ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Аналіз відмов і підвищення надійності суднових насосівАналіз відмов і підвищення надійності суднових насосів

Аналіз відмов і підвищення надійності суднових насосів


1.1 Суднові насоси в системі суднових енергетичних установок

Насоси, отримавнт на судах широке розповсюдження, є ОДНИМИ з основних компонентів систем загально суднового призначення, головних та допоміжних енергетичних установок тощо. Вони визначають працездатність систем, економічність та безпечність експлуатації судна в цілому. Основними шляхами забезпечення надійності насосів є розробка моделей їх експлуатації та ремонтів, а також оцінка рівня надійності на основі обґрунтованих розрахунків, іспитів та аналізу практичного досвіду експлуатації. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз відмов і підвищення надійності суднових насосів.

Термін «експлуатація» означає стадію життєвого циклу виробу, на якій реалізується, підтримується та відтворюється його якість. Режим експлуатації включає в себе транспортування, зберігання, використання, технічне обслуговування та ремонт механізму (наприклад, насоса). Під умовами експлуатації прийнято розуміти сукупність факторів, які впливають на насос під час його експлуатації, як теплові, хімічні та механічні впливи, запилення, вологість тощо. Засобами експлуатації насосів є технічне обладнання, у т.ч. інструмент, запасні частини, матеріали та под.

Суворе дотримання заводських інструкцій щодо експлуатації насосів є однією з головних умов безперебійної роботи цього механізму, зокрема одним із основних правил режиму його експлуатації. Натомість вихідний рівень надійності насосів як правило не відповідає такому на етапі експлуатації. Це розходження залежить від закономірностей втрати працездатності та принципів витрат ресурсу в умовах експлуатації, що змінюється, періодичності технічного обслуговування, обсягу ремонтів тощо. Кількісно така величина може бути виявлена в процесі вирішення завдання, суть якого полягає в отриманні, накопиченні та статистичної обробки інформації по надійності вузлів насосів, та їх елементів. Дані про відмови, викликані різними чинниками під час

експлуатації насосів дають змогу оцінити надійність деталей, вузлів насосів у цілому, а також розробити нормативи витрат запасних частин. Придбати курсову на тему - Аналіз відмов і підвищення надійності суднових насосів, можна вже сьогодні!.

Одним із найважливіших умов надійної роботи судна в цілому є безперебійна робота насосів, які працюють в суднових системах різного Призначення (вантажна, баластна, конденсатна, конденсатно-поживча, охолоджувальна та ін.). З метою забезпечення нормальної експлуатації насосів в системі суднових енергетичних установок (далі - СЕУ) до них висувають низку загальних та додаткових вимог залежно від їхнього функціонального призначення. Вкажемо ці вимоги.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз відмов і підвищення надійності суднових насосів,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз відмов і підвищення надійності суднових насосів