ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Держава як субєкт сучасної ринкової економікиДержава як субєкт сучасної ринкової економіки

Держава як субєкт сучасної ринкової економіки1.1. Необхідність державного втручання

Теоретичні концепції ролі держави в економіці мають багате історичне підґрунтя. Держава як реальна дійсність, як практична реалізованість розуму найбільш влучно визначена Гегелем. Це сутність, влада якої перевершує все, що можна було б їй надати. Вона наділена волею, яку виявляє через державні дії (ухвали законодавчих актів, запровадження особливого стану) і завдяки яким змушує виконувати чи відміняє ті чи інші дії. Нарешті, вона має права та обов’язки щодо забезпечення нормальних умов життєдіяльності своїх громадян. [23, с. 17]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Держава як субєкт сучасної ринкової економіки.

Філософська економічна думка щодо ролі держави в регулюванні економіки вказує на пряме ставлення суспільної влади до функціонування суспільного господарства будь-якої розвиненої економічної системи. Питання про роль держави – це питання про фундаментальні складові суспільного господарства, тобто його цілі, структуру, функціональний механізм тощо. Починаючи з меркантилізму і завершуючи сучасними теоріями економічної політики, можна прослідкувати еволюцію теоретичного обґрунтування та практичного інструментарію державної економічної політики. Придбати курсову на тему - Держава як субєкт сучасної ринкової економіки, можна вже сьогодні!.

Думка, що для найповнішого задоволення суспільних потреб необхідний сильний уряд, отримала найбільш широке визнання в ХVІІ – ХVІІІ століттях у поглядах прихильників школи меркантилістів. Вони обстоювали необхідність активних дій уряду для розвитку промисловості й торгівлі. Заснована на теорії меркантилізму протекціоністська політика держави вперше використала елементи розподільчої системи (тарифи, мито) для обмеження ввезень у країну. Як зазначає М. Кондратьєв, “система меркантилістів, по суті, рівним чином була системою практичної політики, системою, яка в основному відповідала на питання, яким чином бути народному господарству і як повинна себе вести щодо нього державна влада”. Активна участь держави у народному господарстві того періоду забезпечила багатьом європейським державам економічне процвітання [21, с.109].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Держава як субєкт сучасної ринкової економіки,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Держава як субєкт сучасної ринкової економіки


Маркетингова комунікаційна політика підприємства

План до курсової роботи:

Маркетингова комунікаційна політика підприємства

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Маркетингова комунікаційна політика підприємства,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1.     Зміст та призначення комунікаційної політики у комплексі маркетингу

Для успішного функціонування фірми умовах ринку, тобто. в умовах невизначеності та ризику, необхідно створити маркетингову інформаційну систему (МІС), що складається з певного набору маркетингових інструментів: прямий маркетинг, реклама, ПР та ін, які дозволяють найбільш ефективно взаємодіяти із зовнішнім ринковим середовищем.

Практичне використання маркетингових інструментів сприяє формуванню єдиного виробничо-збутового процесу з наявністю комунікаційних зв'язків. Такий підхід дозволяє учасникам ринку виявляти реальні та потенційні потреби у тому чи іншому вигляді товару чи послуги, виробляти продукт, рекламувати його у потрібному місці, у певний час, за узгодженою ціною. Ця обставина сприяє формуванню єдиної логіки дій учасників ринку на всіх етапах виробничо-збутового процесу: маркетинг, науково-дослідна робота, виробництво, розподіл, ціноутворення, планування, фінансування та контроль.

Ще зовсім недавно диктувати умови виробництва з боку збутовика вважалося недоцільним. Сьогодні керівник фірми та його менеджери все частіше задаються питанням, який саме продукт чи послуга мають найбільший попит і що потрібно робити для збільшення прибутковості діяльності.

З позицій ринкової економіки відповідь досить проста: орієнтація виробничо-збутової діяльності тільки те, чого потребує конкретний покупець.

У зв'язку з цим комунікаційна політика в маркетингу націлена на забезпечення двостороннього зв'язку між товаровиробником та споживачем товарів та послуг.

Одні з дієвих інструментів цієї системи – заходи щодо просування товарів на внутрішньому та зовнішньому ринках, які розробляються в рамках програми маркетингу фірми та загальної стратегії дій усіх учасників ланцюжка «продукт – ринок»

Використання основних прийомів та методів маркетингової комунікації дозволяє досягати бажаних економічних результатів у короткі терміни.

Менеджери фірм, виконуючи загальні функції управління діяльністю (визначення цілей, планування, адміністрування та контроль), формують комунікаційну політику в контексті наступних пріоритетів:
• визначення потреб у тих чи інших товарах чи послугах;
• визначення можливостей фірми задовольнити ці потреби з урахуванням стратегічних цілей та завдань;

 


Маркетингове управління асортиментом товарів

План до курсової роботи:

Маркетингове управління асортиментом товарів

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Маркетингове управління асортиментом товарів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1.     Товарний асортимент: поняття, структура, основні характеристики

Асортимент продукції — це сукупність різновидів продукції кожного найменування, що відрізняються відповідними техніко-економічними показниками (тирозмірами, потужністю, продуктивністю, дизайном тощо). Номенклатура і товарний асортимент включають продукцію, що випускається, попит на яку зберігається, а також нову продукцію, експериментальні зразки принципово нових виробів [11].

Асортимент - це досить велика сукупність товарів, об'єднаних будь-яким загальним ознакою (сировина, призначення, виробник тощо.), відмінних друг від друга за іншими ознаками. Розрізняють промисловий та торговий, простий та складний, комбінований та змішаний, розгорнутий та укрупнений асортимент товарів.

Промисловий асортимент є набір товарів, що випускаються окремою галуззю промисловості або окремим підприємством.

Торговий асортимент - сукупність товарів, що реалізуються в торговельній мережі. Торгова мережа - це сукупність всіх торгових підприємств (оптових та роздрібних), що займаються реалізацією товарів. Торговий асортимент включає набір товарів, що випускаються як вітчизняними, і зарубіжними виробниками. Він відрізняється більшою різноманітністю, ніж промисловий асортимент.

Представлений на торговому підприємстві асортимент товарів визначає його тип (універмаг, універсам) та форму торговельного обслуговування. Крім того, в магазинах одного типу, але різної торгової площі, асортимент відрізнятиметься за кількістю груп та видів товарів. У цьому випадку торгові підприємства будуть підрозділятися на універсальні та спеціалізовані магазини з комбінованим та змішаним асортиментом.

Асортимент товарів- Сукупність їх видів, різновидів і сортів, об'єднаних або поєднуються за певною ознакою. Основними групувальними ознаками товарів є виробничий, сировинний та споживчий.

 


Меланін. Види меланіну. Функції меланіну

План до курсової роботи:

Меланін. Види меланіну. Функції меланіну

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Меланін. Види меланіну. Функції меланіну,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1.     Метаболізм меланіну

Меланін утворюється шляхом полімеризації продуктів окислення тирозину у спеціалізованих відростчастих клітинах епідермісу меланоцитах. Гранули, заповнені меланіном, меланосоми транспортуються відростками меланоцитів і передаються кератиноцитів. У кератиноцитах меланін функціонує подібно до фільтру з нейтральною оптичною щільністю і поглинає ультрафіолетове випромінювання. Під дією сонячного випромінювання синтез меланіну збільшується, і з'являється засмага. Це відбувається за рахунок активації тирозинази в меланоцитах, що у свою чергу обумовлено вивільненням ейкозаноїдів та ендотеліну-1. Від ефективності цього механізму залежить стійкість шкіри до дії сонячного випромінювання. Меланіни аморфні пігменти темно-коричневого та чорного кольору, що містяться в нормі у волоссі, шкірі, пір'ї та сітківці ока у хребетних, а також у рослинах,

У тварин меланін зосереджується у спеціальних клітинах меланофорах. Посилення утворення та відкладення меланіну в шкірі відбувається під впливом опромінення сонячними та ультрафіолетовими променями, що обумовлює появу засмаги та ластовиння. Меланін містить у своєму складі вуглець, азот та водень у співвідношенні приблизно 1:5:5, а також у ряді випадків сірку (від 2 до 12%). Меланін нерозчинний у воді, кислотах, органічних розчинниках і т.д. Але меланін волосся легко розчиняється у лугах і випадає в осад при підкисленні розчинів. Варіювання кольору шкіри визначається присутністю в епідермісі спеціалізованих клітинних органел меланосом. Надмірне накопичення в організмі пігменту меланіну обумовлює меланоз. Меланоз може спостерігатися в органах, де меланін відкладається в нормі (шкіра, око, мозкові оболонки) та в органах та тканинах, де у нормі цей пігмент не зустрічається (слизові оболонки, кишечник, стравохід). Процес утворення меланіну у людини та тварин пов'язаний із діяльністю ендокринних залоз.

 


Механізми пам'яті та способи її покращення

План до курсової роботи:

Механізми пам'яті та способи її покращення

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Механізми пам'яті та способи її покращення,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття, види та властивості пам'яті

Пам'ять - це те, без чого не може існувати ні людина, ні суспільство взагалі. Вона лежить в основі життя, культури та є фундаментом історії. Як зазначив П. Рікер, «під історією – пам'ять та забуття. У пам'яті та забуттям - життя» .

Феномен пам'яті давно привертає увагу вчених різних галузей знань – психологів, антропологів, філософів, культурологів, філологів та стає об'єктом вивчення. Значний внесок у розуміння цього поняття внесла міфологія, запропонувавши західній культурі два джерела та дві персоніфікації пам'яті та забуття – Мнемозіну та Лету, а також образ Тиресія. Філософія, починаючи з античності (Платон і Аристотель), формулює базові поняття пам'яті, спогадів, забуття, що залишаються актуальними й у час. У другій половині XIX століття починаються експериментальні дослідження пам'яті у психології, активно продовжуються з розвитком когнітивної психології. Друга половина ХХ століття характеризується підвищеним інтересом до цього поняття, оскільки об'єктом наукових досліджень стає людина у всіх її вимірах - біологічному, соціальному, психологічному і т.д. Вчені виділяють два аспекти проблем, пов'язаних з вивченням пам'яті: пам'ять як явище психіки людини, і прояв пам'яті в мові символічних кодах культури. У вивченні цього феномена
когнітивна наука, що має міждисциплінарний характер, може досягти значних результатів, поєднуючи в одній теорії пам'яті її біологічні основи та функціональні характеристики.

У психології пам'ять розуміється як когнітивний процес, який складається із запам'ятовування, збереження, відновлення та забування набутого досвіду. У найпростішій формі пам'ять реалізується як впізнавання предметів, сприйнятих раніше, а в складній - це відтворення предметів уяви . Сучасна психологічна наука, розвиваючи ідеї А. Бергсона, М. Хайдеггера, М. Бернштейна, Л. С. Виготського, розглядає пам'ять як особливу функцію, що забезпечує орієнтир у часі, а також формує образ світу.

 


Місячний графік роботи групи судів

План до курсової роботи:

Місячний графік роботи групи судів

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Місячний графік роботи групи судів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

I. Коротка характеристика зовнішніх умов експлуатації суден     

В даному курсовому проекті район плавання суден охоплює Чорне та Середземне море, включаючи дві магістральні протоки (Босфор і Дарданелли).

Чорне море витяглося у широтному напрямку на 620 миль, у меридіональному – від 114 до 332 миль. Це глибоководне море з приглибленими берегами, і лише західна та північно-західна його частини мілководні. У центральній частині глибини розподіляються рівномірно, переважно вони не більше 2000-2200 м, найбільша глибина – 2210м. Поверхневі течії спрямовані проти годинникової стрілки. На глибинах понад 200 м вода насичена сірководнем, що перешкоджає розвитку органічного життя. Температура води лежить на поверхні взимку від +7 до +9 оС, влітку від +22 до +29 оС, солоність 17-18о/оо. Шторми спостерігаються в основному взимку. Коливання рівня моря незначні та під впливом нагонів не перевищують 60 см.

Кліматичні умови на Чорному морі сприяють судноплавству. Воно не замерзає, за винятком крайньої північно-західної ділянки, проте там навіть у суворі зими навігація не переривається. Своєрідною географічною особливістю є лимани, тобто. затоплені морем приустьєві ділянки.

У північній частині моря, особливо в Одеській затоці, взимку часті тумани, але частіше (у середньому 80 днів на рік) тумани бувають біля входу в Босфор. Тумани викликаються припливом теплих вод через Босфор, які звідти як слабкого течії поширюються північ.

Середземне море поділяється на кілька басейнів: Тірренське, Адріатичне, Іонічне, Егейське моря. Рельєф складного дна. Постійна поверхнева течія спрямована з Атлантичного океану через Гібралтарську протоку, в якій його швидкість досягає 2,7 уз. Найбільша висота припливу – 1,7 м. Температура поверхні води взимку від +12 до +16 оС, влітку – до +27 оС, солоність 36-39о/оо.

Клімат Середземного моря визначається його положенням у субтропічному поясі та відрізняється великою специфікою, яка виділяє його в самостійний середземноморський тип клімату, що характеризується м'якою вологою зимою та спекотним сухим літом. Взимку над морем встановлюється улоговина зниженого тиску атмосфери, що визначає нестійку погоду з частими штормами та рясними опадами; холодні північні вітри знижують температуру повітря. Розвиваються місцеві вітри: містераль у районі Ліонської затоки та бору – на сході Адріатичного моря. Влітку більшу частину Середземного моря охоплює гребінь Азорського антициклону, що визначає переважання ясної погоди з невеликою хмарністю та малою кількістю опадів. У літні місяці спостерігаються сухі тумани і запорошена імла, що виноситься з Африки південним вітром сироко. На сході розвиваються стійкі північні вітри – етезії. Маємо порти в географічній ротації.

 


Народна драма як театр шоу

План до курсової роботи:

Народна драма як театр шоу

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Народна драма як театр шоу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Особливості драми як літературного роду та театрального жанру

Драма (від грец. браца - "дія") - рід літератури. Драма виступає одним поряд з епосом та лірикою одним із трьох пологів літератури.

Основу літературної драми становить дію. Це наближає її до епосу: в обох випадках є об'єктивне зображення життя, яке виявляється за допомогою опису подій, вчинків, зіткнення героїв, боротьби, тобто через явища, що становлять зовнішній світ.

Теорія драми у її історичному розвитку неодмінно відображала всі зміни у літературній та сценічній творчості, які відбувалися протягом тисячоліть. Аристотель у своїй праці «Поетика» розробив теорію трагедії, визначивши яку як наслідування важливої та завершеної дії, яка має певний обсяг, реалізується через дію, а не через розповідь і викликає співчуття та катарсис, на багато століть сформулювало підходи до драми.

Н. Буало, Ф. Шіллер, Г.-В.-Ф. Гегель, Ф. Прокопович, М. Довгалевський також в основу своїх концепцій драми діяли. Однак підходи кожного з них були різними.

Теорія часу класицизму відзначалася нормативністю. Окремі поради, які давав, наприклад, М. Буало («Мистецтво поетичне») містили вимоги, які суттєво обмежували творчу активність письменника (єдність дії, місця та часу).

Універсальні нормативи класицизму зазнали змін у період Просвітництва: відбулася демократизація драми та її мови.

На початку ХІХ ст. оригінальну драматургічну систему створили романтики (Дж. Байрон, П. Шеллі, Ст Гюго). Протягом останніх століть драма стала активно читатися, переходячи з мистецтва сценічної дії на мистецтво художнього слова.

Теоретики літератури відзначають два жанрові типи драми:
«арістотелівська», або «закрита». Вона розкриває характери персонажів через їхні вчинки. Для такої драми притаманна фабульна побудова з необхідними для цього атрибутами — зав'язкою, розвитком дії, кульмінацією та розв'язкою.

 


Оподаткування особистих доходів громадян

План до курсової роботи:

Оподаткування особистих доходів громадян

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Оподаткування особистих доходів громадян,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1.Сутність податків, їх види та функції

Податкова система грає провідну роль формуванні державних доходів, відчутно впливає доходи юридичних і фізичних осіб.

Історичними передумовами виникнення у суспільствіподатківбули переважно перехід від натурального господарства до грошового, зародження та формування інституту держави.

Сучасна формаподатківє відносно новим, хоча основні елементи механізму оподаткування зародилися ще в давнину.

Першим в історії людства поняття податку розкрив Адам Сміт у роботі "Дослідження про природу та причини багатства народів" (1776 р.), який написав: "Податок - це вантаж, який накладається державою у формі закону, що передбачає і його розмір, і порядок сплати "[14, с.93].

Економічна природа податку полягає у з'ясуванні його призначення об'єкта оподаткування та джерела сплати, а також визначенні впливу на суб'єктів оподаткування та на економіку загалом. За економічним змістом податки – це форма фінансових відносин між державою та членами суспільства.

Законом України "Про систему оподаткування" визначено, що під податком та збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, який здійснюється платниками у порядку та на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.

Сукупністьподатківта зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та державних цільових фондів, що виправляються встановленими законами України порядку, складає систему оподаткування.

Система оподаткування - це нормативно визначені платники податків, їх обов'язки та права, об'єкти оподаткування, видиподатків; зборів та платежів, а також порядок їх стягнення [15, с.72].

 


Організація роботи гарячого цеху кафе при готелі на 75 місць

План до курсової роботи:

Організація роботи гарячого цеху кафе при готелі на 75 місць

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація роботи гарячого цеху кафе при готелі на 75 місць,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

РОЗДІЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Кафе «Європа», є товариством з обмеженою відповідальністю. Характерними ознаками цієї комерційної організації є поділення її статутного капіталу на частки учасників і відсутність відповідальності останніх за боргами товариства. Майно товариства, що включає статутний капітал, належить на праві власності йому самому як юридичній особі і не утворює об'єкту пайової власності учасників.

Кафе «Європа» розраховано на 75 посадочних місць. Ввечері для створення атмосфери, яка сприяє відпочинку відвідувачів в кафе «Європа» організовано музичне обслуговування з використанням музичної апаратури.

Місія організації визначає місце, роль і положення в суспільстві, її суспільний статус. Іноді це поняття замінюють таким виразом, як «девіз організації». Місія організації – це виражене словесно, основне соціальне значуще, функціональне призначення організації в довгостроковому періоді. Як правило, організація при розробці своєї місії підкреслює саме соціальний характер свого призначення для суспільства. Місія кафе «Європа» – це задоволення потреб сучасної людини в їжі і відпочинку.

Місія реалізує цілі розвитку організації, які за суттю визначають перспективні напрями. Залежно від значущості, цілі підрозділяються на головну і додаткові цілі, що забезпечують досягнення головної мети. Далі вони розділяються до рівня завдань.

Місією кафе «Європа» є максимум уваги кожному гостю з тим, щоб його перебування було приємним, комфортним і розкішним.

Люди ходять в кафе для того, щоб відпочити в комфортній для них обстановці в процесі вибору того або іншого улюбленого ними блюда, таким чином основними цілями кафе «Європа» є якісний рівень обслуговування, підтримка і зміцнення здоров'я, задоволеності працею і фінансовим добробутом своїх співробітників.

Кафе позиціонується як ідеальне місце для романтичного побачення, ділової зустрічі або дружньої вечері. Кафе орієнтоване на змішану кухню, яка в змозі задовольнити будь-якого гурмана. Велике значення в меню приділяється кавовим і чайним напоям. Відвідувачі кафе можуть і поїсти в даному закладі і випити чашку відмінної кави. Кафе «Європа» розташоване при готелі «Європа» (м. Рахів, Закарпатська обл., вул. Миру, 42).

 


Організація турів у Київ. Туристичний потенціал Києва

План до курсової роботи:

Організація турів у Київ. Туристичний потенціал Києва

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Організація турів у Київ. Туристичний потенціал Києва,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1.     Характеристика туристичної діяльності в Україні

Прогнози щодо позитивних тенденцій розвитку туризму наприкінці XX ст. та на початку XXI ст. виправдалися. Протягом 2001 року зареєстровано 11,9 млн. відвідувань України іноземцями (річний приріст становить 6,2%). У тому числі 5,8 млн. туристичних поїздок (приріст 31,8%) та 5,6 млн. одноденних поїздок (зменшення на 17,7%).

У порівнянні з 2000 роком у мотивації в'їзду іноземних громадян до України у 2001 році відбулися структурні зміни, причиною яких було значне зростання (+57 %, або 1,5 млн. осіб) приватних туристичних поїздок одночасно з різким падінням обсягів транзиту (-54 %) або 2,6 млн осіб). Порівняно з 2000 роком транзитний потік із Росії скоротився у 2,9 раза, з Білорусії – у 6,2 раза, з Вірменії у 4,9 раза, з Грузії у 5,6 раза. За схемою розрахунків, рекомендованою СОТ, іноземні відвідувачі залишили близько 2,5 млрд. доларів США протягом свого перебування в Україні у 2001 році [6, с.28].

Громадяни України у 2001 році здійснили 15,6 млн. закордонних поїздок (приріст становив 16,4 %), у тому числі 9,4 млн. туристичних (приріст 8,0 %), решта – одноденні відвідини.

Так само, як і для багатьох європейських країн, де найпотужнішими є туристичні потоки між сусідніми державами, для України сукупна частка туристичного обміну з Росією, Білоруссю та Молдовою протягом останніх років коливається близько 65% у загальних обсягах турпотоків.

За 2001 рік туристичні підприємства, готелі та санаторно-курортні установи України, загальною кількістю 7214 одиниць, реалізували власних послуг на суму близько 3 млрд. грн., що дорівнює 1,5 % у ВВП України та 3,3 % за статтею "Виробництво послуг" ". Приріст сукупного обсягу реалізаціївв порівнянні з попереднім роком становив 30%.

Основні статистичні показники розвитку туристичної галузі України за 2001 рік свідчать про продовження зростання активності туристичної діяльності, початок якого припадає на 2000 рік. Загальний обсяг туристичних потоків перевищив рівень 2000 року на 12%. Структура потоків з видів туризму також змінювалася протягом цього часу.

 


Освіта як соціальний інститут проблеми та перспективи розвитку

План до курсової роботи:

Освіта як соціальний інститут проблеми та перспективи розвитку

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Освіта як соціальний інститут проблеми та перспективи розвитку,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. Освіта як соціальний інститут: поняття та сутність1.1. Основні поняття «соціальний інститут», «освіта»

Соціальні інститути- це історично сформовані стійкі форми організації спільної прикладної діяльності людей. Термін «соціальний інститут» використовується у найрізноманітніших значеннях. Говорять про інститут сім'ї, інститут освіти, охорони здоров'я, інститут держави і т. д. Перше, найчастіше вживане значення терміна «соціальний інститут», пов'язане з характеристикою різного роду впорядкування, формалізації та стандартизації суспільних зв'язків та відносин. А сам процес упорядкування, формалізації та стандартизації називається інституціоналізація [9, с. 97].

Кожен інститут, чи це інститут управління, соціального контролю, власності, церква чи сім'я, можна як структурно-функциональный блок усередині соціальної системи. Він, з одного боку, має відносну самостійність, а з іншого — неодмінно включений до соціального цілого. Він має власний специфічний зміст та свої особливі функції, цілі та завдання. Але це, зазвичай, підпорядковано рішенню тих цільових програм, виконанням яких зайнятий весь соціум загалом.

Процеси інституціалізації завжди і скрізь становили один із основних напрямків розвитку світової цивілізації. Вони були особливо важливі там, де потрібно підпорядкувати стихійну вітальну енергію мас нормативним, дисциплінуючим засадам. За допомогою соціальних інститутів норми впорядковувалися, закріплювалися, набували характеру системи. Але найголовнішим було те, що разом з інститутами та офіційними особами, що входять до них, з'являлися спеціальні органи контролю за виконанням нормативних вимог. При цьому інститути мають у своїй більшості надособовий характер і забезпечують нормативно-регулятивний вплив на поведінку індивідів та груп від імені всього соціуму [2].