовими величинами та іншими економічними змінними» [2, с. 200]. При цьому сам М. Фрідман і наголошував [2, с. 201], що економічна система держави настільки ефективна, наскільки вона може пристосовуватися до динамічних змін.

Застосування розробленої Р. Енглом [3, 4] моделі авторегресійної гетероскедастичності (Модель ARCH) дозволило передбачати волатильність на будь-якому фінансовому ринку. Таким чином, можна передбачати скільки ризиків міститься на фінансовому ринку.

Однак, оцінюючи глобальну фінансову стабільність та ризики, Р. Енгл звернув увагу [5], що економічні дослідження свідчать, що практично не можливо передбачати час, коли фондові ринки почнуть підніматися або падати. Тому, якщо ми хочемо уникати криз в майбутньому, ми повинні думати про те, як передбачати ризики та як покращити стимули, щоб люди не нехтували цими ризиками.

Проведений Дж. Стигліцем аналіз причин та наслідків фінансових криз дозволив автору стверджувати [1], що в усіх випадках є загальна складова: фінансові сектори поводилися дуже погано і не змогли оцінити кредитоспроможність та управляти ризиками, як це від них очікувалося.

Банківська система є основним гравцем на грошовому ринку, і тому глобалізація та інтеграція сучасного суспільства, які сприяли формуванню принципово нових вимог до монетарної політики окремих держав та міжнародних фінансових інститутів, обумовили необхідність її вдосконалення. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Сучасний монетаризм особливості й суперечності.

Як дуже влучно зазначив Е. Шенг [6], проста банківська система минулого, заснована на роздрібних депозитних продуктах, діяльність якої була спрямована на фінансування кредитних потреб позичальників, перетворилася в складний і глобальний ланцюжок постачання, підданий ризикам дестабілізації у формі «ефекту доміно».

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Сучасний монетаризм особливості й суперечності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Сучасний монетаризм особливості й суперечності


Організація виїзного туризму в Україні


1.1. Суть ринку туристичних послуг та туристичного продукту

Туризм є однією з найбільших і динамічних галузей економіки, високі темпи розвитку та збільшення обсягів валютних надходжень якого активно впливають на різні сектори економіки, що сприяє формуванню власної туристичної індустрії. Туристична діяльність в Україні сприяє розвитку тих територій, де є рекреаційні ресурси і немає перспектив для промисловості. Завдяки розвитку туристичної галузі стало можливим підвищення життєвого рівня населення, розвиток інформаційних та інших технологій, транспорту, громадського харчування, сфери розваг, водночас забезпечується збереження та відновлення пам'яток історії, архітектури, культури.

Україна з перших днів незалежності впевнено стала на шлях створення власної туристичної індустрії, що являє собою сукупність різних суб'єктів туристичної діяльності (готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, пансіонати, підприємства харчування, транспорт, заклади культури, спорту тощо), які забезпечують прийом, обслуговування та перевезення туристів, проголосивши туризм пріоритетною галуззю розвитку економіки.

Однак, туристичні послуги в Україні ще не є конкурентоздатними на світовому ринку туризму. На сьогоднішній день Україна володіє слабкою матеріально-технічною базою, має потребу в реконструкції або будівництві нових туристичних об’єктів, має низький рівень сервісу, відсутність необхідної індустрії розваг, екологічні проблеми, незадовільний стан пам’яток культури та історії і т.п. Усунення негативних тенденцій в розвитку туризму можливо лише шляхом залучення нововведень. До основи стратегії розвитку ринку туристичних послуг мають бути покладені принципи соціальної орієнтованості та стійкого інноваційного розвитку регіону. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація виїзного туризму в Україні.

Ринок туристичних послуг визначається як туристичний регіон, країна, система, в якій здійснюється процес перетворення туристсько-екскурсійних послуг в гроші і зворотного перетворення грошових коштів на туристсько-екскурсійні послуги.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація виїзного туризму в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація виїзного туризму в Україні


Організація безготівкового обігу в Україні


1.1. Суть безготівкового грошового обороту та його значення у розвитку економіки країни

Безготівкові розрахунки – це рух вартості без участі наявних готівкових грошей. Він здійснюється такими способами:

  1. перерахуванням грошових коштів у кредитних закладах з одного рахунку на інший;
  2. проведенням взаємного заліку вимог без використання готівки [1].

Розмір безготівкового обігу залежить від об'єму товарів і послуг в країні; рівня цін; податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що пов'язані з розподілом і перерозподілом ВВП через фінансову систему; розвитку кредитної системи і появи коштів клієнтів на рахунках у банках та інших фінансово-кредитних закладах.

Безготівковий обіг охоплює такі розрахунки:
- між підприємствами, організаціями і закладами різних форм власності, які мають рахунки у кредитних закладах;
- між юридичними і фізичними особами і кредитно-фінансовими закладами для отримання і повернення кредиту;
- між юридичними і фізичними особами у процесі виплат заробітної плати, доходів і повернення кредиту;
- між державним бюджетом і юридичними та фізичними особами щодо сплати податків, зборів і інших обов'язкових платежів, а також отримання бюджетних коштів.

Залежно від економічного змісту безготівкових розрахунків розрізняють безготівкові розрахунки у товарних операціях і за фінансовими зобов'язаннями. Безготівкові розрахунки мають надзвичайно важливе економічне значення: чим ширшого розмаху набувають безготівкові розрахунки, тим меншою стає потреба у готівкових коштах, тим швидше здійснюється кругообіг коштів та меншими є суспільні затрати обігу. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Організація безготівкового обігу в Україні.

Між готівковим і безготівковим обігами існує тісний взаємозв'язок і взаємозалежність: гроші у процесі обслуговування реалізації товарі в і обслуговування нетоварних розрахунків та платежів постійно переходять з однієї форми (готівки) у іншу (депозит у банку) і навпаки. При цьому надходження безготівкових коштів на рахунки у банку є обов'язковою умовою для видачі грошей готівкою.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація безготівкового обігу в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Організація безготівкового обігу в Україні


Бухгалтерський облік його суть і значення


1.1. Значення бухгалтерського обліку

Бухгалтерський облік є складною системою – сукупністю елементів методу обліку, пов’язаних між собою та об’єднаних в єдине ціле, які надають інформацію про стан і рух активів, капіталу і зобов’язань, про характер і результати господарювання в єдиному грошовому вимірнику. Виступаючи ланкою зв’язку між господарською діяльністю та особами, які приймають рішення, бухгалтерський облік:
- по-перше, вимірює господарську діяльність шляхом реєстрації даних про неї для подальшого використання;
- по-друге, виконує обробку даних та інтерпретує їх таким чином, щоб вони набули практичної корисності;
- по-третє, передає у вигляді звітів і інформацію тим, хто використовує її для прийняття управлінських рішень [1, c. 6].

Будь – яка галузь науки чи наукової дисципліни безпосередньо пов’язана з чітким окресленням мети, предмета вивчення та методу пізнання. Таки чином і бухгалтерський облік, в котрому безперервно відбуваються численні господарські операції, що вносять зміни до складу та розміщення господарських засобів та джерел їх утворення, де використання яких потребує чіткої організації. Система бухгалтерського обліку не з’явиться і не буде функціонувати без організації, яка виступає ефективним інструментом побудови та здійснення облікового процесу. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Бухгалтерський облік його суть і значенн.

Для управління підприємством бухгалтерський облік повинен надавати повну та своєчасну інформацію, що потребує його належної організації. Від того, як організовано бухгалтерський облік на підприємстві, як виконуються облікові, контрольні та аналітичні функції, значною мірою залежить рівень прийнятих управлінських рішень. Оскільки у теорії і практиці дуже часто зустрічаються словосполучення «організація обліку» і «ведення обліку», тому актуальним буде з'ясувати, що є між ними спільного, а що відмінного.

У сучасній науці і практиці частіше можна почути термін «організація обліку» ніж поняття «ведення обліку». Навіть у вищих навчальних закладах викладають таку дисципліну як «Організація бухгалтерського обліку». Дані поняття є дуже різними за змістом і значенням. Такі автори як Ф. Ф. Бутинець, О. П. Войналович, І. Л. Томашевський наполягають на тому, що слід чітко відрізняти поняття «організація» і «ведення» бухгалтерського обліку.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Бухгалтерський облік його суть і значенн,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Бухгалтерський облік його суть і значенн


Сучасний стан та тенденції розвитку круїзного туризму


1.1. Сутність адміністративного процесу

У діяльності виконавчо-розпорядчих органів постійно виникає потреба розгляду і вирішення питань управлінського характеру щодо конкретних юридичних або фізичних осіб. Наприклад, про державну реєстрацію підприємств, видачу ліцензій або патентів, приватизацію громадянами житла, виділення земельних ділянок під будівництво, притягнення до дисциплінарної або адміністративної відповідальності тощо. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Суть адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу.

Для того, щоб правильно вирішити ту чи іншу адміністративну справу (конкретне, індивідуальне управлінське питання), необхідно реалізувати відповідну норму матеріального адміністративного права, тобто застосувати приписи, які вона містить, щодо конкретного індивідуального випадку.

Реалізація здійснюється шляхом застосування органами державного управління матеріальних норм з додержанням певної процедури, тобто у визначеному порядку [2, с. 46].

Для різних категорій адміністративних справ існують відповідні процедури. Кожна з таких процедур являє собою систему установлених державою обов'язкових правил. Ці правила закріплюються в нормативних актах і виступають як адміністративно-процесуальні норми.

Отже, адміністративно-процесуальна норма — це встановлені або санкціоновані державою обов'язкові правила, відповідно до яких регламентується порядок вирішення адміністративних справ, порядок реалізації матеріальних норм адміністративного права [6, с. 71].

Діяльність виконавчо-розпорядчих органів з вирішення адміністративних справ на підставі адміністративно-процесуальних норм прийнято називати адміністративно-процесуальною діяльністю.

Треба зазначити, що адміністративно-процесуальна діяльність не рівнозначна адміністративному процесу. Вона здійснюється виключно з конкретних справ, для реалізації конкретних матеріальних норм, на підставі конкретних адміністративно-процесуальних норм.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Суть адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Суть адміністративного процесу. Структура адміністративного процесу