ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Детские неврозы.Развитие неврозов у детейДетские неврозы. Развитие неврозов у детей

Детские неврозы. Развитие неврозов у детейРОЗДЕЛ І. РАЗВИТИЕ НЕВРОЗОВ У ДЕТЕЙ
1.1.Суть и виды неврозов у детей

Неврозы - это психогенные заболевания, в основе которых лежат нарушения высшей нервной деятельности, клинически проявляющиеся аффективными непсихотическими расстройствами (страх, тревога, депрессия, колебания настроения и пр.), соматовегетативными и двигательными расстройствами, переживаемыми как чуждые, болезненные проявления и имеющими тенденцию к обратному развитию и компенсации. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Детские неврозы. Развитие неврозов у детей.

Невротические расстройства наблюдаются в любом возрасте, однако форму клинически очерченных заболеваний (собственно неврозов) они приобретают, как правило, лишь после 6 – 7-летнего возраста. До того невротические расстройства проявляются обычно в виде отдельных симптомов, которые мало осознаются и переживаются личностью ввиду ее незрелости.

Неврозы относятся к числу наиболее распространенных форм нервно-психических заболеваний. По данным В.А.Колеговой (1973), основанным на показателях диспансерного учета, больные неврозами составляют 23,3% к общему числу детей и подростков (до 17 лет включительно), находящихся под наблюдением психиатров. Данные отдельных выборочных эпидемиологических исследований показывают, что истинная распространенность невротических расстройств в детском возрасте превышает показатели диспансерного учета в 5-7 раз. Согласно исследованиям, невротические расстройства у детей школьного возраста встречаются в 2-2,5 раза чаще, чем у дошкольников. При этом в обеих возрастных группах детей преобладают мальчики [2, с.157].

Существует несколько видов детских неврозов:
- Невроз страха. Страхи мотивированы, как правило, боязнью, что может что-то произойти. Источником подобных страхов часто бывает мать, тревожная по характеру, боявшаяся этого в детстве.
- Неврастения. Перенапряжение возможностей ребенка, который оказывается не в силах соответствовать завышенным требованиям окружающих и заранее считает себя не способным справиться с любыми предстоящими трудностями. Чаще всего это происходит от неспособности родителей принять ребенка таким, каков он есть на самом деле; эти противоречия приводят ребенка к нервному перенапряжению, неврастении.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Детские неврозы. Развитие неврозов у детей,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Детские неврозы. Развитие неврозов у детей


Історія розвитку вчення про заїкання. Сучасні підходи, проблеми

1.1. Історія розвитку вчення про заїкання

Проблему заїкання можна вважати однією з найстародавніших в історії розвитку вчення про розлади мови. Різне розуміння суті заїкання обумовлене рівнем розвитку науки і позицій, з яких автори підходили і підходять до вивчення заїкання.

Термін «заїкання» (balbuties) грецького походження і означає повторення судорожних скорочень мовних органів. Спочатку цю недугу називали «battarismus», від імені кирейського царя Батта, постійно повторюючого перший склад слова [17, с. 183].

Довгий час дослідники дотримувалися тієї думки, що заїкання в дошкільному віці слід розглядати як вікове явище, яке поступово з віком повинно пройти саме й рекомендувалося на заїкання у дітей дошкільного віку не звертати належної уваги. В деяких випадках це і приводило до сприятливих результатів, але в більшості випадків такі заходи не допомагали, і заїкання у дітей приймало все більш важку форму, накладаючи свій відбиток на всю поведінку дитини і відображаючись на розвитку її особистості. Лікування дитини в подальшому було незрівнянно складніше, ніж на початку захворювання. Чим старший вік дитини, тим важче ступінь заїкання і ті зміни, які воно проводить в характері, поведінці і у взаєминах дитини з навколишнім середовищем. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Історія розвитку вчення про заїкання. Сучасні підходи, проблеми.

Розуміння природи заїкання в давнину пов'язане з порушенням в центральному відділі мовного апарату (Гіппократ), заїкання пов'язане з порушенням в периферичному відділі мовного апарату (Аристотель).

І.А. Сікорський, В.І. Хмельовській, М.І. Пайкін відзначають, що в епоху середньовіччя проблемою заїкання практично не займалися.

По суті, спеціальна література з питання заїкання до початку XIX століття не має великої теоретичної і практичної цінності. Починаючи з XIX сторіччя, інтерес до проблеми заїкання значно зріс.

Вивчення проблеми заїкання в XIX сторіччі:
- французький лікар Ітар визначив заїкання як затримку мовних органів;
- французький лікар Вуазен говорив про те, що заїкання виникає від недостатності центральних реакцій на м'язову систему органів мови;
- Kussmaul (1877), Gutzmann (1888) розцінювали заїкання як спастичний координаційний невроз;

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Історія розвитку вчення про заїкання. Сучасні підходи, проблеми,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Історія розвитку вчення про заїкання. Сучасні підходи, проблеми


Рольові очікування членів подружжя як передумова до виникнення конфліктів в молодій сім'ї

1.1. Рольові очікування як явище в психології. Стан вивченості в літературі

Рольові очікування - переконання або правила людей про те, що люди (вони самі або інші) повинні робити в певній ролі.

Рольова поведінка - спосіб, яким особистість в реальності здійснює свою роль.

Коли рольова поведінка чоловіка не збігається з його власними або чужими рольовими очікуваннями, буде мати місце незадоволеність шлюбом. [16; 232] Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Рольові очікування членів подружжя як передумова до виникнення конфліктів в молодій сім’ї.

У психологічних дослідженнях основний акцент робиться на вивченні саме задоволеності і незадоволеності шлюбом. Адже саме задоволеність шлюбом залежить від того, чи втілилися в життя рольові очікування подружжя, іншими словами, чи то очікував кожен з подружжя, реєструючи шлюб.

Таким чином, кажучи про рольових очікуваннях подружжя, мається на увазі проблема їх втілення в процесі сімейного життя, тобто задоволеність шлюбом.

Більшість фахівців визначають задоволеність шлюбом як внутрішню суб'єктивну оцінку, ставлення подружжя до власного шлюбу. Найбільш повне визначення саме задоволеність шлюбом дає С. І. Голод: «Задоволеність шлюбом, очевидно, складається як результат адекватної реалізації подання (способу) про сім'ю, що склалися у свідомості». [14; 156]

Вивченням характеристик, що впливають на задоволеність шлюбом, рольових очікувань у шлюбі займалися багато дослідників.

У найбільш систематизованому вигляді вони представлені в якості моделі шлюбу, створеної американськими дослідниками Р. А. Левисом і Дж. Б. Спэниером, які здійснили вторинний аналіз понад 300 робіт наприкінці 70х років. Ними було виділено 40 найважливіших ознак подружнього успіху, об'єднаного у 14 груп. Однією з ознак подружнього успіху вчені виділили внутрішні шлюбні фактори, а саме рольові очікування подружжя в шлюбі. [8; 52]

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Рольові очікування членів подружжя як передумова до виникнення конфліктів в молодій сім’ї,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Рольові очікування членів подружжя як передумова до виникнення конфліктів в молодій сім’ї


Оцінка якості посуду для немовлят ВАТ Універмаг Дитячий світ

1. СТАН РИНКУ ПОСУДУ В УКРАЇНІ

На сьогоднішній день в Україні існує понад 50 підприємств, які займаються виробництвом та продажем посуду. Серед них такі, як: ТОВ ІЄвростиль 2000І, ТОВ ІВік Пласт 2005І, ТОВ ТД ІЗолотий соверенІ, ТОВ ІБаранівський фарфоровий заводІ, ТОВ ІЕдем ЛтдІ, ТОВ ІКалістоІ, ТОВ ІСвіт постачанняІ. За офіційними даними Держкомстату України ТОВ ІСвіт постачанняІ в 2010 році зайняло перше місце за обсягами продажу в Україні.

В табл. 1.1 представлено динаміку роздрібного товарообороту підприємств України. Обсяг роздрібного товарообороту посуду на підприємствах України в 2010 році становить 1418 млн. грн., що на 20,37% більше ніж попереднього року. Починаючи з 2006 року в Україні спостерігається збільшення товарообороту посуду, що проілюстровано на рис. 1.1. (джерелом інформації є додаток А).

В табл. 1.2. наведено частку продажу споживчих товарів, які вироблені на території України, через торгову мережу підприємств. Як бачимо в Україні через торгову мережу підприємств в 2010 році було реалізовано 32,8 % посуду, виготовленого вітчизняними підприємствами. Такий відсоток є найменшим за останні шість років. Найбільше реалізовано через мережу підприємств було в 2006 році – 42,6 %. (джерелом інформації є додаток Б) Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Оцінка якості посуду для немовлят ВАТ Універмаг Дитячий світ.

За даними Держкомстату України у фізичному обсязі товарооборот посуду в Україні в 2010 році зріс на 12,9%, а в 2009 році – знизився на 10%. Дані наведено в табл.. 1.3 та на рис. 1.2. (див. додаток В) Така динаміка свідчить про збільшення попиту на посуд протягом 2000-2008 років та у 2010 році. Зниження попиту на посуд у 2009 році пояснюється фінансовою кризою, щo розпочалася в кінці 2008 року, та підірвала фінансове положення як юридичних осіб, так і населення.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Оцінка якості посуду для немовлят ВАТ Універмаг Дитячий світ,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Оцінка якості посуду для немовлят  ВАТ Універмаг Дитячий світ


Визначення і характеристика ЗНМ у дітей

1.1. Характеристика ЗНМ І рівня

Перший рівень мовного розвитку характеризується повною або майже повною відсутністю словесних засобів спілкування у віці, коли у дітей, що нормально розвиваються, мова в основному сформована. Діти 5-6 років, а іноді і старше, мають убогий активний словник, що складається із звукоподражнюючих і звукових комплексів. Ці звукові комплекси, супроводжувані жестами, утворені самими дітьми і незрозумілі для оточуючих. Так, замість “машина поїхала” дитина говорить «бібі», замість “підлоги” і “стелі” - «лі», супроводжуючи мову вказівним жестом, замість “дідусь” - «ді» і т.п.

За своїм звучанням “лепетна мова” складається як з подібних зі словами елементів (півень - «Уту», кицька - «Тіта»), так і з зовсім несхожих на правильне слово звукових сполучень (горобець - «кі»). Одночасно з лепетом і жестами на цьому рівні розвитку мовлення діти можуть користуватися і окремими загальновживаними словами, проте, як правило, ці слова ще недостатньо сформовані за структурою і звуковому складу, а також вживаються в неточних значеннях. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Визначення і характеристика ЗНМ у дітей.

Диференційоване позначення предметів і дій майже відсутнє. Об'єднання предметів під тією або іншою назвою визначається схожістю окремих приватних ознак. Так, наприклад, словом “лапа” десятирічний хлопчик називав все, за допомогою чого, живі і неживі предмети могли пересуватися - лапи у тварин і птахів, ноги людини, колеса машини, паровоза; словом «лід» позначалося все, що мало гладку блискучу поверхню, - дзеркало, віконне скло, гладка кришка столу; словом «біда» один з дітей позначав все, що пов'язане з неприємними переживаннями, - зробили зауваження, не дали іграшку, не пустили гуляти, загубилася річ і т.п.

Орієнтуючись на зовнішню схожість, діти часто один і той же предмет в різній ситуації називають різними словами; наприклад, “павук” на різних картинках називався: то жук («сюк»), то тарган («тлякан»), то бджола («теля»), то оса («атя»).

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Визначення і характеристика ЗНМ у дітей,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Визначення і характеристика ЗНМ у дітей


Налоговая система Украины и пути ее совершенствования

1.1. Суть и принципы построения налоговой системы

Налоговая система – это совокупность общегосударственных и местных налогов и сборов в бюджеты всех уровней, а также форм, методов установки, изменения, вычисления, уплаты, взыскания, также налоговая служба, которая занимается налоговым контролем [20, с. 26].

Налоговая система каждой страны отображает ее специфические условия. В мире нет государств с тождественными налоговыми системами. Однако это не значит, что создание налоговой системы и налоговая политика ведутся спонтанно, как кому пожелается. Есть определенные положения, которые определяют подход государства к этой сфере своей деятельности.

Научный подход к созданию налоговой системы предусматривает, во-первых, системность, во-вторых, установление определяющей базы этой системы и, в-третьих, формирование правовой основы и исходных принципов. Обычно, возможен и вариант, что определяется как метод «попыток и ошибок», который, кстати, используется в Украине в настоящее время. Но это длинный путь. Кроме того, экспериментировать можно только тогда, когда экономическая ситуация более-менее стабильна. Если же экономика и общество охвачены кризисом, то права на это ни правительство, ни законодательная власть не имеют.

Принцип системности заключается в том, что все налоги должны быть взаимоувязаны между собой, органически дополнять друг друга, не заходить в противоречие с системой в целом и другими ее элементами. Системный подход значит, что должны реализовываться функции налогов. Из позиций фискальной функции, налоговая система должна обеспечить гарантированное и стабильное поступление доходов в бюджет. Из позиций регулирующей функции, – обеспечивать государству возможность влияния на все стороны социально-экономического развития общества [16, с. 143]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Налоговая система Украины и пути ее совершенствования.

Налоговая система должна включать достаточно широкий круг налогов разной целенаправленности. Система доходов бюджета должна включать в первую очередь такие, какие бы обеспечивали постоянную финансовую базу государства.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Налоговая система Украины и пути ее совершенствования,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Налоговая система Украины и пути ее совершенствования


Психодіагностика потреб та мотивів старшокласників (студентів) проективними та репертуарними методи

1.1. Поняття та суть мотивів та потреб

Проблема мотивації діяльності особистості досить ґрунтовно розкрита в цілій низці праць як теоретиків, так і практиків у галузі психології, педагогіки, управління, економіки тощо. Принцип мотиваційного забезпечення навчального процесу теоретично обґрунтований та експериментально випробуваний у працях Г. Костюка, О. Леонтьєва, Л. Божович, Д. Ельконіна, Ю. Орлова, М. Дригус, Л. Мар’яненко, Н. Мишкова, С. Москвичова, А. Мансурової, Є. Поліванової, Н. Посінової, І. Соколової, О. Гребенюк, О. Гуменюк, О. Орестової, В. Камінської та ін. [2, с. 68]. Широко визнану ієрархію потреб і мотивів розробив А. Маслоу, який обґрунтував наявність первинних і вторинних потреб людини, визначивши, що на найвищому рівні ієрархії потреб знаходиться потреба в самореалізації, тобто прагнення і здатність особистості до реалізації внутрішнього потенціалу [5, с. 43]. Значний внесок у розвиток мотиваційної теорії зробив К. Альдерфер, який потреби людини об’єднав у три групи: потреби існування, потреби зв’язку, потреби соціального зростання. Відчуття певної потреби мотивує людину на здійснення певних дій. Іншими словами, потреба формує мотивацію діяльності [5, с. 51]. Д. Мак-Клеланд розробив концепцію мотивації людини до діяльності, яка базується на потребах досягнення успіху, потребах співучасті (причетності) та потребах влади [5, с. 58]. Згідно з ідеями Д. Мак-Клеланда, ці потреби досить активно впливають на поведінку людини, спонукають її до дій, які повинні призвести до задоволення цих потреб. При цьому Д. Мак-Клеланд розглядає ці потреби як набуті під впливом життєвих обставин, досвіду та навчання.

Можна відзначити, що вторинні (соціальні) потреби А. Маслоу, потреби зв’язку і соціального зростання К. Альдерфера, концептуальні групи потреб Д. Мак-Клеланда можуть задовольнятися в процесі навчально- пізнавальної діяльності особистості, формуючи її інтелектуально-духовний і професійний капітал. В управлінській науковій думці давно ствердились двофакторна теорія потреб Ф. Герцберга, теорії “Х” та “У” Д. Мак-Грегора, теорія “Z” У. Оучі, кожна з яких здійснила неабиякий вплив на розвиток американської, німецької або японської системи управління в цілому і на особливості функціонування систем освіти цих країн, зокрема [8, с. 56]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психодіагностика потреб та мотивів старшокласників (студентів) проективними та репертуарними методи.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психодіагностика потреб та мотивів старшокласників (студентів) проективними та репертуарними методи,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психодіагностика потреб та мотивів старшокласників (студентів) проективними та репертуарними методи