ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Ефективність діяльності організації. Система показників та вимірювання ефективності виробництваЕфективність діяльності організації. Система показників та вимірювання ефективності виробництва

Ефективність діяльності організації. Система показників та вимірювання ефективності виробництва


1. Економічна сутність і загальна характеристика видів ефективності

Процес виробництва на будь-якому підприємстві проходить за певної взаємодії трьох визначальних його чинників: робочої сили (персоналу), предметів і засобів праці [15, с. 27]. Використовуючи наявні засоби виробництва, персонал виробляє суспільно корисну продукцію чи робить виробничі та побутові послуги. Це означає, що, мають місце витрати живої і уречевленої праці, з одного боку, а з іншого - результати виробництва. Останні залежать ще й від масштабів засобів виробництва, що застосовуються, а також кадрового потенціалу і рівня їх використання. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Ефективність діяльності організації. Система показників та вимірювання ефективності виробництва.

Ефективність виробництва представляє собою комплексне відображення кінцевих результатів використання засобів виробництва та робочої сили за певний проміжок часу (у зарубіжних країнах із розвиненою ринковою економікою для охарактеризування результативності господарювання застосовують інший термін – продуктивність системи виробництва та обслуговування, під яким розуміють ефективне використання ресурсів (праці, енергії, інформації, капіталу, матеріалів, землі) при виробництві різноманітних товарів і послуг.

Отже, ефективність виробництва та продуктивність системи – це терміни-синоніми, що характеризують одні результативні процеси. При цьому необхідно усвідомлювати, що загальна продуктивність системи як поняття набагато ширше, ніж продуктивність праці та прибутковість виробництва.

Процес формування результатів та ефективності виробництва (продуктивності системи) зображено на рис. 1.1. Придбати курсову на тему - Ефективність діяльності організації. Система показників та вимірювання ефективності виробництва, можна вже сьогодні!.

Результат виробництва, як найважливіший компонент визначення його ефективності, не можна тлумачити однозначно. Мова йде про корисний кінцевий результат. Слід розрізняти:

  1. кінцевий результат процесу виробництва;

2) кінцевий народногосподарський результат роботи підприємства (об’єднання підприємства) [15, с. 29].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Ефективність діяльності організації. Система показників та вимірювання ефективності виробництва,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Ефективність діяльності організації. Система показників та вимірювання ефективності виробництва