ГОТОВЫЕ курсовые работы

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191

курсовые работы недорого

(097) 64 94 232,   (093) 6000 191
Ваше имя  
Эл. почта  
Мобильный телефон  
Тема курсовой работы  
100 курсових робіт

100 курсових робіт

 


Місцеві фінанси в умовах розвитку ринкових відносин
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту мінеральних добрив
Судові процедури банкрутства їх порівняльна характеристика
Бізнес-планування підприємницької діяльності. Сутність та роль бізнес-планування підприємницької діяльності
Державна служба. Поняття і види державної служби
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з експорту тканин
Депресивні регіони України. практика досліджень депресивності регіонів України
Кредитування фізичних осіб комерційними банками
Звіт з проходження практики по ломбарду
Аналіз фінансового господарської діяльності ВАТ Запорізька кондитерська фабрика
Бізнес-планування підприємницької діяльності. Методика розробки бізнес-планів підприємницької діяльності
Методологічні відмінності консультативної, психокорекційної та психотерапевтичної роботи в уявленні шкільних психологів
Адміністративний примус. Сутність адміністративного примусу
Ринок цінних паперів і фондова біржа. Інструменти ринку цінних паперів та їх особливості
Порівняльний аналіз організації процесу навчання в середніх школах України та США
Реінжинірінг бізнес-процесів підприємства. Етапи проведення реінжинірингу
Використання методики М.О. Зайцева в процесі навчання дітей дошкільного віку читання в умовах сім'ї
Підвищення ефективності управління персоналом на БМУЕ-4 Донецької залізниці
Ідейно-художня своєрідність роману Ч.Діккенса Домбі та син
Макроекономічна нестабільність - безробіття
Вдосконалення системи управління персоналом
Організаційна структура управління підприємством
Движение неприсоединения. Джавахарлал Неру
Особливості спілкування підлітків з однолітками і дорослими та напрямки психологічної підтримки
Бізнеспланування підприємницької діяльності
Транснаціональні банки у світовій фінансовій системі
Дослідження самооцінки у підлітковому віці та психокорекція непорозумінь
Історичні аспекти встановлення митної справи в Україні
Поняття правотворчості та її види. Принципи правотворчості
Антикризове управління підприємством. Принципи здійснення антикризового управління
Вплив податкової системи на господарську діяльність підприємства
Порівняльний аналіз гарантованих прав і свобод людини і громадянина за Європейською Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод і Конституцією України
Вступне слово вчителя на уроці української літератури
Специфіка викладання народознавства в школі
Поняття множинності злочинів та характеристика їх видів
Організація літературних вечорів у школі
Інтегральні методи діагностики фінансового стану компанії
Туристичні ресурси Намібії. Соціально-економічний розвиток
Міжнародна міграція капіталу та робочої сили
Туристичні ресурси Нігеріі. Державно-адміністративний устрій
Психологічні і соціологічні чинники вибору споживача
Теоретичне значення постулатів київської школи журналістики, запропонованих В.В. Різуном
Звіт про проходження практики "Промінвестбанк"
Статус іноземця в Україні та інших країнах, порівняльний аналіз
Інноваційна діяльність. Стимулювання інноваційної діяльності
Звіт з проходження практики ОТП банк
Роль мобільних технологій як ЗМК в організації протестного руху на Близькому Сході
Знаряддя та засоби вчинення злочину
Внешняя политика Польши в период между двумя мировыми войнами
Оподаткування прибутку підприємств. Види податків
Звіт про проходження асистентської практики
Охорона праці (ломбард). Нормативно-правова база охорони праці
Реформа цивільного законодавства незалежної України
Особливості психокорекційної програми у роботі з підлітками, що демонструють високий рівень особистісної тривожності
Особливості діагностики адаптації молодших школярів до умов тривалої госпіталізації
Роль Чехословаччини на міжнародній арені напередодні другої світової війни
Конкуренція і монополія в ринковій економіці
Управління оборотними активами підприємства
Силове тренування як засіб підвищення оздоровчого потенціалу організму людини
Сельской пейзаж в романе Евгений Онеги
Оніричні мотиви в драматичних творах М. Булгакова
Підвищення якості надання послуг. Політика якості послуг підприємства
Удосконалювання управління персоналом підприємства
Ринок євровалют у міжнародній фінансовій системі
Маркетингове дослідження ринку мінеральної води
Ринок людського ресурсу. Сутність ринку праці
Роль та функції референта в системі управління
Выставочная деятельность в системе формирования имиджа организации
Система работы с клиентами. Содержание и формы системы работы с клиентами
Характеристика маркетингового середовища + Загальна характеристика підприємства
Оцінка державної політики в галузі ціноутворення. Цінова політика, установка цінової політики у кожній галузі
Психосемантичне дослідження образу злочинця у юнацькому віці
Громадський бренд. Структура та специфіка
Процесний підхід до управління організацією
Факторы повышения группой динамики. Анализ групповой динамики
Украинско-польские отношения. Украина во внешней политике Польши
Еволюція розвитку менеджменту. Загальні підходи та школи менеджменту
Сюжетная ситуация дуэли в русской литературе ХІХ века
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту чаю
Бізнес-план підприємства. Обгрунтування бізнес-ідеї
Біопсихосоціальні проблеми у підлітків з захворюванням шкіри
Розробка проекту на підприємстві Сакське Райпо
Розробка проекту на підприємстві ТОВ Оптимум
Семантико-словотвірна структура жіночих власних імен
Історія виникнення та розвитку реферування документів
Право як явище культури. Джерела та природа права
Антропогенний рельєф Передкарпаття. Гірничопромислові процеси
Кредитування фінансово-господарської діяльності підприємства
Психологічне консультування батьків, що виховують дитину з ДЦП
Система джерел права сучасної України. Класифікація джерел права
Підготовка зовнішньоторговельної угоди з імпорту риби, морепродуктів
Опис товарної марки. Конкурентоспроможність товару
Психологічна корекція розвитку мовленнєвих функцій і дітей з РДА
Философия любви и женские образы в сборнике рассказов И. А. Бунина Темные аллеи
Цели, задачи и функции государства. Понятие и предназначение государства
Особливості формування молодіжної політики в Україні
Аналіз стану та перспективи розвитку круїзного ринку світу
Право в системі соціального регулювання
Фінансова санація та банкрутство підприємства
Розвиток творчих здібностей особистості в дошкільному віці
Управління транспортом м. Київ. Основні методи управління транспортом міста
Монотонність праці та шляхи підвищення змістовності праці
Аналiз альтернативних транспортних засобiв перевезення пошти
Звіт з проходження практики ВТБ-банк
Особливості соціалізації осіб з обмеженими можливостями через спорт в Україні
Трансформация традиционного литературного образа в прозе Кржижановского
Теоретические основы управления кредитным риском банка
Політичні системи країн Балтії. Cтaн тa пеpcпективи pозвитку політичних cиcтем
Розвиток альтернативної енергетики в Японії в умовах обмеженості ресурсів
Українське питання напередодні Другої світової війни
Зв'язок типу сімейних взаємостосунків із соціальним статусом підлітка у групі ровесників
Організація і методика аналізу та контролю формування та використання прибутку підприємства
Візантійська імперія в період правління Костянтина Багрянородного 913-959 рр
Управление финансами и механизм его реализации в рыночных отношениях
Правовий статус фізичних осіб в країнах прецендентного права
Звіт з практики на матеріалах ПАТ КБ Хрещатик
Мета і правила огляду предметів та документів
Організація роботи банку із корпоративними клієнтами
Звіт про проходження практики в ТОВ Кіноцентр Зоряний
Экономический рост в условиях смешанной экономики
Аналіз технології надання готельних послуг на прикладі готелю Південний Буг
Дослідження глобальної корпоративної економіки
Розповсюдження християнського вчення в США в 17-18 століттях
Нематеріальні блага, як об'єктів цивільного права
Початковий етап розслідування фальшивомонетництва
Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям
Зловживання монополією. Об'єкт зловживання монопольним становищем на ринку
Маркетингові дослідження споживачів. Аналіз факторів, що впливають на поведінку споживачів
Розробка маркетингової програми просування інноваційного товару на ринку
Методика використання тестових завдань на уроках зарубіжної літератури в 5у класі
Вдосконалення системи управління організації
Звіт з проходження практики у Аптеці
Звіт з проходження практики на підприємстві ТОВ Автотехнікс
Оподаткування податком на прибуток банківської та страхової діяльності, підприємств з іноземними інвестиціями
Складська інфраструктура та її характеристика
Підвищення ефективності управління персоналом на підприємстві
Стратегія удосконалення організації послуг гостинності в засобах розміщення на прикладі готелю Русь
Роль права для організації й діяльності спецслужб
Шляхи формування національної свідомості школярів
Характеристика фондового ринку України
Розробка загальнокорпоративної стратегії підприємства
Управління системою внутрішніх факторів формування грошових потоків підприємства
Організація консолідаційних поставок імпортних товарів
Аналітика прийняття рішень з урахуванням соціальних складових
Функціональна організація приміщень вестибульної групи
Оцінка ефективності логістичної інфраструктури України
Характеристика товариськості українців
Дебіторська заборгованість в системі фінансового управління підприємством
Кредитоспроможність підприємства та напрямки її підвищення
Брендингові стратегії в діяльності суб'єктів міжнародного бізнесу
Ринок і держава. Моделі економічних систем
Ринок і держава в сучасній економічній системі
Порядок формування та управління власним капіталом підприємства
Роль адміністративного менеджменту у формуванні маркетингової політики підприємства
Місце спеціальних служб у механізмі держави
Психологічне консультування з проблем конфліктності та тривожності особистості
Іпотечний ринок в Україні стан та перспективи розвитку
Методи регулювання сучасної міжнародної торгівлі
Вдосконалення механізму забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства
Коучінг як специфічна форма консультування