ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Експресивні властивості словотворчих засобів української поезії для дітейЕкспресивні властивості словотворчих засобів української поезії для дітей

Експресивні властивості словотворчих засобів української поезії для дітей


1.1. Типи словотворення. Основні види формантів

За характером твірних ресурсів словотвірна деривація поділяється на вісім типів: словотворчість, словоскладання, конверсія, абревіація, акцентуація, універбізація, ономатизація, апелятивація [13, c. 74].

Словотворчість — це такий різновид (тип) деривації, який реалізується за допомогою службових морфем — префіксів, суфіксів, флексій {слов'янський — праслов'янський, грек — грекиня, кум — кума). Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Експресивні властивості словотворчих засобів української поезії для дітей.

Словоскладання — різновид (тип) деривації, який реалізується за допомогою кількох кореневих морфів або лексичних одиниць {водовоз, вельмишановний).

Конверсія — різновид (тип) деривації, який реалізується за допомогою зміни синтаксичної функції та морфологічної парадигми, тобто перехід слова з однієї частини мови в іншу та зміна значення відбувається без будь-яких матеріальних перебудов шляхом прийняття іншої системи словозміни (пор. дерево береза і село Береза, майбутній час і наше майбутнє).

Абревіація — різновид (тип) деривації, який реалізується за допомогою скорочених до звука (одного чи кількох) або складу компонентів твірного словосполучення {державна автоінспекція —ДАІ, філологічний факультет — філфак).

Акцентуація — різновид деривації, який реалізується зміною наголошення твірної бази {білизна — білизна, замір — замір). Придбати курсову на тему - Експресивні властивості словотворчих засобів української поезії для дітей, можна вже сьогодні!.

Універбізація — різновид деривації, який реалізується за допомогою еліптичного пропуску одного з елементів двослівної назви {декретна відпустка — декрет, учительська кімната—учительська, кімната для роздягання — роздягальня, купальний костюм — купальник).

Ономатизація — різновид деривації, який реалізується втратою загальною назвою здатності до узагальнення і набуття нею здатності називати один предмет з ряду однорідних: максимум — Максим, віра — Віра, надія — Надія, ромен (трава) — Ромен (річка, місто), береза — Береза (село), швець (професія) — Швець (прізвище), полтавці (жителі Полтави) — Полтавці (село).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Експресивні властивості словотворчих засобів української поезії для дітей,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Експресивні властивості словотворчих засобів української поезії для дітей