ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191

курсовые работы недорого

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
100 курсових робіт

100 курсових робіт

 


Утворення держави у Спарті. Суспільний лад та характерні риси державного устрою
Ухилення від покарання не пов'язаного з позбавленням волі
Фармакогностине долідження плодів квіток, листя видів роду Prunus (слива). Застосування в медицині
Фармакогностична характеристика чорниці
Фауст як вічний образ світової літератури
Федерація як форма державного устрою
Фінансовий облік і аналіз операцій в іноземній валюті підприємства
Фітофтороз томатів. Аналіз біологічних особливостей патогенів
Форма державного правління. Поняття та види
Форми держави. Поняття форм державного устрою
Форми державного правління. Характеристика основних видів форм державного правління
Форми людських відносин у трансактному аналізі
Форми права. Правовий звичай як головне джерело звичаєвого права
Форми права. Теоретичні засади класифікації форм права
Формуванні і розвиток світових товарних ринків
Методика роботи над засвоєнням молодшими школярами поняття іменник про іменник
Особливості виховання учнів різного віку
Особливості призначення покарання за незакінчений злочин та злочин у співучасті
Психологічні аспекти управління керівника дошкільного навчального закладу
Різдвяні календарні свята в Україні система обрядових звичаїв та забав
Системний підхід до управління людськими ресурсами
Удосконалення добору персоналу (на прикладі авіадиспетчерів в ДП Украерорух)
Управління рухом грошових коштів підприємства
Формування цін на інноваційні товари та послуги
Якість життя населення. Світовий досвід забезпечення високих стандартів життя населення
Формування ігрових умінь та навичок у дітей середнього дошкільного віку
Формування просторової уяви засобами ліплення
Формування розподілу прибутку підприємства
Формування системи управління персоналом в умовах організаційних змін
Формування та розвиток бренду роботодавця
Функції бухгалтерського обліку та їх історичний розвиток
Функції держави. Внутрішні та зовнішні функції держави
Функції організації в менеджменті ПТ Ломбард Капитал
Функції та методи бухгалтерського обліку
Характеристика діяльності АТСГ ТАС (фінансовий аналіз)
Характеристика основних видів плавальних вправ
Характеристика сировинної бази промислового комплексу України
Характеристика суб'єктів організаційно-господарських відносин
Харчова промисловість України. Класифікація та особливості розвитку
Цивільно-правова реформа, проблеми теорії та практики
Цивільно-правовий механізм охорони немайнових прав юридичної особи
Чинність кримінального процесуального закону України в просторі, часі та за колом осіб
Шекспір. Ромео та Джульєта. Правда та вимисел у п'єсі
Шлюб за законодавством України, сутність, порядок та умови укладення
Шлюбний договір. Предмет та зміст шлюбного договору
Шляхи застосування мультимедійних засобів на уроках англійської мови
Шляхи нарощування конкурентних позицій України на світовому ринку агропромислової продукції
Шляхи подолання зволікань у навчально-виховному процесі на засадах педагогіки
Юридична відповідальність та її ознаки. Принципи та підстави відповідальності
Юридична помилка та її значення у кримінальному праві
Адаптація дітей раннього віку, етапи фази та ступені
Адміністративна відповідальність юридичних осіб, Підстави адміністративної відповідальності юридичних осіб
Адміністративна процедура при здійсненні контрольно-наглядової діяльності
Альтернативні інтеграційні вектори України
Аналіз резервів зниження собівартості продукції підприємства
Антиглобалістський рух у сучасному світі
Аптечні мережі - сучасний стан та перспективи розвитку
Безробіття, його форми та види, Соціально-економічні наслідки та показники безробіття
Вдосконалення системи планування туристичного підприємства
Вдосконалення фізичної підготовленості учнів початкової школи засобами дитячого фітнесу
Взаємодія закладу дошкільної освіти з батьками у трудовому вихованні
Взаємодія попиту та пропозиції, Нецінові чинники впливу на попит і пропозицію
Види господaрських прaвовідносин тa підстaви їх виникнення
Види примусових заходів виховного характеру та їх характеристика
Виконання судових рішень як стадія кримінального провадження
Використання ідей Сухомлинського в навчальному процесі початкової школи
Виробництво густих і сухих екстрактів
Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства
Витрати виробництва і прибуток підприємства
Виховання морально-вольових якостей дітей старшого дошкільного віку засобами гри
Виховання почуття прекрасного у дітей середнього дошкільного віку
Відпустки у зв'язку із навчанням, поняття, види, правове забезпечення
Відтворення трудових ресурсів
Вікалін, вікаїр - дослідження, застосування, особливості комплексного методичного визначення даних лікарських засобів
Вікові особливості фізичного виховання школярів
Вплив взаємостосунків батьків на становлення самооцінки
Вплив децентралізації владних відносин на регіональний розвиток
Вплив науково-технічного прогресу на міжнародні економічні відносини
Гендерна детермінація вибору студентами стратегії поведінки в конфлікті
Готельно-розважальні заклади Львівської ОТГ
Готівкові гроші, кошти в касі підприємства, їх документування та облік
Гражданство, понятие, основы приобритения и прекращения
Громадський контроль в діяльності поліції
Демпінг та антидемпінгові процедури в міжнародній торгівлі
Державна влада. Особливості здійснення державної влади в Україні
Дезертирство, аналіз складу кримінального правопорушення
Дитячий малюнок як метод вивчення особистості учня
Діагностики схильності до суїцидальної поведінки
Дігести і Юстініани та їх роль в міжнародному приватному праві
Договір банківського рахунку, правова природа договору банківського рахунку
Документування в управлінській діяльності. Управлінська документація. Порядок створення організаційних документів
Дослідження стилів і моделей керівництва в практиці управління сучасним підприєством
Дострокове зняття судимості, характеристика підстав та умов застосування
Еволюція світової валютної системи, основні елементи світової валютної системи
Еволюція соціальних комунікацій, розвиток соціальних мереж
Еволюція соціального призначення держави
Економіка Норвегії, сучасний стан, провідні галузі, тенденції розвитку
Епітет як засіб відтворення емоційного стану персонажу
Естетичне виховання дітей дошкільного віку засобами дидактичної гри
Європейський Союз. Права та обов'язки його нових членів
ЄС, як фактор світової політики, минуле та сьогодення
Загальні засади цивільного законодавства
Законодавче підгрунтя побудови структур публічного управління в Україні
Захист прав особи в суді апеляційної інстанції
Захист цивільних прав та інтересів судом
Звіт з проходження практики в готелі Україна
Звіт з проходження практики в Фінансовому відділі Жовтинецької сільської ради
Звіт з проходження практики на підприємстві Інтергранбуд
Звіт з проходження практики на підприємстві Нова пошта
Звіт з проходження практики на підприємстві Росан
Звіт з проходження практики на підприємстві ТзОВ Укрметал
Звіт з проходження практики у банку - Ощадбанк, Тернопіль
Значення і роль Національної поліції України у забезпеченні безпеки дорожнього руху
Зовнішньоекономічна політика розвинених держав
Зовнішньоекономічні зв'язки Китаю та розвиток економічних відносин з Україною
Зовнішньоторговельні договори, види, структура і зміст
Зовнішня політика США та її вплив на міжнародні відносини
Ідентифікація та діагностика у криміналістиці
Ім'я фізичної особи як засіб її індивідуалізації в цивільних відносинах
Інформаційна безпека України. Класифікація загроз інформаційній безпеці
Інформаційне забезпечення процесу обслуговування ресторану ZUCCHINI
Інфраструктурне забезпечення маркетингової діяльності в Україні
Історія розвитку дипломатичних відносин України з державами східного середномор'я
Касаційне провадження в кримінальному процесі із судовою практикою
Клас комахи Insecta, будова та життєві функції, різноманітність видів
Класифікація кримінальних правопорушень. Відмежування від суміжних кримінальних порушень
Класифікація основних засобів підприємства, облік їх використання та вибуття
Комплексна характеристика готельно-ресторанних закладів Сокільницької ОТГ
Конкурентні переваги підприємства та шляхи їх розвитку
Конкурентні позиції українських підприємств на світових ринках
Конкурентоспроможність України на світовому ринку
Конкуренція на ринку освітніх послуг
Конституційно-правовий статус засобів масової інформації в Україні
Концепція соціально-етичного маркетингу підприємства та шляхи підвищення ефективності її використання
Корупція та антикорупційна політика в Україні
Криміналізація та декриміналізація діянь
Криміналістика за кордоном, виникнення, розвиток, та сучасний стан
Кримінальна відповідальність за домашнє насильство
Кримінальна відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції
Кримінальна відповідальність за розголошення державної таємниці та за втрату документів що містять державну таємницю
Кримінально-правова наруга над державними символами
Кримінально-правова характеристика погрози вбивством
Курдська проблема, сучасний стан та вплив на регіональну стабільність
Лікарські речовини гетероциклічного ряду, біологічно активні сполуки та їх синтетичні аналоги
Макроекономічний аналіз безробіття в Україні
Макроекономічний аналіз інфляційних процесів в Україні
Малі підприємства у господарській системі України
Маркетинг і стимулювання збуту будівельного підприємства
Маркетингові шляхи підвищення конкурентоспроможності продукції рослинництва
Машинобудівний комплекс України. Особливості територіального розміщення машинобудівного комплексу
Мета, предмет і процес доказування в кримінальному провадженні
Методи стерилізації та їх вплив на якість фармацевтичної продукції
Механізм реалізації сучасних педагогічних технологій в освіті України
Механізм ціноутворення у сфері фінансових послуг
Митне оформлення, Декларування товарів і транспортних засобів
Міжнародна інвестиційна діяльність комерційних банків
Міжнародна конкурентоспроможність на прикладі Об'єднаних Арабських Еміратів
Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження
Міжнародні відносини в галузі інформації
Міжнародні інтеграційні об'єднання та їх роль у сучасному міжнародному бізнесі
Місце і роль США у світовій економіці. Особливості інвестиційної діяльності США
Yfgjktjysdcmrs dsqyb/ Підсумки та значення наполеонівських воєн
Напрями підвищення економічної ефективності маркетингової діяльності підприємства
Незаконне виготовлення, переробка чи ремонт вогнепальної зброї
Незаконне перетинання державного кордону, аналіз складу правопорушення
Норми права, сутність, структура, класифікація та юридична практика
Об'єкти бухгалтерського обліку. Сутність та класифікація об'єктів бухгалтерського обліку