ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191

курсовые работы недорого

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Перші 400 курсових робіт

Перші 400 курсових робіт

 


Фразеологічні одиниці української мови з компонентами на позначення тварин
Медична термінологія як частина англійської мови
Роль педагога в учебном процессе средней общеобразовательной школы
Месячный график работы группы судов
Японія у другій Світовій Війні Військовий Аспект
Государственное устройство Франции в годы консульства 1799-1804
Япония во второй мировой войне Военный Аспект
Встановлення та оспорювання батьківства материнства
Поняття та види аліментних відносин. Аліментні зобов’язання батьків, щодо утримання дітей
Зміст та види цивільних правовідносин. Підстави виникнення цивільних правовідносин
Ефективність діяльності організації. Система показників та вимірювання ефективності виробництва
Провідні герої і персонажі радянської преси
Сучасні технології у дошкільній освіті
Творчість Андрія Кокотюхи в контексті української масової культури
Творчість М.Гоголя і українське народне мистецтво
Теоретические основы развития деятельности предприятий в Украине
Теоретичнi засади організації діяльності КУА на фінансовому ринку
Теоретичні основи предметизації документів
Теоретичні проблеми встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб
Теорії фірми та її поведінки в сучасній економічній науці
Теорія соціальної комунікації. Функції та завдання соціальної комунікації
Технологія вибору поставщиків послуг розміщення та схема роботи туроператорів з постачальниками послуг
Технологія приготування кулінарної та кондитерської продукції шкільної їдальні
Товарознавча оцінка асортименту приладів для видалення волосся ТОВ Технополіс
Торгові угоди в системі міжнародної торгівлі
Туроперейтинг гірськолижного зимового відпочинку
Туроперейтинг екологічного туру
Туроперейтинг рекреаційного туру до Італії
Удосконалення господарського механізму розвитку підприємства
Удосконалення товарної політики підприємства
Україна правова держава ознаки та їх конституційне закріплення
Українські землі під владою Російської імперії в першій половині XIX ст.
Українсько-польські культурні проекти
Управлiння iнвестицiйною дiяльнiстю в банках України
Управлiння якiстю послуг в підприємстві ресторанного господарства
Управление финансовой безопасностью предприятия
Управління валютним ризиком банку
Управління грошовими потоками на туристичному підприємстві Братислава
Управління грошовими потоками підприємства
Управління доходами і витратами комерційного банку
Управління залученими ресурсами банку
Управління інвестиційним портфелем туристичного підприємства
Управління логістичною системою підприємства
Управління продажами в структурі управління компанією
Управління та організація співпраці дошкільного навчального закладу з сім'ями, які виховують дітей дошкільного віку
Управління трудовим потенціалом підприємства
Управління якістю та конкурентоспроможністю продукції
Фази життєвого циклу продукції кола якості для сфери послуг
Федерація як форма державного устрою
Фізична підготовка дітей в дошкільних закладах
Фінансовий аналіз ПАТ Хмельницькобленерго
Фінансування видатків на вищу освіту
Фінансування капітальних інвестицій за рахунок лізингового та банківського кредиту
Форма дипломатичної діяльності
Форми переживання почуттів. Експериментальне дослідження форм переживання почуттів
Формирование и развитие системы безопасности в Черноморско-Каспийском регионе
Формирование финансового плана деятельности предприятия
Формування вмінь слухати і розуміти усне мовлення на уроках рідної мови в 1 класі
Формування естетичних почуттів дітей старшого дошкільного віку засобом екскурсій
Формування конкурентних стратегій для торгової марки Jaffa
Формування криміналістичного прогнозування історія, сучасний етап, тенденції розвитку
Формування культури монологічного мовлення у майбутнього вчителя початкових класів
Формування лексичної компетентності старшого дошкільника засобами репродукції художніх картин
Формування маркетингової стратегії віробничо-торговельного підприємства
Формування партнерських зв'язків у туристичній сфері
Формування профілів якості у сфері послуг
Формування психологічної готовності юнацтва до створення майбутньої сімї
Формування та вдосконалення кадрового потенціалу підприємства
Формування та відображення облікових даних про розрахунки з постачальниками та підрядниками у звітності підприємства
Формування фінансових ресурсів на туристичному підприємстві
Функції інтертекстуальності в творчості Д. Бартельма
Характеристика нормативно-правової бази приватного підприємства з питань безпеки
Характеристика образів у романі Е.М.Ремака Тріумфальна арка
Христианизация Исландии. Принятие закона о христианстве
Художні особливості романтичних новел Н. Готторна
Циклічний характер розвитку економіки України
Цитатник як форма вираження громадської позиції
Чинники внутрішнього середовища та їх вплив на ефективність діяльності туристичного підприємства
Шевченківські місця міста Києва
Шляхи зростання вхідних грошових потоків Аваль
Шляхи розвитку підприємства в конкурентному середовищі
Що внесла сучасність в храмову архітектуру Києва 19-20 століття
Щорічні відпустки та класифікація
Юридична відповідальність за моральну шкоду
Юридична відповідальність та зобов'язання внаслідок створення загрози правам іншої особи
Ярий ріпак. Агротехнічні прийоми вирощування ярого ріпаку
Адміністративна відповідальність, як вид юридичної відповідальності
Аналіз роботи підприємства будівельної галузі
Артеріальна гіпертензія як фактор каріоваскулярного ризику
Асептика в аптеці. Способи видалення пірогенних речовин
Аудит безготівкових розрахунків підприємства
Біологічно активні складники ромашки аптечної та методи їх дослідження
Бухгалтерський облік і звітність в системі управління підприємством
Бухгалтерський облік, сутність, особливості, сучасний зміст, основні принципи
Бухгалтерські документи та їх значення
Вдосконалення системи збуту продукції сучасного підприємства
Велика грецька колонізація, причини й наслідки
Взаємозв'язок оперативно-розшукової діяльності з різними галузями права в Україні
Вивчення стилістики в курсі рідної мови
Види правових актів управління в публічному управлінні
Види співучасників злочинів. Підстави та межі кримінальної відповідальності
Види театрів та особливості їх використання в закладах дошкільної освіти
Види чебрецю та їх використання в медицині
Використання дидактичних ігор на уроках української мови в початковій школі
Використання дидактичного матеріалу на уроках математики в початкових класах
Використання зарубіжного досвіду музично-естетичного виховання дітей молодшого шкільного віку
Використання інтерактивних технологій на уроках математики
Використання різних методів і прийомів на етапі мотивації навчальної діяльності учнів на уроках з предмета Я у світі у 3-4 класах
Використання сучасних моделей навчання в практиці роботи загальноосвітніх шкіл
Використання термінів та професіоналізмів у сучасній українській мові
Виникнення та припинення юридичних осіб
Виробнича структура підприємства
Виховання дбайливого ставлення до тварин у дітей старшого дошкільного віку
Виховання патріотичних почуттів у дітей старшого дошкільного віку
Виховання почуття прекрасного у дітей старшого дошкільного віку
Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку під час виконання трудових доручень
Виховання самостійності у дітей середнього дошкільного віку
Виховання у дітей середнього дошкільного віку шанобливого ставлення до однолітків
Відносини в сфері банківської діяльності як складова предмета фінансового права, поняття, особливості, види
Відшкодування моральної (немайнової) шкоди як спосіб захисту цивільних прав та інтересів
Вітчизняні лікарські рослини-джерела вітаміну К
Вічні образи, сюжети і мотиви у творчості Мольєра
Влада та лідерство в управлінні організацією
Вплив ЗМІ на процес соціалізації дітей та підлітків
Вплив особливостей особистості студента (курсанта) на його успішність у навчанні
Вплив психофізіологічних особливостей особистості на формування і розвиток агресивної поведінки
Впровадження організаційних змін на підприємстві, як засіб адаптації до зовнішніх умов
Впровадження міжнародних норм з прав людини у національне законодавство
Гарантії законності в діяльності органів виконавчої влади
Географія демографічної безпеки України
Господарський облік в системі управління суспільством
Громадське суспільство, поняття, основні риси
Громадські роботи як вид покарання
Громадянство Європейського Союзу
Демографічна ситуація та демографічні тенденції в країні
Демографічні проблеми Дніпропетровщини та шлях їх вирішення
Демографічні проблеми сучасності
Держава та політична система суспільства
Державне регулювання зовнішньої торгівлі України в сучасних умовах
Державний апарат і принципи його організації
Державний службовець, поняття, види. Проблеми правового статусу
Державний суверенітет як найважливіша ознака держави
Державний та суспільний устрій Стародавніх Афін
Джерела права Київської Русі, та їх порівняльно-правовий аналіз
Джерела права. Розвиток та класифікація джерел права. Види джерел права
Джерела та способи фінансування соціальної роботи
Дидактична гра як засіб формування навчально-пізнавальної активності першокласників
Дидактичний матеріал до інтегрованого курсу Я досліджую світ, 1 клас
Дидактичний матеріал до інтегрованого курсу Я досліджую світ, 2 клас
Дитячий туризм. Види та форми дитячого туризму
Дитячі малюнки як засіб виявлення емоційно-естетичного ставлення дошкільника до дійсності
Діагностика стратегії економічного розвитку в торговельній політиці США
Діагностика схильності до суїцидальної поведінки
Добро та зло в англомовній картині світу
Доведення банку до неплатоспроможності
Договір прокату. Зміст договору прокату
Документообіг і його організація
Допоміжні речовини у фармацевтичній технології
Дослідження лояльності споживачів (на прикладі Coca-cola Україна)
Дослідження особливостей уваги дітей дошкільного віку
Дослідження процесу формування номенклатури та асортименту продукції промислового підприємства
Дослідження стратегічних цілей та ринкових можливостей як складових стратегічної маркетингової програми ПАТ Монделіс Україна