ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191

курсовые работы недорого

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
Перші 150 курсових робіт

Перші 150 курсових робіт

 


Поняття та зміст функції держави. Форми і методи здійснення
Національне виховання в початковій школі
Теорія економічного зростання. Сучасна теорія економічного зростання
Платіжний баланс України та проблеми його збалансування
Економічна нерівність та політика соціального захисту України
Упакування як засіб комунікації. Поняття та види упаковки
Об’єднання підприємств, їх види та особливості функціонування
Склад та регулювання коштів на оплату праці
Сучасні інформаційні технології в туризмі
Коливання сукупних ринкових цін. Формування ринкової ціни
Реалізація функції контролю на підприємстві
Коливання сукупних ринкових цін. Формування ринкової ціни
Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності підприємства
Організація кредитування в банку. Сутність кредиту та принципи кредитування
Правотворчість поняття, призначення, стадії, види
Співвідношеня адміністративного процесу та провадження
Кореляційний аналіз врожайності зернових
Демократія в сучасному суспільстві і шляхи її подальшого розвитку
Перспективи розвитку розрахункових послуг населенню в комерційних банках України
Метод теорії держави і права. Функції теорії держави і права
Роль та місце міліції в системі ОВС України
Держава як суб'єкт фінансового права та фінансових правовідносин
Система освіти Великої Британії в історичній перспективі
Особливості оцінки і самооцінки в молодшому шкільному віці
Прокурор як суб'єкт доказування в цивільному процесі
Система національних рахунків та її впровадження в Україні
Методика викладання історії. Завдання і функції методики навчання історії
Місце України в міжнародному поділі праці
Правова поведінка. Поняття правової поведінки, її ознаки, види, склад
Створення та діяльність УПА. Історичний аспект утворення УПА
Закономірності та етапи розвитку капіталістичної економічної системи
Економічні методи управління підприємством
Теоретичні основи, завдання і принципи відновлювального навчання при афазії
Сучасні тенденції розвитку світового валютного ринку
Державні унії Польщі і Литви. Утворення Речі Посполітої і ЇЇ наслідки для України
Формування та використання державного бюджету України
Ринок праці як форма ругулювання зайнятості трудових ресурсів
Індивідуальні особливості поведінки молодших школярів з холеричним типом темпераменту
Правовий статус працівників міліції їх основні завдання
Жанрова специфіка роману І.Багряного Тигролови
Склад і характеристика видатків бюджету
Денежное поступление предприятия. Характеристика и состав денежных поступлений предприятия
Хімічна промисловість України та її роль у розвитку національного господарства
Маркетингові стратегії охоплення ринку
Соціально-економічна природа тіньової економіки
Особливості методики проведення занять з баскетболу в середньому шкільному віці
Макроекономічна рівновага і цикл. Економічна рівновага та циклічність
Типи, форми та види власності в сучасній економіці
Ранньофеодальна держава Київська Русь
Використання послуги Internet в банківському обслуговуванні клієнтів
Управління маркетинговою діяльністю підприємства готельно-ресторанного бізнесу
Цінова стратегія для підприємства будівельної промисловості
Звіт з проходження практики на підприємстві ТОВ МГІД-СВІТ
Стратегія виходу українського підприємства на ринок Узбекистану
Дослідження діяльності підприємства на ринку послуг
Звіт з проходження практики ТОВ "Агро Кепітел Груп"
Особливості підбору та методи обстеження розумового розвитку дітей із ЗПР дошкільного віку
Правова природа доменних імен Інтернет
Громадянське суспільство в Україні основні характеристики
Правова держава, як досягнення цивілізації, її суть і ознаки
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит у неприбуткових організаціях
Порядок обрання Бундестагу Німеччини
Дипломатія Стародавнього Китаю. Дипломатія в період від Конфуція
Особливості зеленого туризму. Основні поняття та визначення зеленого туризму
Суецька криза 1956 р. Початок протистояння
Види комунікативних систем. Типологія комунікації
Управлінська інформація та її значення при прийнятті управлінських рішень
Правові основи організації судової влади
Порівняльно-правовий аналіз конституційних основ організації
Порядок утворення та діяльність Верховної Ради України
Відповідальність в цивільному праві. Ознаки та функції цивільно-правової відповідальності
Закон максимізації корисності споживача та йо застосування
Фізична реабілітація підлітків з вугровим висипом
Управлінський облік історичні аспекти розвитку, сучасна сфокусованість
Оцінка ефективності експортної діяльності підприємства - суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
Туристичний готель Софі в м. Харків. Дослідження ринку готельно-ресторанного бізнесу
Моделювання процесу обслуговування споживачів у підприємствах ресторанного господарства
Бурштинові родовища на території України
Слова іншомовного походження у сфері реклами
Особливості договору купівлі - продажу в сучасних умовах
Поняття Суб'єкт міжнародного права. Загальні ознаки суб'єктів міжнародного права
Регіональні особливості розвитку і розміщення транспортної мережі столичного району України
Автомобільний транспорт України. Сутність, значення та основні функції
Дивідендна політика підприємства. Суть дивідендної політики
Умови праці на виробництві, оцінка і шляхи поліпшення
Статус судді Господарського суду. Конституційні засади діяльності судді
Сучасні підходи щодо організації моніторингу екологічної безпеки
Сутнiсна характеристика нематерiальних ресурсiв підприємства їх вплив на конкурентоспроможність продукцiї
Джерела первинного права Європейського Союзу
Планування рекламної діяльності підприємства на закордонних ринках
Економічна теорія як основа економічної політики за матеріалами Соціально-ринкового господарства Л. Ерхарда
Проблема адаптації інституту державної служби України до стандартів ЄС
Роль водних шляхів у транспортному процесі
Задачі формування інноваційного розвитку підприємства
Україно-польське протистояння 1939-1941 рр.
Цінова стратегія підприємства і обгрунтування ринкових методів ціноутворення
Поняття, види та застосування примусових заходів медичного характеру
Розвиток податкового контролю в Україні
Економічний аналіз підприємства. Аналіз товарообороту та собівартості ТОВ Логос-Транс
Психогігієна дитячого та підліткового віку
Политика СССР по отношению стран Восточной Европы 1945-1949 гг
Правова характеристика цесії у цивільному праві
Українсько-Європейські відносини. Специфіка співпраці України з ЄС
Звіт з практики на прикладі банку АСВІО БАНК
Впровадження інноваційних енергозберігаючих технологій в готелі Інтерконтіненталь
Інноваційні технології навчання та мотивації персоналу підприємств ресторанного господарства
Теоретико-методологічні засади аналізу фінансового стану підприємства
Внешняя политика Польши с 1989-2004 гг
Економічні аспекти глобальних проблем
Ціновий механізм регулювання експортно-імпортних операцій
Правочини в судовій та нотаріальній практиці
Економічне обгрунтування проектування готелю у м.Львів
Інноваційні напрями впровадження екологічного менеджменту в діяльності підприємства готельного господарства Турист
Принцип заборони застосування сили та погрози силою
Коучінг як інноваційний метод управління персоналом у готельно-ресторанному господарстві
Поняття та значення громадянства. Права людини і культура громадянства
Радянсько-німецький пакт (пакт Ріббентропа-Молотова) і таємні протоколи до нього
Виробничий потенціал підприємства (цеху) і резервні підвищення ефективності його використання
Анархізм - течії та їх спрямування. Сутність та класифікація течії анархізму
Державний бюджет, сутність та його значення
Фінансові санкції в системі господарсько-правової відповідальності
Стратегія формування власного капіталу комерційного банку
Влияние игрушки на развитие ребёнка в раннем возрасте
Версальські мирні угоди 1919-1920 рр
Управління фінансовими потоками та фінансовим результатом на підприємстві
Разработка тура Сочинский национальный парк доработка
Джерела та форми права. Класифікація джерел права
Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв'язків України
Менеджмент зовнішньоекономічних зв'язків агропромислового підприємства
Злиття-поглинання як форма реструктуризації (інтеграції) компаній
Регіональні аспекти зовнішньоекономічних зв'язків Німеччини
Принципи, організація і методи дослідження психіки дітей дошкільного віку
Держава Україна як суб'єкт цивільного права
Міжнародна конкурентоспроможність України в галузі літакобудування
Мерчендайзинг в системі маркетингу підприємства торгівлі ТОВ ЕКО-Маркет
Кредитна політика комерційного банку і механізм її реалізації
Основні етапи розвитку керування документаційними процесами
Управління конкурентоспроможністю послуг
Аналіз складу, структури, динаміки основних фондів
Звіт Бельгія. Загальна характеристика економічної системи Бельгії
Тлумачення норм права. Види тлумачення правових норм
Structural, semantic and functional types of English and Ukrainian phraseological units
Актуальні питання забезпечення якості та переміщення через митний кордон України швейних виробів
Аналiз зобов'язань банку на прикладі ПАТ КБ Приватбанк
Аналiз практики управлiння прибутком пiдприємства
Анализ творчества группы Машина времени
Аналіз грошових потоків ТОВ"Буд-Вест"
Аналіз небезпечних геологічних процесів та явищ на території України
Аналіз професійної діяльності компанії з управління активами Амадеус на фондовому ринку України
Аналіз розрахункових операцій банку
Аналіз та планування активів підприємства
Аналіз та планування грошових потоків підприємства
Аналіз та планування капіталу підприємства
Аналіз фінансового стану ВАТ Донбасенерго
Антропогенні зміни ландшафтів на прикладі Київської області
Банківська система України. Структура банківської системи
Банківські ризики і методи їх зменшення в сучасних економічних умовах
Безробіття, як соціально-економічне явище його причини, види, наслідки
Безробіття, показники і методи виміру безробіття
Бізнес-планування в оплаті праці