ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191

курсовые работы недорого

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Перші 250 курсових робіт

Перші 250 курсових робіт

 

Корекція тривожності молодшого підлітка
Методологічні основи педагогічної науки
Управління активами. Сутність, структура та оцінка активів підприємства
Туристичні ресурси України та перспективи розвитку
Підвищення доходів підприємств готельного господарства (на прикладі готельного комплексу “Братислава”
Кредитний ризик та аналіз практики управління ризиком
Національно-патріотичне виховання учнів початкової школи
Краєзнавство-засіб патріотичного виховання школярів
Організація бронювання різних видів послуг та її інформаційно-технічне забезпечення на прикладі готелю Русь
Капітал комерційного банку особливості формування та управління
Організація СПА готелів. Характеристика діяльності готельного комплексу
Система цивільного права. Характеристика інститутів цивільного права
Типи банківських платіжних карток. Сутність, види та особливості застосування платіжних карток
Українська державність і центральна рада від автономії до незалежності
Послуги посередникв в міжнародній торгівлі
Поняття і види юридичних осіб. Сутність юридичної особи
Організація роботи міжнародних готельних ланцюгів
Услуги посредников в международной торговле
Розвиток фондового ринку в умовах глобалізації
Адміністративні правові норми. Структура адміністративно-правових норм
Джерело та основні риси права Афін. Афінська держава, передумови виникнення
Культурные традиции Франции. Обычаи и культура Франции
Поняття та ознаки субєкта злочину за кримінальним кодексом України
Методика та технології соціальної роботи з людьми з особливими потребами
Необхідна оборона. Поняття необхідної оборони
Експортні операціі на прикладі конкретного підприємства
Налогообложение личных доходов граждан
Прогалини в позитивному праві. Види прогалин в позитивному праві
Екологія і туризм. Сутність екотуризму та його витоки
Менеджер його роль і місце в організації
Державний суверенітет. Поняття та зміст державного суверенітету
Банківське обслуговування фізичних осіб
Розвиток логічного мислення у дітей старшого шкільного віку
Об’єктивна необхідність і тенденції розвитку диверсифікації виробництва
Статистичний аналіз чисельності працівників та ефективності використання робочого часу в галузі харчової промисловості
Держава як субєкт сучасної ринкової економіки
Формування та використання коштів пенсійного фонду в Україні
Фізіологічні особливості скорочення м`язів після інсульту
СНІД збудник хвороби та профілактика. Передача вірусу СНІД
Проблеми та перспективи реформи системи пенсійного забезпечення
Добровільна відмова при незакінченому злочині
Пенсійний фонд України та шляхи його удосконалення
Суспільство, держава, право. Поняття держави, її співвідношення з суспільством
Кредитні картки. Основні елементи карткової платіжної системи
Особливості розвитку країн БРІК. Роль та позиції країн БРІК у світовій економіці
Стратегічне планування, як основа стратегічного управління
Поняття та форми вини за кримінальним правом Укріїни
Прямі податки з населення. Порядок прямого оподаткування доходів населення
Фаустівські мотиви у творчості Байрона, його полеміка з Гете
Форми (джерела) права. Нормативно-правовий акт як форма (джерело) права
Звіт про проходження практики на ТОВ "Маркус фільм"
Земельні ресурси України. Проблеми та перспективи їх використання
Зміст корекційно-педагогічної роботи в спеціальній установі для дітей сиріт
Значення та місце літакобудування для розвитку національного господарства України
Зовнішні відносини США наприкінці 20 - 21 сторіччя
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств малого бізнесу в Украіні
Зовнішньо-торгівельна угода з експорту курятини
Зовнішньо-торгівельна угода з експорту молока
Зовнішньо-торгівельна угода з експорту ячміню
Зовнішня політика Туреччини на початку ХХI століття
Зовнішня торгівля України агропродовольством з розвинутими країнами світу
Зовнішня торгівля України агропродовольчою продукцією
Интернет-коммуникации в паблик рилейшнз
Ідея і ейдос у вченні Платона
Іконопис України та Росії стилю Бароко (XVI - XVII ст.)
Іміджеві технології та репутаційний менеджмент як складова маркетингової стратегії ВУЗУ
Інвестиційна привабливість молочної продукції України
Інмутація в мас-медіа, Інмутація масових комунікацій
Інноваційні технології соціально педагогічної роботи з дітьми-інвалідами
Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень та вирішення економічних задач
Класифікація та облік загально виробничих витрат, порядок їх розподілу й списання
Класичні традиції в сучасному музичному мистецтві
Конкуренція та конкурентоспроможність, фактори що її визначають
Конкуренція у ринковій економіці, Аналіз розвитку конкуренції
Конкуренція у ринковій економіці, Характеристика видів та форм конкуренції
Конституційно правовий статус органів Верховної Ради України
Конструювання таблиць в СУБД MS Access
Контроль и анализ маркетинговой деятельности предприятия
Контроль щодо органів виконавчої влади з боку інших гілок влади
Кон'юнктура на ринку племінного конярства в Україні та перспективи виходу на зовнішній ринок
Інтенсифікація сільськогосподарського виробництва
Інтернет ресурси в інформаційному обслуговуванні фахівців-документознавців авіаційної галузі, розвиток та перспективи
Інтернет-маркетинг в управлінні діяльністю підприємства Брітур Україна
Інформаційне забезпечення нотаріального процесу
Інформаційне забезпечення процесу аналізу і контролю фінансової стійкості та платоспроможності торговельного підприємства
Інформація як фактор виробництва
Казначейська система виконання бюджетів
Керування документаційними процесами - складова управління інформаційними ресурсами організації
Керування документаційними процесами генеза та етапи розвитку
Керування нормуванням праці на підприємстві
Кореспонденції на тему екології у рубриці Економіка газети Урядовий кур'єр
Кошторисне фінансування та напрямки його удосконалення
Краєзнавчий маршрут Жіночі історії Києва
Краєзнавчий маршрут Резиденціїї славетного роду Острожзьких
Кримінально-правова характеристика порушення недоторканності житла
Кримінально-правова характеристика хуліганства
Кримінально-правовий аспект захисту авторських прав та суміжних прав
Культ матері і діви у формуванні етнічного менталітету
Культура як фактор етнопсихогенезу
Ландшафтна структура та методи її аналізу
Лінгво-прагматичні особливості номінативного речення у французькій мові
Логіка та гра, як запорука всебічного розвитку особистості
Любов і міжнародні відносини взаємозв'язок
Лялька-мотанка (народна іграшка), Види сучасних ляльок-мотанок
Маркетингова політика комунікацій компанії Bauerfeind AG
Маркетингова політика комунікацій ТОВ СП Вітмарк-Україна 2
Маркетингова політика комунікацій ТОВ СП Вітмарк-Україна
Маркетинговая коммуникационная политика предприятия
Маркетингове дослідження зовнішнього середовища підприємства
Маркетингове дослідження середовища міжнародного виробництва при виході на закордонні ринки
Маркетингове забезпечення конкурентних переваг підприємства
Маркетингове управління асортиментною політикою підприємства
Маркетингові дослідження брендів (на прикладі ТОВ Спік Ап Київ)
Маркетингові дослідження у рекламному бізнесі
Маркетинговое управление ассортиментом товаров
Маса грошей в обігу та методи її вимірювання
Масова комунікація як фактор формування суспільної свідомості в Україні
Медичне страхування в зарубіжних країнах
Мейерхольд як новатор театрального мистецтва
Менеджмент персоналу, Структура менеджменту персоналу
Мерчандайзинг в системі фешн-маркетингу
Метафізика всеєдності, Метафізика П. О. Флоренського
Методи організації системи страхового захисту майна фізичних осіб
Методи продажу товарів та їх ефективність
Методи та принципи оцінювання персоналу в системі мотивації праці
Методи управління персоналом ТОВ РІВЕНЬ ЛТД
Методи, прийоми та моделі фінансового аналізу
Методика допрофільної підготовки учнів з математики
Методика і організація обліку наявності та надходження основних засобів
Методика і організація обліку праці та її оплати
Методика складання балансу, аудит його статей та аналіз фінансового стану підприємства
Механiзм формування цiнової полiтики готельного комплексу "Братислава"
Механизмы памяти и способы её улучшения
Механізм функціонування правових звязків між страхувальником та страховиком
Механізми удосконалення роботи Подільської районної у місті Києві
Мистецький Український Рух, модернізація української традиції і модернізм
Міжнародна організація цивільної авіації та її вплив на розвиток авіаційного страхування
Міжнародний досвід організації систем безпеки суб`єктів господарської діяльності
Міжнародний Суд ООН у системі органів міжнародного правосуддя
Міжнародні договори як джерела аграрного права
Міжнародні економічні відносини та їх основні форми
Міжнародні неурядові організації як квазі суб'єкти міжнародного права
Міжнародні організації у сфері страхового нагляду
Міжнародні стратегії ТНК в умовах глобалізації
Міжнародно-правове регулювання діяльності ООН з підтримки миру та безпеки
Міжнародно-правова відповідальність за космічну діяльність
Міжнародно-правове регулювання боротьби держав з незаконним оборотом наркотичних засобів та психотропних речовин
Міжособистісні стосунки. Конфліктність, Міжособистісні конфлікти
Місце і роль кодифікаційних актів в системі законодавства України
Місце та роль політичних партій у системі безпосередньої демократії
Місце України на світовому ринку сільськогосподарської продукції
Міські ландшафти та проблеми їх охорони
Мовленнєвий жанр інтерв'ю в сучасній іспаномовній пресі
Модель організації керування документаційними процесами в США
Модель особистості практичного психолога
Моделювання системних характеристик в економіці
Монетарна політика НБУ, сучасний стан та перспективи розвитку
Монополізм та проблеми його подолання в Україні
Мотивація та стимулювання в системі кадрових заходів
Напрямки вдосконалення культури управлінської праці
Національні цілі, цінності та інтереси України у сучасних умовах
Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності
Невроз - состояние обогащающее или обедняющее личность
Непряме оподаткування юридичних осіб в Україні
Нормування оборотних коштів підприємства
Обґрунтування вибору стратегій коротко- і середньострокового фінансування підприємства та шляхи їх оптимізації
Обґрунтування зовнішньоекономічної угоди з імпорту кави