ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Екологія і туризм. Сутність екотуризму та його витокиЕкологія і туризм. Сутність екотуризму та його витоки

Екологія і туризм. Сутність екотуризму та його витоки1.1. Сутність екотуризму та його витоки

Екологічний туризм - це такий вид туризму, що виражається в активному часовикористанні людини в природному середовищі не тільки з використанням її рекреаційних, пізнавальних і інших можливостей, але і з урахуванням їхнього зберігання і збільшення як на свідомому, так і на практичному рівні [5, с. 4].

Основна ідея екологічного туризму - це насамперед турбота про навколишнє природне середовище, що використовують у туристських цілях. Саме використання в туристських цілях багатств природи в сполученні з вихованням любові до неї, утвердження важливості її захисту і є відмітною рисою екологічного туризму. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Екологія і туризм. Сутність екотуризму та його витоки.

Основна причина повороту до екологічного туризму корениться у не відрегульованості відношень у системі «туризм-екологія». Звідси, очевидно, і походження понять «м'який туризм» або «зелений туризм». Саме орієнтацією на екологічну складову з метою притягнення туристів можна пояснити підвищену увагу в останні роки до відвідання місць із незабрудненою природою. Численні опитування туристів показують, що серед головних мотивів туристських подорожей на перший план все більше висувається прагнення людей до спілкуванню з природою. Так, в одному з опитувань туристи, які шукають свіжого відпочинку в горах, відповідали, що хочуть дихати свіжим повітрям, бачити чисті струмки, спокійні гори і гірські галявини, на яких пасуться корови, а не розташовуються господарські магазини.

З аналізу, за 1990 рік бюро подорожей міського відомства по туризму м. Штарнберг (ФРН) виявляється, що 60% туристів хочуть у відпустці «пізнавати природу». При цьому 50% мандрівників хочуть «виїхати з забрудненого навколишнього середовища». Придбати курсову на тему - Екологія і туризм. Сутність екотуризму та його витоки, можна вже сьогодні!.

На появу екологічного туризму роблять визначений вплив процеси індустріалізації й урбанізації.

Індустріалізація - процес створення значного машинного виробництва у всіх галузях економіки, насамперед, у промисловості [5, с. 6]. Вона зосереджується у великих населених пунктах, що мають необхідну робочу силу і розвинуту інфраструктуру, що обслуговує виробництво

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Екологія і туризм. Сутність екотуризму та його витоки,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Екологія і туризм. Сутність екотуризму та його витоки


Ревматизм - етіологія, патогенез і клініка, профілактика, лфк

План до курсової роботи:

Ревматизм - етіологія, патогенез і клініка, профілактика, лфк

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Ревматизм - етіологія, патогенез і клініка, профілактика, лфк,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Етілогія та класифікація ревматизму

Ревматизм (ревматична лихоманка) – це токсикоімунне системне запальне захворювання сполучної тканини з переважною локалізацією процесу в серцево-судинній системі, який розвивається у сприйнятливих до нього осіб, етіологічно пов'язане з інфікуванням ?-гемолітичним стрептококом групи А. Ревматизм серця був вперше описаний французьким клініцистом Буйо в 1835 році і незалежно від нього Г. І. Сокольським в 1836 році. До цього ревматизм відносили до захворювання суглобів.

Захворюваність на ревматизм складає від 0,1-0,54 % в економічно розвинутих країнах, до 1,4 % - в країнах «третього світу». Хворіють в основному особи дитячого і молодого віку (7-15 років), жінки хворіють в З рази частіше, ніж чоловіки [8, с. 179].

Провідна роль ?-гемолітичного стрептокока групи А у виникненні і рецидивуванні ревматизму визнається більшістю дослідників. Загальновизнано, що ангіни, які часто повторюються, передують виникненню ревматизму у 1 % хворих при окремих випадках і у 3 % - при епідемічних спалахах. ГРЗ стрептококової етіології можуть обумовити виникнення або загострення ревматизму.

Провокуючими факторами є спадковість, молодий вік, переохолодження. Встановлено полігенний тип спадкування та зв'язок захворювання з успадкуванням певних варіантів гаптоглобіну, алоантигену В лімфоцитів.

Виділена група факторів ризику розвитку ревматизму, що важливо враховувати для його профілактики: ревматизм або системні захворювання сполучної тканини у родичів першого ступеня спорідненості; жіноча стать; вік 7-15 років; перенесена гостра стрептококова інфекція і носоглоткова інфекція; носійство В-клітинного маркера Д у здорових осіб і, в першу чергу, родичів хворого.

Результати епідеміологічних даних, клінічних спостережень, мікробіології, імунології та експериментальних досліджень переконливо свідчать про наявність зв’язку між стрептококовою інфекцією (стрептококова серогрупа А) і ревматизмом.


Релігія та церква в Англії у ХVII - XVIII ст.

План до курсової роботи:

Релігія та церква в Англії у ХVII - XVIII ст.

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Релігія та церква в Англії у ХVII - XVIII ст.,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Характеристика існування християнства в Англії

Говорячи про релігію (лат. religare — возз'єднувати), слід зазначити, що найпростіші форми релігійних вірувань існували вже 40 тисяч років тому, коли з'явилася людина сучасного кроманьйонського типу (homo sapiens, або неоантроп). Ймовірно, існували вони і в ранній період. Головною ознакою була розумова діяльність людини, її здатність до абстрактного мислення. Слід підкреслити, що ці вірування мали язичницький характер.

Люди персоніфікували та обожнювали окремі області та явища природи, багатьох тварин. Вклонялися духам - господарям лісу, води, вогню, сонця. У давнину практикувалися обряди, що стосуються смерті та поховання людини. Археологами встановлено, що тіла померлих людей покривали шаром охри, поруч із ними поміщали зброю, предмети домашнього побуту, прикраси. Складалися релігійно-містичні уявлення про те, що поряд із реальним світом існує інший світ, де живуть померлі. У кам'яному столітті, мабуть, почала поширюватися культура танцю, якою супроводжувалися всі обряди [18, с. 204].

Появі релігії сприяли певні причини. У давнину не було ні супермаркетів, ні наукових установ, ні спеціальних служб з надзвичайних ситуацій. Первісна людина знаходилася віч-на-віч з природою, і природні явища, стихії могли в будь-який момент його знищити. Володіючи розумовою діяльністю та бурхливою фантазією на відміну від інших живих істот, людина намагалася зрозуміти і пояснити невідоме, вигадуючи духів та міфічних богів, шукаючи у них захист та заступництво. Навіть сучасні люди, будучи атеїстами, у певних життєвих ситуаціях іноді бувають забобонними.

Що являли собою релігійні вірування у Британії на первісній стадії розвитку людини (у докельтський період) можна лише припускати. Вірування стародавніх людей, хоч і значно відрізнялися в окремих культур, мали подібні риси, характерні для первинної форми релігії - поклоніння природі. Отже, розглянувши язичницькі вірування народів, що живуть різних територіях, можна за аналогією скласти картину релігійних уявлень древніх жителів Британських островів.


Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку

План до курсової роботи:

Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Психологічні особливості становлення мовлення у дітей дошкільного віку

Психологічні особливості мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку зумовлені тим, що кожен рік їхнього життя задає свій темп і ритм розвитку. Роки дошкільного дитинства насичені розвитком процесів, формуванням психічних пухлин, накопиченням психічного досвіду.

Якщо порівняти, якою була дитина рік тому, і якою вона стала через рік, ці зміни очевидні. Мовні навички різко змінюються за цей період часу. У активному словниковому запасі дитини кількість слів може майже подвоїтися, а вирази стають образними й емоційними. З кожним роком дошкільник переходить на новий рівень мовного розвитку.

Розглянемо формування мови дитини від 3 до 4 років. З яким мовним багажем діти вступають у дошкільний вік? Вони вже знають понад 1,5 тисячі слів. У тих висловлюваннях є майже всі частини мови з величезною перевагою дієслів та іменників. Дитина не задовольняється показом дій, але намагається описати і пояснити їх словами. Мова ще граматична через 3-4 роки. Окремі слова поєднуються незграбно, відображаючи лише інтерес, потребу та бажання дитини. На цьому етапі не можна простежити логіку та висновки. Речення прості та короткі.

Мислення дитини ще дуже прив’язане до візуальної ситуації і ґрунтується на миттєвих враженнях. Тому його мова ситуативна. Це означає, що без зовнішніх сигналів у вигляді навколишніх предметів або явищ важко зрозуміти, про що говорить малюк.

Фонематичний слух дитини вже сформований, але багато звуків ще не вимовляються через складну артикуляцію. Особливо важко мати справу зі словами, де поспіль кілька приголосних звуків. Такі важкі моменти діти спотворюють або пропускають.

Розглянемо формування мовних навичок у дітей віком від 4 до 5 років. 4-річний дошкільник оперує значним словниковим запасом, активно використовує прості речення. У деяких звукосполученнях можна вимовити шиплячі, але вимова все ще нестійка. Дитина настирливо повторює, коли інші не можуть зрозуміти, що вона говорить.


Розвиток недержавного пенсійного страхування в Україні

План до курсової роботи:

Розвиток недержавного пенсійного страхування в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток недержавного пенсійного страхування в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність категорій «розвиток» і «недержавне пенсійне страхування» у наукових літературних джерелах

Недержавне пенсійне забезпечення як система третього рівня реалізації пенсійної реформи через формування та функціонування недержавних пенсійних інститутів є відносно новим видом фінансових послуг у нашій державі, що набуває все більшого значення у системі соціального захисту працюючої частини населення. Як вже зазначалося її становленню передувало прийняття Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" [1].

До цього переліку регулюючих діяльність інститутів недержавного пенсійного забезпечення в рамках пенсійної системи можна додати Закони України «Про страхування», «Про пенсійне забезпечення», «Про банки та банківську діяльність», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інших прийнятих нормативних документів [12, с. 53].

Разом із загальнообов’язковим державним пенсійним страхуванням недержавне пенсійне забезпечення є соціально значимим та стратегічно необхідним, тому що така добровільна недержавна система пенсійних заощаджень: ? є джерелом додаткових пенсійних виплат для населення; ? здатна мінімізувати негативний вплив демографічних ризиків та ризиків, пов’язаних із погіршенням загальноекономічної ситуації; ? є передумовою збереження високого рівня життя за досягнення пенсійного віку; ? є джерелом довготермінових інвестицій, необхідних для економічного розвитку країни [5, с. 382].

Ефективне функціонування системи недержавного пенсійного забезпечення невід’ємна складова розвиненої держави. Вона виконує 3 важливі функції (рис. 1.1):


Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку за допомогою ігор фантазувань

План до курсової роботи:

Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку за допомогою ігор фантазувань

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку за допомогою ігор фантазувань,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Творчі здібності дитини: поняття та особливості

Зустрічаючись у житті з різними людьми, спостерігаючи за ними в роботі, навчанні, зіставляючи їхні досягнення, ми постійно переконуємося в тому, що люди істотно відрізняються один від одного за здібностями.

Здібності – це індивідуально-психологічні особливості особистості, що є умовою успішного здійснення певної діяльності і визначають відмінності в оволодінні потрібними їй знаннями, уміннями та навичками. За наявності однакових умов (підготовленість, знання, уміння, навички) здібна людина отримує кращі результати порівняно з менш здібною. Але здібності полягають не безпосередньо в знаннях, уміннях та навичках, а в тому, наскільки швидко і легко людина оволодіває ними за наявності позитивної мотивації [20, с. 23].

Творчі здібності формуються та розвиваються в особистості протягом усього її життя. Вік старших дошкільників є сприятливим для їх творчого розвитку, формування творчих вмінь та навичок, а також інтересів. Саме в цей період активно розвиваються уява, дар фантазувати, творчо мислити, помітно проявляється допитливість, формується вміння спостерігати, порівнювати, критично оцінювати діяльність. Сьогодні сучасним дітям старшого дошкільного віку є притаманний такий набір творчих навичок, що характеризує життя якості та вміння творчої особистості: - творчість та інтелектуальна допитливість – здатність до оригінальності та інновацій; - критичне та системне мислення – таке, що дає дитині можливість сформувати логічні судження, висновки та способи вирішення проблеми; формулювати вірогідні судження для окреслення, аналізу та розв’язання проблем; - комунікативні навички – використання різних видів спілкування; - навички особистісної та групової взаємодії – вміння та бажання дітей співпрацювати та творити разом; - ІТ-обізнаність – використання медіатехнологій; - здатність до самоосвіти й адаптації до умов навчання в інших культурах.


Розвиток творчої активності дітей засобами техніки бісероплетінням

План до курсової роботи:

Розвиток творчої активності дітей засобами техніки бісероплетінням

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розвиток творчої активності дітей засобами техніки бісероплетінням,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Поняття творчої активності та особливості її розвитку у дітей

На формування особистості дитини впливає багато чинників, серед яких чільне місце посідає культура й мистецтво. Поступово знайомлячись з культурною спадщиною людства, дитина прилучається до її цінностей, збагачує власний життєвий досвід, має можливість творчо застосовувати набуті знання у притаманних їй видах діяльності. Відповідно, розвивається уява, мислення, комунікативні навички, вміння розуміти іншого тощо.

Музика, художнє слово, зображувальне мистецтво, театр стають для дитини джерелом переживання радощів, відкривають дитині мистецтво, забезпечують багатство вражень. В. Сухомлинський зазначав: «Кожна дитина не тільки сприймає, але й малює, творить, створює. Те, як дитина бачить світ, - є своєрідною художньою творчістю. Образ, шо срийняла й одночасно створила дитина, несе в собі яскраве емоційне забарвлення. Діти переживають бурхливу радість, сприймаючи образи навколишнього світу і додаючи до них що-небудь з фантазії. Емоційна насиченість сприйняття – це духовний заряд духовної творчості».

Поняття «творчість» широко використовується у повсякденному житті та науковій літературі. Проте існують труднощі щодо його значення. До основних понять «творчості» належать такі:

Творчість - це діяльність людини, в якій вона створює нові об'єкти та якості, схеми поведінки й спілкування, нові образи та знання.

Творчість слід розглядати як діяльність людей, в якій вони можуть створювати ряд нових об’єктів та якостей, схем поведінки й спілкування, нові образи та знання.

Творчість слід розглядати як вищу форму активності та самодіяльності людей.

Творчість є суто людською діяльністю, яка є не тільки створенням суспільно значущих продуктів, а різноманітними відкриттями, які люди роблять особисто для себе. Творчими визначають багато психічних процесів, як виняток можна відзначити автоматизовані дії.


Розробка та ухвалення управлінських рішень в підприємстві

План до курсової роботи:

Розробка та ухвалення управлінських рішень

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розробка та ухвалення управлінських рішень,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття і сутність управлінських рішень в менеджменті

Теоретичні та методологічні аспекти адаптації управлінських рішень до зовнішнього та внутрішнього конкурентного середовища ринкового господарства дозволяють на науковій основі об’єктивно формувати відповідні механізми прийняття рішень та моделювати алгоритми виведення підприємств з екстремальних ситуацій на рівень стійкого фінансового розвитку за рахунок підвищення конкурентоздатності товарів, галузей та послуг, тобто здатності витримувати конкуренцію порівняно з аналогічними суб’єктами господарювання. Саме управлінські рішення, орієнтовані на формування конкурентного середовища, передбачають вирішення двох проблем: виявлення обмежень та оцінка рівня потенціалу підприємств-конкурентів, ефективності його використання, а також пошук та вдосконалення механізмів управлінських рішень з метою забезпечення конкурентоспроможності товарів, враховуючи вимоги ринкової кон’юнктури та економічної й споживчої цінності [23, с. 133].

Сам процес прийняття управлінського рішення спирається на значні обсяги інформації, що характеризують поширення, розвиток та економічне значення факторів конкурентного середовища. Лише в результаті своєчасного отримання та повноцінної обробки цієї інформації можна прийняти оптимальне рішення, яке забезпечить ефективну діяльність підприємства та його високу рентабельність. Сучасні напрямки розвитку механізмів та методів управлінських рішень тісно пов’язані з умовами зовнішнього середовища підприємств.

Технологія менеджменту розглядає сам процес прийняття управлінського рішення як ланцюжок трьох стадій: підготовка рішення, прийняття рішення, реалізація рішення.

Кожна з цих стадій передбачає виконання комплексу управлінських дій. Наприклад, економічний аналіз ситуації та мікро- та макрорівні, який включає пошук, збирання та обробку інформації та формування проблем, що потребують нагального вирішення, використовуються на першій стадії процесу.


Розробка та ухвалення управлінських рішень

План до курсової роботи:

Розробка та ухвалення управлінських рішень в підприємстві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Розробка та ухвалення управлінських рішень в підприємстві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ: СУТЬ, ВИДИ, СПОСОБИ ПРИЙНЯТТЯ

Прийняття рішень є найважливішою функцією управління, що становить основу управлінського процесу.

Управлінське рішення – це результат вибору суб’єктом управління найкращої альтернативи, спрямованої на розв’язання певної управлінської проблеми. Основна мета управлінського рішення – забезпечити координуючий вплив на об’єкт управління для досягнення цілей організації. Управлінське рішення є результатом системної діяльності людей і продуктом когнітивної (опосередкованої пізнавальними факторами), емоційної, вольової, мотиваційної природи – синтезу психічних процесів, які мають вихідну регулятивну спрямованість [12, с. 39].

На рівні державного управління процес прийняття рішень набуває особливої актуальності, оскільки від їх своєчасності та обґрунтованості залежить не тільки ефективність функціонування окремого органу влади, реалізації державної політики в окремій сфері чи галузі, а також добробут громадян. Управлінське рішення – це управлінське рішення, що приймається органом державної влади, його керівником з метою визначення і реалізації державних цілей, стратегій, політики, функцій держави, вирішення інших проблем державного рівня.

Таким чином, основними ознаками управлінських рішень є: ? прийняття органами державної влади; ? спрямованість на вирішення проблем державного рівня; ? належність до державно-управлінських відносин; – оформлення у вигляді законодавчих та інших нормативно-правових актів, політичних рішень (доктрин, стратегій, концепцій), програмно-цільових документів (програм, проектів, сценаріїв, планів), організаційно-розпорядчих рішень (розпоряджень, доручень тощо); ? формування на їх основі державно-управлінських впливів; ? обов’язковість для виконання всіма передбаченими в них особами, підприємствами, організаціями, установами, органами державної влади; ? першочерговість забезпечення необхідними державними ресурсами [6, с. 111].


Світова організація торгівлі та її роль у лібералізації світової торгівлі

План до курсової роботи:

Світова організація торгівлі та її роль у лібералізації світової торгівлі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Світова організація торгівлі та її роль у лібералізації світової торгівлі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Передумови створення СОТ

Історію зростання міжнародної торгівлі слід розглядати з ХІХ ст., коли провідні промислово розвинені країни вирішили встановлювати тарифи та використовувати їх для підтримки обмеженої співпраці на належному рівні. У 1929 р. спалахнула світова економічна криза, спроби подолання якої базувалися на захисті внутрішнього ринку окремих країн шляхом підвищення митних зборів для запобігання потоку імпорту на внутрішній ринок. Така практика показала, що за таких зростаючих обсягів зовнішньої торгівлі необхідно регулювати її в певних встановлених межах.

Передумовами утворення міжнародної організації у сфері торгівлі стало загострення протиріч у зовнішньоторговельній сфері між країнами на початку 1930-х років. У 1930 р. в США був прийнятий Закон Смута-Хоулі, в результаті якого різко підвищилися митні тарифи. Цю протекціоністську політику США підтримали уряди 26 інших країн, які не тільки встановили високі тарифи, а й вдалися до застосування кількісного контролю в торговельних відносинах, а також обмежень на валютні операції. Результатом стало значне скорочення кредитних та інвестиційних потоків, імпорту та проблем з ліквідністю [4, c. 46].

Обмеження торгівлі також привели до формування на початку 30-х років ХХ ст. валютні блоків - стерлінгового, доларового і так званого золотого. Стерлінговий блок об'єднав усі країни, що входили до Британської імперії, і ряд країн, які були з нею тісно пов'язані економічно (Єгипет, Ірак, Португалія). Пізніше до нього приєдналися Швеція, Норвегія, Данія, Японія, Німеччина та Іспанія. Загалом до блоку увійшли 22 країни. До доларового блоку, створеного в 1933 р., увійшли США, Канада та майже всі країни Латинської Америки. До золотого блоку, який утворився одночасно з доларом, увійшли Франція, Бельгія, Нідерланди, Швейцарія, а пізніше Італія та Польща. Функціонування таких блоків суттєво обмежувало обмінні операції з «неблоковою» валютою, що негативно впливало на міжнародну торгівлю. Ще одним стримуючим фактором була відсутність єдиних норм і стандартів у торгівлі.

Після Другої світової війни виникла потреба у створенні міжнародних інститутів у фінансовій та торговельній сферах, які б регулювали міжнародні економічні відносини в цих сферах як найважливіших для гармонійного правового порядку.


Сирійська криза як фактор напруги в регіоні

План до курсової роботи:

Сирійська криза як фактор напруги в регіоні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Сирійська криза як фактор напруги в регіоні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історичні аспекти сучасної війни у Сирії

Історичні корені сирійської кризи ведуть ще до початку ХХ століття, коли під час Першої світової війни Франція, Великобританія та Росія вели переговори щодо майбутнього Османської імперії з моменту її закінчення. В результаті цих переговорів у 1916 р. була підписана таємна угода Сайкса-Піко (або Малоазійська угода). Відповідно до цієї угоди територія Османської імперії була поділена на сфери впливу підписантів. Важливо зазначити, що поділ відбувся без урахування етнічного складу районів, а виходячи з інтересів союзників. Вони погодилися надати Росії Константинополь і близькі території, щоб забезпечити вихід до Середземного моря. Велика Британія прагнула зберегти доступ до Індії через Суецький канал і Перську затоку. Франція мала стратегічний інтерес до Сирії, Алеппо через величезні інвестиції, залучені в цей регіон [7, с. 100].

З 1920 по 1946 рік Сирія перебувала під впливом Франції, оскільки Османська імперія розпалася під час Першої світової війни. Франція керувала адміністрацією, модернізувала економіку, інфраструктуру, провела реформи в сільському господарстві, таким чином готуючи країну до самоврядування. Але, незважаючи на позитивний вплив, Франція залишила спадщину, яка досі турбує Сирію – ферми Шебаа та регіон Хатай, що стали невирішеними територіальними суперечками. Ферми Шебаа розташовані приблизно на 22 км2 на лівано-сирійському кордоні та на окупованих Ізраїлем Голанських висотах. Франція має мандат щодо Лівану, але, тим не менш, сирійсько-ліванський кордон не був офіційно визначений – не виділений, розмежований чи демаркований. Франція визначила кордон між двома державами на різних картах, але без офіційних чи професійних геодезистів. Французькі карти розташували ферми Шебаа на території Сирії. Проте жителі району продовжували вважати себе частиною Лівану. Висока комісія Франції помітила це питання, але жодних заходів д ля внесення необхідних поправок французькою, сирійською чи ліванською стороною не вжито. Прикордонне питання ферм Шебаа продовжувалося після того, як Ліван і Сирія стали незалежними в середині 1940-х років.