ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Банківські гарантії. Економічна суть банківських гарантійБанківські гарантії. Економічна суть банківських гарантій

Банківські гарантії. Економічна суть банківських гарантій1.1. Економічна суть банківських гарантій

Проведення гарантійних операцій – є банківською послугою, пов’язаною з повним або частковим прийняттям на себе банком зобов’язань свого клієнта, у разі невиконання (повного, неналежного виконання) останнім цих зобов’язань. Незалежно від форми зобов’язань клієнта виконання банківської гарантії здійснюється в грошовій формі. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Банківські гарантії. Економічна суть банківських гарантій.

Банківські гарантії застосовуються в усіх галузях економіки і є дуже зручним інструментом для забезпечення вчасного та належного виконання суб’єктами господарської діяльності своїх зобов’язань перед своїми контрагентами. Гарантійні операції відіграють важливу макроекономічну роль в як в межах економіки, окремо взятої країни, так і в світовій економічній структурі. Зважаючи на це, даний вид банківських послуг є актуальним для українських підприємств для налагодження стійких стосунків із своїми зарубіжними партнерами [2].

Операції по наданню гарантій слід розглядати в порівнянні з кредитними операціями. Виходячи з цього, слід відзначити низку основних переваг, які отримує клієнт банку при проведенні гарантійної операції:

  1. Ця банківська послуга є значно дешевшою для клієнта, ніж користування кредитними коштами Банку.
  2. Банківська гарантія дозволяє подолати недовіру між пантерами та знизити ризики.
  3. Банківська гарантія дає можливість відстрочити платіж, тим самим, не вилучати завчасно обігові кошти підприємства.
  4. Банківська гарантія дозволяє українським підприємства перейти на більш якісний рівень ведення бізнесу.

Банківська гарантія – будь-яке платіжне зобов’язання банку-гаранта по відношенню до бенефіціара здійснити виплату за принципала у випадку невиконання останнім своїх платіжних або інших зобов’язань.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Банківські гарантії. Економічна суть банківських гарантій,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Банківські гарантії. Економічна суть банківських гарантій


Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу

1.1. Поняття та ознаки злочинного насильства

Звертаючись до тлумачного словника, з’ясовується, що поняття “насильство” визначаються як, по-перше, застосування фізичної сили до кого-небудь; по-друге, застосування сили для досягнення чого-небудь, як примусовий вплив на когось, щось [9, с. 579].

Насильство – це фізичний (тілесні ушкодження, побої тощо) або психічний (погроза) вплив одного індивіда на іншого. У кримінальному праві фізичне насильство виявляється в безпосередньому впливі на організм людини: побої, тілесні ушкодження, катування різними способами, а також із застосуванням яких-небудь предметів і речовин.

Як один із різновидів, психічне насильство полягає у впливі на психіку людини шляхом залякування, погроз (зокрема, погроз фізичною розправою), щоб зламати волю людини до опору.

У Кримінальному кодексі України передбачено декілька норм, які встановлюють відповідальність за вчинення злочинного впливу на працівників правоохоронних органів, суддів та інших осіб [7].

Погроза являє собою грубу, зухвалу обіцянку заподіяти яке-небудь зло, неприємність. Вона пов’язана з можливістю або неминучістю виникнення чогось небезпечного, прикрого, тяжкого для кого-, чого-небудь [9, с. 819]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Погроза – це різновид психічного насильства над особою. Вона являє собою висловлений у будь-якій формі намір завдати фізичної, матеріальної або іншої шкоди громадським чи особистим інтересам. Найбільш небезпечні види погроз убивства, нанесення тяжких тілесних ушкоджень або знищення майна утворюють спеціальні склади злочинів і караються у кримінальному порядку [18, с. 934–935].

У кримінальному праві розрізняють погрозу вбивства, погрозу насильства, погрозу знищення майна, погрозу пошкодження майна [24, с. 392–393].

Погроза як зовнішній фактор небезпеки впливає на конкретного суб’єкта процесу і тим самим визначає його особливий психологічний стан. Останнє виступає як психофізіологічна ознака небезпеки [11, с. 23]. З погрозою пов’язане побоювання – почуття тривоги, хвилювання, викликане чеканням чого-небудь неприємного, небажаного [9, с. 804].

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу


Психологічне консультування з проблем девіації

1.1 Поняття та фактори девіантної поведінки

Проблема девіантної поведінки викликає великий інтерес дослідників у різних галузях наукового знання. ”Вже написано тисячі томів, які присвячено проблемам девіантної поведінки, але до нашого часу не зовсім зрозуміло, що воно таке” [14, с. 77]. Сучасні знання про девіантну поведінку особистості дозволяють стверджувати, що ми маємо справу з надскладною формою соціальної поведінки особистості, детермінованою системою взаємопов’язаних факторів. Необхідно підкреслити, що на цей час не існує єдиної теорії девіантної поведінки. В той же час існують великі знання з даного питання, накопичені у різних наукових дисциплінах: медицині, біології, психології, педагогіці, соціології, праві. Так, можна констатувати, що клінічний підхід вивчає психопатологічну природу девіантності, соціологічний розглядає соціальні детермінанти, психологічні концепції роблять акцент на вивченні внутрішньо особистісних механізмів цього явища.

Огляд різних теорій, на наш погляд, дає можливість отримати відносно цілісну картину виучуваного явища у світлі сучасних знань про нього.

У вітчизняній та зарубіжній науці існує ряд концепцій, кожна з яких розглядає порушення особистісного розвитку як наслідок досить різноманітних причин. Аналізуючи педагогічну, психологічну, соціальну, юридичну, медичну літературу, ми зустрічаємо різні визначення поведінки, що відхиляється від норми. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психологічне консультування з проблем девіації.

Сучасні вчені стосовно неповнолітніх, що мають відхилення у розвитку, які накладають специфічний відбиток на поведінку, використовують терміни: ”важкий”, ”важковиховуваний”, ”аморальний”, ”соціопат” [8] ”педагогічно занедбаний” [10], ”недисциплінований”, ”асоціальний” [22], ”девіантний, делінквентний”, ”дезадаптований” [17], ”агресивний” [24], ”кримінальний” [16], ”маргінальний” [14]. Усі ці терміни несуть однобічну інформацію: побутову, клінічну, юридичну. У зв’язку з тим, що у науковій літературі відсутня єдина практика вживання цих визначень, незрозуміло, до якої категорії слід віднести старшокласника, що має вади поведінки.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психологічне консультування з проблем девіації,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психологічне консультування з проблем девіації


Психологічне консультування з проблем професійного самовизначення

1.1 Вибір професії як самовизначення особистості

Професія - (PROFESSIO – офіційно визначене заняття, спеціальність, від PROFITEOR - повідомляю про свою справу), рід трудової діяльності (зайняти) людини, що володіє комплексом спеціальних теоретичних знань і практичних навичок, придбаних у результаті спеціальної підготовки, досвіду роботи [10].

Розмаїтість людських професій велика, і більшістю з них, на думку психологів і педагогів, може опанувати кожний. Алі вірно й те, що у певний момент часу людина може робити щось одне. А тому що життя обмежене, вона може зробити лише кілька окремих справ. Щоб «стати діючої» людина винна розстатися з нескінченністю, якою вона володіє лише в можливості, тому що реально вона може не все, а лише щось. Так виникає проблема вибору майбутньої професії [4].

Згідно, І. Конц, професійне самовизначення людини починається в дитинстві, коли в дитячій грі, дитина грає різні професійні ролі, і програє пов'язану з ними поведінку. Якщо уважно придивитися до цих ігор, то неважко помітити, що діти в них легко й охоче йдуть на всілякі символічні заміщення реальних атрибутів професійної діяльності. (Наприклад: стілець - «прилавок», папір - «гроші»). Закінчується професійне самовизначення в ранній юності, коли вже необхідно прийняти рішення, яке вплине на усе подальше життя людини.

Загальні світоглядні пошуки заземлюються та конкретизуються в життєвих планах [16]. Життєвий план - поняття широке. Він охоплює всю сферу особистого самовизначення - моральний вигляд, стиль життя, рівень домагань.

Найважливішою, невідкладною та важкою справою стає для старшокласника вибір професії. Психологічно спрямований у майбутнє та схильний навіть «перестрибувати» через незавершені етапи, юнак внутрішньо вже тяготиться школою; шкільне життя здається йому тимчасовим, несправжнім, передоднем іншого, більш багатого й справжнього життя, що одночасно вабить і лякає його [16]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психологічне консультування з проблем професійного самовизначення.

Він добре розуміє, що зміст цього майбутнього життя залежить від того - чи зуміє він правильно вибрати професію. Яким би легковажним і безтурботним не виглядав юнак, вибір професії - його головна й постійна турбота.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психологічне консультування з проблем професійного самовизначення,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психологічне консультування з проблем професійного самовизначення


Психологічне консультування членів педагогічного колективу

1.1 Професійна ідентичність педагога, ії становлення та види

Професійна ідентичність є категорією професійної самосвідомості, відбиває єдність людини і ії справи, професійну майстерність, породжується професійним досвідом і професійним спілкуванням [13, c. 164]. Професійна ідентичність пов'язана із правильним вибором професії та обумовлює успішну професійну діяльність. Труднощі професійної ідентифікації, незадоволеність зробленим професійним вибором приводять спочатку до небажання адаптуватися до умов професійного навчання, втраті особистісного змісту в ньому, а згодом до професійної дезадаптації, професійній кризі, деформаціям і неможливості самореалізації.

Для молодих і починаючих учителів найбільш характерні проблеми професійної ідентичності - формування образа”Я” як вчителя, що пов'язане із придбанням нового соціального статусу, нової ролі. Їм важливо відчути впевненість у собі, у своїх силах. Тому що вони відкриті сприйняттю нового, це найбільше імовірні клієнти психолога. Їх невпевненість у собі може ускладнюватися тим, що вони використовують неадекватні засоби спілкування з учнями, тому для них ефективні тренінги спілкування, що допомагають придбати необхідні навики. Підвищення впевненості в собі й оцінки себе як професіонала допоможе зняти захисні форми поводження, такі як зайва строгість, орієнтація на підтримку дисципліни, концентрація на власних мовних і поведінкових проявах, і дозволить їм звернутися більше до взаємодії з учнями. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Психологічне консультування членів педагогічного колективу.

Стан ідентичності вчителі середнього віку з більшим стажем роботи на перший погляд виглядає найбільш благополучним, що пов'язане з досягненнями або певним рівнем педагогічного майстерності, виробленням власних прийомів педагогічного спілкування, досягненням ідентичності. Але відзначимо, що саме в педагогів цієї групи відбувається формування педагогічних стереотипів, закритого типу ідентичності, з'являється тенденція до категоричності та безапеляційності як у сфері самосприйняття, так і у сфері сприйняття інших людей, що надалі може обумовити прояв кризових тенденцій, а також зниження ефективності стереотипними форм спілкування.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Психологічне консультування членів педагогічного колективу,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Психологічне консультування членів педагогічного колективу


Розробка консультанта з проблем виховання дітей у сімї

1.1 Роль сім’ї у вихованні дитини. Стилі сімейного виховання

Традиційно головним інститутом виховання є сім'я. Те, що дитина у дитячі роки здобуває в сім'ї, вона зберігає протягом всього наступного життя. Важливість сім'ї як інституту виховання обумовлена тим, що у ній дитина перебуває протягом значної частини свого життя, і по тривалості свого впливу на особистість жоден з інститутів виховання не може зрівнятися із сім'єю. У ній народжуються основи особистості дитини, і до початку шкільного навчання вона уже більш ніж наполовину сформувалася як особистість.

Сім'я може виступати в якості як позитивного, так і негативного фактора виховання. Позитивний вплив на особистість дитини полягає в тому, що ніхто, крім найближчих для нього в сім'ї людей - матері, батька, бабусі, дідуся, брата, сестри, не ставиться до дитини краще, не любить ії так і не піклується стільки про неї. І разом з тим ніякий інший соціальний інститут не може потенційно нанести стільки шкоди у вихованні дітей, скільки може зробити сім'я [3, c. 77]

Сім'я - це особливого роду колектив, що грає у вихованні основну, довгострокову й найважливішу роль. У тривожних матерів часто виростають тривожні діти; честолюбні батьки нерідко так придушують своїх дітей, що це приводить до появи в них комплексу неповноцінності; нестриманий батько, що виходить із себе, нерідко формує подібний же тип поведінки у своїх дітей тощо. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Розробка консультанта з проблем виховання дітей у сімї.

У зв'язку з особливою виховною роллю сім'ї виникає питання про те, як зробити так, щоб максимізувати позитивні та звести до мінімуму негативні впливи сім'ї на виховання дитини. Для цього необхідно точно визначити внутрішньо сімейні соціально-психологічні фактори, що мають виховне значення.

Головне у вихованні маленької людини - досягнення щиросердечного єднання, морального зв'язку батьків з дитиною. Батькам у жодному разі не варто пускати процес виховання на самоплив і в більш старшому віці, залишати дитину наодинці.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Розробка консультанта з проблем виховання дітей у сімї,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Розробка консультанта з проблем виховання дітей у сімї


Фінансово-інвестиційна діяльність нерезидентів в Україні

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВО – ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕРЕЗИДЕНТІВ В УКРАЇНІ

Інвестиції - це довгострокові вкладення капіталу в різні сфери економіки з метою його збереження й збільшення. Розрізняють реальні інвестиції - вкладення в створення нових, реконструкцію або технічне переозброєння існуючих підприємств, виробництв і фінансові (портфельні) вкладення в покупку акцій і цінних паперів держави, інших підприємств, інвестиційних фондів.

У першому випадку підприємство інвестор, що вкладає кошти, збільшує свій виробничий капітал - основні виробничі фонди й необхідні для їхнього функціонування оборотні кошти. У другому випадку інвестор збільшує свій фінансовий капітал, одержуючи дивіденди - дохід на цінні папери. Вкладення коштів у створення виробництв при цьому здійснюють інші підприємства й організації, що випустили акції для залучення фінансових коштів на здійснення їхніх інвестиційних проектів [22, c. 24].

Іншими формами інвестування є: придбання земельних ділянок, майнових прав (оцінюваних грошовим еквівалентом), ліцензій на передачу прав промислової власності, секретів виробництва, патентів на винаходи, свідоцтв на нові технології, корисні моделі й промислові зразки, товарні знаки, фірмові найменування, сертифікати на продукцію й технологію виробництва, права землекористування тощо. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Фінансово-інвестиційна діяльність нерезидентів в Україні.

Фінансово – інвестиційна діяльність нерезидентів має свої особливості. Наведемо трактування поняття «нерезидент» згідно чинному законодавству України. Нерезидент:

  1. фізична особа, що має постійне місце проживання за межами України;
  2. юридична особа, створена відповідно до законодавства іноземних держав з місцезнаходженням за межами України;
  3. не юридичні особи підприємства й організації, створені відповідно до законодавства іноземних держав, з місцезнаходженням за межами України;
  4. Іноземні представництва й міжнародні організації, які перебувають на території України.

Нерезиденти на території України можуть здійснювати інвестиційну діяльність. Визначають класифікацію міжнародних інвестицій за такими критеріями:

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Фінансово-інвестиційна діяльність нерезидентів в Україні,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Фінансово-інвестиційна діяльність нерезидентів в Україні