ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191

курсовые работы недорого

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Перші 300 курсових робіт

Перші 300 курсових робіт

 


Сегментування ринку та позиціювання товарів підприємства
Регулювання НБУ кредитних операцій комерційних банків
Податок на прибуток підприємства. Платники та ставки податку на прибуток
Аналіз державного фінансування підприємництва
Держава як субєкт ринкової економіки. Держава як виробник суспільних благ
Фотоелектронні помножувачі, характеристики, шуми, схеми включення
Строк окупності як критерій прийняття інвестиційних рішень
Дослідження соціальних емоцій дітей дошкільного віку
Засоби регулювання грошового ринку. Грошовий ринок в Україні
Пенсійний фонд в системі державних цільових фондів
Статистичне вивчення оплати праці в галузі хімічної промисловості України
Сучасна галузева і територіальна структура будівельно-промислового комплексу
Творчість Довженка О.П. Кіноповісті О. Довженка довоєнного періоду
Тренінг ефективної взаємодії з дітьми (аутизм)
Маркетингова товарна політика підприємства
Початковий етап розслідування вимагань на сучасному етапі
Упакування товару як його важливий атрибут
Концептуальний підхід до визначення поняття Міжнародне право
Особливості психічного розвитку дітей 6-7 років
Похідні цінні папери і їхнє значення для фондового ринку України
Управление рисками на предприятии. Приемы и методы управления рисками
Прислів’я, приказки, крилаті слова як мовні одиниці фразеологічного складу мови
Мотиваційна готовність дітей до навчання в школі
Конституційний статус Верховної Ради України. Склад і структура Верховної Ради
Правові акти виконавчої влади. Види правових актів виконавчої влади
Правові підстави та наслідки недійсності заповіту
Організація та проведення виборів. Висування і реєстрація кандидатів у депутати
Методики оцінки кредитоспроможності позичальників
Витинанка як засіб виховання творчої активності учнів 5-6 класів на уроках образотворчого мистецтва
Производственная среда и концепция гостеприимства
Мотиви соціальної поведінки особистості
Фондовий ринок в Україні сучасний стан, проблеми функціонування та перспективи розвитку
Поняття юридичного терміну. Вимоги до юридичних термінів
Інтерактивні форми навчання. Застосування інтерактивних методик
Загальна характеристика конституційного права України
Митна служба України. Завдання та принципи діяльності митної служби
Бесіда як основний засіб спілкування практичного психолога з кліентом
Фразеологізми у творчості М.Старицького
Бюджетне відшкодування ПДВ. Поняття податку на додану вартість
Аналіз методів перетворення текстових форматів файлів
Удосконалення управління персоналом на підприємствах туристичної сфери
Сучасні моделі конституційної юрисдикції
Нова запозичена лексика в мові сучасних ЗМІ
Правовое регулирование нотариальной деятельности
Еволюція прибуткового оподаткування фізичних осіб в Україні
Співвідношення права ЄС і національного права країн ЄС
Продуктивність праці та резерви її підвищення у підприємствах готельного господарства
Адміністративні методи управління персоналом у закладі ресторанного господарства
Польща. Динаміка, фактори та характерні особливості економічного розвитку
Технологія розрахунків у туризмі. Сучасні платіжні засоби
Об'єднання Німеччині міжнародний аспект (1989-1990 рр.)
Об'єкти цивільних прав. Речі як об'єкти цивільних прав
Облік і аудит витрат підприємства на виробництво продукції за елементами
Облік касових операцій у ТОВ Інком
Облік касових операцій. Порядок ведення та оформлення касових операцій
Облік надходження та наявності основних засобів
Облік операцій з цінними паперами в банку
Облік поточних зобов'язань підприємства
Облік розрахунків за страхуванням. Міжнародний досвід обліку розрахунків зі страхування
Облік та оцінка незавершеного виробництва
Облік, аудит і аналіз витрат на реконструкцію, модернізацію та ремонт необоротних активів підприємства
Образование как социальный институт проблемы и перспективы развития
Олігополістична конкуренція, її характер та основні засоби
Операція НАТО в Афганістані сучасний стан і перспективи
Опіка та піклування у міжнародному приватному праві
Оподаткування банківських установ. Оцінка оподаткування банківської системи України
Оптимізація пасажиропотоків аеропорту з використанням системи масового обслуговування
Оптовий продаж товарів через Інтернет
Органи внутрішніх справ України в час її інтеграції в Європейський союз
Організаційні та методичні засади обліку, аналізу і аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками на підприємстві
Організація PR-діяльності на підприємстві ООО Брокард
Організація діяльності підприємства у вільних економічних зонах
Організація ефективної роботи з постачальниками підприємства
Організація кредитування в банку АППБ Аваль
Організація міжнародних імпортних операцій підприємства
Організація обслуговування на житлових поверхах готелю на прикладі ДП Готель Україна
Організація операцій з міжнародного туризму
Організація постачання сировини, продовольчих товарів та предметів матеріально-технічного призначення до бару вищого класу
Організація продажу непродовольчих товарів у супермаркеті Епіцентр
Організація роботи ПР-структури в Міністерстві у справах сім'ї, молоді та спорту України
Організація роботи складського господарства овочевого та гарячого цехів японського ресторану вищого класу
Організація роботи складського господарства, м'ясо-рибного та холодного цехів креативного ресторану першого класу
Організація роботи складського господарства, овочевого та гарячого цехів молодіжного кафе
Особливості організації фінансового менеджменту в міжнародних корпораціях
Особливості оцінки фірм на різних стадіях життєвого циклу
Особливості правового статусу державного сільськогосподарського підприємства
Особливості проведення фінансових операцій на ринку грошей та капіталів
Особливості процесу автоматизації виробництва на підприємствах у сучасних умовах
Особливості психологічної готовності до школи дітей із ТПМ
Особливості реагування на захворювання опорно-рухового апарату літніми людьми
Особливості реагування на захворювання опорно-рухового апарату людьми середнього віку
Особливості рефлексії здібностей на різних етапах професійного становлення
Особливості створення, оформлення та редагування дитячих періодичних видань
Особенности и роль детского психоанализа в теории Француазы Дольто
Особисті (громадянські) права та свободи
Особисті немайнові права, які забезпечують соціальне існування фізичних осіб в Україні 2
Особисті немайнові права, які забезпечують соціальне існування фізичних осіб в Україні
Особливості використання додаткових засобів під час підготовки спортсменів
Особливості використання заголовків у мережевих виданнях
Особливості внутрішньо-корпоративного PR та етичні цінності компанії
Особливості діяльності християнських церков США в першій половині XIX ст.
Особливості забезпечення соціального розвитку територіальних громад на прикладі м. Вінниця
Особливості мотивації різних категорій працюючих
Організація роботи складського господарства, овочевого та гарячого цехів, ресторану грузинської кухні
Організація складського господарства на конкретному підприємстві та напрямки його вдосконалення
Організація соціального страхування (на прикладі промислового підприємства)
Організація та нормування праці
Організація фінансів в некомерційній сфері
Організація фінансового контролю в Україні
Органістична соціологія Спенсера
Оренда та орендні підприємства Аналіз фінансового стану ТОВ ПромБудПостач
Основний і оборотний капітал. Особливості амортизації основного капіталу в умовах науково-технічного прогресу
Основні форми реалізації норм права
Особливості стратегії розвитку закладів ресторанного господарства при вищих навчальних закладах
Особливості страхових виплат за договорами страхування життя
Особливості стресостійкості у людей похилого віку
Особливості тактики допиту підозрюваних, обвинувачених неповнолітніх
Особливості форми держави в Київській Русі
Особливості формування когнітивних процесів в етнічних групах
Особливості християнської громади в останній третині XIX поч. XX століття
Офшорні операції у міжнародному бізнесі
Охорона винаходiв, корисних моделей, промислових зразкiв
Оцiнка кредитоспроможностi пiдприємства Мотор Січ
Оцінка ефективності структури управління харчовою і переробною промисловістю
Оцінка ефективності формування та використання фінансових ресурсів
Оцінка платоспроможності та фінансової стійкості туристичного підприємства
Оцінка фінансової стійкості та стабільності та стабільності підприємства
Оцінювання фінансового стану АТП та можливості його покращення
Паравербальні та екстралінгвістичні особливості невербальної комунікації
Педагогические условия формирования этической культуры у дошкольников
Педагогічна система М. Монтессори. Сучасні погляди на педагогічну систему
Педагогічні засади професійної підготовки майбутніх вчителів технології при вивченні основи сучасного виробництва
Пенсійна система України сучасні проблеми та перспективи розвитку
Перепланування житла. Стилі та колір в інтер'єрах житла
Підвищення конкурентоспроможності добровільного страхування автотранспортних засобів
Підготовка дітей до навчання грамоти в процесі використання ігрових технологій
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту мобільних телефонів 2
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту мобільних телефонів
Підготовка майбутніх вчителів до здоров'язбережувальної діяльності в початкові школі
Підготовка майбутнього вчителя до формування в молодших школярів компетенцій безпеки життєдіяльності
Підготовка майбутнього вчителя до формування в молодших школярів компетенцій психічного здоров'я
Підготовка майбутнього вчителя до формування в молодших школярів компетенцій соціального здоров'я
Планування надходження та витрачання грошових коштів підприємства
Планування особистої роботи менеджера
Планування та організація прямого маркетингу на підприємстві
Планування та організація роботи менеджера
Планування, організація та проведення експортної операції (на матеріалах експорту насіння соняшнику)
Пожежно-технічна експертиза. Висновки пожежно-технічної експертизи
Позиціонування бренду на ринку споживчих товарів
Покази (показання) та їх оцінка у кримінальному провадженні
Політичні відносини між Азербайджаном і Україною
Політичні погляди Косіора С.В. Діяльність в роки Голодомору в Україні
Поняття взаємодії різних видів транспорту
Поняття дипломатичних привілеїв та імунітетів дипломатичного представництва і його персоналу
Поняття категорії нормального виробничо-господарського ризику
Поняття міжнародної правосуб'єктності
Поняття та види трудового договору
Поняття та ознаки громадянського суспільства як основи розвитку демократії
Поняття, зміст та форма проведення претензійно-позовної роботи в господарських відносинах
Порядок та умови укладення шлюбу
Права людини і правова держава
Право на медичну допомогу та його здійснення
Правова культура. Основні характеристики правової свідомості
Правова природа Декларації про принципи міжнародного права
Правова система в Україні проблема реформування та ефективності