ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Дослідження соціальних емоцій дітей дошкільного вікуДослідження соціальних емоцій дітей дошкільного віку

Дослідження соціальних емоцій дітей дошкільного віку


1.1. Емоції та їх розвиток у дитини

Від емоційного стану багато в чому залежить продуктивність праці робочого, поведінка воїна на полі битви, досягнення спортсмена в різних видах змагань, продуктивність творчості конструктора, вченого, художника. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Дослідження соціальних емоцій дітей дошкільного віку.

Етичні, естетичні і інтелектуальні відчуття, які характеризують високо розвинуту дорослу людину і які здатні надихнути його на великі справи і на благородні вчинки, не дані дитині в готовому вигляді від народження. Вони виникають і розвиваються впродовж дитинства під впливом соціальних умов життя і виховання [15, с. 107].

Розробка ефективних, науково обґрунтованих методів виховання відчуттів є справою дуже важкою, значно складнішою, ніж створення методів навчання дитини яким-небудь знанням або навикам. Серйозною перешкодою на шляху рішення даної проблеми є те, що ряд вузлових питань психології емоцій і їх розвитку залишається дотепер неясним, недостатньо вивченим.

Насправді впродовж дитинства емоції проходять шлях прогресивного розвитку, набуваючи все більш багатого змісту і все більш складних форм прояву під впливом соціальних умов життя і виховання. Хоча дитина народжується з деякими безумовними афектними реакціями і стародавні форми гомеостатичного регулювання вегетативних функцій входять потім до складу складніших, прижиттєво утворюваних емоційних процесів, все це складає лише початок, лише передумови подальшого розвитку людських відчуттів.

Що стосується натуральних афектів, пов'язаних із задоволенням органічних потреб, то і вони впродовж дитинства істотно змінюються, перетворюються, олюднюються у зв'язку з розвитком людських потреб в їжі, одязі, житлі, людському комфорті і т.д. Але особливо важливе значення має те, що у дитини поступово формуються абсолютно нові етичні, естетичні і інтелектуальні відчуття, що не пов'язані безпосередньо з натуральними афектами і не мають своїх аналогів у тварин. Придбати курсову на тему - Дослідження соціальних емоцій дітей дошкільного віку, можна вже сьогодні!.

Формування вищих людських відчуттів відбувається в процесі засвоєння дитиною соціальних цінностей, соціальних вимог, норм і ідеалів, які за певних умов стають внутрішнім надбанням особи, змістом спонукальних мотивів її поведінки. В результаті такого роду засвоєння, дитина набуває своєрідної системи заходів, еталонів цінності, зіставляючи з якими спостережувані явища вона оцінює їх емоційно як привабливі або відштовхуючі, як добрі або злі, як красиві або потворні [10, с. 86].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Дослідження соціальних емоцій дітей дошкільного віку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Дослідження соціальних емоцій дітей дошкільного віку