ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Державний суверенітет. Поняття та зміст державного суверенітетуДержавний суверенітет. Поняття та зміст державного суверенітету

Державний суверенітет. Поняття та зміст державного суверенітету1. Поняття та зміст державного суверенітету

Як зазначає С.С. Алексєєв суверенітет – один з показників досконалості держави, того, що вона стає розвинутою. На сучасній стадії цивілізації суверенітет - невід'ємна властивість держави.

Державний суверенітет – «незалежність державної влади від всякої іншої влади усередині країни і поза нею, виражена в її винятковому, монопольному праві самостійно і вільно вирішувати усі свої справи». Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Державний суверенітет. Поняття та зміст державного суверенітету.

Суверенітет - «збірна ознака держави. Він концентрує в собі усе найбільш істотні риси державної організації суспільства». Незалежність і верховенство державної влади виражається в наступному:
- в універсальності – тільки рішення державної влади поширюються на все населення і громадські організації даної країни;
- у прерогативі – можливості скасування і визнання незначним будь-якого незаконного прояву іншої суспільної влади;
- у наявності спеціальних засобів впливу, який не розташовує ніяка інша громадська організація.

Верховенство державної влади зовсім не виключає її взаємодії з недержавними політичними організаціями при рішення різноманітних питань державного і громадського життя.

Отже, державним суверенітетом є верховенство державної влади щодо всякої іншої влади всередині країни і її незалежність від усякої іншої влади за її межами. З цього визначення випливає, що суверенітет поділяється на внутрішній і зовнішній. У сучасних умовах внутрішній суверенітет регулюється нормами конституційного права, а зовнішній, що стосується характеру відносин між різними країнами, - ще й нормами міжнародного права. Придбати курсову на тему - Державний суверенітет. Поняття та зміст державного суверенітету, можна вже сьогодні!.

У Конституції України закріплюється, що Україна є суверенною і незалежною державою (ст. 1), що її суверенітет поширюється на всю її територію (ст. 2), що вона визнає чинні міжнародні договори і вважає їх частиною національного законодавства України (ст. 9), що на території України не допускається розташування іноземних військових баз (ст. 17).

Слід зауважити, що суверенітет є властивістю не всієї держави, а її державної влади. На території країни державна влада є вищою, верховною, і ніяка інша (партійна, суспільна, церковна тощо) не може диктувати їй свою волю. Усередині країни суверенітет обмежений лише основними правами людини.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Державний суверенітет. Поняття та зміст державного суверенітету,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Державний суверенітет. Поняття та зміст державного суверенітету


Сучасний ринок мобільних телефонів

План до курсової роботи:

Сучасний ринок мобільних телефонів

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Сучасний ринок мобільних телефонів,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність, етапи життєвого циклу мобільних телефонів

Узагальнюючи подані характеристики, вважаємо за доцільне охарактеризувати окремо смартфони та моноблоки. Основний характер смартфонів – наявність операційної системи. Серед інших відмінностей можна виокремити: різноманітність типів матриць (для звичайних телефонів TFT), велику діагональ екрана, вище розділення камери, значно більший об’єм вбудованої і оперативної пам’яті, збільшену ємність акумулятора [3, с. 35].

Життєвий цикл товару – одна з теорій, широко використовуються в маркетингу, суть якої полягає в тому, що період випуску та продажу товару розбивається на кілька етапів, на кожному з яких товар треба по-різному рекламувати, продавати та міняти на нього ціну [15, с. 42].

Концепція життєвого циклу товару виходить із того, що будь-який товар рано чи пізно витісняється з ринку іншим, досконалішим чи дешевшим товаром. Можуть бути товари-довгожителі, але вічного товару немає. Концепція життєвого циклу товару може застосовуватися щодо виду продукції, конкретної моделі та торгової марки. Тип і особливо конкретна модель продукції зазвичай чіткіше слідують традиційного життєвого циклу, ніж вид продукції чи торгова марка.

Перший етап – це розробка нового товару, котрим характерні повільне зростання продажу та відсутність прибутку. Мета цього етапу – зібрати ідеї, з яких у майбутньому може відродитися товар, який буде виведено на повномасштабний ринок. Другий етап – збільшення обсягів збуту. Характеризується швидким зростанням обсягів продажів, простежується постійне зниження витрат виробництва, встановленні цін проявляється тенденція їхнього зниження. Саме на цьому етапі утворюється прибуток, що є основною метою роботи компанії-виробника.

Третій етап – зрілість. Цей етап, як правило, характеризується досягненням стабільного обсягу продажу. Це найдовша стадія життєвого циклу товару. Підвищення обсягу продажів на цій стадії можна досягти шляхом удосконалення товарів, підвищення їхньої привабливості, зниженням цін.


Транспортне забезпечення зовнішньої торгівлі

План до курсової роботи:

Транспортне забезпечення зовнішньої торгівлі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Транспортне забезпечення зовнішньої торгівлі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Місце та роль транспортного забезпечення у зовнішньоекономічній діяльності

В економічній теорії виділяють чотири фактори виробництва: праця, капітал, земля і підприємство. Підприємство - особливий фактор, що поєднує в собі три фактори: працю, капітал і землю. Виробництво включає створення матеріальних і нематеріальних благ. Значну частину своїх потреб задовольняють транспортні послуги.

Транспортні послуги - це частина господарської діяльності, спрямована на задоволення потреб людей шляхом зміни географічного положення транспорту. У міжнародному поділі праці транспорту належить особлива роль, від його роботи залежить ефективність, якість і розвиток зовнішньоекономічних зв'язків. Транспорт обслуговує майже всі види міжнародних економічних відносин. Транспортні операції починають і завершують процес виконання зовнішньоекономічного договору.

Кінець XIX століття можна вважати початком інтенсивного становлення транспортної системи. У цей час створюється морська, залізнична та автомобільна інфраструктура. Були побудовані глибоководні канали Суец (1869), Кіль (1895), Панамський (1929), морські порти, залізничні станції. Для регулювання питань міжнародних перевезень створюються міжнародні транспортні організації [5, c. 34].

В сучасних умовах, транспортна підтримка міжнародної торгівлі з урахуванням нових вимог: ритм, регулярність, безперервність, надійність, висока швидкість доставки продуктів на час без втрати чи пошкодження товару з мінімальними витратами - важливі умови для підвищення ефективності та якості перевезень.

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства тісно пов’язана з транспортним забезпеченням, яке є однією з важливих складових процесу організації доставки товарів від місця їх виготовлення до місця споживання. По суті, він тотожний товарообігу, в основі якого лежить концепція логістики. Проте транспорт слід розглядати як самостійний аспект системи товарообігу, який має свою специфіку.


Управління результативністю та ефективністю підприємства

План до курсової роботи:

Управління результативністю та ефективністю підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Управління результативністю та ефективністю підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Суть понять «результативність» і «ефективність» в управлінні

Перші дослідження проблеми ефективності можна віднести до часів одного з засновників класичної школи економічної теорії Вільяма Петті, Вільфреда Парето та керівника школи фізіократів Франсуа Кене.

Категорія «ефективність» широко застосовувалася в умовах централізованої планової економіки. Сьогодні вона може розглядатися тільки як один із критеріїв, що характеризує успішність саме з погляду економічності виконуваних робіт. Саме результативність, по суті, є узагальнюючим поняттям та синтезує в собі більш глибокі якісні явища, що є підсумковими показниками роботи підприємства. В умовах планової економіки поняття «результативність» не трактувалося зовсім, оскільки аналізом зовнішнього середовища та стратегічним плануванням займалася держава.

Таким чином, результативність може бути визнана найбільш ємним поняттям, проте питання диференціації ефективності й результативності залишається одним з найбільш гострих в сучасній вітчизняній економічній теорії через схоже змістовне їх наповнення.

Проведені дослідження авторів дозволяють зробити висновок, що ефективність є одним із критеріїв результативності, а результативність виступає як агрегуючий показник [10, с. 226].

Представником класичної політекономіїДавидом Ріккардо (1772 – 1823 рр.) було зроблено спроби оцінки ефективності капіталу. Зокрема, він довів, що чим менш довговічний капітал, тим більше потрібно постійно витрачати праці для збереження його первісної ефективності. У Д. Ріккардо термін „ефективність” використовувався вже не в значенні „результативність”, а як відношення результату до певного виду витрат. З цього часу поняття „ефективність” набуває статусу економічної категорії [7, с. 208].

К. Маркс говорив про те, що „виробництво ефективно, якщо при мінімумі авансованого капіталу виробляти максимальну кількість продукту з можливо меншими витратами сил і засобів”.


Управління ресурсами підприємства

План до курсової роботи:

Управління ресурсами підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Управління ресурсами підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Економічна суть ресурсів підприємства

Ефективність діяльності підприємства у сучасних умовах залежить від багатьох різних факторів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Головним чинником, що впливає на ефективність управління підприємством, є ефективність управління його ресурсами. При цьому слід відзначити, що у сучасній економічні літературі досі не існує єдиної думки щодо визначення терміну «ресурси підприємства» та їх складу.

Фінансову діяльність будь-якого підприємства слід розглядати як процес, який спрямовують на те, щоб забезпечити виробничо-господарську діяльність фінансовими ресурсами, грошовими коштами, які окрім цього мають визначити рівень фінансового становища суб’єкта господарювання [14, с. 145].

Так, автори виокремлюють фінансове становище з точки огляду різноманітних джерел. У роботі, яка пов’язана із організаційною та управлінською роботою суб’єкта господарювання важливу роль віддають саме фінансовій діяльності. Мова йде про те, що фінансова діяльність формує залежність від того, як своєчасно та у якій мірі відбувається фінансове забезпечення діяльності, виробничо-господарського характеру та як розвивається підприємство, виконуються фінансові зобов’язання перед державними органами або іншими підприємствами та організаціями.

Діяльність слід розглядати як систему використання різноманітних форм та методів, які дозволяють формувати ефективне фінансове становище суб’єкта господарювання та дозволяють йому досягати цілей, які поставлено, тобто її розглядають як практичну фінансову роботу, яка забезпечує ефективне функціонування суб’єкта господарювання та дозволяє поліпшити його результати. Фінансова діяльність має виконувати роль, обслуговуючого характеру відносно із виробничо-господарською діяльністю, та її розглядають як важливий інститут підприємства. Кожен із видів с підприємства має особливі способи формування ресурсів фінансового характеру [14, с. 145].

Ресурсами являються грошові кошти, які знаходяться у розпорядженні суб’єкта господарювання та мають брати участь у процесах, пов’язаних із відтворенням. До фінансових ресурсів суб’єкта господарювання відносять грошові доходи та надходження, які знаходяться у його розпорядженні та, які необхідні для того, щоб виконувати фінансові зобов’язання, для того, щоб здійснити витрати, які пов’язані із розширенням та економічним стимулюванням будь-якого працівника [11, с. 101].


Управлінський аналіз діяльності підприємства за матеріалами ПАТ Полтавський машинобудівний завод

План до курсової роботи:

Управлінський аналіз діяльності підприємства за матеріалами ПАТ Полтавський машинобудівний завод

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Управлінський аналіз діяльності підприємства за матеріалами ПАТ Полтавський машинобудівний завод,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТ «ПОЛТАВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» ТА ВИЗНАЧЕННЯ ЙОГО МІСЦЯ В ГАЛУЗІ

Полтавський машинобудівний завод, понад 55 років є одним із провідних українських підприємств зі створення технологічного обладнання для агропромислового комплексу у галузі м'ясо-птахопереробки.

Сьогодні ПАТ «Полтавський машинобудівний завод» поставляємо споживачеві понад 250 видів обладнання та запасних частин до нього: ? Лінії переробки птиці 100-6000 гол/год; ? Забійні, ковбасні та консервні цехи; ? Лінії з виробництва жирів та м'ясо-кісткового борошна; ? Лінії очищення кишок великої рогатої худоби та свиней; ? Тепло-енергетичне обладнання; ? Газонаповнювальна компресорна станція для заправки автомобілів, метан.

Використовуючи сучасні досягнення техніки, висококваліфікований інженерно-технічний та виробничий потенціал, об'єднання розробляє та виробляє надійне та високоякісне обладнання.

Види діяльності: 1. Виробництво радіаторів та котлів центрального опалення. 2. Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення. 3. Виробництво двигунів і турбін, автотранспортних і мотоциклетних двигунів. 4. Виробництво машин та устаткування для виготовлення харчових продуктів 5. Електромонтажні роботи. 6. Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортимент. 7. Неспеціалізована оптова торгівля.

У 2005 році завод випускав понад 200 видів технологічного обладнання для птице- та м'ясопереробки, у тому числі обладнання для переробки птиці та вибою худоби, для переробки відходів та конфіскатів, для переробки кишок та виробництва тваринних жирів, а також теплоенергетичне обладнання, у тому числі різні котли (для переробки кормів, пастеризації молока, гарячого водопостачання та опалення з використанням бойлера) та понад 90 найменувань товарів народного споживання.


Фізичні особи підприємці в сучасній економіці

План до курсової роботи:

Фізичні особи підприємці в сучасній економіці

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Фізичні особи підприємці в сучасній економіці,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЇХ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Підприємництво як система економічних відносин у нашій літературі в умовах командно-адміністративної системи не розглядалося. Командно-адміністративна система несумісна зі свободою господарювання. В економічній науці підприємництво характеризувалось як система відносин капіталістичної економіки, як експлуататорське явище. На практиці підприємництво заборонялося.

Водночас світовий досвід переконливо доводить, що сьогодні без винахідливих ділових людей, без розвитку різних форм підприємницької діяльності подальший розвиток економіки неможливий. У сучасних умовах підприємництво виступає основним напрямом удосконалення господарської діяльності [3, с. 205].

Господарський кодекс України (стаття 42) визначає підприємницьку діяльність як таку, яка є самостійною, ініціативною, систематичною та яку здійснюють суб’єкти господарювання (підприємці) за для того, щоб досягти економічні та соціальні результати та одержувати прибуток [1].

Підприємництвом являється діяльність, яка являється самостійною, систематичною та на власні ризики про виробництву продукції, виконанню робіт або наданню послуг за для того, щоб отримувати прибуток. Підприємницьку діяльність здійснюють фізичні та юридичні особи, як зареєстровані як суб’єкт підприємництва згідно із чинною нормативно-правовою базою.

Підприємництвом являється діяльність, яка являється вільною та ініціативною групи осіб у різноманітних галузях виробництва, яку здійснюють на власні ризики та для того, щоб досягти економічні та соціальні результати та одержувати прибуток. Підприємництво являється необхідним та обов’язковим елементом ринкових процесів.

Сучасна практика свідчить про те, що на думку сучасних науковців підприємець це суб’єкт пошуку та реалізації новітніх аспектів НТП та нових ідей. Також підприємця визначають як місце для пошуку та розробки нової технології, здійснення нововведень та для застосування нового способу обслуговування споживачі і освоєння нової сфери прикладання капіталу [2, с. 205].


Фінансовий менеджмент в підприємстві

План до курсової роботи:

Фінансовий менеджмент в підприємстві

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Фінансовий менеджмент в підприємстві,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Історичні аспекти визначення сутності фінансового менеджменту

Хоча за формою прояву фінансові операції майже не виходять за рамки звичайних безготівкових розрахунків, основою яких є грошовий обіг, для ефективного управління, навіть у малому бізнесі, недостатньо кваліфікації бухгалтера або економіста. Великі підприємства зустрічаються із значними потоками грошових коштів та фінансових ресурсів. Внаслідок цього суттєво зростає відповідальність за прийняття рішень.

Для управління фінансами великого бізнесу потрібні професіонали зі спеціальною підготовкою в галузі фінансів – фінансові менеджери. Вивчивши теорію фінансів та основи фінансового менеджменту, фінансовий менеджер набуває досвіду, виробляє в себе інтуїцію і таким чином стає ключовою фігурою бізнесу.

Фінанси будь-якого підприємства охоплюють грошові відносини: ? з іншими організаціями (щодо сплати поставок сировини, товарів, інших матеріальних цінностей, щодо реалізації продукції, при отриманні фінансових і комерційних кредитів, при вкладанні капіталу і т.д.); ? із засновниками (при розподілі прибутку); ? з трудовим колективом (щодо оплати праці, при розподілі доходів і прибутку, при виплаті дивідендів по акціях, процентів по облігаціях і т.п.); ? з державними органами управління (при сплаті податків, мита, платежів тощо) [9, с. 181].

Історія розвитку фінансового менеджменту налічує не одну сотню років. Як і багато інших наук, фінансова народилася з практики. Тисячоліттями чисельні господарства з успіхом і без успіху вирішували різноманітні фінансові задачі, навіть не помічаючи, що вони мають пряме відношення до фінансів. Так, відомо, що деякі думки, які стосуються фінансового предмета, висловлювали у своїх роботах ще Ксенофонт і Аристотель. Ксенофонт пропонує у якості джерел державних надходжень використовувати здачу в оренду державного майна, невільників, а також мито і податки.


Фінансовий стан торговельного підприємства

План до курсової роботи:

Фінансовий стан торговельного підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Фінансовий стан торговельного підприємства,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Сутність, завдання, предмет аналізу фінансового стану торговельного підприємства

Фінансову діяльність будь-якого сільськогосподарського підприємства слід розглядати як процес, який спрямовують на те, щоб забезпечити виробничо-господарську діяльність фінансовими ресурсами, грошовими коштами, які окрім цього мають визначити рівень фінансового становища суб’єкта господарювання.

Так, автори виокремлюють фінансове становище з точки огляду різноманітних джерел. У роботі, яка пов’язана із організаційною та управлінською роботою суб’єкта господарювання важливу роль віддають саме фінансовій діяльності. Мова йде про те, що фінансова діяльність формує залежність від того, як своєчасно та у якій мірі відбувається фінансове забезпечення діяльності, виробничо-господарського характеру та як розвивається підприємство, виконуються фінансові зобов’язання перед державними органами або іншими підприємствами та організаціями.

Фінансову діяльність слід розглядати як систему використання різноманітних форм та методів, які дозволяють формувати ефективне фінансове становище суб’єкта господарювання та дозволяють йому досягати цілей, які поставлено, тобто її розглядають як практичну фінансову роботу, яка забезпечує ефективне функціонування суб’єкта господарювання та дозволяє поліпшити його результати. Фінансова діяльність має виконувати роль, обслуговуючого характеру відносно із виробничо-господарською діяльністю, та її розглядають як важливий інститут сільськогосподарського підприємства. Кожен із видів сільськогосподарського підприємства має особливі способи формування ресурсів фінансового характеру [5, с. 244].

Фінансовими ресурсами являються грошові кошти, які знаходяться у розпорядженні суб’єкта господарювання та мають брати участь у процесах, пов’язаних із відтворенням. До фінансових ресурсів суб’єкта господарювання відносять грошові доходи та надходження, які знаходяться у його розпорядженні та, які необхідні для того, щоб виконувати фінансові зобов’язання, для того, щоб здійснити витрати, які пов’язані із розширенням та економічним стимулюванням будь-якого працівника.


Форми вираження організаційних дій

План до курсової роботи:

Форми вираження організаційних дій

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Форми вираження організаційних дій,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1.СУТНІСТЬ ТА ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ

Процес управління в Національній поліції являє собою єдину систему взаємопов'язаних і в певному порядку виконуваних дій, які можуть розглядатися як елементи або стадії процесу управління. Процес управління визначає динаміку реалізації цілей управління через систему дій, операцій, котрі змінюються, розвиваються і удосконалюються. У процесі управління проявляються цілі та обумовлені ними завдання і функції органу внутрішніх справ.

Цей процес характеризується безперервністю, циклічністю, здійснюється одночасно в різних напрямках. Реалії сьогодення змушують нас вести пошук нових форм і методів роботи, побудови організаційної структури системи управління з метою вжиття додаткових заходів, спрямованих на ефективне забезпечення правопорядку, захисту конституційних прав громадян та активізації боротьби зі злочинністю [16, с. 405].

Вся різноманітність управлінських рішень, які приймаються на різних рівнях управління в Національній поліції, повинна відповідати певним загальним вимогам: ? управлінські рішення мають бути обґрунтованими, об'єктивними, враховувати всі особливості ситуації, відповідати конкретним умовам, поставленим цілям і можливостям їх досягнення; ? управлінські рішення повинні відповідати вимогам законодавчих актів, наказів МВС, інструкцій і настанов; - управлінські рішення повинні прийматись у межах компетенції суб'єкта управління, тобто відповідати функціональним обов'язкам посадової особи, що їх приймає; ? управлінські рішення мають бути своєчасними, запізніле рішення, як і передчасне, знижує ефективність управління і може призвести до тяжких наслідків; ? управлінське рішення в Національній поліції завжди має директивний, владний характер і обов'язкове для всіх, кому його адресовано, виконання рішення гарантовано нормами права, а в необхідних випадках може забезпечуватись заходами примусу;


Форми міжнародних економічних відносин

План до курсової роботи:

Форми міжнародних економічних відносин

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Форми міжнародних економічних відносин,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття міжнародних економічних відносин як взаємопов’язаної системи

Міжнародні економічні відносини (МЕВ) можуть бути представлені системою. Якщо так, це означало, що, як і будь-яка інша довільна система, MЕВ повинні складатися з взаємозалежних елементів. У той же час і економічні відносини, і міжнародні відносини також є сукупністю взаємопов’язаних елементів. Відповідно до теорії множин можна сказати, що сукупність міжнародних економічних відносин є одночасно підмножиною множини економічних відносин і сукупністю міжнародних відносин, тобто, іншими словами, система МЕВ знаходиться на стику економічних і міжнародних відносин.

В економічній літературі ведуться суперечки про первинність або вторинність міжнародних економічних відносин. Якщо виходити з визначення, що МЕВ – це система економічних відносин між національними економіками різних країн, заснована на міжнародному поділі праці, то дійсно здається, що спочатку вже існують національні економіки зі своїми національними економічними зв’язками, які вже є первинні і на основі яких вже існують MEВ. Але таке твердження мало місце близько ста років тому. Сучасні процеси транснаціоналізації, інтеграції та глобалізації настільки переплели національні економічні системи, що зараз досить важко розрізнити, яке з підприємств є суто національним, а яке з іноземним капіталом [2, c. 69].

Крім того, міжнародні економічні відносини є частиною (підсистемою) цілісної системи економічних відносин, тобто знаходяться з іншими економічними відносинами в одній логічній площині. Тому сумніватися в їх унікальності не доводиться. Про першість МЕВ може свідчити сукупне визначення, яке вважається найбільш повним: міжнародні економічні відносини - це система відносин, що виникають між людьми з різних країн (фізичними та юридичними особами) щодо виробництва, обміну та споживання товарів, послуг та ідей в умовах безмежності потреб, обмеженості ресурсів і на основі міжнародного поділу праці.