ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Довгострокові фінансові інвестиції. Сутність та класифікаціяДовгострокові фінансові інвестиції. Сутність та класифікація

Довгострокові фінансові інвестиції. Сутність та класифікація1.1. Сутність та класифікація фінансових інвестицій

В умовах ринкової економіки предметом купівлі-продажу можуть бути не лише основні засоби (земельні ділянки, будівлі, автомашини тощо), матеріальні оборотні засоби ( сировина, матеріали, готова продукція, товари і т.д.), нематеріальні активи, але й фінансові інвестиції. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Довгострокові фінансові інвестиції. Сутність та класифікація.

За чинним законодавством фінансова інвестиція — це господарська операція, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних папepiв, деривативів та інших фінансових інструментів. Інвестування вільних коштів у фінансові інструменти передбачає різні цілі, основними з яких є: одержання в майбутньому прибутку, перетворення вільних заощаджень у високоліквідні цінні папери, установлення контролю над підприємством-емітентом тощо.

Фінансові інвестиції групують за такими стратегічними напрямами:
- інвестиційні операції з традиційними інструментами;
- придбання похідних цінних паперів (деривативів);
- депозитні операції підприємств;
- пайова участь у спільних підприємствах.

Такі форми, як інвестиційні операції з традиційними інструментами i придбання пoxiдниx цінних паперів, були розглянуті раніше у цьому розділі. Спрямованість фінансових інвестицій багатьох підприємств за останній час все більш орієнтується на ринок цінних паперів.

Залежно від мети інвестування, терміну перебування на підприємстві i ліквідності, фінансові інвестиції поділяють на довгострокові та поточні [20, с. 123].

Довгострокові інвестиції:
- інвестиції, що утримуються до їх погашення;
- інвестиції в асоційовані та дочірні підприємства;
- інвестиції у спільну діяльність;
- інші фінансові інвестиції.

Поточні інвестиції:
- еквіваленти грошових коштів;
- інші поточні фінансові інвестиції.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Довгострокові фінансові інвестиції. Сутність та класифікація,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Довгострокові фінансові інвестиції. Сутність та класифікація


Звіт про проходження асистентської практики

2.1. Принципи продуктової політики банку

Продуктова політика банків у розрізі корпоративних клієнтів формується за такими принципами:
- надання високоякісного банківського обслуговування за конкурентноспроможними цінами;
- комплексне обслуговування корпоративних клієнтів;
- трансформація і розширення спектру фінансових інструментів, продуктів і послуг;
- сегментація ринку корпоративних клієнтів за галузевим принципом;
- реалізація індивідуального підходу у роботі з клієнтами.

2.2. Елементи продуктового портфелю банку для корпоративних клієнтів

Типовий продуктовий портфель банків для корпоративних клієнтів містить такі елементи: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Звіт про проходження асистентської практики.
- розрахунково-касове обслуговування;
- депозитні операції;
- кредитні операції;
- документарні операції;
- лізингові операції;
- обслуговування зарплатних проектів;
- корпоративні картки;
- послуги еквайрінгу;
- прийом платежів від фізичних осіб на користь юридичних осіб;
- спеціальні пропозиції.

Активна діяльність провідних вітчизняних банків на міжбанківському валютному ринку, велика кількість клієнтів (експортерів та імпортерів) дають можливість на вигідних умовах купувати і продавати іноземну валюту клієнтів.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Звіт про проходження асистентської практики,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Звіт про проходження асистентської практики


Охорона праці (ломбард). Нормативно-правова база охорони праці

1.1. Нормативно-правова база охорони праці

Об’єктом дослідження є Повне Товариство «Галкевич і компанія «Ломбард Максимум», створене 05 березня 2007 року.

Юридична адреса підприємства: 07800, Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, вул. Леніна, 355.

Повне Товариство «Галкевич і компанія «Ломбард Максимум» діє на підставі Засновницького договору в особі Голови товариства Гузенок Ірини Миколаївни. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Охорона праці (ломбард). Нормативно-правова база охорони праці.

Основним видом діяльності підприємства є видача позик під заставу ювелірних виробів та дорогоцінних металів за рахунок власних та залучених
коштів.

Повне Товариство «Галкевич і компанія «Ломбард Максимум» (далі – «Ломбард Максимум») – це фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам готівкою чи у безготівковій формі за рахунок власних або залучених коштів, крім депозитів, під заставу майна та майнових прав на визначений строк і під відсоток, а також надання супутніх ломбардних послуг. Це спеціалізована кредитна установа, яка надає короткотермінові позики під заставу особистого майна позичальника.

«Ломбард Максимум» створений і діє відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. N 2664-III, «Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» від 29.07.2004 р. № 1255-15, «Про заставу» від 02.10.1992 р. № 2655-12 та інших законів України і виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Охорона праці (ломбард). Нормативно-правова база охорони праці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Охорона праці (ломбард). Нормативно-правова база охорони праці


Реформа цивільного законодавства незалежної України

1.2. Загальна характеристика цивільного законодавства

Поняття цивільного законодавства тісно пов'язане з поняттям цивільного права як галузі права. Цивільне право – це сукупність юридичних норм. Якщо цивільне право – це система цивільно-правових норм, то цивільне законодавство – це система нормативних актів, які містять цивільно-правові норми [19, c. 15].

Цивільне право – внутрішня форма права, зміст якого визначається соціально-економічними особливостями суспільних відносин, що ним регулюються; цивільне законодавство – зовнішня форма права, тісно пов'язана з його змістом. Отже, цивільне право становить зміст цивільного законодавства, а останнє є формою вираження цивільного права. Тому «цивільне право» і «цивільне законодавство» – це різні поняття.

Отже, цивільне законодавство – це система нормативних актів, у яких містяться цивільно-правові норми, що регулюють немайнові та майнові відносини (власності і товарообігу), відносини, що складаються у сфері інтелектуальної діяльності, а також відносини щодо охорони і захисту цих особистих немайнових та майнових благ [8, c. 14].

Структура цивільного законодавства є будовою і внутрішньою формою організації системи цивільних нормативних актів. Цивільно-правові акти залежно від їх юридичної сили і престижу перебувають на різних структурних рівнях, а тому система цивільних правових актів у цілому є поліструктурною [6, c. 18]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Реформа цивільного законодавства незалежної України.

Акти цивільного законодавства України – це сукупність структурно упорядкованих у нормативно визначеному ієрархічному співвідношенні зовнішніх форм цивільного права, у кожній з яких правові норми згруповані з урахуванням особливостей окремих сфер правового регулювання з метою забезпечення найбільш ефективного регламентування особистих немайнових та майнових відносин, що складають предмет цивільного права [20, c. 28].

За юридичною силою та територіальною ознакою джерела цивільного права України поділяють на такі:

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Реформа цивільного законодавства незалежної України,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Реформа цивільного законодавства незалежної України


Особливості психокорекційної програми у роботі з підлітками, що демонструють високий рівень особистісної тривожності

1.1. Психофізіологічні особливості розвитку особистості у підлітковому віці

Підлітковий період - період завершення дитинства, зростання з нього, перехідний від дитинства до дорослості. Звичайно він співвідноситься із хронологічним віком з 10-11 до 14-15 років. Сформована в навчальній діяльності в середніх класах школи здатність до рефлексії «направляється» школярем на самого себе.

Порівняння себе з дорослими й з більш молодшими дітьми приводить підлітка до висновку, що він уже не дитина, а скоріше дорослий. Підліток починає почувати себе дорослим і прагне, щоб і навколишні визнавали його самостійність і значимість. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості психокорекційної програми у роботі з підлітками,що демонструють високий рівень особистісної тривожності.

Основні психологічні потреби підлітка - прагнення до спілкування з однолітками («групуванню»), прагнення до самостійності й незалежності, «емансипації» від дорослих, до визнання своїх прав з боку інших людей
[13, с. 242].

Почуття дорослості - це психологічний симптом початку підліткового віку. За визначенням Д.Б. Ельконіна, «почуття дорослості є новотвір свідомості, через який підліток порівнює себе з іншими (дорослими або товаришами), знаходить зразки для засвоєння, будує свої відносини з іншими людьми, перебудовує свою діяльність».

Границі й зміст підліткового віку тісно пов'язані з рівнем соціально-економічного розвитку суспільства, з особливостями історичного часу, із суспільною позицією підлітків у світі дорослих і конкретними обставинами життя даного підлітка [13, с. 243].

Підліток продовжує залишатися школярем; навчальна діяльність зберігає свою актуальність, але в психологічному відношенні відступає на задній план. Основне протиріччя підліткового періоду - наполегливе прагнення дитини до визнання своєї особистості дорослими при відсутності реальної можливості затвердити себе серед них.

Саме на початку підліткового віку діяльність спілкування, свідоме експериментування із власними відносинами з іншими людьми (пошуки друзів, з'ясування відносин, конфлікти й примирення, зміна компаній) виділяються у відносно самостійну область життя. Головна потреба періоду - знайти своє місце в суспільстві, бути «значимим» - реалізується в співтоваристві однолітків [13, с. 244-247].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості психокорекційної програми у роботі з підлітками,що демонструють високий рівень особистісної тривожності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості психокорекційної програми у роботі з підлітками,що демонструють високий рівень особистісної тривожності


Особливості діагностики адаптації молодших школярів до умов тривалої госпіталізації

1.1. Поняття госпіталізації. Фізіологічні, психологічні та соціальні аспекти госпіталізації молодших школярів

Під поняттям госпіталізації ми розуміємо примусові заходи медичного характеру, що передбачають амбулаторну допомогу дитині.

Найбільш значущими ознаками, які свідчать про ймовірність сприятливого прогнозу перебігу госпіталізаційного процесу, є відсутність вегетативних порушень, низький рівень тривожності дітей. Хвороба є не тільки соматичним конструктом, а й "міфом", породжуваним певними універсальними культурними категоріями. Однак, якщо для дорослих "міфи" вже досить сильні, і існує сформований культурний стереотип захворювання, то дитяча госпіталізація в повсякденній свідомості, швидше за все, ще не "обросла" такими конструктами.

Зміна режиму життя, комплекс складних лікарських процедур, сусідство з великою кількістю поки ще незнайомих людей, неможливість усамітнитися, відрив від референтної групи - ось короткий перелік психотравмуючих чинників для дитини. У цей період особливо важливо включати дитини в нову для нього соціальну ситуацію розвитку, допомогти йому адаптуватися через провідні діяльності, характерні для його віку, - гру і навчання. Період адаптації до стаціонару - перші 2 тижні [5, 57].

Свого роду госпіталізація - процес і результат включення індивіда в особливі для неї соціальні відносини. Госпіталізація здійснюється через засвоєння дитиною особливого досвіду і відтворення його у своїй діяльності. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Особливості діагностики адаптації молодших школярів до умов тривалої госпіталізації.

У результаті госпіталізації дитина засвоює стереотипи поведінки, норми і ціннісні орієнтації середовища, у якому вона тимчасово функціонує, через лікарів, психологів, батьків. Соціалізацію можна розглядати як потрійний процес:

  1. адаптацію;
  2. розвиток особистості;

3) відмову від наївних дитячих уявлень [4, 107].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Особливості діагностики адаптації молодших школярів до умов тривалої госпіталізації,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Особливості діагностики адаптації молодших школярів до умов тривалої госпіталізації


Роль Чехословаччини на міжнародній арені напередодні другої світової війни

1.1. Вплив світової економічної кризи на міжнародні відносини Чехословаччини

Зовнішня політика Чехословаччини, яка була зацікавлена в збереженні по-версальського устрою Європи, загалом збігалася з інтересами держав переможниць, але ставила її в залежність від їхнього зовнішньополітичного курсу. Однією з найгостріших проблем, що постали перед чехословацьким урядом у той період, було визначення напрямів зовнішньої політики. Цей процес відбувався під сильним тиском Франції, що прагнула підпорядкувати політику Чехословаччини своїм інтересам у Центральній Європі. Французький капітал збільшував інвестиції у чехословацьку промисловість, французький генштаб брав участь в організації та підготовці чехословацької армії [28, 45].

Результатом зростаючого французького впливу на Прагу було створення чехословацько-югославсько-румунського союзу, який дістав назву "Мала Антанта". Основою цього союзу стали чехословацько-югославська (14 серпня 1920 р.) та чехословацько-румунська (23 квітня 1921 р.) угоди, які передбачали взаємні дії у випадку неспровокованого нападу Угорщини на одну із сторін. За активної участі Франції ці угоди були доповнені відповідними військовими, економічними та політичними конвенціями, які зробили відносини ще тіснішими: "Мала Антанта" перетворилася на військово-політичний союз [26, 57].

Відносно сильні позиції в економіці країни займав іноземний капітал — французький, англійський, бельгійський, а також німецький та австрійський. Приблизно третину акціонерного капіталу чехословацьких банків та промислових підприємств становили зарубіжні вклади. Однак чеські промислові угрупування утримували панівні висоти в економіці країни. Поряд з експортом торгової продукції вони з кожним роком дедалі більшу увагу приділяли вивозові капіталу, насамперед у країни Південно-Східної та Північно-Східної Європи [2, 24]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Роль Чехословаччини на міжнародній арені напередодні другої світової війни.

Перші симптоми світової економічної кризи з'явилися в Чехословаччині вже в 1929 р. Навесні 1933 р. криза досягла найбільшої гостроти. Промислове виробництво скоротилося більш ніж на 1/3 від рівня 1929 р. Чисельність безробітних, за офіційним даними, досягла наприкінці лютого 1933 р. 920 тис. чол.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Роль Чехословаччини на міжнародній арені напередодні другої світової війни,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Роль Чехословаччини на міжнародній арені напередодні другої світової війни


Конкуренція і монополія в ринковій економіці

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ТА ВИДИ КОНКУРЕНЦІЇ

Розвиток країн світу однозначно свідчить, що ефективне функціонування ринкової економіки зумовлюється наявністю конкуренції, при якій всі економічні суб'єкти мають рівні можливості для здійснення своєї господарської діяльності.

Конкуренція - це потужний інструмент розвитку ринкової економіки, рушійна сила, яка примушує товаровиробників підвищувати ефективність виробництва, знижувати виробничі витрати, підвищувати якість продукції, прискорювати впровадження новітніх досягнень науки і техніки, проводити прогресивні організаційні і структурні зміни в процесі підприємницької діяльності. Ступінь розвитку економічної конкуренції є одним з вирішальних критеріїв розвиненості і цивілізованості ринкових відносин [15;c.312].

Конкуренція - економічне суперництво, боротьба між суб'єктами господарської діяльності за кращі умови виробництва і реалізації економічних благ з метою отримання найбільшого прибутку.

Таким чином, мета конкуренції полягає в суперництві ринкових суб'єктів за реалізацію власних інтересів шляхом отримання економічних конкурентних переваг над своїми суперниками.

Основними умовами виникнення і функціонування конкуренції є:
- Наявність на ринку необмеженої кількості незалежних виробників і покупців продуктів або ресурсів;
- Свобода виробників щодо вибору господарської діяльності;
- Абсолютно вільний доступ економічних суб'єктів до ринку і такий же вільний вихід з нього;
- Певна відповідність між попитом і пропозицією, нема місця перевиробництва і дефіциту;
- Мобільність матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів;
- Відсутність угод між постачальниками і споживачами ресурсів, які можуть обмежити конкуренцію;
- Наявність у кожного учасника конкуренції повної інформації про попит, пропозицію, ціни, норму прибутку і т.д.

На сучасному етапі розвитку ринкової економіки конкуренцію визначають і як процес використання вже відомих (вищеназваних) чинників, і як відкриття і використання нових умов її удосконалення.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Конкуреція і монополія в ринковій економіці,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Конкуреція і монополія в ринковій економіці


Управління оборотними активами підприємства

1.1 Економічна сутність та класифікація оборотних активів підприємства

Практика управління оборотними активами в першу чергу вимагає чіткого визначення сутності поняття “оборотні активи”. Слід відзначити, що на сьогоднішній день в більшості досліджень категорії “оборотні активи” і “оборотні кошти” ототожнюються, не дивлячись на те, що економічний зміст оборотних активів досліджено цілим рядом вітчизняних економістів, серед яких необідно відмітити Барнгольца С.Б., Башина М.Л., Бирмана А.М., Благоразумова Н.И., Бланка І.А., Бронштейна Л.А., Грицива О.М., Зайцева Н.Л., та інших.

Так в 1918 – 1931 роках більшість економістів погоджувалися з тим, що призначенням “оборотних коштів є платіжно-розрахункове обслуговування кругообігу, фінансування поточних експлуатаційних витрат трестів і госпрозрахункових підприємств” [15, с. 34]. Таке трактування призначення оборотних коштів виходило з самої практики функціонування підприємств і об’єднань в умовах господарчого розрахунку. Потім по мірі того, як госпрозрахунок промислових підприємств стає обмеженим, поняття оборотних коштів змінюється. “Підвищена увага до натуральних показників планування і оцінки результатів господарчої діяльності і відхід на другий план вартісної, фінансової (а отже, і платіжної) сторони відтворення приводили до того, що початкова і кінцева фази руху оборотних коштів – платежі втрачали своє першорядне значення, ставали чисто формальним актом, а проміжна ланка – запаси сировини, палива, незавершеного виробництва тощо – висувалася на перше місце, представлялася головним змістом цієї економічної категорії.” [15, с. 34]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Управління оборотними активами підприємства.

В сорокових-п’ятдесятих роках з’являються наукові дослідження, в яких підкреслюється, що оборотні активи є не запасами матеріальних цінностей, а грошовими коштами підприємства, що вкладені в оборотні виробничі фонди і фонди обігу. Так в роботі А.М.Бірмана вказується, що “кошти підприємства, які вкладені в оборотні виробничі фонди і фонди обігу, складають оборотні кошти” [23 с. 26].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Управління оборотними активами підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Управління оборотними активами підприємства


Силове тренування як засіб підвищення оздоровчого потенціалу організму людини

1.1. Загальні основи здорового способу життя

Сучасна епоха висуває перед людством складні завдання, що випливають із характерних рис суспільного розвитку. Найбільш загальна та важлива тенденція теперішнього часу – це прискорення темпів суспільного розвитку і пов’язаних з ними глобальних змін. Темпи соціальних, економічних, технологічних, екологічних змін у світі потребують від людини швидкої адаптації до умов життя та діяльності.

Реалізація інтелектуального, морального, духовного, фізичного та репродуктивного потенціалу можливо тільки в здоровому суспільстві. Здоров’я – головна цінність життя, що займає перше місце серед життєво важливих потреб людини.

Існують різні підходи до визначення поняття «здоров’я», які можна класифікувати в такий спосіб: 1) здоров’я – це відсутність хвороб; 2) «здоров’я» і «норма» – поняття тотожні; 3) здоров’я як єдність морфологічних, психоемоційних і соціально-економічних констант [21, c. 112]. Загальне для цих визначень у тому, що здоров’я розуміється як щось протилежне хворобі, відмінне від неї, як синонім норми.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВОЗ) так визначає здоров’я – це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних вад [22, c. 54]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Силове тренування як засіб підвищення оздоровчого потенціалу організму людини.

Тому поняття «здоров’я» можна визначити в такий спосіб: здоров’я – нормальний психосоматичний стан людини, що відбиває її повне фізичне, психічне й соціальне благополуччя, що й забезпечує повноцінне виконання трудових, соціальних і біологічних функцій [21, c. 112].

Здоров’я людини за даними ВОЗ залежить від багатьох чинників. Найбільший вплив на здоров’я має спосіб життя – це соціальна категорія, що включає якість, уклад і стиль життя [2, c. 8]. Саме тому головним напрямом збереження, укріплення здоров’я є здоровий спосіб життя.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Силове тренування як засіб підвищення оздоровчого потенціалу організму людини,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Силове тренування як засіб підвищення оздоровчого потенціалу організму людини


Сельской пейзаж в романе Евгений Онеги

1.1. Практика изображения пейзажа в творчестве А.С. Пушкина

Большое место в творчестве Пушкина занимает пейзажная лирика.

Пейзаж в поэзии Пушкина менялся вместе в самим поэтом. В разные периоды своего творчества Пушкин по-разному изображал природу. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Сельской пейзаж в романе Евгений Онеги.

Среди стихов Пушкина видное место принадлежит тем произведениям, где с изумительной силой он рисует картины природы. По мнению многих, литература - это слепок с жизни, но слепок более тонкий, более объективный. Одной из особенностей поэта была разносторонность его дарования, хотя много творческих сил Пушкин отдал созданию реалистического пейзажа. Эта лирика была дорога поэту как возможность непосредственно высказать свои мысли, чувства, переживания. Поэтические страницы изображения природы в "Евгении Онегине" просто великолепны:
Как грустно мне твое явление.
Весна, весна? Пора любви?
Какое томное волнение
В моей душе, в моей крови".

Пушкин, остро чувствующий бег времени, выражает лучший тип русского национального характера своей эпохи. Его душа чужда кастовой изоляции и духовной ограниченности. Богатая духовная жизнь самого Пушкина позволяла ему открывать в природе таящуюся в ней красоту.

На протяжении всего творческого пути усложнялась функция пейзажа в лирических произведениях поэта [21, с. 55 ].

В лицейские годы Пушкин пробует себя в разных жанрах и направлениях. В это время лирика Пушкина еще во многом подражательна. Подражателен и пейзаж в стихотворениях этого периода. Например, в "Воспоминаниях в Царском Селе" Пушкин рисует оссианический пейзаж, основываясь на традициях средневекового балладного изображения природы.

В первой части стихотворения "Деревня" Пушкин, подражая античным авторам, создает идиллический пейзаж.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Сельской пейзаж в романе Евгений Онеги,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Сельской пейзаж в романе Евгений Онеги