ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Аналіз ефективності управління якістю на підприємствіАналіз ефективності управління якістю на підприємстві

Аналіз ефективності управління якістю на підприємстві1.1. Управління якістю, рівень якості

Управління якістю продукції — це встановлення, забезпечення і дотримання необхідного рівня якості продукції при її розробці, виготовленні та експлуатації, що досягається шляхом систематичного контролю за якістю і цілеспрямованого впливу на умови й фактори, від яких вона залежить. Система управління якістю продукції має багаторівневий комплексний характер. Вона забезпечує єдність і взаємозв'язок технічного, організаційного, економічного, соціального і правового аспектів. Управління охоплює основні елементи виробництва, які впливають на якість продукції: засоби праці, предмети праці, саму працю. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Аналіз ефективності управління якістю на підприємстві.

Управління якістю продукції на машинобудівному підприємстві передбачає: планування і прогнозування якості; заводську атестацію продукції за категоріями якості; оцінку та аналіз якості виробів; контроль якості продукції; стимулювання; забезпечення якості засобів праці, предметів праці, інформації; підвищення кваліфікації працівників з питань якості; метрологічне і забезпечення якості.

Організація робіт у системі управління якістю визначається стандартами (ДЕСТ, ГСТ, ТУ, СТП), які регламентують технічний рівень продукції, її надійність, довговічність, економічні, естетичні, ергономічні характеристики. ТУ визначають комплекс вимог до виготовлення, контролю, упаковки, транспортування продукції. Придбати курсову на тему - Аналіз ефективності управління якістю на підприємстві, можна вже сьогодні!.

Характерною особливістю сучасних систем управління якістю, які мають на меті задовольнити потреби ринку, є не лише ефективність з технічної й організаційної точок зору. Вони повинні легко піддаватися аналізові, бути недвозначними і зрозумілими, чітко розробленими і прийнятними для споживачів, громадськості і відповідних урядових організацій.

Таке комплексне управління якістю забезпечує конкурентноздатність виготовлювача як на національних, так і на міжнародних ринках. Крім цього, воно дає фірмі підставу для прийняття доцільних, ініціативних і наступальних рішень. Справді, багато фірм, які вперше зарекомендували себе на нових ринках, і фірми, які вже давно користуються заслуженою репутацією у сфері якості, вважають впровадження комплексного управління які по запорукою успішної реалізації, продукції та забезпечення прибутковості.

На сучасному ринку переважає попиті на продукцію найвищої якості. Як ніколи великою є конкуренція в царині моделювання, стилю та оформлення продукції. Не менш гостра конкуренції за виробництво і реалізацію продукції вищої якості. У зв'язку з цим підвищується роль методів забезпечення якості, які сприяють проведенню нової політики в галузі якості та задоволенню постійно зростаючих вимог ринку до якості продукції.

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Аналіз ефективності управління якістю на підприємстві,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Аналіз ефективності управління якістю на підприємстві


Впровадження процесного підходу у сфері послуг


План до курсової роботи:

Впровадження процесного підходу у сфері послуг

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Впровадження процесного підходу у сфері послуг,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1. АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАНУ «СВАТИ»

Ресторан «Свати» розташовано за адресою: м. Київ, вул. Княжий затон, 14б.

Ресторан спеціалізується на приготуванні страв української кухні. Приміщення ресторану облаштоване в етнічному українському стилі.

Ресторан «Свати» надає наступні послуги:

1. Харчування, в т.ч.:
- сніданки;
- комплексні обіди;
- фуршети;
- дегустація;
- страви на винос;
- коктейль-вечори.

2. Влаштування свят (кейтерінг):
- весіль;
- річниць;
- днів народжень;
- дитячих свят;
- тематичних заходів;

3. Послуги аніматора:
- дитячий аніматор;
- тамада;
- ведучий тематичних заходів.

4. Транспортні послуги:
- послуги таксі;
- послуги з доставки гостей.


Вчення Орігена про трійцю, системи поглядів Орігена


План до курсової роботи:

Вчення Орігена про трійцю, системи поглядів Орігена

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Вчення Орігена про трійцю, системи поглядів Орігена,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Життєвий шлях та релігійна філософія Орігена

Оріген народився близько 185 року в Олександрії в грецькій або еллінізованній єгипетській сім'ї, що прийняла християнство. Вивчав під керівництвом свого батька, Леоніда, священні тексти. В 202 р. Леонід під час гоніння за Септімії Півночі був страчений, а майно його конфісковано. Сімнадцятирічний Оріген, маючи під своєю опікою мати і шість молодших братів, зробився вчителем граматики і риторики і був обраний в наставники знаменитої катехезичної школи в Олександрії [12].

Так, з 203 р. Оріген починає вчителювати в теологічній школі, він спав на голій землі, постив, не носив взуття, не мав змінного одягу. Але він користувався популярністю у жінок і не хотів, щоб це неправильно витлумачувалося. Тому, зрозумівши буквально слова Ісуса: «Є скопці, котрі є самі собі скопцями для Царства Небесного» (Матвія 19:12), - він оскопив себе. Це був необдуманий, відчайдушний вчинок, про який він пізніше глибоко жалкував. Вивчав античну філософію (за деякими відомостями, в школі Амонію, з якої вийшов також Плотін). З 217 очолював християнську школу в Олександрії, але в 231 році підданий осуду на Олександрійському помісному соборі, після чого переніс свою викладацьку діяльність в Палестину (у м. Кесарії). В 254 в Тирі, під час чергової хвилі антихристиянських репресій, Оріген був кинутий у в'язницю і підданий тортурам, від яких невдовзі помер [10].

Досліджуючи спадок теолога, слід пам’ятати, що на противагу сучасним йому мислителям, Оріген стверджував, що християнство — логічне завершення усієї античної філософії, а тому без її осягнення неможливо зрозуміти християнські істини. Відтак, у його працях чітко простежується вплив платонівського вчення та неоплатонізму, що були найближчими до біблійного світосприйняття.


Гарантiя як вид забезпечення виконання цивільно-правових зобов'язань


План до курсової роботи:

Гарантiя як вид забезпечення виконання цивiльно-правових зобов'язань

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Гарантiя як вид забезпечення виконання цивiльно-правових зобов'язань,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття і правова природа гарантії

Інститут гарантії, запропонований Цивільним кодексом України 2004 р., суттєво відрізняється від того, що існував за радянських часів. Гарантія розглядається принципово по-новому, з урахуванням міжнародних норм і правил як самостійний спосіб забезпечення виконання зобов’язань, що має специфічний зміст та особливості застосування. Головною рисою, що виділяє її серед інших видів забезпечення виконання зобов’язань, є її незалежність від основного зобов’язання, виконання якого гарантія має забезпечити.

Ця властивість ніяк не узгоджується із звичайними уявленнями про забезпечувальні зобов’язання як акцесорні – додаткові до основного, що повністю поділяють його долю, в зв’язку з чим серед науковців та юристів-практиків розгорнулася дискусія. Одні дослідники, вказуючи на незалежність гарантії, наголошують на її ефективності порівняно з іншими забезпеченнями [1, c.4], другі – про неможливість віднесення гарантії як самостійного зобов’язання до видів забезпечення виконання зобов’язань [2, c.57; 3, c.25], треті зазначають, що незалежність гарантії не перекреслює її додаткового (акцесорного) характеру [4, c.38].

Аналіз основних понять, закріплених у національному законодавстві, що регулюють гарантійне зобов'язання, надали можливість встановити, що гарантія – це складне за своїм юридичним змістом правовідношення, яке не зводиться тільки до одного зобов'язання гаранта перед кредитором, а включає в себе цілий комплекс зобов'язань між учасниками відносин.

Незалежність гарантії, з одного боку, закріплює становище бенефіціара і цим посилює ефективність забезпечувального зобов’язання, що дозволяє вважати гарантію досить надійним, ефективним забезпеченням, а з другого – протиставляє гарантію іншим видам забезпечення виконання зобов’язань як зобов’язанням акцесорним [5, c.27].


Географічний детермінізм в соціології 19 ст.


План до курсової роботи:

Географічний детермінізм в соціології 19 ст.

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Географічний детермінізм в соціології 19 ст.,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Поняття та сутність географічного детермінізму

Серед теорій, що ґрунтуються на принципі монофакторності, найбільш опрацьованим і значущим науковим підходом є географічний детермінізм, розвиток якого породив формулювання цілої низки геополітичних концепцій.

Географічний детермінізм – це форма натуралістичних вчень, які приписували провідну роль у розвитку суспільства і народів їхньому географічному положенню; однин з різновидів детермінізму [17].

Географічний детермінізм зародився в античні часи. Думки, що пов'язують ступінь розвитку держав і цивілізацій з особливостями їх географічного положення, клімату та ґрунтів, знаходимо у працях Платона, Аристотеля, Демокрита, Епікура, Гіппократа, Фукідіда [12, c. 112].

Цілком сформовані географічно-детерміністичні концепції розвитку суспільства висловлювали Ж. Боден, Ш. Монтеск'є, А. Тюрго, Г. Бокль, Л. Мечников, Е. Реклю та інші. В їхніх працях географічне середовище розглядалось як найважливіший фактор формування і розвитку особистості, суспільств, цивілізацій, держав тощо. Варто, однак, зауважити, що більшість детерміністів не розглядали особливості географічного простору як абсолют, визнаючи вплив також і інших факторів, які трактували як похідні від нього або другорядні. Найбільш відомими серед теорій географічного детермінізму є наукові концепції Г. Бокля та Л. Мечникова.

Географічний детермінізм як наукова теорія не має нічого спільного з географічним фаталізмом, оскільки трактує середовище як сцену, де активно діють людські спільноти, що змушені рахуватись із особливостями географічного середовища, оскільки їх предметна діяльність відбувається не в якомусь абстрактному просторі, а лише у реальному – географічному. Польський географ С. Павловський влучно зазначав: «Не викликає сумніву, і це можна підтвердити великою кількістю прикладів, що причини багатьох дій і рішень народів знаходили і знаходять обґрунтування в географічних умовах.


Географія туризму Польщі, туристичні ресурси Польщі


План до курсової роботи:

Географія туризму Польщі, туристичні ресурси Польщі

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Географія туризму Польщі, туристичні ресурси Польщі,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Туристичні ресурси: поняття та класифікація

У наукових працях автори детально характеризують зміст поняття «туристичні ресурси» за ознаками споживчої вартості, взаємодії, туристичного продукту, туристичного потенціалу, комплексності, рекреаційності, людського втручання. Узагальнюючи існуючі тлумачення змісту поняття «туристичні ресурси», які досліджувались різними вченими щодо різних ознак, зважаючи на відсутність єдиної позиції щодо його розуміння, проаналізуємо існуючі трактування даного поняття, їх характеристика зведена у таблиці 1.1.

Багатогранність поняття «туристичні ресурси» визначається підходами з яких його можна розглядати, а саме: еколого-економічного, функціонального та територіального. Зокрема, еколого-економічний підхід лежить в основі праць Квартальова В.А., Мироненко М.С., Твердохлєбова І.Т., Олійника Я.Б., Кузика С, Школи І. М., О.О. Любіцевої та інших. Так, еколого-економічний підхід ґрунтується на оцінці споживчої вартості туристичних благ і ресурсів.

Наявність туристичних ресурсів розглядається багатьма авторами (наприклад, В.А. Квартальов, М.С. Мироненко, І. Т. Твердохлєбов) як чинник виробництва турпродукту яка, залежно від характеру ресурсу, має певну споживчу вартість. Під туристичними ресурсами Я.Б. Олійник та А.В. Степаненко розуміють сукупність природних та штучно створених людиною об'єктів, що мають комфортні властивості.

Поняття «туристичні ресурси», С. Кузик трактує як об'єкти та явища природного й антропогенного походження, які використовують або можуть бути використані для туристичної діяльності.


Герменевтичний аналіз роману Маргарет Мітчелл Віднесені вітром


План до курсової роботи:

Герменевтичний аналіз роману Маргарет Мітчелл Віднесені вітром

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Герменевтичний аналіз роману Маргарет Мітчелл Віднесені вітром,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Зміст та роль герменевтичного аналізу у загальній системі методів дослідження художніх творів

Герменевтика – це теорія та практика інтерпретації мовленнєвих творів, представлених знаками, символами і текстами, та наука про розуміння смислу мовленнєвих творів [14, с. 157]; мистецтво тлумачення, спрямоване на виявлення істинного змісту тексту [11, с. 9]; важливий ресурс формування мовної особистості, яка володіє здатністю викладати свої думки в усній чи письмовій формі [4, с. 39].

Предметом герменевтики є розуміння. У навчанні читання головним завданням є розуміння тексту [4, с. 39]. Воно базується на індивідуальному емпіричному досвіді особистості та засвоєних нею нормативно-ціннісних еталонах дійсності [14, с. 158].

Феномен розуміння розглядається як [4, с. 39]: процес осягнення смислу (або смислів) тексту та внутрішніх зв’язків у його змісті; опанування чужих переживань, думок і рішень, описаних у тексті; рух до знання та його активного здобування, відтворення ситуацій і дій, зображених у тексті.

У межах герменевтики був розроблений герменевтичний підхід, який базується на уявленнях про універсальність мовних (а в ширшому значенні – знакових) структур [4, с. 14].

У герменевтичному підході розуміння тексту передбачає розкриття його смислів, які не виражені експліцитно, та рух від розуміння частин до прогнозування змісту цілого і навпаки – від розуміння цілого до усвідомлення змісту частин.

Таким чином, метою читання художнього твору у цьому підході є входження в герменевтичне коло твору, тобто в задум автора, і розуміння смислу цілого тексту на основі аналізу частин, що випливає з передбачення смислу цілого.


Годівля тільних корів у сухостійний період при стійловому утриманні


План до курсової роботи:

Годівля тільних корів у сухостійний період при стійловому утриманні

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Годівля тільних корів у сухостійний період при стійловому утриманні,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1 Потреба тільних сухостійних корів в енергії і поживних речовинах. Раціони годівлі тільних сухостійних корів

Організація годівлі сухостійних корів – одна з найважливіших ланок у забезпеченні народження міцного здорового приплоду, доброго стану здоров’я корови після отелення, відтворної здатності і одержання високих надоїв молока. Важливість сухостійного періоду полягає у тому, що саме в цей час утворюються нові клітини вимені, які продукують молоко.

Тільні корови повинні мати середню вгодованість, тобто накопичити в тілі достатню кількість протеїну, жиру, мінеральних речовин і вітамінів, які будуть використані в перші місяці лактації, коли здатність до споживання кормів у них нижча, ніж потрібно для покриття витрат на синтез молока. Разом з тим необхідно слідкувати, щоб збільшення маси тіла (без продуктів тільності) протягом лактації не перевищувало 5–7 %. За 45–60 діб сухостійного періоду жива маса сухостійних корів зростає на 10–12 %, тобто середньодобовий приріст у них залежно від вгодованості та живої маси має становити 0,8–1,0 кг [6, с. 5].

Норму годівлі тільних сухостійних корів визначають за живою масою, періодом до отелення, віком та вгодованістю.

У таблиці 1.1 наведено норми годівлі повновікових корів середньої вгодованості у сухостійний період. Для нетелей і молодих корів норму годівлі збільшують орієнтовно на 10 % для забезпечення їх власного росту, але в будь-якому випадку слід контролювати споживання ними сухої речовини. У разі, коли тварини не здатні повністю спожити визначену її кількість, норму сухої речовини слід адекватно зменшити, а концентрацію енергії та поживних речовин в ній відповідно збільшити. За безприв’язного утримання витрати енергії у корів на 5 % вищі, ніж за утримання на прив’язі, на що також вводять відповідні поправки [6, с. 6].


Головні фактори впливу на розвиток та формування особистості


План до курсової роботи:

Головні фактори впливу на розвиток та формування особистості

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Головні фактори впливу на розвиток та формування особистості,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Характеристики особистості

Особистість — це не суто психологічне поняття, і вивчається вона всіма суспільними науками — філософією, соціологією, етикою, педагогікою та ін. Розумінню природи особистості сприяють література, музика, образотворче мистецтво. Особистість відіграє значну роль у вирішенні політичних, економічних, наукових, культурних, технічних проблем, загалом у піднесенні рівня людського буття.

Категорія особистості посідає в сучасних наукових дослідженнях і в суспільній свідомості одне з центральних місць. Завдяки категорії особистості постають можливості для цілісного підходу, системного аналізу та синтезу психологічних функцій, процесів, станів, властивостей людини [7, с. 115].

Особистість — це конкретний людський індивід з індивідуально виявленими своєрідними розумовими, емоційними, вольовими та фізичними властивостями. Особистість виникла й розвинулася у процесі суспільно-історичного розвитку людства, у процесі роботи. Належність особистості до певного суспільства, до певної системи суспільних відносин визначає її психологічну та соціальну сутність.

Особистість — соціальна істота, суб’єкт пізнання, активний діяч суспільного розвитку. Характерними ознаками особистості є наявність у неї свідомості, виконувані нею суспільні ролі, суспільно корисна спрямованість її діяльності.

Однією з найяскравіших характеристик особистості є її індивідуальність, під якою розуміють своєрідне, неповторне поєднання таких психологічних особливостей людини, як характер, темперамент, особливості перебігу психічних процесів (сприймання, пам’яті, мислення, мовлення, почуттів, волі), особливості її мотиваційної сфери, спрямованості.


Господарське судочинство, як вид юриздикційної діяльності


План до курсової роботи:

Господарське судочинство, як вид юриздикційної діяльності

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Господарське судочинство, як вид юриздикційної діяльності,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Правова сутність господарських судів та їх місце у судовій системі України

Система господарських судів засновується на загальних принципах і положеннях судоустрою і судочинства, як і для судів загальної юрисдикції. Господарські суди здійснюють судову владу шляхом вирішення господарських та інших справ, віднесених до їх ведення. Вони мають свою компетенцію, а порядок їх судочинства — свою специфіку, встановлену Господарським процесуальним кодексом України. Звідси випливає правова сутність господарських судів як спеціалізованих судів у рамках системи судів загальної юрисдикції, які здійснюють правосуддя у сфері господарських відносин. Правова сутність господарського суду в тому, що правосуддя в господарських відносинах здійснюється господарськими судами.

Господарський суд є незалежним органом у вирішенні всіх господарських спорів, що виникають між юридичними особами, державними та іншими органами, а також у розгляді справ про банкрутство.

Організація і діяльність господарського суду визначаються Конституцією України, Законом України "Про судоустрій і статус суддів", Господарським процесуальним кодексом України, іншими законодавчими актами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Господарські суди є спеціалізованими судами в системі судів загальної юрисдикції. Господарські суди становлять єдину трьохланкову систему спеціалізованих судів, яку складають: місцеві господарські суди; апеляційні господарські суди; Вищий господарський суд України.

Місцевими господарськими судами є господарський суд Автономної Республіки Крим, господарські суди областей, міст Києва і Севастополя.

Місцеві господарські суди є судами першої інстанції.


Гумор та сатира у романі Джонатана Свіфта Мандри Гулівера


План до курсової роботи:

Гумор та сатира у романі Джонатана Свіфта Мандри Гулівера

Щоб отримату курсову роботу на тему -

Гумор та сатира у романі Джонатана Свіфта Мандри Гулівера,

заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

Частина роботи для ознайомлення:

1.1. Історія життя і творчої діяльності Дж.Свіфта

Джонатан Свіфт - англійський сатирик, церковний діяч, публіцист. Народився 30 листопада 1667 р. в Дубліні в англійській сім'ї. Батько Свіфта не дожив до народження сина і вихованням Джонатана займався його дядько, Годуїн Свіфт. Свіфт отримав кращу з доступних в Ірландії того часу освіту – спочатку в школі графства Килкенні, потім в дублінському Трініті-коледжі, де був удостоєний ступеня бакалавра мистецтв в 1686 р.

Вибух насильства, що захопив Ірландію в 1689 р., змусив Свіфта шукати притулку в Англії. До кінця того ж року Свіфт став секретарем сера Уїльяма Темпла, відставного дипломата і літератора, що жив в Мур-Прку в графстві Суррей. Свіфт залишався на цій посаді до смерті сера Уїльяма в січні 1699 р. Під час одного зі своїх від'їздів з Мур-Парка в 1695 р., Свіфт був рукопокладений в священики Англіканської церкви і весь наступний рік служив в Кілруті на півночі Ірландії. До кінця цього періоду життя Свіфт практично закінчив один зі своїх знаменитих сатиричних творів «Казку бочки» (1704 р.) [51, с. 3].

«Казка бочки» вийшла в світ без вказівки автора і наробила немало шуму, закріпивши за Свіфтом славу дотепника, після того, як його авторство було розкрите. Багато з його творів безпосередньо ставили питання, що розбурхують суспільство. У своєму першому памфлеті «Розбрати в Афінах і Римі» (1701 р.) Свіфт виступив з теорією про належну рівновагу між короною і обома палатами парламенту. Настільки ж виразно прозвучали «Міркування англіканського церковника».

У політичних переконаннях (чому свідоцтвом є його памфлети), як і в своїх партійних вбодобаннях, Свіфт залишався вельми близьким до вігів, і саме як уїдливого віга і літератора Аддісон і Стіл залучили його до участі в журналі «Татлер». Проте Свіфт незабаром відчув, що політика уряду вігів йде не на користь Англіканської церкви, тому коли в 1710 р. до влади прийшли торі, Свіфт перейшов на їх сторону.