ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191

курсовые работы недорого

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
100 курсових робіт

100 курсових робіт

 


Облік витрат підприємства на збут. Аналітичний і синтетичний облік витрат на збут
Облік праці та її оплати, напрямки вдосконалення обліку праці
Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками в системі управління підприємством
Образ Я і самооцінка особистості. Становлення образу Я та самооцінки на різних етапах онтогенезу
Оздоровчий вплив плавання на організм дітей середнього шкільного віку
Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з народними традиціями в галузі фізичного виховання засобами українських народних ігор
Операції банків із застосуванням платіжних карток
Операції банку з обслуговування платіжного обороту
Організаційні структури управління підприємством
Організація і методика проведення екскурсій в природу
Організація конфіденційного діловодства в Україні
Організація маркетингової діяльності на підприємстві
Організація обліку грошових коштів в аптеці
Організація обслуговування бенкетів за столом
Основні напрямки соціальної роботи. Сутність соціальної роботи
Основні теорії юридичної особи в кримінальному праві
Основні фонди підприємства та їх використання
Особливості використання зовнішньої реклами у маркетинговій діяльності підприємства
Особливості впровадження у справах щодо визнавання виконавчих написів у нотаріуса, що не підлягає виконанню
Особливості джерел права соціального забезпечення
Особливості діагностики властивостей темпераменту особистості
Особливості дослідження складнощів у навчанні у дітей шкільного віку
Особливості обліку розрахунків з покупцями та замовниками
Особливості організації підготовки номерного фонду до заселення
Особливості розвитку уяви у дітей дошкільного віку
Особливості творчих здібностей дошкільника
Перспективні пcихoдіагнocтичні метoдики, переваги та недoліки
Підвищення інтересу у дітей старшого дошкільного віку до фізичної культури під час проведення днів здоровя в закладі дошкільної освіти
Підприємництво у сфері готельного бізнесу в Україні
Підприємство як об'єкт організації в сучасних умовах господарювання
Підстави та порядок призначення експертизи у кримінальному провадженні
Планування і оптимізація розподілу товарів на підприємстві
Планування фінансового стану підприємства
Побудова обліку розрахунків з підзвітними особами, особливості їх документування
Політичні репресії на Україні в 30- х роках XX століття
Поляриметрія, суть методу та його використання в аналізі лікарських засобів
Понятие и органы исполнительной власти Украины
Поняття адвокатури та її завдання. Організаційні форми адвокатської діяльності
Поняття доказів і їх класифікація у кримінальному процесі
Поняття й значення криміналістичної тактики
Поняття і види причетності до кримінального правопорушення
Поняття та види підсудності в кримінальному провадженні
Поняття та види часу відпочинку, їх правове забезпечення
Поняття та класифікація зброї в криміналістиці
Порівняльний аналіз наукових теорій походження права
Порядок укладання, зміни й розірвання цивільно-правових договорів
Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в демократичній правовій державі
Право приватної власності на ліси. Об'єкти й суб'єкти права приватної власності на ліси
Право приватної власності. Об'єкти права приватної власності громадян
Правове забезпечення захисту прав споживачів
Правове забезпечення та організація діяльності підрозділів особливого призначення
Правове регулювання договору перевезення вантажу автомобільним транспортом
Правовий статус поліцейського. Права та обов'язки поліцейського
Правовий статус, призначення, завдання, обов'язки та повноваження національної поліції
Правосубєктність юридичних осіб у цивільному праві
Превентивна діяльність судів у сфері охорони правопорядку
Презумпція звільнення особи з-під варти як стандарт забезпечення основоположних прав у кримінальному провадженні
Примушування до шлюбу, аналіз складу кримінального правопорушення
Принципи функціонування стільникового радіозв'язку
Припинення права власності. Добровільне припинення права власності
Припинення судимості щодо неповнолітніх. Умови погашення та зняття судимості щодо неповнолітніх
Причини та види безробіття в умовах економіки України
Проблема ядерної програми Ірану, сучасний стан і перспективи розв'язання
Проблеми інформаційно-аналітичної діяльності в міжнародних відносинах
Проблеми міграції робочої сили в Україні
Провокація кримінального правопорушення
Прогнозування банкрутства підприємства і особливості прийняття рішень в ситуації високого ризику банкрутства
Проективні психодіагностичні методики, переваги та недоліки
Протиправний вплив на результати офіційних спортивних змагань
Профілактика помилок у процесі формування умінь та навичок усного мовлення в контексті сучасних методик викладання іноземних мов
Процесуальна характеристика запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту
Процесуальні витрати у кримінальному процесі України
Психологічні особливості мовлення дітей старшого дошкільного віку
Реалізація природного права на шлюб, сімю, материнство та батьківство
Рекреаційне господарство України, територіальна організація, структура, особливості функціонування
Розвиток безвідходних технологій в Україні. Аналіз показників безвідходних технологій в Україні
Розвиток емоційного інтелекту педагога як засіб професійного самовдосконалення
Розвиток зв'язного мовлення дошкільного віку за допомогою сюжетних картинок
Розвиток музикальності в учнів початкової школи як показник їхньої музичної культури
Розвиток соціальної впевненості в дитини дошкільного віку
Розрахунки з покупцями і замовниками їх облік та документальне оформлення
Розробка плану маркетингу будівельного підприємства
Розшукова діяльність слідчого, Поняття слідчих (розшукових) дій
Роль домогосподраства в економіці України
Роль країн південно-східної Азії в розвитку світогосподарських зв'язків
Роман Ідіот у контексті творчості Ф. М. Достоєвського, морально-етична проблематика, християнські мотиви
Світовий ринок технологій, структура, особливості, сучасні тенденції
Сенсомоторний розвиток дітей молодшого дошкільного віку в процесі занять з ліплення
Сепаратизм як загроза національній безпеці України
Синтез, фізико-хімічні властивості і фармакологічна активність похідних коричної кислоти
Система показників рентабельності підприємства та методи їх оцінки
Склад та структура Верховної Ради України
Сліди кримінального правопорушення та їх криміналістичне дослідження
Слідчий суддя як суб'єкт кримінального провадження
Слідчі версії в плануванні розслідувань
Специфіка бізнес-планування на ринку стоматологічних послуг
Специфіка пошуку і обробки документальної, соціологічної, статистичної, кількісної та візуальної інформації
Співвідношення політики, економіки і права
Способи активізації пізнавальної діяльності студентів на уроці інформатики
Становлення і розвиток волонтерського руху в Україні та у світі
Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, аналіз складу кримінального правопорушення
Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній
Сторони захисту у кримінальному процесі
Стратегії міжнародного бізнесу та стадії їх формування
Судове визнання батьківства. Визнання батьківства за рішенням суду
Судовий розгляд як стадія кримінального провадження
Супозиторні основи та допоміжні речовини при виробництві супозиторіїв
Сутність концепції організаційного розвитку та використання її положень у практиці сучасного управління
Сучасна внутрішньополітична ситуація в російській федерації
Сучасні культурно-порівняльні дослідження розумових процесів
Сучасні моделі управління підприємством на прикладі ТОВ ЕПІЦЕНТР К
Сучасні тенденції розвитку міжнародного бізнесу
Тактика проведення слідчого експерименту при розслідуванні дорожньо-транспортної пригоди
Творча гра, як засіб естетичного виховання старших дошкільників
Теоретичні основи викладання російської мови на сучасному етапі
Теорія держави і права як фундаментальна юридична наука
Теорія і практиа фармацевтичної інформатики
Техніко-криміналістичне дослідження грошових знаків
Технології управління інноваціями в публічній сфері
Товарна політика підприємства та механізм її реалізації
Транскордонне та міжрегіональне співробітництво України
Транснаціоналізація і глобалізація економічних відносин
Трипільська археологічна культура в Україні
Удосконалення організації постачальницько-збутової діяльності підприємства
Удосконалення організації постачання і роботи складського господарства
Удосконалення продуктивності праці публічних управлінців
Упаковка як засіб комунікаційної політики
Управління збутовою діяльністю підприємства
Управління фінансовою санацією підприємства в сучасних умовах
Учасники кримінального провадження щодо кримінальних проступків
Уявна оборона та її правові наслідки за кримінальним правом
Фінансування тероризму, аналіз кримінального правопорушення
Формування національної економіки Швейцарії та її місце у світовому господарстві
Формування передумов вступу України до ЄС
Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою
Функції та повноваження податкової міліції
Християнська демонологія в середньовічній Європі
Штраф, як вид кримінального покарання

 

100 курсових робіт

100 курсових робіт

 


Обслуговування державного боргу в Україні
Огляд трупа пов'язаний із ексгумацією
Ознайомлення дітей старшого дошкільного віку з Всесвітом засобом дидактичної гри
Ознайомлення з предметами довкілля як складова особистого розвитку дошкільника
Організація і технологія прибиральних робіт у житлових приміщеннях готельного господарства
Організаційна культура в системі управління персоналом організації
Організація виробництва та розрахунок економічних показників швейного потоку
Організація і технологія надання послуг у сфері охорони здоровя
Освідування особи, поняття, різновиди та порядок проведення
Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування
Основні виробничі фонди підприємства і підвищення їх використання
Основні методи стимулювання пізнавальної діяльності учнів у освітньому просторі
Основні сучасні концепції держави
Особливості державного регулювання національного сегменту мережі Інтернет в Російській Федерації
Особливості застосування покарання до неповнолітніх
Особливості інтересів сучасної студентської молоді
Особливості кримінальної відповідальності за покарання неповнолітніх
Особливості міжнародних конфліктів в ХХІ столітті
Особливості організації транспортного обслуговування в туризмі
Особливості принципу цільового призначення земельних ділянок
Особливості професійних деформацій в педагогічній діяльності, шляхи подолання
Особливості профільного навчання англійської мови у старших класах
Особливості рекламної комунікації (35 сторінок)
Особливості рекламної комунікації
Особливості розвитку обдарованості в дошкільному віці
Особливості соціальної політики щодо осіб поважного віку в Україні
Особливості ставлення до майбутнього у підлітків із неблагополучної сім'ї
Особливості та типологічні характеристики словесного наголосу в сучасній англійській мові
Особливості техніки бігу на короткі дистанції кваліфікованих бігунок на 100 метрів
Оцінка впливу соціально-психологічного клімату колективу на кадровий потенціал організації
Оцінка фінансового стану підприємства ПАТ Фармак
Патологія пігментного обміну. Спадкові порушення обміну білірубіну
Педагогіка співробітництва у сучасних закладах професійної освіти
Передумови й причини виникнення держави і походження права
Підвищення ефективності міжнародних посередницьких торгівельних операцій за участю України
Підзаконні нормативно-правові акти, поняття, види
Підприємство у сфері туристичних послуг в Україні
Підстави та порядок проведення експертизи
Планування діяльності шоуруму blackline
Планування, економіка ветеринарних заходів по профілактиці при оздоровленні господарства від фастіольозу
Платіжний баланс і методи його регулювання
Показники, методи оцінки та чинники підвищення якості продукції
Поліпшення безпеки та охорони праці і здоровя молодших працівників в плодоовочівництві
Політична система суспільства, поняття, елементи
Поняття і види соціальних норм, їх характеристика
Поняття і склад правових відносин
Поняття та класифікація суб'єктивних прав людини
Поняття та основні ознаки правової держави
Поняття, завдання та функції кримінального права
Поняття, сутність і зміст права. Принципи та функції права
Порівняльна товарознавча характеристика споживчих властивостей меду натурального та штучного
Порівняльна товарознавча характеристика споживчих властивостей чаю
Порівняльна характеристика та особливості розвитку країн з трансформаційною економікою
Порівняльна характеристика та особливості розвитку нових індустріальних країн Азіатських тигрів
Порядок складання фінансової звітності підприємства
Порядок та правові наслідки визнання шлюбу недійсним
Потенціал, проблеми і перспективи розвитку Карпатського економічного району
Потенціал, проблеми і перспективи розвитку Поліського економічного району
Потенціал, проблеми і перспективи розвитку Центрального економічного району
Початок досудового розслідування. Форми досудового розслідування
Пошук потенційного противірусного препарату
Правова держава, поняття, ознаки. Суть і соціальне призначення правової держави
Правова природа і особливості повноважень органів Державної Фіскальної служби України
Правова система суспільства. Класифікація сучасних правових систем
Правова характеристика альтернативної та договірної підсудності господарських спорів
Правове регулювання валютної безпеки держави
Правовий нігілізм і шляхи його подолання в Україні
Правовий статус людини і громадянина. Права та свободи людини і громадянина
Правовий статус людини і громадянина. Система прав і обов'язків людини і громадянина
Правоохоронна діяльність Національної Поліції України
Правоохоронна система. Мета та завдання правоохоронної системи
Праворозуміння та його значення для юридичної практики
Правотворчість, поняття, ознаки, види, стадії
Предмет i методологiя теopiї держави та права
Предмет бухгалтерського обліку. Сутність предмету та види об'єктів бухгалтерського обліку
Представництво iнтересiв клiента в соцiальнiй роботi. Особливостi представництва iнтересiв
Прийняття управлінських кадрових рішень
Принцип верховенства права в кримінальному праві
Принципи права. Поняття та види принципів права
Припинення акціонерного товариства, підстави, порядок та правові наслідки
Припинення судимості щодо неповнолітніх
Прислів'я та приказки як об'єкт фразеологіі англійської мови
Причини і умови виникнення держави
Проблеми забезпечення свободи слова в Україні
Проведення експертизи у кримінальному провадженні
Проносні засоби рослинного походження (види касії, ревінь тангутський)
Протиправна поведінка, поняття, склад та види
Процесуальний імунітет в господарському судочинстві
Психологічні особливості адаптації дитини до закладу дошкільної освіти
Психологічні особливості довільної уваги дітей старшого дошкільного віку
Психологічні особливості поведінки дитини в конфліктних ситуаціях
Ринок продовольчих товарів України в умовах євроінтеграції
Робочий час за трудовим правом України
Розвиток довільної регуляції діяльності у дітей дошкільного віку
Розвиток економіки країн Центральної Європи після вступу до ЄС
Розвиток зорового сприйняття у дітей раннього віку
Розвиток зорової пам'яті у дітей дошкільного віку
Розвиток індустріального туризму в Україні
Розвиток логічного мислення на уроках математики в початковій школі
Розвиток образного мислення дітей старшого дошкільного віку засобами поетичного гумору
Розвиток пізнавального інтересу у дітей 4-го року життя засобами математичної гри
Розвиток самоконтролю у дітей старшого дошкільного віку
Розвиток самостійності у дітей середнього дошкільного віку
Розвиток силових якостей у дітей старшого шкільного віку
Розвиток творчих здібностей у підлітковому віці
Розвиток українського аграрного експорту
Розпад колоніальної системи після Другої світової війни
Розумове виховання дітей молодшого дошкільного віку в дидактичній грі
Розчинники, використовувані при приготуванні стерильних і асептичних лікарських засобів
Роль держави і права в забезпеченні прав і свобод людини і громадянина
Роль і значення бізнесу в еволюції сучасних економічних систем
Роль інформаційних технологій в процесі вивчення лексики на уроках англійської мови
Роль Нідерландів в системі міжнародних відносин
Роль прямих іноземних інвестицій в економічному зростанні України
Роль родинних традицій у вихованні дітей
Свідок у кримінальному процесі. Поняття та значення показань свідків
Система місцевого самоврядування, проблеми реформування
Система права та її елементи. Структура системи права
Сільське господарство України, його регіональні особливості
Сільське господарство Херсонщини. Особливості розвитку сільського господарства
Сільське та міське населення України. Особливості сучасного розміщення
Скринінг на фактори ризику, доказове обґрунтування
Соціальна адаптація обдарованих дітей у спеціалізованому закладі освіти
Соціально-економічна політика Австрії. Основні макроекономічні показники
Соціально-економічна характеристика Ірландії
Соціально-економічна характеристика Ісландії
Соціально-економічна характеристика Німеччини
Соціально-економічна характеристика Об'єднаних Арабських Еміратів
Соціально-економічна характеристика України
Специфіка розвитку інтеграційних процесів в Азії
Специфіка розвитку національної мови в епоху Великої французької революції0
Спеціальна конфіскація. Поняття та правова природа
Співвідношення звільнення від кримінальної відповідальності і звільнення від покарання та його відбування
Співробітництво закладу дошкільної освіти і сімї у моральному вихованні дітей старшого дошкільного віку
Спільна робота закладу дошкільної освіти і сім'ї з образотворчої діяльності
Сприймання казки як чинник розумового виховання дітей
Стадії вчинення злочину. Поняття та ознаки злочину
Стан атмосферного повітря в Україні. Заходи щодо покращення екологічного стану
Статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку
Створення нового суб'єкта підприємницької діяльності у формі повного товариства
Структурна організація та принципи номінації хатнього начиння у творах І. Франка та І. Нечуя-Левицького
Судовий прецедент як джерело права. Поняття, ознаки та особливості правового прецеденту
Судові рішення як джерела адміністративного права
Сутність і зміст контролю в управлінні організацією та шляхи забезпечення його ефективності
Сутність сучасної зовнішньоекономічної політики
Сучасні напрямки асортименту та споживчих властивостей маргарину на ринку України
Сучасні проблеми і перспективи розвитку нафтогазової галузі України
Сучасні проблеми і перспективи розвитку теплоенергетики України
Сучасні тенденції розвитку міжнародних відносин 2010-2018 рр.
Телебачення, процеси роздержавлення. Формування телепростору України
Теоретико-методологічні значення економічної таблиці Ф. Кене
Теоретико-методологічні основи формування організаційної структури публічного адміністрування в Україні
Теоретичні засади та практика фінансового обліку готової продукції
Теоретичні засади та практика фінансового обліку розрахунків за ПДВ
Теоретичні основи управління командною роботою в організації
Теорія постіндустріального суспільства Д.Белла
Технології профілактики залежності підлітків від онлайн-ігор
Технології соціальної роботи з людьми з інвалідністю
Технологічні аспекти використання напівфабрикатів при виготовленні лікарських форм в аптеках
Технологія крапель для внутрішнього та зовнішнього застосування
Технологія соціального захисту дітей. Методи соціального захисту дітей
Товарознавча характеристика асортименту та споживчих властивостей мясних копченостей на матеріалах торгівельного підприємства
Толерантність-інтолерантність. Основні методи дослідження толерантності
Толерантність-інтолерантність. Функції, типи, форми і рівні толерантності
Торгівля людьми, як криміналогічна проблема
Україно-ізраїльські відносини наприкінці 20-21 століття
Українська народна республіка в період Директорії (листопад 1918 р. - листопад 1920 р.)
Умисел як форма вини. Види умислу та їх характеристика
Управління персоналом в організації. Контроль та принципи в управлінні персоналом
Управлінський документ, як об'єкт спеціального документознавства та інструмент менеджменту