ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Фінансове забезпечення відтворення основних засобівФінансове забезпечення відтворення основних засобів

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів1.1. Сутність основних засобів та їх відтворення

Підвищення ефективності використання основних засобів підприємств є одним з основних питань у період переходу до ринкових відносин. Від вирішення цієї проблеми залежить фінансовий стан підприємства, конкурентоспроможність його продукції на ринку. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.

Основні засоби — це матеріальні цінності, що використовуються у виробничій діяльності підприємства понад один календарний рік з початку введення їх в експлуатацію, а також предмети вартістю за одиницю понад 500 гривень (за ціною придбання). Основні засоби підприємства включають основні виробничі засоби й невиробничі основні засоби.

Не належать до основних засобів:
- предмети терміном служби менше одного року незалежно від їх вартості;
- предмети вартістю до 500 гривень за одиницю (за ціною придбання) незалежно від терміну служби. При цьому гранична вартість предметів, що не належать до основних засобів, може змінюватися Міністерством фінансів України;
- спеціальні інструменти і спеціальні пристосування підприємств серійного і масового виробництва певних виробів або для виготовлення індивідуального замовлення незалежно від їхньої вартості;
- спеціальний одяг, спеціальне взуття, а також постільні речі незалежно від їхньої вартості і терміну служби;
- формений одяг, призначений для видачі працівникам підприємства, незалежно від вартості й терміну служби.

Виробничі основні засоби є частиною основних засобів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому натуральну форму. Вартість основних виробничих засобів переноситься на вироблений продукт поступово, частинами, у міру використання. Поновлюються основні виробничі засоби через капітальні інвестиції. Придбати курсову на тему - Фінансове забезпечення відтворення основних засобів, можна вже сьогодні!.

Невиробничі основні засоби — це житлові будинки та інші об’єкти соціально-культурного й побутового обслуговування, які не використовуються у господарській діяльності і перебувають на балансі підприємства.

На відміну від виробничих основних засобів невиробничі основні засоби не беруть участі в процесі виробництва і не переносять своєї вартості на вироблений продукт. Відтворюються вони тільки за рахунок прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства. Незважаючи на те, що невиробничі основні засоби безпосередньо не впливають на обсяг виробництва, збільшення цих засобів пов’язане з поліпшенням добробуту працівників підприємства.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Фінансове забезпечення відтворення основних засобів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Фінансове забезпечення відтворення основних засобів


Политика СССР по отношению стран Восточной Европы 1945-1949 гг


1.1. Поняття і загальна характеристика цесії за Цивільним Кодексом України

У Цивільному кодексі України міститься визначення відступлення права вимоги, який ототожнює законодавець із цесією. Згідно із ч.1 ст.512 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), відступлення права вимоги є одним із способів заміни кредитора в зобов'язанні, яка полягає у переданні кредитором своїх прав іншій особі за правочином [3, ст. 356].

Цесією (від лат. cessio) (переуступкою прав вимоги на дебіторську заборгованість) признається угода, відповідно до якої одна особа (цедент) передає свої права кредитора до боржника за яким-небудь договором третій особі (цесіонарію). Особа яка переуступає своє право — цедент, особа яка придбає це право — цесіонарій. [11, C.26].

Поняття «цесія» визначене статтею 512 ЦК України «Основи заміни кредитора в зобов'язанні». Ця стаття визначає, що кредитор в зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:

 1. передачі ним своїх прав іншій особі за договором (відступ права вимоги);
 2. правонаступності;
 3. виконання зобов'язання боржника поручителем або заставником (майновим поручителем);
 4. виконання зобов'язання боржника третьою особою.

Кредитор в зобов'язанні може бути замінений так само в інших випадках, передбачених законом. Кредитор в зобов'язанні не може бути замінений в інших випадках передбачених законом або договором. Цесія повинна бути нотаріально завірена відповідно до ст. 513 ЦК України. Заміна кредитора в зобов'язанні відбувається без згоди боржника, але за умови повідомлення боржника про зміну кредитора, що визначено у ст. 516 ЦК України [3, ст. 356]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Правова характеристика цесії у цивільному праві.

Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території Україні містить також поняття у п. 1.2. цесії як поступки вимоги або передавання вимоги в зобов'язанні іншій особі [5].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Правова характеристика цесії у цивільному праві,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Правова характеристика цесії у цивільному праві


Правова характеристика цесії у цивільному праві


1.1. Поняття і загальна характеристика цесії за Цивільним Кодексом України

У Цивільному кодексі України міститься визначення відступлення права вимоги, який ототожнює законодавець із цесією. Згідно із ч.1 ст.512 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), відступлення права вимоги є одним із способів заміни кредитора в зобов'язанні, яка полягає у переданні кредитором своїх прав іншій особі за правочином [3, ст. 356].

Цесією (від лат. cessio) (переуступкою прав вимоги на дебіторську заборгованість) признається угода, відповідно до якої одна особа (цедент) передає свої права кредитора до боржника за яким-небудь договором третій особі (цесіонарію). Особа яка переуступає своє право — цедент, особа яка придбає це право — цесіонарій. [11, C.26].

Поняття «цесія» визначене статтею 512 ЦК України «Основи заміни кредитора в зобов'язанні». Ця стаття визначає, що кредитор в зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок:

 1. передачі ним своїх прав іншій особі за договором (відступ права вимоги);
 2. правонаступності;
 3. виконання зобов'язання боржника поручителем або заставником (майновим поручителем);
 4. виконання зобов'язання боржника третьою особою.

Кредитор в зобов'язанні може бути замінений так само в інших випадках, передбачених законом. Кредитор в зобов'язанні не може бути замінений в інших випадках передбачених законом або договором. Цесія повинна бути нотаріально завірена відповідно до ст. 513 ЦК України. Заміна кредитора в зобов'язанні відбувається без згоди боржника, але за умови повідомлення боржника про зміну кредитора, що визначено у ст. 516 ЦК України [3, ст. 356]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Правова характеристика цесії у цивільному праві.

Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території Україні містить також поняття у п. 1.2. цесії як поступки вимоги або передавання вимоги в зобов'язанні іншій особі [5].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Правова характеристика цесії у цивільному праві,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Правова характеристика цесії у цивільному праві


Українсько-Європейські відносини. Специфіка співпраці України з ЄС


1.1. Становлення відносин між Україною та ЄС

Відносини України з ЄС головним чином ґрунтуються на Угоді про партнерство та співробітництво (УПС), що набула чинності у 1998 році і є фундаментом для всіх напрямків українсько-європейського співробітництва, регламентує їх основні принципи та засоби.

Обидві сторони з’ясували позицію щодо відносин одна з одною у внутрішній політичній стратегії. Що стосується ЄС, то базовий підхід до відносин з Україною був викладений у Спільній Стратегії від 1999 року. Позиція ж України щодо європейської інтеграції була викладена у Стратегії щодо європейської інтеграції 1998 року, підписаній Президентом, декілька разів відзначалася Президентом Л. Кучмою та отримала підтримку з боку Парламенту [14].

Європейський Союз є інтеграційним об’єднанням суверенних держав, які виступають самостійними суб’єктами міжнародних відносин, і саме тому виробленню спільної позиції щодо України передував процес дипломатичного визнання нашої держави кожною державою-членом ЄС окремо.

Процес дипломатичного визнання нашої держави проходив досить динамічно, але і безпроблемним назвати його неможливо. Визнаючи Україну, європейські держави в перші роки не вірили у її життєздатність і тому обережно ставилися до таких кроків, як вихід з рубльової зони, небажання кроків щодо збереження СРСР у новому реформованому вигляді, особлива позиція в СНД, а проблема ядерної зброї на українській території стала головним джерелом напруження у розбудові стосунків з міжнародним співтовариством.

Для ілюстрації успішності налагодження міждержавних відносин України з державами-членами ЄС наведемо декілька прикладів. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Українсько-Європейські відносини. Специфіка співпраці України з ЄС.

Королівство Бельгія визнало незалежність України разом з іншими державами Європейського Союзу 31 грудня 1991 р. Дипломатичні відносини було встановлено 10 березня 1992 р. Політичне співробітництво між державами розвивається в контексті відносин з іншими країнами ЄС: без принципових суперечок, але з постійним підкресленням з боку ЄС

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Українсько-Європейські відносини. Специфіка співпраці України з ЄС,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Українсько-Європейські відносини. Специфіка співпраці України з ЄС


Звіт з практики на прикладі банку АСВІО БАНК


Завдання 11
Для вивчення розрахункових операцій банку студент повинен засвоїти процедуру складання договору банківського рахунку. Заповнити бланки договорів банківського рахунку для юридичної та фізичної особи. Вказати на відмінність умов цих договорів та чим вони обумовлені. Які пільги надає установа за цим договором?

За договором банківського рахунка АСВІО банк зобов'язується приймати і зараховувати грошові кошти на рахунок, відкритий клієнтові (власнику рахунка), виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

Договір банківського рахунка є договором консенсуальним, двостороннім і оплатним. Консенсуальним, оскільки вважається укладеним з моменту досягнення угоди з усіх істотних умов; двостороннім, оскільки на обох сторонах лежать і права, і обов'язки; оплатним, оскільки виконанню обов'язку однією із сторін протистоїть зустрічне надання. За загальним правилом кожен клієнт має право мати необмежену кількість банківських рахунків в будь-якій валюті і в будь-якому банку.

Істотними умовами договору банківського рахунка є:

 1. предмет. Предметом виступає грошова сума на рахунку, що змінюється відповідно до розпоряджень клієнта;
 2. вартість банківських послуг і терміни їх виконання, в тому числі терміни обробки платіжних документів;
 3. майнова відповідальність сторін за порушення договору банківського рахунку, включаючи відповідальність за порушення зобов'язань за термінами здійснення платежів;
 4. порядок розірвання договору банківського рахунку;
 5. інші умови, щодо яких за заявою однієї із сторін повинно бути досягнуто згоди. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Звіт з практики на прикладі банку АСВІО БАНК.

Додатковими умовами договору банківського рахунка є:

 1. можливість кредитування рахунку;
 2. перелік послуг і тарифи на дані послуги банку;

можливість провести залік зустрічних вимог банку до клієнта, пов'язані з кредитуванням рахунка і оплатою послуг банку, а також вимоги клієнта до банку про сплату відсотків за користування коштами;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Звіт з практики на прикладі банку АСВІО БАНК,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Звіт з практики на прикладі банку АСВІО БАНК


Впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій в готелі Інтерконтіненталь


1.1. Функціональне та змістове значення інноваційних енергозберігаючих технологій на підприємстві

Актуальність проблеми енергетичного забезпечення випливає із формування сучасних тенденцій на енергетичному ринку. Вагомими чинниками, які спрямовують вектори розвитку даної галузі, є інтенсивне вичерпання і стрімкий ріст цін на традиційні енергоресурси.

Особливості енергозабезпечення об‘єктів господарювання в умовах сьогодення потребують радикальних змін в напрямку розвитку і удосконалення альтернативних способів, методів і технічних пристроїв енергозабезпечення та енерговикористання.

Існуючі традиційні системи енергозабезпечення є централізованими, неефективними через конструктивну недосконалість чи нераціональну експлуатацію, а також шкідливими.

Комплекс наявних проблем зумовлює інтенсивний розвиток альтернативного енергетичного напрямку, який в питаннях енергозабезпечення базується, як правило, на сумісному використанні традиційних та поновлювальних джерел енергії, оскільки системи побудовані виключно на відновлювальних джерелах мають погодно-кліматичну залежність та характеризуються добовими і сезонними змінами. В сфері енергозбереження тільки від недавнього часу почали застосовуватись сучасні енергозберігаючі технології і матеріали, які дозволили значно скоротити втрати енергії на господарських і житлових об‘єктах. Застосування при цьому сучасних побутових пристроїв, спроектованих згідно з енергетичними вимогами відповідних класів енергоощадності, додатково збільшує ефективність енергоспоживання [20]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій в готелі Інтерконтіненталь.

При розробці інтелектуальних систем управління вирішуються проблемні питання незалежного узгодження енергетичних потоків. На цій основі проводяться спроби промислового виготовлення і практичного використання розроблених технічних пристроїв і засобів, які повинні підвищити ефективність розподілу енергопотоків.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій в готелі Інтерконтіненталь,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій в готелі Інтерконтіненталь


Інноваційні технології навчання та мотивації персоналу підприємств ресторанного господарства


1.1. Науково-теоретичні основи, суть, значення, історія та сучасні тенденції інноваційних технологій навчання та мотивації персоналу підприємств ресторанного господарства

Найбільш ефективний розвиток економіки підприємства відбувається еволюційно через якісні зміни продукції, що випускається або управлінських процесів. Основним носієм нових конкурентоспроможних цілей, розв’язання нестандартних задач або нових способів вирішення стандартних задач є персонал організації.

Персонал є невід’ємною частиною будь-якої організації, тому що будь-яка організація являє собою взаємодію людей, об’єднаних загальними цілями.

Персонал організації – це сукупність фізичних осіб, які знаходяться в зв’язках з організацією як юридичною особою, що регулюються договором найму. Це можуть бути не тільки наймані працівники, але й фізичні особи – власники і співвласники організації, якщо вони, крім частини доходу, отримують відповідну оплату за працю.

З практичної точки зору персонал організації являє собою важливий ресурс підприємства, ефективна реалізація потенціалу якого потребує спеціальних рішень залежно від особливостей певних виробничих завдань. Персонал організації як соціальна система формується, видозмінюється та розвивається згідно з цілями організації [27, с. 15].

Управління персоналом являє собою комплексну систему, елементами якої є напрями, етапи, принципи, види і форми кадрової роботи. Основними напрямками є набір і збереження персоналу, його професійне навчання і розвиток, оцінка діяльності кожного працівника з точки зору реалізації цілей організації, що дає можливість скорегувати його поведінку Планування, формування, перерозподіл, і раціональне використання людських ресурсів є основним змістом управління персоналом. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Інноваційні технології навчання та мотивації персоналу підприємств ресторанного господарства.

Політика управління персоналом – це система цілей, принципів і форм, що випливають із них, методів, критеріїв роботи з персоналом. Обрана стратегія реалізується за допомогою політики управління персоналом.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Інноваційні технології навчання та мотивації персоналу підприємств ресторанного господарства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Інноваційні технології навчання та мотивації персоналу підприємств ресторанного господарства


Теоретико-методологічні засади аналізу фінансового стану підприємства


1.1. Поняття та основні показники фінансового стану підприємства

В умовах ринкової економіки обґрунтованість та дієвість управлінських рішень на мікро- та макрорівнях значною мірою залежить від результатів оцінки фінансового стану суб’єктів господарювання, зміст якої виходить за межі обчислення окремих коефіцієнтів і передбачає вивчення комплексу показників, які відображають різні аспекти діяльності підприємства. Нестабільність економіки обумовлює необхідність для кожного суб’єкта господарювання постійно шукати шляхи підвищення ефективності своєї діяльності.

Значна кількість підприємств в Україні має незадовільну структуру капіталу та відчуває нестачу оборотних коштів. За своєчасної розробки та впровадження заходів, спрямованих на поліпшення фінансового стану в довгостроковому періоді, такі підприємства можуть збільшити свій майновий потенціал, відновити платоспроможність та прибутковість. Попередження розвитку негативних кризових явищ на підприємстві є можливим тільки за систематичного забезпечення управлінського персоналу інформацією про поточний рівень фінансової стійкості та здатність підприємства до подальшого розвитку. Така фінансово-аналітична інформація повинна отримуватися за результатами аналізу фінансового стану підприємства.

В умовах глобалізації економіки та постійно зростаючого рівня вимог до забезпечення конкурентоспроможності підприємства як у коротко- так і довгостроковому періодах особливе значення відіграє проблема формування ефективної системи інформаційного забезпечення прийняття менеджментом управлінських фінансових рішень [21, с.105-106]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Теоретико-методологічні засади аналізу фінансового стану підприємства.

Базою прийняття таких рішень мають бути результати комплексної оцінки фінансового стану підприємства. Поряд з цим у новітній практиці управління корпоративними фінансами помітні тенденції до домінування методів комплексної оцінки фінансового стану, спрямованих на дослідження об’єкта управління як цілісної системи взаємопов’язаних фінансових відносин. Звичайно, такі методи засновані на загальних принципах та прийомах фінансового аналізу [5, с.546].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Теоретико-методологічні засади аналізу фінансового стану підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Теоретико-методологічні засади аналізу фінансового стану підприємства


Внешняя политика Польши с 1989-2004 гг


1. Евроинтеграция Польши

Одним из сложных и важных явлений ХХІ столетия есть глобализация и интеграция, которые охватывают все сферы жизни человека и общества, обеспечивают финансово-экономическую, информационно-технологическую, культурно-духовную, научно-образовательную целостность мира.

Нужно констатировать, что в отечественной историографии проблеме европейской интеграции Республики Польши пока что не отводится достаточного внимания, о чем свидетельствует, например, почти полное отсутствие основательных исследований из указанной проблемы. В то же время польские исследователи в последние годы тщательно освещают историю вступления страны в ЕС, которая подробно отображено в ряде работ польских исследователей. Таким образом, указанная проблема есть актуальной и заслуживает большего внимания.

Изменения, которые состоялись в общественной и экономической жизни Польши в 1989 году и были следствием горбачевской «оттепели» и борьбы польского народа за «новую Польшу», привели к переориентации внешней политики Республики Польши. Ведущее направление этой политики состояло в старании сближения Польского государства с европейским сообществом, а в более далекой перспективе – участие в этой структуре на правах члена.

Стремление Варшавы присоединиться к ЕС в качестве полноправного члена было обусловлено тремя факторами.

Первым стали начавшиеся в стране в конце 1980-х годов процессы политической трансформации. Прошедшие в Польше 4 и 18 июня 1989 года парламентские выборы сыграли роль неформального плебисцита «за и против коммунизма» [2, c. 34]. Олицетворение прошлого – Польская объединенная рабочая партия (ПОРП) – потерпела сокрушительное поражение. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Внешняя политика Польши с 1989-2004 гг.

Вторым фактором, повлиявшим на усиление проевропейского вектора в политике Польши стали происходившие паралелльно с политическими трансформациями социально-экономические перемены. В 1989 г. была опубликована экономическая программа, разработанная группой экономистов во главе с министром финансов Л. Бальцеровичем (1989-1991) [15].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Внешняя политика Польши с 1989-2004 гг,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Внешняя политика Польши с 1989-2004 гг


Економічні аспекти глобальних проблем


1.1 Сутність глобалізації, чинники та етапи її розвитку

Найбільш знаковим процесом кінця ХХ початку ХХІ століття стала глобалізація, в умовах якої не тільки збільшуються обсяги міжнародної діяльності і створюються нові форми міжнародних політичних, економічних, соціокультурних відносин, а й розвиваються такі просторові зрушення, що призводять до нового етапу розвитку світового господарства, пов’язаного з посиленням процесів регіоналізації, які набувають глобальних ознак.

Еволюція продуктивних сил різних країн неминуче призводить до взаємопроникнення і зближення економік в масштабах світового господарства через встановлення сталих зв’язків між суб’єктами різних країн, в результаті чого відтворювальний процес, який відбувається в рамках окремої країни, стає невід’ємною складовою цього процесу, який відбувається вже на глобальному рівні. А від так на об’єктивній основі еволюції міжнародного поділу праці ґрунтується й світовий інтегруючий розвиток [26].

Об'єктивний, складний і суперечливий процес посилення глобалізації є сьогодні пріоритетною домінантою планетарного масштабу, що потребує глибокого осмислення на науково-методологічному рівні.

В економічній літературі глобалізація розглядається з різних світоглядних позицій, які визначають її домінуючі фактори і рушійні сили. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Економічні аспекти глобальних проблем.

Вперше термін "глобалізація" було вжито у 1984 р. у редакційному коментарі "Wall-Street Journal" щодо рішення М. Тетчер відкрити іноземним банкам прямий доступ на фінансовий ринок лондонського Сіті. До 1991 р. неологізм "глобалізація" вживали лише з означенням "фінансова" [8]. З інших джерел відомо, що вперше це поняття вжив Т. Левітт у 1983 р. Він охарактеризував цим словом феномен злиття ринків окремих продуктів, які виробляють великі багатонаціональні корпорації [14].

До сьогоднішнього часу поняття «міжнародний» і «глобальний» використовувалися здебільшого для позначення інтернаціоналізованої економічної діяльності в загальному розумінні. При цьому процес глобалізації не є односпрямованим.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Економічні аспекти глобальних проблем,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Економічні аспекти глобальних проблем


Ціновий механізм регулювання експортно-імпортних операцій


1.1 Теоретико – методологічні основи формування цінового механізму регулювання експортно-імпортних операцій

Будь-яка держава здійснює регулювання зовнішньоекономічної діяльності (далі - ЗЕД) в цілях забезпечення безпеки країни і захисту загальнонаціональних інтересів. Діяльність державних органів по регулюванню ЗЕД здійснюється практично у всіх країнах світу, але її масштаби, форми і методи, конкретні цілі і завдання визначаються кожною країною, виходячи з її масштабів, положення в сучасному світі, зовнішньої і внутрішньої політики держави. Кожна країна має певні особливості в регулюванні ЗЕД.

Митно-тарифне регулювання - сукупність митно-тарифних заходів, які використовуються в якості національного торговельно-економічного інструменту для регулювання зовнішньої торгівлі. Даний вид регулювання є економічним, оскільки в якості основного інструментарію використовуються імпортний і експортний митний тариф, який виконує і регулюючі та фіскальні функції. У деяких випадках вводяться податки або збори, які мають еквівалентний зміст митному тарифу. Основний напрямок цього виду державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності визначається митно - тарифною політикою кожної держави. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Ціновий механізм регулювання експортно-імпортних операцій.

Митні платежі виконують украй важливі економіко-регуляторні функції під час здійснення експортно-імпортних операцій. По-перше, вони виконують фіскальну функцію, оскільки визначають частку фінансових ресурсів, яка може бути акумульована у державному бюджеті країни, по-друге, регуляторну, яка регулює зовнішньоекономічну діяльність та, по-третє, контрольну, що контролює формування податкових надходжень. Митні податки – це непрямі податки, які нараховуються при переміщенні предметів через митний кордон України: мито, акцизний збір, податок на додану вартість [1, с. 243] (рис.1.1).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Ціновий механізм регулювання експортно-імпортних операцій,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Ціновий механізм регулювання експортно-імпортних операцій