ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Діалектизми в творчості Василя Стефаника на прикладі новели Камінний хрестДіалектизми в творчості Василя Стефаника на прикладі новели Камінний хрест

Діалектизми в творчості Василя Стефаника на прикладі новели Камінний хрест


1.1. Діалектизми: поняття та види

До діалектної лексики відносяться слова, розповсюдження яких обмежене тією або іншою територією.

У термінологічному визначенні поняття «діалектизми» звертаємо увагу на таку ознаку, як протиставлення діалектних мовних елементів кодифікованим одиницям літературної мови, порівняймо: Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Діалектизми в творчості Василя Стефаника на прикладі новели Камінний хрест.

«Діалектизм – позанормативний елемент літературної мови, що має виражену діалектну віднесеність» [4, с. 146].

«Діалектизми – слова або словосполучення, характерні для мови певних територій» [5, с. 49].

«Діалектизм – це слово або сполука, які не належать до літературної унормованої мови, а до регіональних діалектів цієї мови» [6, с. 126].

Спостерігаючи за функціонуванням діалектизмів у мові художньої прози 60-х років ХХ ст., Г.Козачук пише: «Стиль художньої літератури має здатність надовго затримувати і навіть активізувати в собі поза літературні мовні елементи, використовувати зі стилістичною метою ті мовні явища, що згодом можуть стати літературною нормою» [7, с. 52].

У наведених визначеннях діалектизмів спільною ознакою є ідентифікація цих мовних явищ на тлі унормованої літературної мови. Оскільки літературна мова і її норми належать до історично змінних категорій, то й кваліфікація певних одиниць як діалектних так само зазнає історичних змін. Нормативні словники сучасної української мови більшою чи меншою мірою вводять до свого реєстру діалектні слова. Відповідні стилістичні ремарки біля таких слів сигналізують про сферу їх поширення й про те, що вони перебувають на межі загальнолітературної норми. З погляду стильової норми вони виконують функцію художньо-естетичних засобів і передбачають відповідну оцінку, сприймання читачами художніх текстів. Придбати курсову на тему - Діалектизми в творчості Василя Стефаника на прикладі новели Камінний хрест, можна вже сьогодні!.

Дефініція діалектизму в Енциклопедії «Українська мова» містить інформацію про те, що діалектизми є елементом літературної мови, але елементом позанормативним. При цьому відзначено, що «діалектизми віддзеркалюють процес адаптації літературною мовою територіально здиференційованих елементів діалектної мови чи регіональних варіантів літературної мови» [4, с. 146].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Діалектизми в творчості Василя Стефаника на прикладі новели Камінний хрест,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Діалектизми в творчості Василя Стефаника на прикладі новели Камінний хрест