ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Антимонопольна політика в Україні. Умови й особливості виникнення монополійАнтимонопольна політика в Україні. Умови й особливості виникнення монополій

Антимонопольна політика в Україні. Умови й особливості виникнення монополій1.1. Монополії та їх види

Монополією в економічній теорії називають такий тип будови ринку, в якому існує один і тільки один продавець певного товару. Будучи єдиним постачальником, підприємство монополіст (його також називають монополією) стикається із сукупним попитом всіх потенційних покупців товару в межах даного (національного чи місцевого) ринку, і в цьому значенні воно тотожне галузі [8, С.74]. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Антимонопольна політика в Україні. Умови й особливості виникнення монополій.

В “Оксфордському словнику для ділового світу” зазначено, що монополія ѕ це “володіння торгівлею товарами чи послугами, або контроль над нею, який здійснює продавець чи продуцент”. У перекладі з грецької “монополія” ѕ “один продаж”. Монополії бувають різні. Економічні, політичні і технологічні. Глобальні і локальні. Державні і приватні. Абсолютні і відносні. Природні та штучні. Внутрішні та зовнішні. Національні та міжнародні. Монополії влади, управління та власності. Але всі їх можна звести до трьох основних: природної, адміністративної та економічної.

Природна монополія ѕ це такий ринок, на якому одна фірма спроможна обслуговувати цей ринок краще і дешевше ніж будь-яка сукупність двох чи більшої кількості фірм [1,С.15].

В основі природної монополії лежать особливості технології виробництва та обслуговування споживачів. Тут конкуренція неможлива, та вона й небажана. Прикладом природних монополій можуть слугувати енергозабезпечення, телефонні послуги, зв’язок, трубопровідний транспорт і т. д. Заборона або розукрупнення таких монополій є справою економічно недоцільною. Придбати курсову на тему - Антимонопольна політика в Україні. Умови й особливості виникнення монополій, можна вже сьогодні!.

Адміністративна монополія виникає внаслідок дії державних органів. З одного боку, це надання одній або кільком фірмам виключного права на виконання певного роду діяльності. Так, англійській Ост-індійській та голландській Вест-Індійській компаніям на початку XVII ст. держава надала виняткове (монопольне) право на торгівлю з Індією.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Антимонопольна політика в Україні. Умови й особливості виникнення монополій,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Антимонопольна політика в Україні. Умови й особливості виникнення монополій


Двусторонние отношения Польши с Чехией, Венгрией и Словакией в контексте Вышеградской группы


План до курсової роботи:

Двусторонние отношения Польши с Чехией, Венгрией и Словакией в контексте Вышеградской группы

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Двусторонние отношения Польши с Чехией, Венгрией и Словакией в контексте Вышеградской группы,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

ГЛАВА 1. ДВУСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОЛЬША-ЧЕХИЯ, ПОЛЬША-ВЕНГРИЯ И ПОЛЬША-СЛОВЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ВЫШЕГРАДСКОЙ ГРУППЫ С 1989-1999 ГГ. (ДО ВСТУПЛЕНИЯ В НАТО)

Идея региональных межгосударственных объединений имеет давние исторические предпосылки. Практика сотрудничества государств, которые волей географических и культурных обстоятельств находятся в одинаковой геополитической ситуации и объединяются подобными долгосрочными интересами, является естественной и объективной. Поэтому наряду с давно устоявшимися объединениями, как «Скандинавские страны», «Бенилюкс» или «страны Балтии», современная Европа пополнилась новым субрегиональным образованием, получившее название «Вышеградская группа».

Вышеградская группа (польск. Grupa Wyszehradzka), также известная как Вышеградская четвёрка — объединение четырёх центрально-европейских государств: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии - была образована в результате встречи президентов и премьер-министра трёх постсоциалистических стран — Леха Валенсы (Польша), Вацлава Гавела (Чехословакия) и Йожефа Антала (Венгрия) 15 февраля 1991 года в венгерском городе Вышеград, в котором была подписана совместная декларация о стремлении к интеграции в европейские структуры [18, с. 52].

Данное объединение также иногда называли Вышеградской тройкой или Вышеградским треугольником, так как в самом начале оно включало в себя лишь трёх членов — сейчас этот термин неправомерен, но всё же иногда употребляется, несмотря на тот факт, что Чехословакия как единое государство прекратила существование ещё в 1993 году.

Предложение по созданию межгосударственного партнерского объединения в Центральной Европе возникло в интеллектуальных дискуссиях и политических переговорах сразу после падения Железного занавеса.


Депозитні ресурси банку та операції пов'язані з їх формуванням


План до курсової роботи:

Депозитні ресурси банку та операції пов'язані з їх формуванням

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Депозитні ресурси банку та операції пов'язані з їх формуванням,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Характеристика ресурсів банку

У вітчизняній економічній літературі ресурси комерційних банків, або банківські ресурси, визначають як:

- сукупність власних і залучених коштів, наявних у його розпорядженні і використовуються для здійснення активних операцій [5, c.18-19];
- власні кошти банку (капітал) і його зобов'язання (залучені кошти), що використовуються для проведення активних операцій [11, c. 5-7];
- капітал банку (власні кошти) і зобов'язання (залучені кошти і позикові кошти [19, c. 214];
- сукупність грошових коштів, що у розпорядженні банку і використовуються ним для кредитних та інших операцій [21, c. 14].

Беручи до уваги виключно фінансовий характер діяльності комерційних банків, їх фінансову природу, ми пропонуємо наступне визначення: фінансові ресурси комерційного банку це його власний капітал і залучені на поворотній основі кошти юридичних і фізичних осіб, сформовані банком в результаті проведення пасивних операцій, які в сукупності можуть використовуватися ним для здійснення активних операцій.

Основна функціональна роль власного капіталу і залучених ресурсів комерційних банків різна: власний капітал становить основу банківського бізнесу (основу залучення ресурсів банком) і дозволяє банку почати працювати, а залучені кошти дозволяють функціонувати [23, c. 178]. Таким чином, діяльність комерційних банків полягає в залученні коштів і наданні їх у позику або інвестування за більш високими процентними ставками. Банки виступають посередниками між економічними суб'єктами, які мають у своєму розпорядженні тимчасово вільні кошти, й економічними суб'єктами, які їх потребують. Акумулюючи грошові заощадження юридичних і фізичних осіб, банки перетворюють їх на позиковий капітал, тобто грошовий капітал, наданий у позику власниками на умовах повернення за плату у вигляді відсотка.


Державне регулювання економіки необхідність, межі, еволюція форм і методів


План до курсової роботи:

Державне регулювання розвитку лізингових відносин в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Державне регулювання розвитку лізингових відносин в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Генезис та розвиток економічної сутності лізингу

Походження лізингу від оренди не заперечується жодним дослідником, а навпаки підтверджується численними історичними фактами. В наукових працях відмічаються згадки, датовані ще до нашої ери. Перші договори оренди написані на глиняних табличках знайдені в шумерському м.Ур (сучасний Ірак) датуються 2000 рр. до н.е. [54, с. 12]. В період розвитку мореплавства і торговельних відносин в оренду здавалися кораблі з екіпажами, якорі, військова амуніція. Із впровадженням залізничного транспорту предметами оренди стали локомотиви з вагонами, обладнання для шахт. У новітній історії – автомобілі, літаки, комп’ютерна техніка, устаткування для виробництва тощо.

Саме слово «лізинг» в перекладі від англійського «lease» означає «оренда». Така градація предметів оренди й розвитку лізингових відносин досліджена в працях зарубіжних та вітчизняних вчених і знайшла своє відображення в шести етапах розвитку лізингу: оренда, простий фінансовий лізинг, складний фінансовий лізинг, оперативний лізинг, «нові товари», «зрілий ринок». Лізинг пройшов перетворення від звичайної оренди до комплексного фінансового інструмента. Варто зазначити, що дана градація стосується лізингової індустрії країни в цілому й не обов’язково, щоб країна проходила всі ці етапи. Сучасні лізингові ринки розвиваються швидшими темпами й можуть поєднувати різні складові послідовних стадій розвитку [50, с. 29].

Першими та найбільш зрілими лізинговими індустріями в світі є США та Велика Британія. Багато вчених вважають, що сам термін «лізинг» виник 1877 року і пов’язаний з компанією «Bell Telephone Company», яка однією з перших вирішила не продавати свої телефонні апарати, а надавати їх в оренду.


Державне регулювання розвитку лізингових відносин в Україні


План до курсової роботи:

Державне регулювання розвитку лізингових відносин в Україні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Державне регулювання розвитку лізингових відносин в Україні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Генезис та розвиток економічної сутності лізингу

Походження лізингу від оренди не заперечується жодним дослідником, а навпаки підтверджується численними історичними фактами. В наукових працях відмічаються згадки, датовані ще до нашої ери. Перші договори оренди написані на глиняних табличках знайдені в шумерському м.Ур (сучасний Ірак) датуються 2000 рр. до н.е. [54, с. 12]. В період розвитку мореплавства і торговельних відносин в оренду здавалися кораблі з екіпажами, якорі, військова амуніція. Із впровадженням залізничного транспорту предметами оренди стали локомотиви з вагонами, обладнання для шахт. У новітній історії – автомобілі, літаки, комп’ютерна техніка, устаткування для виробництва тощо.

Саме слово «лізинг» в перекладі від англійського «lease» означає «оренда». Така градація предметів оренди й розвитку лізингових відносин досліджена в працях зарубіжних та вітчизняних вчених і знайшла своє відображення в шести етапах розвитку лізингу: оренда, простий фінансовий лізинг, складний фінансовий лізинг, оперативний лізинг, «нові товари», «зрілий ринок». Лізинг пройшов перетворення від звичайної оренди до комплексного фінансового інструмента. Варто зазначити, що дана градація стосується лізингової індустрії країни в цілому й не обов’язково, щоб країна проходила всі ці етапи. Сучасні лізингові ринки розвиваються швидшими темпами й можуть поєднувати різні складові послідовних стадій розвитку [50, с. 29].

Першими та найбільш зрілими лізинговими індустріями в світі є США та Велика Британія. Багато вчених вважають, що сам термін «лізинг» виник 1877 року і пов’язаний з компанією «Bell Telephone Company», яка однією з перших вирішила не продавати свої телефонні апарати, а надавати їх в оренду.


Державний борг. Шляхи формування та механізм погашення


План до курсової роботи:

Державний борг. Шляхи формування та механізм погашення

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Державний борг. Шляхи формування та механізм погашення,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Економічна сутність, поняття та зміст державного боргу, особливості

За своєю економічною сутністю загальне поняття боргу асоціюється з декількома органічно пов’язаними складовими, такими як боржник, кредитор, обсяг зобов’язання, дата виникнення, дата погашення, витрати стосовно використання коштів, отриманих у борг, гарантії (забезпечення). При оцінці державного боргу вихідні положення аналогічні. Економісти, фінансисти, юристи – теоретики й практики подавали в різні часи своє бачення і розуміння категорії державного боргу, його суті, змісту, форми, правової бази, механізмів управління ним. Окрему низку концептуальних протистоянь у науковому середовищі щодо державного боргу формують позиціонування його як тягаря для економіки країни, тотожність індивідуальному боргу та поділ на внутрішню і зовнішню складові [10, c. 32].

Прихильники позиції, що заперечує твердження щодо тягаря державного боргу, яка була панівною до Другої світової війни й нині підтримується деякими впливовими економістами, вважають, що витрати поточного використання ресурсів, залучених шляхом державних позик, не можуть бути перенесені на майбутні покоління, і тому державний борг – не тягар для них.

Але погляди на державний борг як на явище, що не є тягарем для економіки, були різко розкритиковані після Другої світової війни, зокрема, такими економістами, як Дж. Б’юкенен, Е. Меаде, Р. Масгрейв, Ф. Модігліані.

Їх мотивація, у цілому, зводиться до такого:
- тягар державних видатків, що фінансуються податками, переноситься на населення, оскільки примусово вилучаються ресурси в теперішніх платників податків. Але видатки, що фінансуються запозиченням – чи то зовнішнім, чи то внутрішнім, як правило, не стають тягарем для поточного покоління, оскільки ресурси надаються заощаджувачами в обмін на державні облігації або інші активи. Для кредиторів змінюється лише форма утримання їх заощаджень;


Державний бюджет, його роль та функції


План до курсової роботи:

Державний бюджет, його роль та функції

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Державний бюджет, його роль та функції,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Суть та функції державного бюджету

Бюджет у сучасному його розумінні сформувався внаслідок тривалого історичного процесу еволюції суспільства: трансформації натурального господарства у грошово-мінове, становлення держави, ускладнення економічного і фінансового життя [18, c. 45].

Згідно з Бюджетним кодексом України, бюджет — план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду [1].

Ґрунтовне дослідження поняття та сутності бюджету на основі наукових розробок XVIII—початку XX ст. проведено О. П. Кириленко. Так, автор зазначає, що багато вчених, характеризуючи призначення та сутність бюджету, уникали визначень (Жозеф Гарпье, маркіза Одіффре, Павел Буато, Жак Неккер, де-Рамель). Проте на противагу таким вченим були й інші, серед яких і відомий французький вчений Рене Штурм, який у своїй фундаментальній праці «Бюджет» відобразив еволюцію поглядів на сутність бюджету. Найпоширенішими у другій половині XIX ст. були такі визначення бюджету як:

- рівновага між державними потре­бами та коштами (Жан Батіст Сей);
- відомість, яка включає передбачувані доходи і видатки протягом певного часу. Бюджет — це таблиця, яка розраховує та порівнює доходи, що мають надходити, з видатками, що мають бути здійснені («Трактат про фінансову науку» Поля Леруа-Больє);
- акт, що передбачає та дозволяє щорічні доходи та видатки держави або інші повинності, які підкоряються закону та тим самим правилам (Кодекс Державної звітності 31.05.1862 р.);


Джерела аграрного права України поняття, види та загальна характеристика


План до курсової роботи:

Джерела аграрного права Украіни поняття, види та загальна характеристика

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Джерела аграрного права Украіни поняття, види та загальна характеристика,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття джерел аграрного права

У теорії права під джерелами (формами) права розуміють спосіб зовнішнього прояву правових норм. Загалом право випливає з об'єктивної потреби встановлення певних правил поведінки, необхідних для нормального функціонування суспільства, закріплених у відповідній доступній і зрозумілій формі.

У межах галузі права ці правила поведінки спрямовуються на врегулювання якісно однорідних суспільних відносин.

Джерела аграрного права — це результат правотворчості державних органів як зовнішній вираз волі народу, закріпленої в уніфікованих і диференційованих нормативно-правових актах, а також локальних актах сільськогосподарських товаровиробників, що регулюють аграрні відносини в процесі сільськогосподарського виробництва, переробки та розподілу сільськогосподарської продукції.

Таким чином, джерела аграрного права — це форми зовнішнього виразу і закріплення правових норм, що врегульовують аграрні відносини. Тому в навчальній літературі поняття «джерела» і «форми» права зазвичай ототожнюються. Водночас у сучасній теорії права ці поняття розрізняються за формальною ознакою.

До форм права відносять джерела, які формально визначені, тобто мають відповідну структуру і викладені переважно на паперових або інших матеріальних носіях. За цією ознакою до форм права не належать усні джерела, наприклад норми звичаєвого та природного права.

До джерел права належать: нормативно-правовий акт, правовий звичай, нормативно-правовий договір, юридичний прецедент, юридична доктрина.

До джерел аграрного права відносять нормативно-правові акти, нормативно-правові договори і правові звичаї.

Джерелами аграрного права є правові акти, що містять норми аграрного права як галузі, а також норми, які є в актах інших галузей національного і міжнародного законодавства, в тій їх частині, де вони регулюють аграрні відносини.


Дидактичні ігри та їх роль у розвитку зв'язного мовлення дошкільників із ЗНМ


План до курсової роботи:

Дидактичні ігри та їх роль у розвитку зв'язного мовлення дошкільників із ЗНМ

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Дидактичні ігри та їх роль у розвитку зв'язного мовлення дошкільників із ЗНМ,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Характеристика мовлення дітей дошкільного віку із ЗНМ

Мовленнєвий розвиток дошкільника — складний психологічний процес, що не зводиться до простого відтворення дитиною почутої мови. Він визначається мірою сформованості знань, умінь та навичок дитини і виявляється в соціальній та інтелектуальній активності у колі дорослих та однолітків. Щоб створити оптимальні умови для мовленнєвого розвитку дошкільника, педагогам слід використовувати різні форми роботи: ігри, проблемні ситуації і, звичайно, заняття [20].

Дуткевич Т. В. [6] визначає наступні особливості розвитку мовлення в дошкільному віці:

- відбувається засвоєння всіх сторін мови, формуються її нові форми та вдосконалюються функції мовлення;
- дитина повністю оволодіває фонемним складом мовлення, правильно чує та вимовляє звуки;
- активно розширюється лексика дитини при опорі на її чуттєвий та практичний досвід;
- засвоєння граматики полягає в оволодінні парадигмою форм іменників та дієслів, що спирається на виділення морфемного складу слова;
- складається пізнавальне ставлення до мови (дитина пізнає закони рідної мови в процесі словесного експериментування);
- формуються нові форми мовлення - контекстна та пояснювальна, що становлять основу зв'язного мовлення дитини;
- розвивається регулююча (свідоме виконання інструкцій дорослого, поява самоінструкцій); плануюча (випереджує практичну дію) функції мовлення;
- мовлення інтегрується та диференціюється із іншими інтелектуальними процесами.


Діагностика рівня самоставлення особистості до себе


План до курсової роботи:

Діагностика рівня самоставлення особистості до себе

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Діагностика рівня самоставлення особистості до себе,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Змістовні характеристики само ставлення

Самоставлення — ставлення людини до самої себе. Ставлення до себе може бути глобальним (самоповага) і частковим (аутосимпатія, самосимпатія).

Розглянемо більш детальніше, що ми розуміємо під феноменом «самоставлення» як одного із ефективних компонентів розвитку самосвідомості особистості в сучасних умовах.

При різних поглядах на природу самоставлення перш за все базовою вважається філософська позиція, відповідно до якої дана проблема розглядається як невід’ємна частина проблеми свідомості. Виокремлюючи своє «Я», ми можемо споглядати себе як дещо самостійне по відношенню до самого себе, виділити себе як суб’єкта своїх дій. Саме в цьому відображається міра усвідомленості себе і рівень зрілості в цілому.

У роботах, присвячених вивченню самосвідомості, використовується поняття Я-концепція, яке тісно пов’язане з категорією «самоставлення». Цим терміном прийнято позначати сукупність усіх уявлень індивіда про себе. При цьому описову складову Я-концепції називають образом «Я»; складову, пов’язану зі ставленням до себе або окремих своїх якостей – самооцінкою; сукупність власних самооцінок – як прийняття себе; поведінкові реакції, викликані образом «Я» та самоставленням утворюють поведінкову складову Я-концепції.

Таким чином, самосвідомість є утворенням, що складається з трьох компонентів: когнітивного, афективного, поведінкового, котрі мають відносну незалежну логіку розвитку, однак у своєму реальному функціонуванні виявляють взаємозв’язок.


Діалог культур Україна-Польща


План до курсової роботи:

Діалог культур Україна-Польща

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Діалог культур Україна-Польща,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Формування культурних взаємин: історичний аспект з X ст. до сьогодення

У вивченні історії культури України та її зв'язку з культурами інших слов'янських народів не можна обминути ті складні питання, які стосуються польсько-українських культурних відносин. Вплив був взаємозумовлений, оскільки й історичні долі виявилися взаємозумовленими.

На тлі постійного змагання української та польської культур український народ, як то було й за попередньої доби, охоче сприймав чужоземні впливи, якщо вони відповідали його власним уподобанням. У найкращих університетах Європи навчалася українська молодь і несла на батьківщину культурні досягнення. "Сувора готика, ренесанс, гуситський рух, реформація в усіх її формах, католицька реакція, — пише Н. Полонська-Василенко, — все це разом із Західною Європою переживала й Україна і все це залишило більший або менший вплив. Пам'ятки цих впливів, перетоплені в горнилі народної творчості, дало головним чином мистецтво, в якому готика і ренесанс, у сполученні із споконвічним українським мистецтвом, дали блискучі твори архітектури, різьбарства, малярства" [38].

Про взаємні культурні та релігійні контакти напередодні польської державності свідчить факт існування тісних зв’язків обидвох панівних династій. Вже серед жінок Володимира Великого, перед прийняттям християнства, була полька, з якою, як пише автор Літопису Минулих Літ, він мав двох синів – Станіслава та Позвіда. Той же князь Володимир оженив найстаршого сина Святополка з дочкою Болеслава Хороброго, а одну з дочок Добронігу видав за Казимира Відновителя, чия сестра Ґертруда вийшла заміж за Ізяслава, сина Ярослава Мудрого.