ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191

курсовые работы недорого

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Перші 350 курсових робіт

Перші 350 курсових робіт

 


Управління товарооборотом торговельного підприємства
Засоби перекладу рекламних текстів. Класифікація рекламних текстів
Ринкова інфраструктура. Проблеми формування її в Україні
Процедури голосування у Верховній Раді України
Аналіз відмов і підвищення надійності суднових насосів
Управління ціновою політикою фірми на зовнішньому ринку
Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх
Основи державного управління у сфері адміністративно-політичної діяльності
Методи управління елементами обігових коштів підприємства
Стилистический анализ речи персонажей пьесы Дж. Б. Пристли Опасный поворот
Стилистический анализ рассказа Уильяма Сомерсета Моэма Луиза
Адаптування основних показників фінансово-господарської діяльності
Формування грошової бази та її вплив на грошовий ринок
Організація та технологія виставкового обслуговування
Теоретичні основи потенціалу підприємства
Лексичні одиниці з елементом скорочення та їх переклад в англійській авіаційній термінології
Поняття та зміст міжнародних фінансових зобовязань
Методика складання фінансової звітності та контроль достовірності взаємозв’язку її показників
Закуски та холодні страви, мясні страви і закуски
Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу
Особливості здійснення атестації персоналу недержавних підприємств
Нормуванням праці на підприємстві. Сутність керування нормуванням праці на різних рівнях
Особливості передачі інверсії у перекладі галузевої літератури
Реалізація виконавчої влади в адміністративно-територіальних одиницях
Міжнародні фінансові організації. Призначення та функції міжнародних фінансових організацій
Аналіз умов та підписання зовнішньоекономічного контракту на прикладі підприємства
Методика розслідування злочинів неповнолітніх
Експресивні властивості словотворчих засобів української поезії для дітей
Правовий статус свідка. Загальне поняття правового статусу свідка
Організація проведення тактичних дій та психологічних особливостей допиту свідків і потерпілих
Діалектизми в творчості Василя Стефаника на прикладі новели Камінний хрест
Концепция гандизма и её влияние на национально-освободительное движение в Индии
Цінова та нецінова конкуренція. Цінова конкуренція, методи та особливості використання
Ринок праці та його особливості. Особливості робочої сили як товару
Диференціація заробітної плати причини та об'єктивні фактори
Злочини проти життя та здоров’я особи. Поняття та види
Кримінально-процесуальна форма. Значення процесуальної форми в кримінальному судочинстві
Адміністративно-правовий статус Президента України. Повноваження Президента України
Редакторська і журналістська лексика на основі Новин Ю. Андруховича
Формування сучасної системи міжнародних економічних відносин
Навчання грамматики (німецька мова)
Психологічні особливості розвитку анти конфліктної мотивації учнів молодших класів
Страхування - важливий економічний важіль в стабілізації ринкової економіки
Методика організації самостійної роботи молодших школярів при вивченні курсу Я і Україна
Особливості сучасного філософського розуміння цивілізації
Консолидация итальянской государственности
Основні завдання та діяльність СБУ. Повноваження Служби безпеки України
Головні фактори впливу на розміщення підприємств сільсько-господарського виробництва
Инновационные системы выдающихся бизнесменов
Розвиток архівознавства на сучасному етапі
Правове регулювання безпеки підприємницької діяльності на зовнішньоекономічному ринку
Правове регулювання інформаційної діяльності в Україні
Правове регулювання керування документаційними процесами
Правове регулювання прав на чуже майно
Правове регулювання торговельної діяльності в Україні
Правове регулювання. Суб'єкти правового регулювання
Правовий інститут імпічменту поняття, витоки, правові наслідки
Правовий інститут розлучення в українському та світовому законодавстві
Правові засади реєстраційних відносин у нотаріальній практиці
Правопорушення загальнотеоретичні аспекти
Правотворчість поняття, призначення, стадії, види
Правотворчість Поняття та види. Поняття законотворчості
Представлення соціальних ролей суб'єктів в рекламних практиках
Представлення соціальних ролей суб'єктів в рекламних практиках2
Прибуток, його суть, види та роль у ринковій економіці
Принцип гласності у господарському судочинстві
Прислів'я, приказки, крилаті вислови як мовні одиниці фразеологічного складу мови
Проблема доларизації української економіки та шляхи її вирішення
Проблема пошуку вічних духовних цінностей у поезії Ліни Костенко
Проблеми взаємодії міжнародного права і національного права України
Проблеми здійснення адвокатом захисту і представництва в кримінальному процесі
Проблеми кримінально-правової кваліфікації замаху на злочин
Проблеми наукової організації праці менеджера
Проблеми регіонального розвитку і розміщення житлово-комунального господарства Донецького економічного району України
Проблеми розвитку промислового виробництва в Україні
Програмний розвиток територій (на прикладі Ружинського району)
Проектування раціональних режимів праці і відпочинку
Производительность труда и пути ее повышения на предприятии
Протиріччя виховної концепції Жан Жака Руссо
Психоаналитическая нейтральность. Конфиденциальность и анонимность
Психологічний аналіз конфліктності та засоби її подолання
Психологічний аналіз психічного процесу пам'яті та її видів
Психологічні основи ділового та управлінського спілкування
Психологічні особливості релігії, релігійна свідомість, релігійні уявлення
Психологічні особливості сприйняття навчального аудіовидання цільовою аудиторією
Психологічні особливості управління педагогічним колективом ЗОШ
Психосемантичний аналіз категорії інклюзивна освіта
Публічне та приватне право основні сутнісні характеристики та критерії співвідношення
Реалізація екологічної політики у м. Києві
Реалізація національного компонента змісту освіти в навчально-виховному процесі з іноземної мови
Реалізація норм міжнародного права у правовій системі України
Регіональні особливості розвитку і розміщення закладів освіти в Україні
Регіональні особливості розвитку світової індустрії страхування
Рекреаційна діяльність в Болгарії. Сучасний рівень розвитку
Рекреаційна діяльність в Китаї. Рекреаційні ресурси Китаю
Реорганізація системи місцевого самоврядування в містах з районним поділом
Реферування документів загальна характеристика
Речовини і матеріали як об'єкти сучасних криміналістичних досліджень
Ризики підприємницької діяльності та засоби їхньої мінімізації
Робота НБУ з проблемними банками
Розвиток дитячої обдарованості на уроках географії у 6 класі
Розвиток естетичних почуттів у дитини в процесі сприймання творів мистецтва про природу
Розвиток і регулювання міжнародного лізингу в Україні
Розвиток і розміщення ділового туризму в країнах Європи
Розвиток кредитних послуг в Україні
Розвиток лізингу в Україні. Оцінка ринку лізингових послуг
Розвиток міжнародних мереж роздрібної торгівлі
Розвиток місцевої демократії на прикладі роботи Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
Розвиток системи банківського нагляду
Розробка виробником програми стимулювання збуту посередників на ринку В2В
Розробка дільниці ТО і ПР інженерної паливної апаратури в АТП
Розробка маркетингової програми виробничого підприємства
Роль запозичень у збагаченні словникового складу французької мови
Роль організації Ліги Арабських держав в регіональних конфліктах
Роль податків у міжнародному бізнесі
Роль та місце редактора в сучасному кінопроцесі
Роль та функції держави у системі соціального партнерства
Роль України в ООН. Співпраця в економічній галузі
Рослинний компонент у поетичному просторі поетів шістдесятників
Рукопашний бій, як засіб та метод формування особистості
Самооцінка та рівень домагань особи, Поняття про рівень домагань
Сервісний підхід до управління підприємством
Середньовічна Франція та її право. Джерела та риси права
Символіка та типологічні характеристики геральдичних знаків України
Система державного регулювання валютного ринку в Україні
Система ризик-менеджменту комерційного банку
Система соціального захисту в зарубіжних країнах
Сорокін про класифікацію актів поведінки
Соціальна реклама як комунікативна форма м'якої та жорсткої маніпуляції суспільством
Соціальне страхування в Україні та перспективи його розвитку
Соціально-правовий захист дітей
Соціально-психологічний клімат колективу
Спадковий договір як підстава правонаступництва
Спадкування за законом. Підстави спадкування за законом
Специфiка подання новиневого контенту регiональними iнформацiйними агенствами у форматi розвитку новiтнiх медiа
Специфіка гри, як способу особистісного розвитку сором'язливих дітей дошкільного віку
Співвідношення права моралі та звичаїв як регуляторів суспільних відносин
Спільна робота дитячого садка і школи в підготовці дітей до шкільного навчання
Споживче кредитування та його розвиток в Україні
Сприйняття людини та її особистісній характер
Стан та перспективи використання електронних грошей в Україні
Становлення методів опитування та його різновидів
Становлення та розвиток біржової діяльності в Україні
Становлення та розвиток інститутів спільного інвестування в Україні
Статутний капітал і корпоративні права підприємства
Стратегічне планування діяльності туристичного підприємства
Стратегія оновлення продукції підприємства
Страхування вантажів, пасажирів та багажу
Строки в цивільному праві. Поняття та види строків
Суб'єкт-об'єктні відносини в управлінні оперативно-службовою діяльністю СБУ
Судимість. Поняття судимості. Кримінально-правове значення судимості
Судовий збір як інститут господарського процесуального права
Сутність та зміст міжнародно-правового захисту іноземних інвестицій
Сучасний стан та перспективи розвитку ЗЕД АПК
Сучасні підходи в організації діяльності Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації
Сучасні регіональні аспекти розвитку банківських послуг у світі
Сучасні тенденції розвитку та формування раціональних потреб людини
Сучасні тенденції та регіональні особливості розвитку телекомунікаційних послуг у світі