ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Фінансова звітність, її значення та структураФінансова звітність, її значення та структура

Фінансова звітність, її значення та структура1.1. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її побудови

Поточний бухгалтерський облік містить розрізнену інформацію про господарську діяльність підприємства. Для одержання інформації про результати такої діяльності дані поточного обліку необхідно узагальнити в певній системі показників. Це досягається складанням звітності, яка є завершальним етапом бухгалтерського обліку.


Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту риби, морепродуктів

1.1 Аналіз світового ринку морепродуктів

У світовому масштабі попит на рибу та морепродукти з року в рік зростає, особливо в промислово розвинених країнах. Державам, що розвиваються, така тенденція приносить збільшення надходжень від реалізації та сприяє створенню нових робочих місць. Наразі в секторі рибного господарства постійно працюють майже 45 млн. осіб. Проте рентабельність рибного виробництва скорочується у зв’язку з постійно зростаючими витратами, необхідними для вилову риби, та особливо через виснаження морських рибних запасів.

Основні споживачі риби і морепродуктів – традиційно країни Європи, Японія і США. На них загалом припадає 70% усього імпорту риби. А ринок риби та морепродуктів України далекий від насичення. Ресурси внутрішніх водойм і виключно морської економічної зони України зараз можуть забезпечити пропозицію щонайбільше в обсязі 200 тис. тонн. Рибне господарство країни перебуває в жалюгідному стані – застаріла матеріально-технічна база і відсутність інвестицій у галузь не можуть належним чином забезпечити її функціонування. Варто відзначити і неврегульованість законодавчої бази та відсутність належного інтересу з боку держави.

Зважаючи на нещодавні заяви про вибір курсу на європейську інтеграцію, неодмінним стає вивчення і часткове впровадження елементів регуляторних та законодавчих актів Європейського Союзу, що буде одним з етапів розвитку цієї галузі в найближчому майбутньому [11]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту риби, морепродуктів.

Структуру продукції світового ринку риби та рибопродуктів можна дослідити за даними рис 1.4.

Пропозиція риби та морепродуктів на глобальному ринку формується за рахунок трьох основних ресурсів. Це рибальство у світовому океані, на яке припадає 61 % загального видобутку рибної продукції, та внутрішнє рибальство (озера й річки) в обсягах 6%, а також продукція рибництва (аквакультури), вирощуванням якої займаються як у внутрішніх водоймах, так і в спеціально облаштованих територіях уздовж морського узбережжя, що забезпечує 33% обсягів із позитивною тенденцією до збільшення.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту риби, морепродуктів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту риби, морепродуктів


Опис товарної марки. Конкурентоспроможність товару

1. Товарна політика підприємства маркетингової орієнтації.

Важливою частиною планування продукту є визначення товарної марки. Товарна марка-будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення товарів (послуг), що виробляються або надаються однією особою для іншої особи. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів і пр. Товарна марка повинна бути зареєстрована, щоб отримати право власності на неї. [3, c.98]

У цій роботі мною буде розглянута і проаналізована торгова марка Nestle (Нестле). Компанія Nestle була заснована в 1866 році швейцарським фармацевтом Генрі Нестле. Він створив харчування для немовлят. Новий продукт отримав назву Farine Lacte Генрі Нестле (Молочна Борошно Генрі Нестле), і через кілька років вона активно продавалася в більшості країн Європи.

Логотип торгової марки Нестле представлений в Додатка А. Першим логотипом компанії Nestle стали птах з трьома пташенятами у гнізді. Такий логотип відбивав фамільні цінності, тому що в той час в традиційній сім'ї було саме троє дітей. Поступово в Європі почала знижуватися народжуваність, і кількість пташенят зменшилася до двох. [10] Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Опис товарної марки. Конкурентоспроможність товару.

На початку 1900-х років у Nestle були фабрики в США, Великобританії, Німеччини та Іспанії. У 1904 році компанія почала виробляти шоколад, досягнувши угоди з «Швейцарської Національної Шоколадній компанією». А в 1905 році Nestle об'єдналася зі своїм давнім суперником - «Англо-швейцарською компанією з виробництва згущеного молока» і була перейменована в «Nestle і Англо-швейцарська молочна компанія».

У 1907 році компанія розгорнула повномасштабне виробництво в Австралії, своєму другому найбільшому за обсягом експорту ринку. У той же період були побудовані склади в Сінгапурі, Гонконзі і Бомбеї для забезпечення потреб швидкозростаючих ринків країн Азії.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Опис товарної марки. Конкурентоспроможність товару,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Опис товарної марки. Конкурентоспроможність товару


Психологічна корекція розвитку мовленнєвих функцій і дітей з РДА

1.1. Особливості порушення розвитку мовленнєвих функцій в дитини

Психолого-педагогічний підхід до аналізу мовних порушень є пріоритетним напрямком вітчизняної логопедії. В рамках цього напряму аналізується розвиток мови у дітей з мовними порушеннями. Проведений в 60-х рр.. (Р.Е.Левіною зі співробітниками) лінгвістичний аналіз мовних порушень у дітей, що страждають різними формами мовленнєвої патології, дозволив виділити загальне недорозвинення мови і фонетико-фонематичні недорозвинення мови.

Загальне недорозвинення мови (ЗНМ) характеризується порушенням формування у дітей всіх компонентів мовної системи: фонетичної, фонематичної та лексико-граматичної.

У дітей з ЗНМ спостерігається патологічний хід мовного розвитку. Основними ознаками ЗНМ в дошкільному віці є пізній початок розвитку мови, уповільнений темп мовного розвитку, обмежений, що не відповідає віку словниковий запас, порушення формування граматичного ладу мови, порушення звуковимови і фонематичного сприйняття. При цьому у дітей відзначається збереження слуху і задовільне розуміння доступної для певного віку зверненої мови. У дітей з ЗНМ мова може перебувати на різному рівні розвитку. Виділяють три рівні мовного розвитку при ЗНМ. Кожен з рівнів може бути діагностований у дітей будь-якого віку. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психологічна корекція розвитку мовленнєвих функцій і дітей з РДА.

Перший рівень - найнижчий. Діти не володіють загальновживаними засобами спілкування. У своїй промові діти використовують лепітні слова і звуконаслідування, а також невелике число іменників і дієслів, які суттєво спотворені в звуковому відношенні. Одним і тим же лепітним словом або звукосполученням дитина може позначати декілька різних понять, замінювати їм назви дій та назви предметів.

Висловлювання дітей можуть супроводжуватися активними жестами та мімікою. У промові переважають пропозиції з одного-двох слів. Граматичні зв'язки в цих пропозиціях відсутні. Мова дітей може бути зрозуміла тільки в конкретній ситуації спілкування з близькими людьми. Розуміння мови дітьми в певній мірі обмежена. Звукова сторона мови різко порушена. Кількість дефектних звуків перевершує число правильно вимовних.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психологічна корекція розвитку мовленнєвих функцій і дітей з РДА,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психологічна корекція розвитку мовленнєвих функцій і дітей з РДА


Философия любви и женские образы в сборнике рассказов И. А. Бунина Темные аллеи

1.1. Иcтopичecкaя acпeкты paзвития литepaтуpнoгo тaлaнтa И.A.Бунинa

Эпoxa кoнцa XIX – нaчaлa XX вeкa явилacь вpeмeнeм глубoкиx пepeмeн в Poccии – в ee oбщecтвeннoй жизни, литepaтуpe, иcкуccтвe, нaукe. Oтличитeльнoй ocoбeннocтью литepaтуpнoгo пpoцecca pубeжa вeкoв былo мнoгooбpaзиe литepaтуpныx нaпpaвлeний: нapяду c тpaдициoнным peaлизмoм имeли мecтo мнoгoчиcлeнныe мoдepниcтcкиe тeчeния. Мнoгoликocть мoдepнизмa и paзличныe пути paзвития peaлизмa в литepaтуpe нeизбeжнo пpивoдили к cпopaм и пpoтивocтoянию [11].

Твopчecкий путь и личнaя cудьбa Бунинa вoлeю иcтopичecкиx oбcтoятeльcтв oкaзaлиcь paздeлeнными нa двe пpимepнo paвныe чacти: дo 1920 г. жизнь и твopчecтвo в Poccии; c 1920 пo 1953 гг. – нa «дpугиx бepeгax» эмигpaнтcкoгo изгнaния.

Для твopчecкoгo пepиoдa 1890-1900-x гг. xapaктepны интeнcивныe xудoжecтвeнныe и интeллeктуaльныe иcкaния пиcaтeля. В 90-e гг. Бунин aктивнo изучaeт зaпaднoeвpoпeйcкую литepaтуpу и филocoфию, пepeживaeт пepиoд увлeчeния тoлcтoвcтвoм и нapoдничecкими идeями. В бунинcкoм нacлeдии 90-900-x гг. вaжнeйшee мecтo зaнимaeт пoэзия, oднoй из вepшин кoтopoй cтaлa пeйзaжнo-филocoфcкaя пoэмa «Лиcтoпaд» (1900). Лиpичecкиe мeдитaции aктивнo пpoникaют и в «мaлую» пpoзу Бунинa этиx лeт, пpeдoпpeдeляя paзвитиe ocoбoгo жaнpa лиpикo-филocoфcкoгo paccкaзa и oкpaшивaя кaк бытийныe paздумья xудoжникa, тaк и eгo пpoзpeния, кacaющиecя нaциoнaльнoгo xapaктepa, иcтopичecкиx cудeб Poccии («Пepeвaл», «Cocны», «Мeлитoн», «Aнтoнoвcкиe яблoки», «Cвятыe гopы», «У иcтoкa днeй» и дp.). В 1907 г. вмecтe c будущeй жeнoй В. Н. Муpoмцeвoй Бунин coвepшaeт длитeльнoe путeшecтвиe в Eвpoпу, нa Cвятую зeмлю, в вocтoчныe cтpaны (Туpция, Eгипeт, Цeйлoн и дp.), твopчecким peзультaтoм кoтopoгo cтaнoвитcя цикл путeвыx пoэм «Тeнь птицы» (1911). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Философия любви и женские образы в сборнике рассказов И. А. Бунина Темные алле.

В кaчecтвe ocoбoгo этaпa твopчecкoй cудьбы Бунинa выдeляeтcя твopчecтвo 1910-x гг., вoбpaвшee в ceбя тpaгeдийнoe миpoчувcтвиe пpeдpeвoлюциoннoгo дecятилeтия – в мacштaбe кaк Poccии, тaк и coвpeмeннoй цивилизaции в цeлoм.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Философия любви и женские образы в сборнике рассказов И. А. Бунина Темные алле,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Философия любви и женские образы в сборнике рассказов И. А. Бунина Темные алле


Цели, задачи и функции государства. Понятие и предназначение государства

1. Понятие и предназначение государства

Характеризуя государство, подавляющее большинство научных работников сходятся на том, что оно является необходимой формой организации развитого общества, без которой невозможное выполнение задач, которые стоят перед ним. Взгляды на государство, характеристику его сущности, главных черт и назначения у представителей того или другого научного направления достаточно разные.

Большая группа научных работников при определении понятия «государство» выходило из формально-логических позиций. Л. Дюги считал государством любое общество, где существует дифференциация между теми, кто правит, и теми, кем правят, в виде политической власти. Г. Шершеневич определял его как единение людей в пределах одной территории под общей властью. Ф. Хайек характеризовал государство как организацию, которую сознательно создают люди, которые проживают вместе с целью одинакового управления. Б. Бади и П. Бирнбаум рассматривали государство как хорошо организованную машину власти вместе с чиновниками и вооруженными силами, что ее обслуживают [5, с. 36].

Как производное от права явление государство оценивали Г. Кельзен, И. Кант, Г. Еллинек. Г. Кельзен характеризовал его как персонификацию правопорядка, И. Кант — как объединение большого количества людей, которые подчиняются правовым законам, Г. Эллинек — как субъекта права, территориальную корпорацию, что наделена первичной властью [21]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Цели, задачи и функции государства. Понятие и предназначение государства.

Ф. Гегель рассматривал государство, как высшую и самую совершенную форму общественной жизни. Подчеркивая его моральную направленность, он характеризовал его как действительность моральной идеи. Н. Коркунов определял государство как объединение свободных людей, где мирный порядок обеспечивается установлением монополии государственных органов на осуществление принуждения, чем отмечал его принудительный характер. На то же обстоятельство указывал Дж. Ролз, который считал, что государство должно осуществлять окончательную власть и принуждение на определенной территории.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Цели, задачи и функции государства. Понятие и предназначение государства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Цели, задачи и функции государства. Понятие и предназначение государства


Особливості формування молодіжної політики в Україні

1.1. Сутність і значення студентського самоврядування.

Державна молодіжна політика України та окремі її аспекти вже неодноразово ставали об’єктом дослідження сучасних українських науковців. Цьому питанню приділили основну увагу в своїх роботах М.Ф. Головатий, О.В. Кулініч, Н.Б. Метьолкіна, В.В. Орлов, І.О. Парубчак, М.П. Перепелиця, Р.П. Сторожук та ін. Проте їх наукові праці не ставлять за мету комплексний аналіз державної молодіжної політики в контексті її формування на початку незалежності України та подальшої еволюції. Тому, незважаючи на успішні узагальнення, здійснені ними, та формування періодизації розвитку державної молодіжної політики в незалежній Україні, ці досягнення частково нівелюються застарілістю у часі проведених досліджень.

При виконанні роботи нами були використані статистичні методи, методи аналізу, порівняння, а також теоретичні методи дослідження.

При дослідженні стану молодіжної політики використовуються такі методи:
- анкетне опитування та інтерв'ю;
- метод номінальних груп;
- метод морфологічних матриць;
- метод SWOT-аналізу;
- методи експертних оцінок;
- контент-аналіз: аналіз документів.

Документальні дані для аналізу - одне з головних джерел отримання інформації на першому етапі цього дослідження. За допомогою цього методу проводиться загальний аналіз, за результатами якого висуваються основні гіпотези. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості формування молодіжної політики в Україні.

Метод інтерв'ю та анкетного опитування, що використовується в дослідженні, є найбільш прийнятним для аналізу, оскільки за його допомогою можна одержати найбільш повну первинну інформацію про досліджувану проблему за допомогою одержання конкретних відповідей на чітко поставлені питання, які згодом легко аналізувати.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості формування молодіжної політики в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості формування молодіжної політики в Україні


Аналіз стану та перспективи розвитку круїзного ринку світу

1.1 Поняття круїзного ринку

Одне тільки звучання слова "круїз" викликає в уяві людини: сліпуче білий лайнер, величні простори океанів і морів, чудові країни і острів. Так, круїз - (англ. круїз), в первісному значенні - морська подорож. В даний час поняття розширилося, туристичні фірми стали пропонувати морські круїзи, річкові круїзи.

Деякі непідготовлені клієнти ще до недавнього часу вважали, що круїзи - нудний розмірений відпочинок для дуже заможних людей похилого віку. За останній час в індустрії круїзів відбулися значні зміни: круїзери «помолодшали», а самі подорожі стали більш цікавими і варіативними за ціною. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз стану та перспективи розвитку круїзного ринку світу.

Сьогодні круїз - це морське або річкове подорож здійснюється для відпочинку і задоволення. Тривалість класичних круїзів буває від кількох днів до кількох місяців при навколосвітніх маршрутах. Саме поняття "круїзу" має під собою кілька складових відпочинку:

  • подорож по воді;
  • життя на борту судна;
  • короткочасні зупинки в портах заходу, маринах і бухтах.[12]

Сучасні круїзи здійснюють як на вітрильних судах, так і на величезних лайнерах, розрахованих на кілька тисяч пасажирів. За статистикою 9 з 10 осіб, що спробували цей вид відпочинку, повертаються до нього знову.

Взагалі цю мрію придумали британці ще в середині ХIХ століття, але майже століття вона була не надто привабливою для відпочиваючих. У той час пароплавні правила забороняли виходити на палубу в одній сорочці, без піджака і метелики, бути до обіду або вечері не в чорному парадному фраку, займати будь-яке крісло на палубі - кожне з них було закріплено за певним пасажиром. У каютах, що не мають вентиляції, влітку було дуже душно. І чисто круїзних суден тоді не існувало: більше половини пасажирів кораблів становили люди, охочі морським шляхом добратися до того чи іншого міста.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз стану та перспективи розвитку круїзного ринку світу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз стану та перспективи розвитку круїзного ринку світу


Право в системі соціального регулювання

1. Поняття і закономірності нормативного регулювання

Нормативне регулювання реалізується за допомогою норм права, об'єктивованих у вигляді законів та інших нормативно-правових актів, санкціонованих державою звичаїв, нормативних правових договорів, правових прецедентів. Для нормативного регулювання притаманні такі ознаки: поширення не на одну конкретну життєву ситуацію, а на заздалегідь непередбачувану кількість випадків певного виду; адресування персонально невизначеному колу суб'єктів; встановлення нових загальних прав та обов'язків. Індивідуальному регулюванню властиві ознаки, протилежні нормативному регулюванню, а саме: реагування на конкретні соціальні факти та обставини, що виникають у сфері правового регулювання, спрямованість на юридичне опосередкування відносин між чітко визначеними (персоніфікованими) особами. Крім цього, індивідуальні правові рішення завжди формулюються аd hос (тобто лише для даного випадку) і не є обов'язковими для інших аналогічних ситуацій.

Як правило, індивідуальне правове регулювання засновується на нормативному, полягає в уточненні, пристосуванні правових норм до особливих умов їхньої дії. Разом з тим, інколи індивідуальне регулювання може набувати і самостійного значення. Наприклад, у разі виявлення прогалин у законодавстві і необхідності застосування такого способу їх подолання, як аналогія права, індивідуальні правові акти постають як первинні засоби правового регулювання [2, с. 123]. Найпоширенішими актами індивідуального правового регулювання є рішення та вироки судів за результатами розгляду окремих юридичних справ, різноманітні приписи правозастосовного характеру адміністративних органів (наприклад, рішення виконкому місцевої ради про виділення громадянину земельної ділянки під будівництво житлового будинку, наказ ректора про виключення студента з інституту за порушення навчальної дисципліни) і т. ін. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Право в сисnемі соціального регулювання.

Слід зазначити, що розглянуті види юридичного регулювання взаємно доповнюють один одного. Зокрема, завдяки їхньому комбінуванню компенсуються недоліки як нормативного регулювання (абстрактність, віддаленість від фактичних відносин), так і індивідуального (мінливість, значний простір для проявів свавілля, суб'єктивізму).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Право в сисnемі соціального регулювання,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Право в сисnемі соціального регулювання


Фінансова санація та банкрутство підприємства

1.1. Банкрутство як економічно-правова категорія

Однією зі споконвічних проблем будь-якої економічної системи є наявність підприємств, функціонування яких обтяжене надмірними боргами, внаслідок чого виникає нездатність боржника погасити свої зобов’язання перед кредиторами. Такі господарюючі суб’єкти є потенційними банкрутами, що для вітчизняної економіки є відносно новим поняттям. Сьогодні проблема банкрутства в Україні актуальна як ніколи у зв’язку з загостренням фінансової кризи, яка спостерігається в нашій країні на протязі останніх років та ускладнюється негативним зовнішнім впливом кризових явищ з боку світової економіки.

Поняття банкрутства підприємства на рівні законодавчо-правового сприйняття напряму пов’язане саме з його неспроможністю відновити свою платоспроможність і задовольнити вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Але ліквідація підприємства не гарантує погашення всіх претензій кредиторів, тому саме відновлення платоспроможності проблемних підприємств може стати сприятливим фактором пожвавлення як діяльності самого підприємства, так і стабілізації процесу формування грошових потоків при наявних проявах нестабільності в банківській сфері країни. Таку оцінку реалій внутрішнього потенціалу та зовнішньої боргової залежності, корекції чи абсолютної зміни стратегії фінансово-економічного розвитку підприємства з певним рівнем прогнозованості результатів дає санація як окрема сукупність фінансових, організаційних, управлінських, технічних процедур з визначеною природою зв’язків між ними, як інструментарій погашення існуючої заборгованості перед кредиторами, поновлення платоспроможності підприємства та прибутковості діяльності. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Фінансова санація та банкрутство підприємства.

Оскільки українські підприємства діють в основному у правовому полі України, то перш за все необхідно розглянути законодавчі аспекти визначення даного поняття. Так, згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Фінансова санація та банкрутство підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Фінансова санація та банкрутство підприємства


Розвиток творчих здібностей особистості в дошкільному віці

1.1. Загальне поняття творчості та творчих здібностей

Творчість - психічний процес створення нових цінностей, якби продовження й заміна дитячої гри. Діяльність, результат якої - створення нових матеріальних і духовних цінностей. Будучи по суті культурно-історичним явищем, має й психологічний аспект - особистісний і процесуальний. Припускає наявність у суб'єкта здатностей, мотивів, знань і вмінь, завдяки яким створюється продукт, що відрізняється новизною, оригінальністю, унікальністю. Вивчення цих властивостей особистості виявило важливу роль уяви, інтуїції, неусвідомлюваних компонентів розумової активності, а також потреби особистості в самоактуалізації, у розкритті й розширенні своїх творчих можливостей [10].

У вузькому змісті, творчість - людська діяльність, що породжує щось якісно нове, що ніколи раніше не було, і має суспільно-історичну цінність. Коментуючи подібну точку зору, Л. С. Виготський писав, що в такому випадку «Творчість є долею деяких вибраних людей, геніїв, талантів, які створили великі художні твори, зробили великі наукові відкриття або винайшли які-небудь вдосконалення в області техніки». Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Розвиток творчих здібностей особистості в дошкільному віці.

У більш широкому (і досить розповсюдженому в психології) змісті, творчість (або творча діяльність) - це всяка практична або теоретична діяльність людини, у якій виникають нові (принаймні, для суб'єкта діяльності) результати (знання, розв'язки, способи дії, матеріальні продукти). За словами Виготського, «як електрика діє й проявляється не тільки там, де велична гроза й сліпуча блискавка, але й у лампочці кишенькового ліхтаря, так точно й творчість на ділі існує не тільки там, де вона створює великі історичні добутки, але й скрізь там, де людна уявляє, комбінує, змінює й створює щось нове, якою би крупицею не видалося це нове в порівнянні зі створеннями геніїв».

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розвиток творчих здібностей особистості в дошкільному віці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розвиток творчих здібностей особистості в дошкільному віці