ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Адаптування основних показників фінансово-господарської діяльностіАдаптування основних показників фінансово-господарської діяльності

Адаптування основних показників фінансово-господарської діяльності


1.2. Розрахунок внутрішньої норми дохідності інвестиційного проекту (IRR)

Розрахуємо внутрішню норму дохідності інвестиційного проекту, тобто ставку, за якою чиста теперішня вартість проекту дорівнює нулю.

Показник внутрішньої норми дохідності у розрахунках характеризує рівень дохідності конкретного інвестиційного проекту (у відсотках) у формі дисконтної ставки в розмірах, за яких майбутній обсяг грошового потоку приводиться до теперішньої вартості вкладених інвестицій. Іншими словами, внутрішню норму дохідності можна охарактеризувати як дисконтну ставку, за якої чистий приведений дохід у процесі дисконтування дорівнюватиме нулю. Саме про це йде мова у курсовій роботі на тему – Адаптування основних показників фінансово-господарської діяльності.

Внутрішню норму дохідності як показник використовують здебільшого для порівняльного оцінювання ефективності інвестицій. Порівнюючи два і більше проекти, можна вибрати варіант, який забезпечує найвищий рівень дохідності.

Для розрахунку IRR необхідно визначити такі два значення ставки дисконтування, щоб усередині інтервалу, який складають ці ставки, NPV змінював значення з – на +.


Розглянемо ставку 24%.

Дисконтний множник за роками має наступні значення:
Придбати курсову на тему - Адаптування основних показників фінансово-господарської діяльності, можна вже сьогодні!. 2011 – 0,806.
2012 – 0,65.
2013 – 0,524.
2014 – 0,423.
2015 – 0,341.
2016 – 0,275.
2017 – 0,222.

NPV = (0,806*876,5+0,65*619,86+0,524*27,438+283,374*0,423+0,341*2123,354+0,275* 1873,61+1251,91*0,222) – (650+750+1000+550) = -189,16 тис. грн.

Розглянемо ставку 23%.
Дисконтний множник за роками має наступні значення:

Щоб отримату курсову роботу на тему -
Адаптування основних показників фінансово-господарської діяльності,
заповніть форму, що розташована на цій сторінці.

Вартість курсової роботи - 150 гривень.

Оплата здійснюється на картку Приватбанку

.

План до курсової роботи:

Адаптування основних показників фінансово-господарської діяльності