ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Джерело та основні риси права Афін. Афінська держава, передумови виникненняДжерело та основні риси права Афін. Афінська держава, передумови виникнення

Джерело та основні риси права Афін. Афінська держава, передумови виникнення1.1. Афінська держава: передумови виникнення

Територію Аттики (область Греції, де згодом виникла Афінська держава) населяло наприкінці II тисячоріччя до н.е. чотири племені, кожне з яких мало свої народні збори, раду старійшин і виборного вождя — базилевса. Перехід до виробляючої економіки з індивідуалізацією праці привів до розділу общинної землі на ділянки зі спадкоємним сімейним володінням, до розвитку майнової диференціації і поступовому виділенню родової верхівки і зубожінню маси вільних общинників, багато які перетворювалися у фатів чи батраків, які за борги попадали в рабство. Ці процеси прискорювалися завдяки розвитку ремесла і торгівлі, чому сприяло приморське положення Афін. Багаті родини стали і першими власниками рабів, у яких перетворювали військовополонених. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Джерело та основні риси права Афін. Афінська держава, передумови виникненн.

До початку I тисячоріччя до н.е. рабовласництво було розповсюдженим явищем, хоча експлуатація рабської праці ще не стала основою суспільного виробництва. Раби були зайняті головним чином у домашнім господарстві, ремеслі, рідше на польових роботах. Поряд з ними трудилися і їх хазяї, хоча раби виконували найбільш важкі роботи. Тільки згодом рабська праця стане переважати, а рабовласники, насамперед великі, перестануть брати участь у продуктивній праці [9, с.78].

Родоплемінна організація влади починає пристосовуватися до забезпечення інтересів не тільки її членів, але і верхівки, що багатіє, вільних, до експлуатації рабів. У народних зборах зростає вплив знатних пологів, з їхніх представників формується рада старійшин і обираються базилевси. Первісне суспільство перетворюється в політичне суспільство, яке часто називається військовою демократією. Але і воно, зберігаючи традиції родоплемінної організації влади, не було здатне стримати розвинені в суспільстві антагонізми — між класами рабів, що складаються, і вільних, між рядовими общинниками і родоплемінною верхівкою. Важливу роль зіграли і зовнішні фактори його існування. Придбати курсову на тему - Джерело та основні риси права Афін. Афінська держава, передумови виникненн, можна вже сьогодні!.

Географічні умови, що вимагали пристосування ведення господарства до умов навколишньої природного середовища, виснаження локальних природних ресурсів, що підсилилося з переходом до виробляючого економіці, розвиток обміну і зв'язана з ним інтенсифікація міжплемінних контактів і, як наслідок, ослаблення кровноспоріднених зв'язків , асиміляція пологів і племен, необхідність врегулювання й усунення виникаючих конфліктів, що вийшли за племінні рамки, стали передумовами для об'єднання племен Аттики під єдиною владою.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Джерело та основні риси права Афін. Афінська держава, передумови виникненн,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Джерело та основні риси права Афін. Афінська держава, передумови виникненн


Конституційно-правові засади зміни конституційного ладу України

План до курсової роботи:

Конституційно-правові засади зміни конституційного ладу України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Конституційно-правові засади зміни конституційного ладу України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність конституційного ладу

Конституційний лад - це фактичний (реальний) стан суспільних відносин, що регулюються та охороняються конституційними нормами і принципами. За своєю суттю конституційний лад становить певний тип конституційно-правових відносин, визначений рівнем розвитку суспільства, держави та досягненнями науки права.

Ознаки конституційного ладу наведені на рис. 1.1: ? фактичність (реальність) - конституційний лад існує в повсякденному житті суспільства і держави, відображає дійсний стан суспільних відносин, існує не в уяві, а в повсякденному житті конкретної держави; ? регулюється і охороняється конституційними нормами та принципами, тому і називається конституційним; ? суверенність - право визначати та змінювати конституційний лад може лише народ України (ч. З ст. 5 Конституції України); ? програмність - розвивається на основі теоретично обґрунтованих принципів, концепцій, закріплених у Конституції та законах України; ? наступність - ураховуються традиції та історичний досвід організації і функціонування державної влади, суспільних інститутів; ? відносна стабільність - забезпечується системою державних гарантій, передбачених конституційними нормами.

Аналіз норм Конституції України дає підстави констатувати, що поняття "конституційний лад" застосовується в її тексті лише в трьох конституційних нормах: "Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами" (ч. З ст. 5); "Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності"


Конституційно-правові засади набуття та припинення громадянства України

План до курсової роботи:

Конституційно-правові засади набуття та припинення громадянства України

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Конституційно-правові засади набуття та припинення громадянства України,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та сутність інституту громадянства в Україні

Положення особистості в суспільстві, відображене і закріплене в основному законі, визначається як конституційний статус особи. Його зміст насамперед проявляється в інституті громадянства, принципів і, власне, конституційних прав і свобод.

Сучасне поняття громадянства історично пов’язане з Французькою революцією XVIII ст. Політико-правове поняття «вільний громадянин» служило обґрунтуванням ліквідації феодального ладу, розвитку нових політичних та економічних відносин. Це поняття замінило категорію громадянства, яка за часів феодалізму означало васальні відносини залежності особистості від держави, уособленої в особі монарха. Нині категорія громадянства іноді використовується в політичній практиці країн з монархічними формами правління. У розвинених країнах його юридичне значення майже не відрізняється від громадянства і, по суті, лише фіксує відповідну форму правління [6, c. 107].

Громадянство є засобом інституалізації принципів взаємовідносин держави та особистості. Стан громадянства породжує взаємні права та обов'язки. Держава поширює свою владу на громадянина як на своїй території, так і за її межами і може вимагати від нього виконання певних дій. При цьому громадянин може претендувати на захист своїх законних інтересів від держави або на захист їх від протиправних дій самих державних органів. Лише на основі громадянства людина наділяється повнотою конституційних прав і свобод. Зокрема, стан громадянства визначає ступінь його правоздатності у сфері владних відносин.

Найбільш поширеним у зарубіжній юридичній науці є визначення громадянства як особливого правовідношення між особою та державою, що породжує взаємні права та обов’язки. Конституційна теорія і практика розрізняють два аспекти громадянства - державне право і міжнародне право. У сфері міжнародних правовідносин прийнято вживати термін «державність», який означає, що між особою та державою існує правовідношення особливого характеру, але особа не може бути громадянином.


Копінг-стратегії лікарів які перебувають в хронічному стресі

План до курсової роботи:

Копінг-стратегії лікарів які перебувають в хронічному стресі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Копінг-стратегії лікарів які перебувають в хронічному стресі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття копінг-стратегій та їх дослідження в науковій психологічній літературі

Протягом усього життя кожна людина стикається зі стресовими ситуаціями. Для подолання внутрішньої напруги дискомфорту використовується два способи: механізми психологічних захистів і копінг-поведінка.

При різних дослідженнях копінг-поведінка часто сприймається як поняття, схоже за змістом до психологічного захисту. Так як обидва вони спрямовані на здійснення адаптації чи опору стресовим впливам, які порушують сталість середовища організму. Психологічні захисту включаються автоматично та є неусвідомлюваними. А копінг-поведінка використовується особистістю свідомо. У цьому полягає головна відмінність між захистами і копінг-поведінками, чи усвідомлених стратегій подолання стресом. Під «копінгом» розуміється весь час мінливі емоційні, поведінкові, когнітивні зусилля, які спрямовані на те, щоб впоратися зі специфічними зовнішніми та внутрішніми напругами [14].

Копінг-поведінка – поведінка людини, спрямоване пристосування до обставин, готовність індивіда вирішувати життєві проблеми.

Це поняття було запроваджено А. Маслоу. Проблема копінг-поведінки особистості виникла у психології у 20 столітті. За уявленнями А. Маслоу, копінг-поведінка - цілеспрямована і мотивована дія, що є результатом навчання. Також він стверджував, що копінг більшою мірою обумовлений змінними зовнішнього характеру, які визначаються культурою та зовнішнім середовищем. Копінг-поведінка передбачає, що робляться зусилля і використовуються певні кошти, яке має на меті задоволення потреб або зменшення загрози.

У працях німецьких дослідників застосовується поняття bеwаltіgung (подолання). У роботах вітчизняних авторів використовується термін «власне поведінка» або «психологічне подолання».

Спочатку це поняття використовувалося в психології стресу і визначалося як поєднання когнітивних та поведінкових зусиль, що робляться людиною для зниження впливу стресу. Нині поняття «копінг» охоплює ширший спектр людської активності.


Маркетинг послуг в сфері інновацій

План до курсової роботи:

Маркетинг послуг в сфері інновацій

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Маркетинг послуг в сфері інновацій,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Еволюція розвитку та сутність сфери інновацій

В умовах ринкової економіки успішну діяльність підприємства забезпечує інноваційна політика, яка є визначальним інструментом у конкурентній боротьбі.

Безумовними лідерами у виробництві світової наукової продукції є США і Японія. Вважається, що приблизно 80 % усіх світових інновацій створюється в США. Витрати США на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи (НДДКР) перевищують витрати Англії, Франції, ФРН та Італії разом узятих і становлять понад половину витрат на НДДКР розвинених країн. Така увага до НДДКР привела до того, що в США продається 90 % нових товарів і тільки 10 % старих, що надійшли на ринок більше як 5 років тому.

Кисіль К.В. та Бугас В.В. у своїй праці значну вагу приділяють моделям, які застосовують до інноваційної діяльності підприємств у різних країнах. Так, наводять три моделі розвитку інноваційної діяльності: модель ризикового венчурного підприємництва, модель міжнародної між фірмової кооперації та методу підвищення ефективності НДДКР та модель нових форм взаємодії людей в інноваційному процесі [7, с. 2].

На відміну від поняття інноваційна діяльність, викладеного в Законі України, у світовій практиці прийняте таке формулювання: інноваційна діяльність – це діяльність, спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок для розширення і відновлення номенклатури і поліпшення якості продукції, що випускається (товарів, послуг), удосконалення технологій їх виробництва з наступним впровадженням і ефективною реалізацією на внутрішньому чи зовнішньому ринках. Інноваційна діяльність спрямована на реалізацію можливостей інтенсивного розвитку економіки будь якого рівня на засадах оновлення технологічних процесів і продукції, вдосконалення методів організації виробництва [5, с. 214].

На рис. 1.1 наведено основні напрями інноваційного розвитку підприємств малого бізнесу.

Комплексна механізація і автоматизація виробництва. Вони являються широким впровадженням машин, апаратів, приладів, обладнання на кожній ділянці виробництва, операцій і видів робіт, які між собою взаємопов’язані і взаємозалежні.


Маркетингова товарна політика сфери культури і мистецтва

План до курсової роботи:

Маркетингова товарна політика сфери культури і мистецтва

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Маркетингова товарна політика сфери культури і мистецтва,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність та особливості маркетингу

Найважливішим поняттям маркетингу є попит — потреба (виражена або не оформлена, усвідомлена або не усвідомлена) в товарах або послугах відповідного типу, підкріплена фінансовими можливостями її реалізації. Попит може забезпечуватися як самим споживачем, так і іншими особами або організаціями-посередниками (батьки, спонсори, меценати, фонди, громадські та державні організації тощо).

Слід розрізняти реальний, потенційний (який не має поки можливості реалізації) і негативний попит. Маркетинг — термін, що позначає специфічний компонент ділової активності (бізнесу) та його теорію, — незважаючи на свою нинішню поширеність, практично не перекладається на російську мову. Пояснення цього феномену прямо і безпосередньо вводить маркетингову проблематику в контекст культури.

З одного боку, це обумовлено особливостями російського історичного та духовного досвіду, фіксованого й вираженого в мові. Справа навіть не стільки в оцінці, підвищеній емоційній забарвленості російської лексики. Інакше кажучи, маркетинг не винаходиться і не вводиться. Необхідність у ньому, його ефективне застосування зумовлені розвитком економіки, соціально-культурними традиціями суспільства [22, с. 105].

Сутність маркетингу як управлінської діяльності полягає в тому, що ця діяльність спрямована на орієнтацію виробництва, створення видів продукції, яка відображає вимоги ринку. Під нею розуміють насамперед вивчення поточного і перспективного попиту на продукцію на певному ринку і вимог споживачів до таких характеристик товару, як якість, новизна, техніко-економічні й естетичні показники, ціна. Виходячи з комплексного врахування ринкового попиту, складається програма маркетингу товару; встановлюється верхня межа ціни і рентабельності його виробництва. Далі на основі програми маркетингу розробляється інвестиційна політика підприємства, проводиться розрахунок повних витрат виробництва і визначається кінцевий результат господарської діяльності підприємства (валовий і чистий прибуток) [12, с. 150].


Менеджер в системі управління підприємством, його роль та функції

План до курсової роботи:

Менеджер в системі управління підприємством, його роль та функції

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Менеджер в системі управління підприємством, його роль та функції,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність понять: «менеджмент», «менеджер», їх значення та функції

Термін «менеджмент» в Україні почали використовувати на початку 90-х років XX ст., що було зумовлено падінням командно-адміністративної економічної системи і початком інтеграції країни у світовий економічний простір.

Поряд із ним застосовується термін «управління». Однак між цими термінами існує суттєва відмінність, тому їх не можна ототожнювати. Управління – це цілеспрямована дія на об'єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв'язку зі зміною обставин. Управляти можна технічними системами, комп'ютерними мережами, автомобілем, конвеєром, літаком, людьми тощо.

Менеджмент є різновидом управління, який стосується лише управління людьми (працівниками, колективами працівників, групами, організацією тощо). Менеджмент – цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей [4, с. 105].

Поняття "менеджмент" є досить загальним і трактується по-різному. У ньому зведені різні принципи, ролі, види діяльності та функції. Найчастіше використовується це поняття в двох значеннях: як функціональне поняття, що охоплює господарські процеси та функції, котрі характеризують діяльність підприємства, і як організаційне поняття, що характеризує суб'єктів, які приймають рішення, їхню роль у діяльності підприємства. Загалом домінує функціональний підхід, котрий окреслює завдання діяльності та господарські процеси, тоді як другий підхід зосереджує увагу на ролі менеджерів різних організаційних рівнів.

Терміни «менеджмент» та «управління» глибоко досліджувались рядом зарубіжних науковців і кожен трактував дані терміни по своєму. Невипадково в перекладній літературі вони часто вживаються як синоніми. Канадський теоретик у галузі трудових відносин М. Кінг вбачає у менеджменті "...сполучну ланку між працею та капіталом, котра здатна анулювати класові суперечності" [11, с. 88].

Інші вважають, що слово "менеджмент" утворено від італійського manegio/maneggiare та французького manege, що означає "арену, по якій бігають по колу коні, яких підганяється довгим хлистом шталмейстер.


Менеджер в системі управління підприємством

План до курсової роботи:

Менеджер в системі управління підприємством

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Менеджер в системі управління підприємством,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність системи управління

На сьогоднішній день існує багато визначень системи управління організацією (підприємством), кожне з яких відповідає методології певного наукового розділу та, відповідно, наголошує на певному аспекті функціонування системи, іі побудови, внутрішніх відносинах та ін.

Як видно, переважно наведені визначення зважають, передусім, на системні характеристики системи управління організацією, зокрема — наявність у ній двох специфічних підсистем, одна з яких (суб’єкт управління) здійснює управлінський вплив, а інша є об’єктом, на який цей управлінський вплив спрямований. Тобто, більшість з існуючих визначень системи управління цілком ґрунтовно надаються в рамках системного підходу до управління. Але окрім того, що система управління організацією (підприємством) є, передусім, системою, вона має й інші специфічні характеристики, встановлення яких набуває суттєвого значення в контексті її дослідження [3, с. 78].

У табл. 1.1 наведено трактування сутності системи управління вітчизняними науковцями.

Таким чином, за результатами семантичного аналізу терміна «організація», доцільно виокремити чотири його значення, кожне з яких є статичною або динамічною характеристикою суб’єкта або об’єкта організації: 1. Організація як форма організації, тобто певний стан впорядкованості (організованості) — статичний аспект. 2. Організація як діяльність по організації, результатом якої є стан впорядкованості — динамічний аспект. 3. Організація як організаційна діяльність, формою прояву якої є організаційна поведінка — динамічний аспект. 4. Організація як організаційна форма, яка обумовлюється специфікою організаційної діяльності — статичний аспект [4].


Менеджмент на підприємстві ТОВ АТБ-МАРКЕТ

План до курсової роботи:

Менеджмент на підприємстві ТОВ АТБ-МАРКЕТ

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Менеджмент на підприємстві ТОВ АТБ-МАРКЕТ,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Характеристика менеджменту як науки

Багато менеджерів і учених виявили чітку залежність між умовами роботи, самопочуттям і продуктивністю робітника. Забезпечений відповідними зручностями: вентиляцією, температурою і освітленням – робочий мав би оптимальні умови для роботи по вирішенню наукових завдань, спонукуваний прогресивною системою заробітної плати. Правильне освітлення робочого місця вважалося не менш важливим фактором, тому що воно впливало на якість, кількість і безпеку роботи.

У 1924 р. Національна Дослідницька Рада при Академії Наук вирішила довести взаємозв'язок між освітленням та індивідуальної ефективністю, провівши дослідження на американському заводі «Вестерн Електрик», що виробляє обладнання для американських телефонних і телеграфних компаній. Дослідження почалося зі створення двох груп робітників (жінок), кожна з яких виконувала одні й ті ж завдання в однаково освітлених кімнатах.

Завдання кожної групи полягала в складанні телефонних реле. У контрольної групи не було ніяких змін у висвітленні та інших умовах. В експериментальній групі за допомогою зміни рівнів і типів освітлення могло бути науково визначено вплив освітлення на ефективність праці. Дослідники брали до уваги кімнатну температуру, вологість і безпосередньо освітлення. Дослідники спостерігали за групами та їхньої продукцією. У процесі експерименту результати ставали все більш несподіваними і загадковими. Незалежно від рівня освітлення (в одному 80 випадку воно навіть було зменшено до рівня місячного світла) вироблення продукції в експериментальній групі і групі контролю збільшувалася.

Спантеличені, дослідники відмовилися від зміни освітлення і почали змінювати періоди відпочинку, довжину робочого дня та робочого тижня і інші причини, що викликали збільшення продуктивності. Заміна групового плану роботи індивідуальним призвела до великої збільшення продуктивності. Введення п'ятихвилинних пауз під час роботи о 10:00 і в 14:00 також призвело до збільшення продуктивності [24, с. 58].


Менеджмент на підприємстві ТОВ Бердичівський пивоварний завод

План до курсової роботи:

Менеджмент на підприємстві ТОВ Бердичівський пивоварний завод

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Менеджмент на підприємстві ТОВ Бердичівський пивоварний завод,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.2 Сутність та функції менеджменту на підприємстві

В сучасному значенні слова “менеджер” і “менеджмент” з’явилися лише тоді, коли господарі підприємств зрозуміли, що дуже вигідно не самим керувати власним майном, а залучати до цього професіоналів, спеціально відібраних і навчених такій роботі. Саме їм, талановитим спеціалістам, які працюють за наймом, стали доручати головне завдання підприємства – отримання високого прибутку.

Завдання не легше, ніж управління норовистим конем. Варто відмітити, що за цю важку працю не шкодували високої винагороди. Менеджер і нині одна із професій, яка найбільш щедро оплачується в розвинутих країнах.

Отже, менеджер – це керівник-професіонал, який працює за наймом і спеціалізується на примноженні прибутку. Тобто – це керівник підприємства в ринковій економіці. У спрощеному розумінні менеджмент – це вміння добиватися поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, мотиви поведінки інших людей. Менеджмент – функція, вид діяльності з керівництва людьми в різних організаціях. Менеджмент – це також галузь людських знань, які допомагають здійснити цю функцію. Нарешті, менеджмент, як збірне від менеджерів, – це певна категорія людей, які здійснюють роботу з управління. Значимість менеджменту була особливо чітко усвідомлена в 30-ті роки. Вже тоді стало очевидним, що ця діяльність перетворилася в професію, галузь знань – в самостійну дисципліну, а соціальний прошарок людей – у досить впливову суспільну силу.

Загальні принципи менеджменту (рис. 1.1):

1. Принцип єдності демократизму і доцільного економічного централізму. Відповідно до цього принципу працівники підприємств самі вільно вибирають форми власності і господарювання із врахуванням економічної політики держави, запитів можливостей максимального задоволення потреб працюючих. Для здійснення програми ринку, соціального й екологічного захисту населення створюються відповідні централізовані фонди. Держава також централізовано визначає політику ціноутворення, оподатковування, розробляє валютні, банківські, митну системи та ін. Форми демократизації постійно розвиваються и удосконалюються.


Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності

План до курсової роботи:

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Сутність та функціональні сфери менеджменту

Термін «менеджмент» в Україні почали використовувати на початку 90-х років XX ст., що було зумовлено падінням командно-адміністративної економічної системи і початком інтеграції країни у світовий економічний простір.

Поряд із ним застосовується термін «управління». Однак між цими термінами існує суттєва відмінність, тому їх не можна ототожнювати. Управління – це цілеспрямована дія на об'єкт з метою змінити його стан або поведінку у зв'язку зі зміною обставин. Управляти можна технічними системами, комп'ютерними мережами, автомобілем, конвеєром, літаком, людьми тощо.

Менеджмент є різновидом управління, який стосується лише управління людьми (працівниками, колективами працівників, групами, організацією тощо). Менеджмент – цілеспрямований вплив на колектив працівників або окремих виконавців з метою виконання поставлених завдань та досягнення визначених цілей [10, с. 205].

Поняття "менеджмент" є досить загальним і трактується по-різному. У ньому зведені різні принципи, ролі, види діяльності та функції. Найчастіше використовується це поняття в двох значеннях: як функціональне поняття, що охоплює господарські процеси та функції, котрі характеризують діяльність підприємства, і як організаційне поняття, що характеризує суб'єктів, які приймають рішення, їхню роль у діяльності підприємства. Загалом домінує функціональний підхід, котрий окреслює завдання діяльності та господарські процеси, тоді як другий підхід зосереджує увагу на ролі менеджерів різних організаційних рівнів.

Терміни «менеджмент» та «управління» глибоко досліджувались рядом зарубіжних науковців і кожен трактував дані терміни по своєму. Невипадково в перекладній літературі вони часто вживаються як синоніми. Канадський теоретик у галузі трудових відносин М. Кінг вбачає у менеджменті "...сполучну ланку між працею та капіталом, котра здатна анулювати класові суперечності" [11, с. 88].

Інші вважають, що слово "менеджмент" утворено від італійського manegio/maneggiare та французького manege, що означає "арену, по якій бігають по колу коні, яких підганяється довгим хлистом шталмейстер.